LONDON nivo 3: LUD'S GATE (Lads gejt - Ladova kapija)

Neprijatelja: 19 Predmeta: 53, plus jedan ključ, SREDSTVO ZA BALZAMOVANJE i 11 kristala* Tajne: 6

* Brojke nisu precizne i zavise od puta kojim ćete ići. Potrudite se da pronađete sa tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre. U ovom nivou naći ćete i HARPUNSKU PUŠKU, SAČMARU i BACAČ RAKETA (bazuku) ako ih niste našli u nekom ranijem nivou.

Ciljevi: Ušunjajte se u Muzej Prirodne Istorije i ukradite malo sredstva za balzamovanje za vaše besmrtne prijatelje. To će vam dati pristup do drugog dela nivoa. Tu ćete morati naći put kroz niz oblasti ispunjenih vodom i pronaći ključ da otključate vrata do završne oblasti - zgrade u kojoj Sofija Li ima kancelariju. Tamo počinje poslednji nivo u Londonu.

Opis: U slučaju da nije bilo očigledno posle prethodne scene, Prokleti su sada vaši prijatelji, pa nemojte pucati u njih.

JAZBINA PROKLETIH: Okrenite se i pratite tipa s bakljom niz staze od dasaka do prostorije sa nekoliko plitkih bazena. Izađite kroz vrata LEVO. (Desna vrata će vas odvesti tamo gde idete, ali ćete propustiti jednu tajnu.)

(NAPOMENA: Nekim ljudima se desilo da ih član bande koji vodi Laru do izlaza napadne bez razloga. Da bi to izbegli, može pomoći da idete oko spoljne ivice plitkih bazena umesto da pratite čoveka preko mosta u sredini.)

U MUZEJU PRIRODNE ISTORIJE: Skliznite niz rampu i brzo se popnite u otvor desno pre nego što se tavanica sa šiljcima spusti i smrvi Laru. Skliznite u malu prostoriju. Desno ćete videti dugme. Ono otvara poklopac napred s leve strane. Ne idite još tamo. Prvo, idite levo na belu kamenu platformu. Idite do desnog kraja stena i spustite se na malu platformu od cigala. Spustite se na čisto mesto u bodljikavoj žici. Hodajte do drugog kraja i popnite se u pukotinu. Unutra su veliki paketić i signalne rakete - TAJNA #1. Da izađete, popnite se na platformu iznad mesta gde ste našli paketić, pa gore na sledeću platformu. Okrenite se i skočite ukoso iz mesta da zgrabite ivicu otvora, popnite se i skliznite na bele stene gde ste počeli. Ili, skočite iz zaleta sa platforme kroz otvor. (NAPOMENA: Ako imate teškoća sa ovim skokom, pogledajte ove snimke.)

Vratite se u malu prostoriju. Pritisnite dugme ako niste ranije. To otvara poklopac iznad. Popnite se i penjite se uz rešetku dok ne budete taman iznad treće srebrne linije. Skočite unazad u prolaz iza i pokupite veliki paketić. (Ovim putem biste došli da ste u početku krenuli kroz desna vrata.)

Skočite natrag na rešetku i penjite se gore i na levu stranu. Pazite da ne padnete na bodljikavu žicu. Postavite Larine ruke na rešetku taman ispod otvora sa ljubičasto-crvenim svetlom. (Pogledajte snimak ako niste sigurni.) Skočite i obrnite se u vazduhu da zgrabite rešetku iza (Skok + Prevrtanje + Akcija). Popnite se i upuzite u pukotinu po TAJNU #2 - jednu raketu. (NAPOMENA: Ako imate problema sa penjanjem u otvor, pustite Akciju i brzo opet pritisnite da bi Lara izgubila oslonac za noge ali ponovo uhvatila platformu. Onda pritisnite Napred da se popnete unutra. Ako to ne pali, pokušajte da pritiskate Čučanje + Napred dok držite Akciju. Inače, ako još nemate BACAČ GRANATA, dobićete ga ovde umesto rakete.)

