Spavanje sa ribama

"Nakon puzanja kroz ruševine tunela, Lara nalazi tajni ulaz u podvodnu laboratoriju. Njena konkurencija u trci za Peti Artefakt je izgleda dobro finansirana. Podvodni dokovi za utovar mora da služe za neku tajnu operaciju. Da li je ovo vladina instalacija ili privatni poduhvat? Lara zna samo jednu osobu sa toliko novca..."

(Iz zvaničnog Eidosovog uputstva koje možete pronaći na Lost Artifact CD-u.)


NIVO 4: SLEEPING WITH THE FISHES (Spavanje sa ribama)

Neprijatelja: 15 Predmeta: 48 plus 2 sijalice, 2 mutantska uzorka, bacač granata, Desert Eagle pištolj i Ratmorova Ruka Tajne: 3

NAPOMENA: Dijagrami koji vam mogu pomoći da se snađete u ovom nivou su ovde.

U ovom nivou ćete naći SAČMARU, HARPUNSKU PUŠKU, MP5 JURIŠNU PUŠKU i BACAČ RAKETA, ako ih niste našli u prethodnim nivoima.

Pokupite harpune u udubljenju. Izađite iz prostorije i uzmite još harpuna u niskom simsu levo. Kada ih pokupite, videćete ronioca u prostoriji iza. Nastavite duž hodnika kroz sledeći ulaz. Levo su vrata označena sa "Restricted area". Ona se još ne otvaraju. Pratite hodnik okolo na desno. Na desnoj strani su prozori koji gledaju na morsko dno. Ovde možete videti drugi žuti tunel koji je paralelan sa onim u kome se nalazite. Drugi tunel ima veliku rupu sa strane.

PRVI BAZEN I OKOLNE OBLASTI: Idite kroz vrata levo. Ubijte snajperistu u uzdignutom hodniku s druge strane bazena. Ako ga ne sredite, on će pobeći na levo. Idite oko bazena i upotrebite točak na zidu. Ovo otvara "Restricted area" vrata koja ste ranije videli. Ako je snajpersita još živ, doći će kroz ta vrata i okolo do mesta odakle ste ušli u prostoriju s bazenom.

Pre nego što odete gore do platforme na kojoj je bio snajperista, skočite u bazen i malo istražujte. Da bi se orijentisali, krenite u vodu okrenuti licem prema ulazu kroz koji ste ušli. Plivajte na dole i napred, ispod ivice žute građevine, pa na gore do kamene platforme ispod nekakve mreže, gde ćete naći gomilu harpuna. Uzmite ih i plivajte natrag do bazena da udahnete.

Ovoga puta krenite sa ulazom iza Lare. Plivajte na dole, pa do zadnjeg levog ugla podvodne oblasti. Plivajte kroz četvrtasti otvor i povucite polugu u jednom uglu da otvorite bele rešetke. Ovo privlači pažnju ronioca koji dolazi iza kapije da vidi šta se dešava. Ubijte ga harpunima ili plivajte kroz tunel do prostorije iz koje je on došao, izađite iz vode i upucajte ga odatle. Pokupite neke stvari oko ivice otvora: harpune i 3 kutije čaura za sačmaru. (NAPOMENA: Umesto jedne od kutija čaura dobićete SAČMARU, ako je niste našli u nekom ranijem nivou.)

Plivajte natrag do velikog bazena, popnite se iz vode i izađite u hodnik. Idite desno do "Restricted area" vrata koja ste ranije otvorili. Pokupite mali paketić na platformi odmah unutra s leve strane i MP5 municiju na dalekom kraju hodnika iznad bazena.

DRUGI BAZEN (VAN KAVEZA): Blizu one municije je kratka rampa iznad bazena. Skliznite u vodu, pronađite polugu levo od podvodne kapije i povucite je da otvorite kapiju. Ovo aktivira alarme i uzbunjuje 2 ronioca. Ako želite, isplivajte iz kaveza, napred i na gore ispod žute građevine. Ovde se možete popeti iz vode i upucati ronioce odozgo.

