"Ovo je ludnica... ludnica!"

"Lara se dobro upoznala sa Petim Artefaktom i njegovim užasavajućim moćima. Potraga bi trebalo da se završi sada, ali ostalo je previše pitanja bez odgovora. Ko stoji iza svega ovoga? Šta su planirali da urade sa Petim Artefaktom? Zašto su mutirani zatvorenici probacivani u zatvoreni francuski zoološki vrt? Da li su daljnji eksperimenti vršeni u zoološkom vrtu? Kakvu to u stvari vrstu moći poseduje ovaj Peti Artefakt? Sve će nesumnjivo postati jasno dok se Lara iskrcava na pustoj francuskoj obali."

(Iz zvaničnog Eidosovog uputstva koje možete pronaći na Lost Artifact CD-u.)


NIVO 5: "IT'S A MADHOUSE... A MADHOUSE!" ("Ovo je ludnica... ludnica!")

Neprijatelja: 17* Predmeta: 43 plus 3 ključa, Ratmorova Ruka (opet) i Desert Eagle pištolj Tajne: 3

*Broj ubistava zavisi od toga koliko ćete majmuna ubiti.

NAPOMENA: U ovom nivou ćete naći SAČMARU, UZIJE, MP5 JURIŠNU PUŠKU, BACAČ GRANATA i BACAČ RAKETA, ako ih niste našli u prethodnim nivoima.

MORSKA PEĆINA: Plivajte dalje od potopljenog gumenog čamca dok ne budete mogli izroniti po vazduh. Plivajte napred prema stepenicama koje vode na gore od vode. Ispod stepenica, s leve strane je zelenkasta oblast pod vodom. Zaronite do dna tamo i upalite signalnu raketu da vidite i pokupite RATMOROVU RUKU (Hand of Rathmore). (Ne morate da upalite raketu da bi pokupili artifakt, ali lakše ćete videti gde se nalazi.) Uzimanje artifakta otvara kapiju iznad merdevina u blizini. Popnite se iz vode na stepenice. Pokupite signalne rakete (tu su da vam pomognu da pronađete artifakt). Onda se popnite merdevinama do zoološkog vrta. (NAPOMENA: Ovde sam naišla na bag u kome Lara i dalje drži potrošene signalne rakete. To međutim ne utiče na igru.)

DVORIŠTA SA STOLOVIMA: Idite kroz vrata levo, do još jednog dvorišta popločanog ciglama. Odmah unutra i desno je otvor sa rešetkama. Možete videti ulicu iza, u kojoj je kružna žardinjera s cvećem. Na dalekom levom kraju je otvor zagrađen rešetkom kroz koji možete videti ZLATNU STATUU sa satom iznad i poklopcem ispred. Pokupite 2 kutije čaura za sačmaru - po jednu na svakom od stepeništa sa polukružnim prozorima. (NAPOMENA: Umesto čaura na levom stepeništu dobićete SAČMARU ako je nemate.) Kada uzmete jednu od njih, scena pokazuje crvena kola kako jure niz ulicu napolju. Zapamtite te oblasti, pošto ćete se vraćati tamo po dve tajne.

Vratite se do prvog dvorišta i nastavite levo. U sledećoj otvorenoj oblasti je velika kapija kroz koju možete videti ulicu. Uđite u oblast naspram kapije. Levo, na dnu stepenica od cigala kod kaveza s tigrovima, ćete naći još 2 kutije čaura za sačmaru. Idite uz nejednake stepenice ispod šarenog znaka za zoološki vrt. Dva bela tigra će vas napasti. Ako hoćete, možete otrčati dole u sobu na dnu stepeništa i popeti se na jednu od platformi kod ulaza da bi upucali tigrove sa bezbednog mesta iz pištolja. Možda ćete morati sići par puta da ih izmamite na čistinu.

Idite do vrha nejednakih stepenika. Primetite zaključane kapije s obe strane. Posteri ovde, i na drugim mestima u nivou, su pametno izabrani iz popularnih filmova. "La Voliere" (Ptičji kavez) visi ispred VOLIJERE. "La Planete des Singes" (Planeta Majmuna) ukrašava MAJMUNSKU KUĆU.

Popnite se na platformu na dalekom kraju ove oblasti. Tamo gore je ulična lampa. Idite kroz procep u zelenilu desno i pokupite KLJUČ ZOOLOŠKOG VRTA (Zoo Key) u niskom rovu. Popnite se napolje i upotrebite ključ da otključate "Planete des Singes" vrata.