Popnite se niz rešetku do mesta malo iznad drvene kosine i skočite, obrnite se i zgrabite crnu rešetku iza. Penjite se dalje dok Larine noge ne budu malo ispod vrha zeleno osvetljene oblasti. (Pogledajte snimak.) Skočite unazad u otvor sa kristalom i čaurama za sačmaru. (NAPOMENA: Ako nemate SAČMARU, dobićete je ovde umesto čaura.) Skliznite niz kosinu i zgrabite rešetku. Popnite se skroz do vrha.

CEVI ZA VENTILACIJU IZNAD EGIPATSKE OBLASTI: Idite kroz niski prolaz do kraja. Naći ćete čaure za sačmaru u otvoru desno, ali nemojte ići do kraja otvora. U hodniku iza je čuvar. Umesto toga, vratite se do mesta gde se možete uspraviti. Popnite se u prolaz, pokupite mali paketić i spustite se u sledeću prostoriju. Ubijte čuvara ovde. Upotrebite dugme da otvorite vrata, i ubijte drugog čuvara u hodniku.

EGIPATSKA OBLAST: KANCELARIJA I IZLOŽBA: Vucite/gurajte pokretni blok na sivi kvadrat. To će učiniti da se visoki stub koji blokira ulaz u sledeću prostoriju pomeri u stranu. Idite u hodnik i desno da uđete u ovu oblast. Uzmite mali paketić na platformi pozadi. Popnite se stepenastim blokovima do ulaza između drvenih merdevina. Gurnite pokretni blok ovde tako da bude ispred vrata. To će pomeriti visoki stub ispred spoljnih vrata. Popnite se preko pokretnog bloka i spustite se na drugu stranu.

Popnite se do najvišeg stepenika i okrenite se levo. Skočite iz mesta da zgrabite drvene letvice na plafonu. Prebacujte se napred i levo, pa se pustite da zgrabite ivicu udubljenja sa kristalom. Popnite se, uzmite kristal, pa se spustite na zemlju. Ponovo se popnite na blokove, skočite da opet uhvatite drvene letvice na plafonu i ovoga puta se prebacite do udubljenja desno. Pustite se, zgrabite platformu, popnite se i upuzite u udubljenje. Upotrebite prekidač da otvorite vrata visoko iznad. Onda izađite i spustite se na pod.

Popnite se na pokretni stub ispred vrata. Popnite se na platformu iznad i idite kroz niski prolaz. Tuneli vas vode natrag u hodnik. Pomerite opet blok u prostoriji sa kompjuterima da sklonite stub sa ulaza. Vratite se u egipatsku oblast.

Popnite se na pokretni stub. Zgrabite platformu iznad. popnite se i skočite (sa Akcijom) na platformu desno sa prekidačem. Pomerite ga da zatvorite vrata prostorije sa pokretnim blokom i tako stvorite merdevine uz koje se možete peti. Popnite se uz ove merdevine i na platformu levo. Okrenite se i skočite iz mesta (sa Akcijom) na blok napred levo i još jednom skočite iz mesta sa hvatanjem do ulaza. Idite u udubljenje levo, koje sadrži čaure za sačmaru i signalne rakete. Onda pređite do suprotnog udubljenja i idite iza ugla do kosine.

Skliznite dole i skočite na kraju da zgrabite platformu preko puta. (Ili, ako imate teškoća sa tempiranjem ovog skoka, skliznite unatraške, zgrabite ivicu, popnite se i izvedite skok sa obrtanjem - Skok + Kotrljanje + Akcija - da uhvatite platformu iza.) Nastavite do još jedne rampe. Skliznite da padnete na lomljive ploče. Odmah skočite napred i zgrabite platformu između sarkofaga. Popnite se i uzmite SREDSTVO ZA BALZAMOVANJE (Embalming Fluid).

(NAPOMENA: Postoji prečica kojom možete krenuti ovde. Okrenite se i skočite na preostale lomljive ploče levo. Propadnite i držite Akciju da zgrabite najnižu kosinu. Pomerite se levo i spustite se na ravn mesto sa raketom na njemu. Onda padnite kroz rupu u vodu. Nastavite se opisom dole kod **. Međutim, ako budete išli ovuda, propustićete mnogo akcije i dve tajne. I, vaši prijatelji nikada neće dobiti svoje dragoceno sredstvo za balzamovanje. Ako hoćete, možete se kasnije vratiti po ovu raketu. Pogledajte savet dole kod ***.)