U ovoj prostoriji ćete naći harpune i signalne rakete na niskim platformama. Pritisnite dugme u jednom od udubljenja da otvorite belu kapiju napolju. Pronađite pokretne sanduke (zeleni su) i pomerite onaj levi u levo. Idite u udubljenje iza njega da pokupite mali paketić i vidite čuvara na dužnosti iza. Primetite stvari iza ograde u uglu sa žutim kutijama. Uskoro ćete ih dobiti.

Skočite u vodu i plivajte na dole prema kavezu gde ste ušli u ovu oblast. (Ako je potrebno izronite po vazduh unutar kaveza.) Onda plivajte na gore između kaveza i žute građevine. Pokupite Uzi municiju na žutoj platformi iznad vrata kaveza. Skrenite desno i plivajte duž strane žute građevine u četvrtasti otvor iza. Pratite krivudavi tunel i pokupite 2 gomile harpuna usput. Kada izađete na drugoj strani, par prijetljski raspoloženih delfina će pozdraviti Laru. (Ovaj put je označen sa crvenim strelicama u dijagramu.)

Kamera će prikazati ovu oblast iz širokog ugla dok struja nosi Laru na levu stranu. Ne opirite se. Potražite četvrtasti otvor blizu ugla i uplivajte unutra. Na kraju tunela, idite levo i izađite na platformu. Ovo je TAJNA #1, harpuni i 2 velika paketića - stvari koje ste videli iz prostorije sa sanducima. (NAPOMENA: Umesto harpuna dobićete HARPUNSKU PUŠKU, ako je niste našli u nekom ranijem nivou.)

Vratite se u vodu i plivajte napred do drugog otvora gde možete izroniti. Ako se budete zadržavali blizu otvora, jedan od delfina će gurnuti Laru prema platformi. (Zar nije kul?) Odmah izvucite oružje da ubijete čuvara kojeg ste ranije videli kroz ogradu. Uzmite njegovu MP5 municiju (ili MP5 JURIŠNU PUŠKU) i skočite s platforme u vodu, gde ćete naći još harpuna i mali paketić. Platforma je suviše visoko da bi se popeli iz vode, ali postoji prekid u mreži na jednom kraju, kroz koji možete plivati natrag do bazena gde ste počeli.

Udahnite u prostoriji sa sanducima. Sada krenite do kapije koju ste ranije otvorili (koristeći dugme u prostoriji sa sanducima): krenite sa zelenim sanducima sa Larine desne strane i pravo napred do kapije. Struja će odvući Laru gore kroz tunel u sledeću oblast.

TREĆI BAZEN (MORSKA PEĆINA SA KRANOM I PODMORNICAMA): Plivajte pravo unutra iz otvora i na gore unutar žutog dimnjaka do kontrolne sobe za kran gde možete udahnuti. Popnite se iz bazena i pokupite veliki paketić i harpune. Ako pogledate kroz prozor, primetićete podmornicu koja se spušta i oslobađa 2 ronioca. Takođe primetite dva mala udubljenja, plavo i žuto, na drugoj strani prostorije.

Možete zaroniti i namamiti ronioce do ovog otvora da ih ubijete. Ili se borite prsa-u-prsa svojom harpunskom puškom. Kada ubijete ronioce idite po vazduh i istražujte malo po bazenu da nađete neke korisne stvari, vraćajući se do ovog otvora po vazduh.

Prvo se okrenite ka tunelu odakle ste ušli iz prethodne oblasti. Plivajte dole prema njemu pa na gore do vrha žute građevine da nađete granate. Na vrhu metalne grede koju kran pridržava je jedna raketa.

(NAPOMENA: Vodene struje sa strane kontrolne sobe blizu male podmornice sprečavaju vas da plivate na tu stranu - i dođete do podmornice.)

Zaplivajte opet od kontrolne sobe dole prema kranu, pa uz kameni zid desno od krana, gde ćete naći malu pećinu. Unutra su signalne rakete i SIJALICA (Circuit Bulb). (Pogledajte ovaj snimak ako je potrebno da se orijentišete.) Vratite se u kontrolnu sobu po vazduh.