ULAZ U MAJMUNSKU KUĆU: Idite niz stepenice do sobe sa niskom tavanicom i četvrtastim stubovima. Upotrebite prekidač ispred da otvorite kapiju na levom kraju sobe. Na putu tamo pokupite čaure za sačmaru pored klupa. Kratka scena pokazuje neke razigrane majmune u kavezu kako odnose paketić za prvu pomoć. Idite kroz otvorenu kapiju i upuzite u niski otvor u zelenilu da dobijete veliki paketić. Ispuzite napolje putem kojim ste došli, pa idite desno. Pokupite signalne rakete na zemlji blizu postolja od cigala. Videćete par tigrova koji vrebaju u žbunju, ali ne možete ih još srediti. Popnite se na postolje i gore kroz rupu u plafonu.

LAVIRINT: Ovaj lavirint od žive ograde nije naročito komplikovan, ali ipak sam dodala i dijagram. Srešćete ona 2 tigra čim uđete u lavirint. Možete se popeti na bilo koju nisku izrezbarenu klupu tako da ne mogu da vas dohvate. Kada se pobrinete za njih, krenite ka dalekoj strani lavirinta, tako da zid uvek bude s Larine leve strane. (Pratite plavu stazu u dijagramu.) Uđite u prolaz sa niskom tavanicom i idite levo niz rampu u KAVEZ S TIGROVIMA. Pokupite Uzi municiju (ili UZIJE) na dalekoj strani ograđenog prostora i vratite se do dna rampe.

ULICA ISPRED ZOOLOŠKOG VRTA (DRUGA ZLATNA STATUA): Odmah levo od rampe (kada ste okrenuti ka njoj) je otvor sakriven lišćem. Debela lijana visi baš ispred njega. Prođite kroz zelenilo i zvono će oglasiti TAJNU #1. Popnite se uz dve platforme, pa gore na levo do treće platforme, koja štrči iznad ulice i prikrivena je lišćem. Scena prikazuje još jedan crveni auto koji juri nizbrdo.

Skočite dole na ulicu. Postoji jedan predmet koji treba brzo da uzmete pre nego što ga bezobrazni mali majmuni ukradu. Zato trčite na desno prema DRUGOJ ZLATNOJ STATUI. Onda skrenite levo i trčite niz brdo. Blizu dna je mala kuća boje breskve koja je isturena prema putu. Popnite se na platformu od cigli malo pre ove kuće desno i uzmite mali paketić pre majmuna. Ako ga zgrabi jedan od majmuna, odneće ga uzbrdo na malu platformu sa rešetkama okolo i nećete moći doći do njega. Naravno, možete i upucati oba majmuna po kratkom postupku.

Nastavite niz brdo do kraja ulice gde parkiran crveni auto. Uzmite veliki paketić u udubljenju levo. Pokupite 3 seta MP5 municije na betonskoj platformi. (NAPOMENA: Ovde ćete naći MP5 JURIŠNU PUŠKU, ako je još nemate.) Budite pažljivi; daleko je do dna. Kada uzmete municiju blizu ugla, dobijate pogled iz širokog ulga na oblast ispod, gde nekoliko gušterolikih stvorenja silazi niz nekakve stepenice. Ne trošite MP5 municiju na njih sada. Kasnije ćete imati bolju priliku da ih sredite. (Prim.prev. Možete se živi spustiti odavde u tu oblast ispod i završiti nivo za par minuta, ali ćete onda propustiti mnogo akcije, predmeta i dve tajne.) Vratite se na vrh brda.

Pre nego što napustite ovu oblast, obavezno povucite prekidač na zadnjoj strani postolja statue da otvorite poklopac ispod PRVE ZLATNE STATUE blizu sata, koji ste možda primetili kroz rešetke. To će vam omogućiti da dobijete tajnu #3 malo kasnije. Za sada, popnite se natrag na zelenilom obraslu platformu gde ste ušli u ovu oblast i vratite se u KAVEZ S TIGROVIMA i uz rampu do LAVIRINTA.

LAVIRINT (opet): Idite kroz pokriveni prolaz do dalekog kraja i tamo ponovo uđite u lavirint. Popnite se na prvu izrezbarenu klupu koju ugledate i upucajte tigra koji dolazi iza ugla s desna. Sada nastavite kroz lavirint do zadnjeg ugla. (Pratite naradžastu stazu u dijagramu.)