Puzite kroz tunel, uzimajući Uzi municiju usput, i izađite unatraške u hodnik. Ubijte čuvara iza ugla i idite natrag iza ugla do niskog prolaza. Još jedan čuvar je na dužnosti u sledećoj prostoriji. Pobrinite se za njega, pa upotrebite dugme da otvorite vrata i dobijete raketu. Idite oko kamenih blokova i spustite se na platformu visoko iznad prostorije sa sfingom.

PROSTORIJA SA SFINGOM: Skočite iz mesta da zgrabite rešetke na plafonu. Prebacite se preko do druge strane da dobijete kristal. Umesto da se vraćate preko rešetki, skočite iz mesta sa leve strane platforme da se dočekate na glavu sfinge. Okrenite se prema zadnjem levom delu sfinge. Namestite Laru da bude u liniji sa vrhom koji štrči sa plafona i skočite iz mesta sa hvatanjem da se dočekate na četvrtastu platformu sa malim paketićem. (Ne možete videti tu platformu odozgo. Zato upotrebite ovaj snimak da se namestite kako treba.) Skočite iz mesta sa platforme na visoki, četvrtasti stub. Okrenite se levo i skočite iz zaleta da zgrabite zadnji deo strme bele platforme. Popnite se, skliznite niz drugu stranu i skočite na dugu platformu iza. Idite do drugog kraja platforme po TAJNU #3 - kristal i 2 rakete.

(NAPOMENA: Još jedna raketa se nalazi na platformi ispred sfinge. To će biti BACAČ RAKETA ako ga još nemate. Možete je/ga dobiti tako što ćete se spustite s vrha. Da siđete na zemlju, stanite na ivicu platforme i skočite unazad na kosu glavu sfinge. Klizite i hvatajte ivice da dođete do dna. Međutim, kada siđete dole, NEMA ŠANSE DA DOBIJETE TAJNU #3.)

Idite do sredine platforme i skočite iz zaleta na sfingino rame. Skliznite/spustite se na zemlju. Idite okolo do druge strane sfinge. Jedan čuvar počinje da puca sa stepeništa, pa ga sredite i uzmite njegov mali paketić. Onda idite do udubljenja kod zadnjeg desnog dela sfinge po čaure za sačmaru. Kada se vratite na stepenište, još jedan čuvar dolazi iz prednjeg dela prostorije. Sklonite ga s puta, pa idite do vrha stepeništa.

(NAPOMENA: Ponekad se drugi čuvar ne pojavi. Izgleda da penjanje na desnu šapu sfinge i klizanje niz prednji deo do poda, pa vraćanje prema stepeništu aktivira njegovo pojavljivanje.)

Popnite se na platformu iznad. Okrenite se i skočite da zgrabite plavi otvor. Popnite se i uzmite raketu i veliki paketić - TAJNU #4. Spustite se i popnite se opet na platformu. Povucite pokretni blok levo. Odskočite i zgrabite platformu. Pomerajte se na levo i upotrebite blok i rešetku iznad kao merdevine da se popnete do udubljenja desno. Popnite se u prolaz iznad i spustite se sa druge strane pokretnog bloka. Opet ga gurnite jednom. Onda povucite drugi pokretni blok dva puta. Popnite se opet uz prvi blok i rešetku u udubljenje desno. Opet, idite kroz prolaz iznad. Sada se možete spustiti iza drugog bloka i izaći NATRAG U JAZBINI PROKLETIH.

Idite uz hodnik desno, do prostorije gde je nivo počeo, i postavite sredstvo za balzamovanje u izrezbareno udubljenje sa plavim svetlima iznad. To otvara vrata na kraju kratkog hodnika desno od "kauča"-klupe iz voza. Uđite i padnite kroz poklopac u bazen. Sada isprobajte svoj novi prevoz: podvodno pogonsko vozilo (PPV).