Sada plivajte dole do dna, pa uz kameni zid držeći se levo od krana dok prolazite pored njega. Iza krana je široki potporni stub sa okruglim rešetkama i "Slinc" logom. Plivajte pored ovoga prema pravougaonom kamenom stubu. Sada krenite ka tavanici. Iznad kamenog stuba je mali, četvrtasti otvor u plafonu pećine okružen zarđalim metalom. Uplivajte ovde po vazduh i pokupite mali paketić i drugu SIJALICU. (Pogledajte ovaj snimak ako imate problema sa pronalaženjem otvora.) Plivajte pravo na dole iz malog otvora prema loptastom svetlu ispod i pokupite gomilu harpuna. Ako imate dovoljno vazduha, okrenite se levo i plivajte natrag do kontrolne sobe (pratite loptasta svetla po dnu mora). Ili prvo plivajte natrag u mali otvor, pa se vratite u kontrolnu sobu za kran.

Postavite dve sijalice u mala udubljenja na zidu. Ovo otvara mala, žuta vrata na dalekoj strani podvodne pećine označena sa "Restricted area". Plivajte dole, pa na više pored krana, prateći loptasta svetla na morskom dnu prema vratima koja ste upravo otvorili. Kada se približite velikom otvoru pećine desno, struja će povući Laru dole i videćete još jednu podmornicu koja se spušta da isporuči još 2 ronioca. Ako va, treba vazduh, idite do malog otvora na plafonu pećine. Onda se suočite sa roniocima.

Kada završite s njima, priđite malim vratima koja ste maločas otvorili ali umesto da uđete, plivajte u uski tunel malo na desno od njih (prikazano u ovom snimku). Ovo je TAJNA #2. Pratite tunel do pećine i idite pravo kroz pećinu do otvora u podu. Plivajte duž ovog tunela do prostorije gde možete izroniti i pokupite 2 gomile harpuna i mali paketić. Plivajte natrag do tajne pećine i pokupite signalne rakete. Budite oprezni kada budete uzimali čaure za sačmaru u blizini. Kada ih uzmete, mala podmornica će jurnuti niz brdo i udariti Laru ako se ne skloni s puta na vreme. Zato postavite Laru licem prema nekom od zidova, uzmite čaure i brzo zaplivajte napred prema zidu.

Kada se podmornica zakuca u zid, otvoriće put u pećinu iza. Prvo idite po vazduh ako treba, pa zaplivajte unutra da nađete zarđali trup potonule podmornice. Pokupite PIŠTOLJ PUSTINJSKi ORAO (Desert Eagle Pistol) i 2 seta municije za njega na vrhu podmornice. U tavanici iznad levog kraja podmornice je mala, četvrtasta rupa gde možete udahnuti.

Isplivajte iz pećine, skrenite desno iza male žute podmornice i pratite tunel do glavne pećine. Zaokrenite na desno i uplivajte kroz "Restricted area" vrata. Struja će odneti Laru do vrha prolaza.

(NAPOMENA: Ili, nakon postavljanja sijalica da otvorite vrata, plivajte direktno do vrata i prođite kroz njih, izbegavajući ronioce ali i propuštajući tajnu.)

KONTROLNA SOBA SA RADAROM/PODVODNA OBLAST SA SVETLUCAVIM MUTAGENOM: Plivajte gore do žutog otvora na vrhu prolaza i popnite se u hodnik sa rešetkama na dalekom kraju. Negde na pola puta niz hodnik s leve strane je prostorija sa prozorom i zaključanim vratima. Izvucite pištolje i pravite buku da privučete pažnju naoružanog tipa. Ubijte ga kada otvori vrata.

Uđite i pokupite mali paketić i signalne rakete unutra s desne strane, plus gomilu harpuna iza radara. Pazite na poklopac u sredini poda. Pritisnite dugme blizu vrata da otvorite rešetke na kraju hodnika.

(NAPOMENA: Ako propadnete kroz poklopac, plivajte natrag do žutog otvora: okrenite se prema beloj zgradi i plivajte do dalekog desnog ugla. Plivajte kroz mali, četvrtasti otvor ispod zarđalog metalnog stuba. SKrenite levo i plivajte na gore.)