MAJMUNSKO IGRALIŠTE: Popnite se preko platforme u otvorenu oblast sa drvenim stazama i mostovima. Par majmuna žuri da mazne stvari: KLJUČ VOLIJERE (Aviary Key), koji je na vrhu staze daleko desno, i mali paketić u dalekom levom uglu. Verovatno ćete morati pobiti majmune da bi dobili predmete. Spustite se u vodu ispod i plivajte okolo da pokupite 3 para granata iz raznih podvodnih budžaka. Popnite se iz vode na kosu, sivu kamenu platformu pored srednjeg od tri kružna prozora. Još jedan par granata je u udubljenju ispod ulaza odakle ste ušli. Da ih dobijete, skočite ukoso iz zaleta sa staze desno od belog stuba od cigala.

Popnite se natrag na gornji nivo i idite kroz vrata suprotno od onih kroz koja ste ušli. (Druge kapije, koje vode do MAJMUNSKOG OSTRVA, se zatvaraju pre nego što stignete do njih.)

ZAPUŠTENA OBLAST SA STAZAMA I ŠILJCIMA: Hodajte pažljivo do desnog kraja grane. Daleko je do dole a i šiljci su ispod. Možete upotrebiti MP5 da upucate belog tigra dole. Skočite pravo uvis da zgrabite grane na plafonu. Prebacujte se napred prema dalekom kraju sobe. Spustite se na kosi blok i skočite da zgrabite vodoravnu pukotinu u desnom zidu. Pomerajte se desno duž pukotine najdalje što možete. Onda se spustite na bezbedno mesto među šiljcima. Ubijte tigra ako niste ranije.

(NAPOMENA: Ovo je težak deo. Ako postavite Laru iznad nižeg srednjeg dela kosog bloka, pustite se, pa odmah skočite i zgrabite, ona bi trebalo da uhvati pukotinu. Ako se spustite na sredinu kosog bloka, pa odmah skočite, ona će se dočekati u udubljenje ispod pukotine, što je takođe u redu. Ako skoči sa više strane kosog bloka Lara će pasti na šiljke. Ako imate problema s ovim, pokušajte da se prebacite napred do bloka u obliku klina na plafonu negde na pola puta preko sobe. Okrenite se desno i prebacite se napred prema klinu i Lara će pasti na stazu sa šiljcima uz manje povrede.)

Hodajte kroz šiljke do čistog dela staze blizu udubljenja sa signalnim raketama. Skočite iz zaleta sa staze da zgrabite ivicu udubljenja. Popnite se, uzmite signalne rakete i skočite iz zaleta natrag na stazu. Nastavite niz stazu na levo. Na dalekom kraju, ispod mesta odakle ste ušli u ovu oblast, spustite se sa platforme u mračnu jamu u uglu. Popnite se u udubljenje po Uzi municiju pa se popnite uz granama obrastao zid natrag na stazu.

Vratite se na daleki kraj sobe i idite kroz ulaz u hodnik sa stepenicama koje vode na obe strane. Idite uz stepenice levo i upotrebite prekidač da otvorite kapiju. Ako majmun uzme mali paketić na niskom postolju pre vas, pratite ga dole niz stepenice da vidite gde će ga sakriti: odmah niz stepenice oko prvog velikog drveta je zelena biljka sa širokim listovima. Pogledajte u mali prostor iza ove biljke.

Iz sobe sa niskim postoljem na vrhu stepeništa, idite desno kroz hodnik popločan ciglama sa klupama. Na dalekom kraju hodnika je zatvorena kapija sa malim dvorištem iza. Ovo je tajna oblast (možete videti mali paketić i neke druge stvari pored palmi), ali kapija se još ne otvara. Za sada, idite kroz ulaz na dalekom kraju desno. Ne skačite preko kosine desno; na drugoj strani su šiljci. Umesto toga popnite se na platformu levo i spustite se niz kabl dole u majmunsko obitavalište. Kapija na desnoj strani zatvorenog prostora se otvara dok klizite pored.

(NAPOMENA: Da upotrebite kabl, postavite Laru na ivicu platforme taman ispod ručke. Pritisnite i držite Akciju i ne puštajte je dok ne stigne do ostrva.)

MAJMUNSKO OSTRVO: Obratite pažnju na majmune koji beže sa par malih paketića. Ne morate ih pobiti ako ne želite. Možete dobiti paketiće na drugi način. Za sada, idite oko ostrva i pokupite 2 rakete. Pazite da ne upadnete u vodu inače će Laru brzo prožderati pirane. Uskočite u mali, četvrtasti bazen i zgrabite KLJUČ OD VOLIJERE (Aviary Key). Imate nekoliko sekundi pre nego što pirane uđu, pa brzo izađite iz vode i upotrebite paketić za prvu pomoć ako treba. Pređite drvenu stazu do kapije desno (one koja se otvorila kada ste se spuštali kablom). Idite pravo unutra na stazu sa šiljcima, oko velikog drveta i niz stepenice. Pogledajte u malu nišu iza biljke sa širokim listovima da nađete paketiće za prvu pomoć - može ih biti čak četiri, zavisno od toga koliko su majmuni uspeli da ukradu.