(***NAPOMENA: Ako želite da dobijete dodatnu raketu, pre nego što padnete kroz poklopac, vratite se uz merdevine u egipatsku oblast, kao što ste učinili na početku nivoa. Popnite se kroz izložbenu dvoranu do platforme naspram mesta gde ste našli sredstvo za balzamovanje. Okrenite se, skliznite unatraške niz kosinu i zgrabite ivicu. Pustite se, i uhvatite dno sledeće kosine ispod. Pomerajte se desno i videćete raketu ispod. Pustite se da skliznete niz metalnu kosinu i dočekate se pored rakete. Pokupite je i spustite se u šaht. Lara će upasti u vodu. Plivajte na dole i pustite da struja odnese Laru do mesta gde može izroniti blizu platforme sa harpunima na njoj. Nastavite sa opisom dole kod **. Propustićete oblast sa krokodilima koja je opisana ispod.)

PODVODNE OBLASTI: Vozite PPV u veliku pećinu, ubijte krokodila harpunima (Akcija je taster za pucanje i na PPV-u), i krenite kroz otvor desno (sa drvenim sandukom na vrhu) po vazduh.

(NAPOMENA: Mislim da je lakše ubiti krokodila sa harpunskom puškom koju držite u rukama. Ako još nemate ovo oružje, moraćete se snaći sa onim na PPV-u. U svakom slučaju, pazite da odvezete PPV na otvoreno, inače će vas struja sprečiti da se vratite u tunel po njega.)

Pretražite oblast da nađete neke korisne stvari, ali pazite; još jedan krokodil se pojavljuje kada pokupite harpune na četvrtastom betonskom bloku. Drugi korisni predmeti su: mali paketić na dnu pored betonskog bloka; kristal i 2 gomile harpuna u prostoriji naspram one sa vazduhom; veliki paketić i još 2 gomile harpuna u sledećoj prostoriji; i Uzi municija u prostoriji pored one s vazduhom. Veliki otvor od cigala vodi u sledeću oblast, gde možete izaći na površinu.

(VAŽNA NAPOMENA: NE SNIMAJTE POZICIJU OD SADA PA DOK NE ZAVRŠITE SLEDEĆU OBLAST I DOBIJETE SVE TAJNE!!! Neki ljudi su doživeli bag u kome se nevidljivi zid pojavljuje i blokira ulaz u prostoriju sa šestom tajnom. Izgleda da ga aktivira snimanje pozicije ovde. Ostale podatke o ovom i drugim bagovima možete naći ovde.)

(**) Popnite se na platformu i pokupite 2 gomile harpuna. Skočite u vodu na drugoj strani. Plivajte duž prolaza od cigala do prostorije sa staklenom tavanicom gde možete izroniti. (Takođe možete videti drugi PPV u susednoj prostoriji.) Povucite podvodnu polugu da otvorite obližnji poklopac. Plivajte kroz njega, izađite iz vode i pritisnite dugme da otvorite vrata u podvodnom prolazu levo. (Prošli ste pored njih kada ste dolazili.)

(NAPOMENA: Pazite da slučajno ne pucate ovde, ili ćete privući neželjenu pažnju čuvara sa druge strane prozora i propustiti jednu od tajni.)

OBLAST SA ČUVAREM I RONIOCEM: Sledeći deo je prilično komplikovan, ali će vam omogućiti da dobijete jednu od težih tajni u igri. Prividni cilj je da ubijete ronioca pre nego što pobegne i zatvori vrata podvodne prostorije sa PPVom. Začkoljica je to što ga ne možete ubiti na kopnu. Ronilac na vrhu sanduka je samo za ukras. On ne može reagovati na Laru, a ona prosto neće da cilja u njega. Međutim, ono što želite je da izbegnete da vas čuvar primeti. To je ono što aktivira alarm i zatvara tajnu. Ovde ćete naći jednu strategiju. Dijagram prikazuje put kojim ćete ići. Prilično je grub i uopšte nije srazmeran, ali će pomoći da se razjasne uputstva iz teksta.

