Dosije Lara Kroft - homepage
Izvođenje pokreta
  Tomb Raider   Lara Kroft   Download   Desktop   Linkovi
 
Pokreti koje se pojavljuju samo u TR2 i kasnijim nastavcima su u zelenoj boji, oni svojstveni samo TR3 i kasnije su plavi, a pokretikojih ima samo u TR4: Last Revelation su u ljubičastoj boji. Tasteri za Sony PlayStation su u svetlo ružičastoj boji. Za pokrete iz "Tomb Raider Chronicles" pogledajte uputstvo.

Osnovni pokreti | Kombinovani pokreti| Plivanje | Ostale PC kontrole

Tomb Raider: The Last Revelation - meni i inventar


OSNOVNI POKRETI:

POKRET

TASTER(I) - PC/PSX

OPIS/OBJAŠNJENJE
TRČANJE

strelica gore

 
SKOK NAZAD

strelica dole

SKRETANJE DESNO

desna strelica

SKRETANJE LEVO

leva strelica

HODANJE

Shift/R1

Koristi se u kombinaciji sa strelicama za sporije kretanje. Lara nikada neće odšetati preko ivice, ali će joj se desiti da je pretrči. Takođe je zgodno za mesta sa šiljcima, polomljenim staklom, bodljikavom žicom, itd. Lara neće gubiti energiju ako HODA kroz njih.
SKOK

Alt/Kvadrat

Skok uvis.
KORAK U STRANU (Levo/Desno)

Delete/Page Down, Shift/R1 + levo/desno u TR3

 
KOTRLJANJE/

PREVRTANJE

End, ili NumPad 5, ili strelica gore + dole odjednom/ Krug

Lara se baca na zemlju i ustaje okrenuta u suprotnom pravcu.
IZVLAČENJE/

SKLANJANJE ORUŽJA

Space/ Trougao

 
AKCIJA

Ctrl/X

Akcije uključuju pucanje iz oružja, skupljanje predmeta na zemlji, povlačenje prekidača i poluga i upotreba ključeva, itd.
GLEDANJE

NumPad 0 + strelice/ L1 + tasteri za pravac

Menja perspektivu do onoga što Lara vidi. Strelice pomeraju pogled u određenom pravcu.
PALJENJE/BACANJE SIGNALNE RAKETE

Slash/ zarez u TR3 i TR4/ Select + R1

Pritisnite jednom da izvučete i upalite signalnu raketu; pritisnite opet da je bacite u pravcu u kome Lara gleda. Lara se može penjati ili plivati dok drži raketu, ali će je baciti ako se ugasi ili ako izvuče oružje.
ČUČANJ

./L2

Kada pritisnete samo ., Lara ce čučnuti. Može izvući oružje koje ne mora da drži obema rukama (pištolje, Uzi) i pucati iz čučnja. (Pogledajte i puzanje, pod Kombinovanim pokretima.)

PLIVANJE (pokreti kojih ima samo u TR2 i kasnije su u zelenoj boji)

POKRET

TASTER(I)

OPIS/OBJAŠNJENJE
RONJENJE/

PLIVANJE POD VODOM

Alt/Kvadrat + strelice

Ako pritisnete samo Alt Lara će zaroniti; da bi se kretali pod vodom koristite Alt i strelice.
OKRETANJE POD VODOM

strelice

Same strelice (bez Alt) će okretati Laru pod vodom ili je usmeriti prema dnu (strelica gore) ili površini (dole).
OBRTANJE POD VODOM

End/NumPad 5, ili strelice gore + dole odjednom/ Krug

Isto kao prevrtanje na zemlji. Korisno u tesnim prostorima ili posle povlačenja podvodne poluge.
PLIVANJE NA POVRŠINI

strelice, Del/NumPad 7, PgDn/NumPad 9

Prsno plivanje (strelica gore), leđno (strelica dole), okretanje (levo/desno), bočno (Del/Page Down). Lara mnogo brže pliva pod vodom nego na površini.
IZLAZAK IZ VODE

Ctrl/X + strelica gore

Isto kao penjanje na platformu na zemlji.