TAJNO DVORIŠTE: Vratite se u hodnik sa dva stepeništa, idite uz stepenice levo i kroz kapiju sa prekidačem (istim putem kojim ste prošli put išli). Nastavite do kraja hodnika sa podom od cigala. Sada je kapija otvorena i možete ući i pokupiti stvari. Ovo je TAJNA #2. Majmuni su ukrali mali paketić odavde. (Proverite skrovište opisano gore ako već niste.) Pokupite veliki paketić, municiju za Pustinjskog orla i PIŠTOLJ PUSTINJSKI ORAO (Desert Eagle). Napustite dvorište i idite kroz vrata levo. Popnite se do kabla i spustite se njime na MAJMUNSKO OSTRVO.

Upotrebite prekidač na betonskom bloku da otvorite kapiju ispred. Tempirana je da se brzo zatvori, zato povucite prekidač, odskočite, skočite iz mesta na blok i sprintujte preko mosta i kroz kapiju pre nego što se zatvori. Sada ste opet u sobi s niskom tavanicom i četvrtastim stubovima blizu ULAZA U MAJMUNSKU KUĆU.

VOLIJERA: Pređite dvorište i upotrebite jedan od ključeva od volijere (Aviary Key - trebalo bi da imate dva) da otključate kapiju. Uđite i izađite na uzdignutu stazu. Idite oko prvog okreta na desno i nastavite do ivice staze. Trebalo bi da ste okrenuti prema velikom drvetu koje je srednje od tri slična drveta duž desnog zida. Spustite se sa staze ispred tog drveta. Pazite da se ne spustite na kose ivice malog ostrva - bazen je pun pirana. Idite iza drveta i popnite se merdevinama do male sobe sa čaurama za sačmaru, municijom za Pustinjskog orla i Uzi. Siđite niz merdevine do zemlje.

Okrenite se i izađite iza drveta na desnu stranu. Iza potpornika mosta videćete zelenu oblast sa cikadom (debelom palmom). Skočite iz zaleta preko vode između potpornika da doskočite tamo. Pokupite čaure za sačmaru na platformi pozadi ove oblasti i skočite natrag u oblast pored visokog drveća putem kojim ste došli.

Skočite iz zaleta od blizu srednjeg drveta od tri visoka do malog ostrva sa prvim potpornikom mosta i palmama. Popnite se na stazu tamo. Idite do kraja krivudave staze i ubijte 2 lešinara koji doleću odozgo. (Možete ići prečicom tako što ćete stati na početak bele staze - na mestu gde se ukršta sa terasom sa podom od cigala i ogradom - i skočiti iz zaleta preko vode da zgrabite ivicu staze blizu kraja.) Skočite iz mesta sa kraja staze na četvrtastu platformu sa malim paketićem.

Okrenite se i zakoračite preko leve ivice platforme da se dočekate na ravno mesto ispod palme na malom ostrvu ispod. Opet se okrenite, hodajte do ivice ostrva i skočite pravo uvis da zgrabite merdevine napravljene od grana. Popnite se do vrha. Hodajte do desnog kraja platforme. (Pazite da ne propadnete kroz tanje grančice. Lara neće preći ivicu ako budete držali taster za Hodanje.) Skočite iz mesta na lisnatu trouglastu platformu napred levo. Odatle skočite iz mesta, pritiskajući Akciju da snizite luk, na zelenu platformu ispod metalnog luka. Pokupite čaure za sačmaru i puzite ispod luka i napolje na drugu stranu platforme. Odatle skočite iz zaleta na vrh izrezbarenog belog stuba ispod drške kabla. Ubijte 2 lešinara.

Pre nego što se spustite kablom, skočite iz zaleta na zelenu platformu na drugoj strani sobe. Hodajte do vrha brda blizu zida od plavih cigala da dobijete granate. (NAPOMENA: Ovde ćete naći BACAČ GRANATA, ako ga još nemate.) Vratite se na vrh belog stuba i spustite se kablom u sledeću oblast.

(Prim.prev. Pre nego što se spustite, ako vas zanima treća tajna, ovo je poslednja šansa da uradite i nabavite šta je potrebno. Ako nemate još jedan ključ od volijere (Aviary Key), i/ili niste povukli prekidač na statui u tajnoj oblasti #1, uradite to sada, jer kada se spustite kablom više nema povratka. Aviary Key je u majmunskom obitavalištu, a tajna #1 negde na kraju lavirinta.)