Plivajte kroz vrata koja ste upravo otvorili u oblast sa čuvarem i roniocem. Plivajte napred i na desno dok ne dođete do dva mala podvodna otvora. Možete izroniti u uglu blizu njih a da vas ne vidi čuvar odozgo. Idite dole kroz levi otvor po TAJNU #5 - municiju za Pustinjskog orla. Onda idite u desni otvor, uzmite mali paketić i povucite polugu da otvorite skriveni poklopac u blizini.

Plivajte POD VODOM natrag prema tunelu odakle ste došli i nastavite pored njega niz mali kanal. Izronite i popnite se na platformu desno. Popnite se i PUZITE napred do rupe.Okrenite joj leđa i unatraške se spustite u vodu ispod. (Ovo je poklopac koji ste maločas otvorili.) Pokupite kristal, izađite s druge strane i PUZITE okolo do belih stena dalje levo (naspram tajne #5 i prostorije sa polugom).

Kada budete iza stena, možete se uspraviti. Idite do zadnjeg desnog ugla, skočite uz malu kosinu i popnite se u ulaz. Unutra vreba još jedan čuvar. Ne gubite vreme s njim. Umesto toga trčite niz mračni prolaz i skočite sa leve strane otvora na kraju da doskočite na metalnu platformu iza mesta gde ronilac stoji. On će skočiti u vodu i počeće da gađa Laru harpunima. Ubijte ga pre nego što otpliva.

Sada ubijte prvog čuvara i skočite u vodu gde ste ubili ronioca da nađete TAJNU #6 - 4 gomile harpuna, veliki paketić, kristal i drugi PPV. (NAPOMENA: Pazite da pokupite sve iz tajne prostorije pre nego što krenete dalje. Ako napustite ovu oblast pa se vratite, bag sa nevidljivim zidom se može aktivirati.)

Sada možete natenane pretražiti oblast. Sve u svemu, naći ćete: KLJUČ OD KOTLARNICE (Boiler Room Key), 3 gomile harpuna (ili 2 + HARPUNSKU PUŠKU, ako je nemate) iza sanduka blizu prozora i srebrnih vrata; još 3 gomile harpuna - jednu na mestu gde je ronilac stajao, jednu na belim stenama iza toga, i jednu na velikoj platformi iznad svetlucavog crvenog svetla; veliki paketić u jami iza sanduka naspram mesta gde je bio ronilac; mali paketić u rupi levo od mesta gde ste ušli u mračnu prostoriju (morate da puzite pa da se spustite u nju); signalne rakete i kristal u mračnoj prostoriji sa čuvarem. (Kada se popnete od stena ispod, pogledajte gore u desni ugao i videćete mali otvor. Predmeti su unutra.) Možete takođe sada ubiti drugog čuvara ovde.

Kada sve pokupite, vozite PPV niz dugi tunel u obliku romba blizu mesta gde ste ubili ronioca. (NAPOMENA: Ako ste propustili tajnu #6 a ne želite da opet pokušavate, nastavite do sledeće oblasti gde ćete naći drugi PPV u gornjem levom udubljenju na desnom zidu.). Još jedan ronilac čekau zasedi, a u velikoj, otvorenoj oblasti iza je krokodil. Možda ćete hteti da ubijete ronioca, pa da se vratite u prethodnu oblast po vazduh pre nego što krenete na krokodila.

VELIKA PODVODNA PROSTORIJA SA OTVORIMA U OBLIKU ROMBA: Ova oblast je prikazana na ovom dijagramu. (Zid odakle ulazite je označen sa "Blizu", a ostali "Levo", "Desno" i "Daleko" u odnosu na taj.) U gornjem levom otvoru na desnom zidu možete naći vazduh. Prvo, pokupite par stvari: veliki paketić u donjem desnom otvoru na istom zidu kao i vazdušni džep i kristal u otvoru pored ulaza.