Izađite iz prostorije, skrenite levo i nastavite do zatvorene staze koja gleda na morsko dno. Svaki od 2 crvena točka desno otvara jedna od malih vrata u pećini napolju, puštajući unutra 2 ogromne mutantske ribe. Ako želite, možete okretati točkove jedan po jedan da ne bi morali da se bakćete sa obe odjednom. (Nadala sam se da će se međusobno boriti, ali neće.) Nastavite duž hodnika da pokupite raketu i mali paketić - i vidite još jednu raketu i šta se dešava u istraživačkoj laboratoriji. (NAPOMENA: Umesto rakete dobićete BACAČ RAKETA, ako ga još nemate.)

Vratite se u kontrolnu sobu i padnite kroz poklopac u vodu. Ubijte velike ribe harpunskom puškom, ili privucite njihovu pažnju pa zaplivajte do žutog otvora, popnite se i upucajte ih s platforme pištoljima.

Pre nego što odete u istraživačku laboratoriju, pokupite par stvari: od žutog otvora, plivajte na dole i kroz mali četvrtasti otvor natrag u podvodnu pećinu. Plivajte malo unutra pa se okrenite. Plivajte iza tamne plavičaste stene desno od zarđalog metalnog stuba. Tu ćete naći harpune. Idite po vazduh do žutog otvora ili plivajte uz beli dimnjak do otvora ispod kontrolne sobe.

Plivajte preko podvodne oblasti prema beloj zatvorenoj stazi. Plivajte dole između stuba koji je sasvim levo i onog pored. Tu ćete naći uzani tunel u kamenom zidu. Uplivajte unutra da privučete pažnju još jedne mutantske ribe. Izmamite je na otvoreno da je sredite harpunima. Ili je vodite natrag do žutog otvora i ubijte je s platforme. Kada završite s ribom, zaplivajte niz tunel u malu prostoriju sa prozorom koji gleda na istraživačku laboratoriju. Pokupite veliki paketić, granate i napunjeni BACAČ GRANATA. Ovo je TAJNA #3. Plivajte natrag do bazena i uz beli dimnjak po vazduh.

Sada krenite ka malim četvrtastim vratima koja ste ranije otvorili koristeći točkove na stazi. Plivajte kroz desna vrata i pokupite MUTANTSKI UZORAK (Mutant Sample). Plivajte kroz leva vrata, uzmite još jednu posudu sa MUTANTSKIM UZORKOM i nastavite niz tunel do laboratorije.

ISTRAŽIVAČKA LABORATORIJA: Izronite i izađite iz vode. Pratite rampu dole do prostorije sa tankovima i kavezima koji sadrže razne mutante. (NAPOMENA: Možete videti oblast gde se nalazi tajna #3 kroz prozor. Ako je još niste našli, možete se vratiti po nju.)

Pomerite 2 zelena sanduka. Izpod jednog ćete naći Uzi municiju. Iza drugog je mašina. Postavite jedan od mutantskih uzoraka u ovu mašinu. Postavite drugi uzorak u istu takvu mašinu u drugom uglu. Ovo čini da vode oteče u bazen negde drugde.

Vratite se uz rampu do bazena gde ste ušli u laboratoriju. Idite uz stepenice, smaknite naoružanog tipa na dužnosti i zgrabite njegov mali paketić. Pratite stazu oko ivice bazena. Popnite se na gornju stazu i pokupite raketu koju ste ranije videli kroz ogradu. Popnite se na malu platformu iznad i uzmite granate. Onda skočite u bazen.

Pokupite RATMOROVU RUKU (Hand of Rathmore) sa niskog postolja. Ovo otvara vrata u zidu bazena. Idite po vazduh ako treba, pa plivajte kroz ta vrata u tank sa delfinom. Povucite polugu na levom zidu da otvorite vrata na drugom kraju tanka, puštajući unutra mutiranu ribu. Ubijte je harpunima ili je namamite do prvog bazena, popnite se iz vode i upucajte je. Zaplivajte dole u tank u kome je bila mutirana riba. Naći ćete Uzi municiju na dnu tanka na dalekom kraju.

Plivajte kroz otvor u tavanici tanka sa mutiranom ribom. Na vrhu, popnite se na plutajuću podmornicu. Zakoračite preko ivice prema gumenom čamcu da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]