LONDON nivo 4: CITY (Siti)

Neprijatelja: 0* Predmeta: 6, plus IZIDINO OKO Tajne: 1

*Jedini neprijatelj u ovom nivou je 'glavonja', Sofija Li. Međutim, pošto će je Lara poraziti indirektno, to se ne računa kao "zvanično" ubistvo. Potrudite se da pronađete sa tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

Ciljevi: Ubijte je ljutitu gospođicu Li i uzmite njen artifakt.

Opis: Pratite Sofiju Li kroz vrata u uglu njene kancelarije. Onda će čekati napolju na platformi susedne zgrade. NE PUCAJTE U NJU. Ne možete je ubiti uobičajenim oružjima, pa nemojte ni trošiti municiju na nju. Umesto toga, popnite se do razvodne ploče i upucajte je da eletrifikujete stazu na kojoj će Sofija stajati. (Detaljna uputstva slede.)

Dok se penjete, Sofija će nastaviti da ispaljuje energetske munje iz svog artifakta. Očekujte da budete pogođeni bar jednom. Trošite pakete za prvu pomoć po potrebi. Dodatni paketi za prvu pomoć su razbacani po platformama. Ako ste očajni i nemate ni jedan u rezervi, samo ih uzmite. Ali ako imate dovoljno da izdržite, onda sačekajte da ih kasnije pokupite. Ako se stalno krećete, Sofija neće tako često biti u mogućnosti da pogodi Laru, pošto se i ona penje kao i Lara a ne puca dok se penje. Kada tačno znate gde idete, uopšte nije tako teško.

Prvo, trčite uz rampu na desnoj strani otvora. Popnite se na platformu, okrenite se i ili skočite iz zaleta da uhvatite platformu na levoj strani, ili uhvatite rešetku na plafonu i prebacite se preko do platforme pored ružičastog svetla. Popnite se na blok levo. Okrenite se i popnite se na sledeću platformu.

Trčite preko mosta do desne strane i pritisnite dugme da otvorite poklopac iza vas. Trčite natrag preko mosta na levu stranu. Popnite se. Okrenite se levo i popnite se na sledeći nivo (iznad belog svetla). Pređite most natrag do desne strane. Skočite i uhvatite žutu rešetku-merdevine i popnite se. Puzite kroz niski otvor na drugu stranu. Okrenite se, popnite se i, ako želite, čučnite iza kosog bloka dok ne budete čuli da je Sofija zastala da 'napuni' energiju. Onda skočite iz zaleta preko procepa da zgrabite platformu na levoj strani (iznad mesta gde ste bili ranije). Popnite se i idite napred. Naći ćete razvodnu ploču desno. Upucajte je da skrenete struju na stazu i skratite Sofijine muke.

Sada možete ići po sve one korisne stvari. Samo pazite da ne stanete na stazu pod naponom. Blizu niskog prolaza je mali paketić, jedan mali i jedan veliki paketić na stazi na nivou merdevina, i još jedan mali paketić na nivou gde je dugme.

Da dođete do JEDINE TAJNE u ovom nivou, dođite na platformu ispod i levo od poklopca. Spustite se unatraške i visite držeći se za ivicu. Pomerajte se levo, pa se pustite i uhvatite otvor ispod. Upuzite unutra po raketu i još jedan veliki paketić. Spustite se na zemlju iz malog otvora i popnite se opet do najviše platforme na desnoj strani (iznad niskog prolaza).

Skočite iz zaleta odatle preko provalije do zgrade na kojoj je bila Sofija (ispod sletišta za helikopter). Popnite se do betonskih platformi (blizu belog svetla). Spustite se s druge strane i upotrebite dugme da isključite struju. Uzmite IZIDINO OKO (Eye of Isis) da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Nevada] [Južni Pacifik] [Antarktik]

[Spisak svih nivoa]