Da li ćete dobiti treću tajnu ili ne zavisi od toga šta ste uradili ranije u nivou. Neophodno je da ste našli prvu tajnu (ULICA ISPRED ZOOLOŠKOG VRTA) i upotrebili prekidač na statui tamo da otvorite poklopac pored druge statue. Takođe je neophodno da ste pokupili drugi KLJUČ OD VOLIJERE u MAJMUNSKOM IGRALIŠTU. Ako niste uradili jednu od ovih stvari, ne možete dobiti tajnu. U tom slučaju krenite ka kraju nivoa: spustite se u rupu u oblasti na dnu kabla. Siđite niz stepenice, pažljivo preskačući procepe iznad otrovne zelene supstance. Pokupite signalne rakete usput ako ih želite. Idite dole na levo i pokupite opis dole kod **.

OBLAST ISPOD VOLIJERE (TREĆA ZLATNA STATUA): Ako ste pokupili drugi KLJUČ OD VOLIJERE, upotrebite ga u ključaonici sa strane statue da otvorite kapiju blizu PRVE ZLATNE STATUE (one sa poklopcem blizu sata). Idite pored rupe u zemlji i potražite otvor u svetlom kamenom zidu desno. Skočite iz mesta u otvor i pratite prolaz do PRVE ZLATNE STATUE. Ako ste upotrebili polugu na strani DRUGE ZLATNE STATUE kada ste bili u tajnoj oblasti #1, poklopac pri osnovi PRVE STATUE će biti otvoren. Spustite se kroz njega. Kada krenete niz stepenice zvono će označiti TAJNU #3. Preskočite procep iznad otrovne zelene supstance. Pokupite signalne rakete. Skočite na sledeći blok da dobijete raketu. Siđite na najniži stepenik po drugu raketu. Idite na levu stranu platforme, gde možete videti merdevine na drugoj strani bazena s mutagenom. Skočite iz zaleta da zgrabite merdevine. Siđite niz njih dok Larine ruke ne budu za dve prečke ispod vrha svetlucavog isparenja. Onda pritisnite Skok da skočite unazad u udubljenje iza. Pokupite još jednu raketu. (NAPOMENA: Ovde ćete naći BACAČ RAKETA, ako ga još nemate.)

(NAPOMENA: Ili, postavite Laru na platformi tako da bude leđima okrenuta prema merdevinama a da zid bude levo od nje. Odskočite i visite držeći ivicu platforme. Pustite se i brzo opet pritisnite Akciju da zgrabite platformu ispod. Uvucite se u uzani prostor, okrenite se i puzite unatraške dole do platforme sa raketom.)

Kada dobijete raketu, skočite iz zaleta iz udubljenja da zgrabite merdevine. Penjite se dok Larine ruke ne budu taman ispod nivoa viseće stene levo. Skočite unazad na platformu s koje ste krenuli.

OBALA SA MUTIRANIM GUŠTERIMA: Idite na drugu stranu ove platforme i skočite dole kroz svetlucava isparenja u bezbednu oblast ispod. (Bezbedno mesto je žućkasta stena, ne svetlucavo zelena.) Na obali napolju trčkaraju 3 mutirana guštera. Dva guštera verovatno možete upucati iz pištolja sa otvora pećine. Jedan će se verovatno sakriti i neće izaći dok ne skliznete na plažu. Ne približavajte se previše mutantima. Ako njihov zeleni dah dođe do Lare, biće otrovana. Primetićete da linija koja označava zdravlje svetluca u žutoj boji, i moraćete da potrošite paket za prvu pomoć kao protivotrov inače će Lara postepeno gubiti zdravlje dok ne umre.

Kada pobijete guštere, pokupite 2 velika paketića na ventilacionim otvorima. Kada uzmete jedan od njih pojaviće se još 2 mutirana guštera. Ubijte ih pa se popnite žućkastim stepenastim blokovima do otvora iznad. Spustite se u sledeću sobu.

BAZENI S MUTANTIMA: Idite oko prvog bazena. Lebdeći mutanti su jezivi ali bezopasni. Priđite bazenu sa mrtvacem kojem je izvađena utroba. Ako hoćete sve predmete, nastavite pored ovog bazena i uz stepenice da dobijete signalne rakete. Pazite da ne upadnete u svetlucavi zeleni mutagen. Vratite se do bazena sa lebdećim mrtvacem.

(**) Ako ste došli ovamo odozgo, a ne sa obale, idite do bazena sa lebdećim lešom.

Skočite iz mesta dole na prozirnu platformu ispred leša. Postavite RATMOROVU RUKU u rupu u čovekovim grudima da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]