U TR2 i kasnije Lara može i hodati, skočiti pravo uvis (ali ne napred ili u stranu), i izvući oružje i pucati dok stoji u plitkoj vodi!


KOMBINOVANI POKRETI

Da bi se smanjilo vreme za download strane, kombinovani pokreti su stavljeni na posebnu stranicu.


OSTALE PC KONTROLE

Na početku igre, koristite strelice levo/desno da bi kružili između snimka (nivo za vežbanje), pasoša (opcije u igri: započinjanje nove igre, nastavljenje snimljene pozicije, izlazak iz igre), vokmena (jačina zvuka/muzike), naočara za sunce (grafika), i tastature (prilagođavanje kontrola). Pritisnite Enter da bi odabrali jedno od toga. Podatke o dodatnim tasterima za podešavanje grafike u igri ćete naći u zvaničnom uputstvu za igru. U toku igre možete koristiti sledeće kontrole:
ESC = pristup meniju u kome su inventar, kompas (samo u TR1), štoperica sa podacima (TR2 i TR3), pronađeni predmeti i pasoš (opcije u igri).

strelice levo/desno = okreću aktivni meni prsten; okreću stranice u pasošu (da bi birali između snimanja pozicije, nastavljanja snimljene pozicije i izlaza).
strelice gore/dole = prebacivanje između tri meni prstena.
Enter = za odabiranje predmeta iz prstena.

Esc = za odustajanje od predmeta, drugi put za povratak u igru.
F5 = za snimanje pozicije (save game).
F6 = za nastavljanje ranije snimljene pozicije (load game).
Alt + F4 = brzi izlaz (ne radi u TR1).


Tomb Raider: The Last Revelation
MENI I INVENTAR
Na početku igre,
koristite strelice gore/dole da odaberete New Game (nova igra), Load Game (nastavak sa snimljene pozicije), Options (opcije) ili Exit (izlaz iz igre). Pritisnite Enter ili Ctrl da odaberete jedno od toga. Opcije uključuju biranje i podešavanje tastature ili džojstika i podešavanje zvuka. Grafika se može podešavati u setup-u iz glavnog menija (pojavljuje se kada stavite CD sa omogućenim Autorun).
Koristite sledeće kontrole u igri:
P = pauzira igru i prikazuje sledeći izbor:
* Statistics (statistika) - uključuje naziv nivoa, utrošeno vreme, pređenu razdaljinu, upotrebljenu municiju i paketiće prve pomoći, pronađene tajne.
* Options (opcije) - isto kao meni na početku igre, gore.
* Exit to Title - izlaz na naslovni ekran.
Esc = inventar.
U inventaru: strelice levo/desno okreću jedini meni prsten, koji uključuje oružja, paketiće prve pomoći, signalne rakete, dvogled, pronađene predmete i save game/ load game ikone. Koristite strelice gore/dole da birate različite opcije sa lista.
Ctrl/Enter = aktiviranje ili upotreba odabranog predmeta.
Esc = odustajanje od predmeta ili isključivanje pauze/povratak u igru.
F5 = prečica do snimanja pozicije (savegame).
F6 = prečica do nastavljanja sa snimljene pozicije (load game).
Alt + F4 = brzi izlaz.
Alt + Tab = smanjivanje 'prozora' u kome je igra.
Tasteri sa brojevima = možete ih koristiti da izvučete oružja ili upotrebite paketiće a da ne morate prizivati inventar: 1=pištolji, 2=sačmara, 3=Uziji, 4=revolver, 5=bacač granata, 6=samostrel, 9=veliki paketić, 0=mali paketić.
Vrh stranice

 

© 2000 Dosije Lara Kroft: www.laracroft.co.yu