Sada sledi niz podvodnih poluga i vrata. Ne moram ni reći da se morate vraćati po vazduh između svake dve akcije. Vrlo je teško manevrisati sa PPVom u uskom prostoru unutar nekih od bočnih prostorija. Može pomoći ako ga parkirate napolju, završite posao sa polugom, pa se vratite do njega i odjurite do rupe s vazduhom. Evo šta treba da radite: Plivajte u otvor levo od ulaza (kada ste okrenuti prema njemu). Iza ugla desno je poluga. Povucite je da otvorite vrata u žutoj oblasti (iznad ulaza). Plivajte tamo da uzmete mali paketić i povučete još jednu polugu. To otvara vrata u crvenoj oblasti (levi zid, gore desno). Plivajte tamo, pokupite kristal usput, i povucite polugu da otvorite vrata u plavoj oblasti (daleki zid, gore desno, pored otvora s vazduhom). To takođe pušta unutra 2 ronioca. Ovde preporučujem da odjurite natrag do vazdušne rupe, pa upotrebite ručnu harpunsku pušku da ih sredite, ili da ih prosto izbegnete i krenete ka izlazu.

KOTLARNICA: Vozite PPV u plavi otvor i uz dugi, uspravni prolaz da izronite blizu kotlarnice. Popnite se preko platforme i skočite u vodu ispod gorionika. Ovde ćete naći harpune i polugu. Povucite polugu da isključite vatru. Skočite s platforme, preko gorionika, stajući pored drugog gorionika da pokupite veliki paketić i Uzi municiju. Onda skočite u ulaz.

Pratite tunel oko ugla do klipova (?). Gledajte senke na podu, i trebalo bi da protrčite ispod jednog po jednog bez ogrebotine. Popnite se na platformu, pa skočite iz zaleta da zgrabite rešetku na plafonu. Prebacite se skroz do savijene čelične cevi. Spustite se u oblast pored bazena i pokupite municiju za Pustinjskog orla i signalne rakete. Popnite se do cevi, opet zgrabite rešetku na plafonu i prebacite se do zida blizu vodopada. Pustite se da uhvatite mali otvor, popnite se i puzite kroz njega. Upotrebite ključ od kotlarnice da otključate vrata. Pokupite kristal i pritisnite dugme da otvorite vrata natrag dole u podvodnoj oblasti.

NATRAG KROZ VELIKU PODVODNU PROSTORIJU SA ROMBOIDNIM OTVORIMA: Izađite, spustite se u vodu i vozite PPV dole do dna. Dole vas čeka još jedan krokodil, ali možete požuriti pored njega mnogo brže nego što bi bilo da ga ubijete. Takođe, raniji vazdušni džep je nestao, tako da ne biste hteli da gubite vreme. Vozite direktno iz plavog otvora u ljubičasti. Idite levo kroz vrata koja ste upravo otvorili, i nastavite uz dugi, uspravni tunel dok ne budete mogli izroniti.

PROSTORIJA SA MAŠINAMA I DUGI ŠAHT: Popnite se iz vode na platformu sa velikim paketićem. Onda preplivajte do druge platforme. Hodajte do ivice okrenuti prema levoj strani platforme sa čeličnom napravom koja se ljulja. Odstupite dva koraka pa skočite iz mesta da zgrabite platformu. Pomerajte se levo (uza zid) i popnite se. Hodajte preko platforme do druge ivice. (Ili, ako imate teškoća sa hodanjem pored mašina bez povrede, stanite pored zida i prevrnite se.) Skočite još jednom iz mesta da zgrabite sledeću platformu. Opet, popnite se pored zida gde ste bezbedni. Hodajte do daleke ivice i skočite još jednom iz mesta da zgrabite poslednju platformu. Skočite odatle u ulaz.

Pratite prolaz oko ugla i ubijte čuvara. Sada se vratite do otvora u tavanici blizu prostorije s mašinama. Popnite se kroz njega i pratite tunel do otvora iznad vrlo dubokog, vrlo širokog šahta. Skočite iz zaleta da zgrabite mali, pravougaoni otvor preko puta. Pustite se i uhvatite otvor ispod. Puzite kroz tunel do platforme od cigala iznad otvorenog šahta. Opet, skočite iz zaleta da zgrabite otvor preko puta. Puzite kroz tunele da završite nivo.

Scena - za zapis pogledajte ovde.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]