JUŽNI PACIFIK nivo 3: MADUBU GORGE (Klanac Madubu)

Neprijatelja: 16 Predmeta: 12, plus BACAČ RAKETA i 8 kristala Tajne: 3*

*Broj predmeta nije precizan. Zavisi od puta kojim ćete ići kroz nivo. Potrudite se da pronađete sva tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

Ciljevi: Pronađite kajak. Veslajte niz reku i pronađite mesto gde možete izaći iz čamca. Vratite se uz reku pešice do zgrade gde je kotrola za čep. Pustite vodu iz začepljenog bazena, vratite se u kajak i veslajte u "odvod" da nađete izlaz.

Opis: Idite napred do četvrtastih stubova. Popnite se kroz otvor u tavanici između stubova, odakle slepi miševi izleću. Unutra ćete pronaći Uzi municiju, granate i mali paketić. Tu je i zatvoreni poklopac. Ispod je prostorija sa kajakom. Možete veslati niz reku i odavde, ali će propustiti dve tajne ako to uradite.

Za bilo koji put, morate se prvo spustiti u travnatu oblast i nastaviti napred od početne pozicije. Gušter sa otrovnim dahom se silazi sa platformi iza palme. Još jedan gušter vreba dole na kamenoj platformi desno. (Ovi gušteri ne prave veliku štetu svojim zubima ili kandžama; međutim njihov zeleni otrovni dah će smanjivati Larino zdravlje dok ne upotrebite paket za prvu pomoć.) Ubijte ih i siđite dole na platformu na kojoj je bio drugi gušter. Skočite sa najniže platforme na četvrtasti blok u sredini reke. (Pazite da Lara ne padne inače će poginuti u brzacima.)

Sada izaberite ili BRZI PUT (ispod) ili DUGI PUT/SVE TAJNE (nastavite sa opisom dole kod **).

BRZI PUT: Skočite iz zaleta sa bloka u reci da zgrabite kose stene na drugoj strani vode. Pomerajte se desno, popnite se i popnite se/skočite oko ugla desno. Pritisnite dugme da otvorite poklopac natrag u početnoj oblasti.

Da se vratite tamo, pratite stene putem kojim ste došli. Onaj nezgodni skok na uzdignuti blok ispod mosta može se izvesti tako što ćete potrčati i zgrabiti levu stranu bloka. Inače, Lara će skliznuti niz kosinu u reku. Skočite dole na drugu stranu uzdignutog bloka.

Sada možete odabrati da li da idete po dodatni kristal ili ne. Ako ga ne želite, odskočite da uhvatite ivicu i pomerajte se natrag levo dok četvrtasti blok u reci ne bude iza vas. Preskočite sledeći pasus.

Ako ipak želite dodatni kristal, odskočite da uhvatite ivicu i pomerajte se levo sve do ugla. Pustite se i brzo uhvatite platformu ispod. Popnite se i puzite napred dok ne budete mogli ustati. Skočite iz mesta sa hvatanjem (koristeći Akciju da snizite Larin luk) do platforme sa kristalom. Pritisnite dugme da otvorite obližnji poklopac. Skočite natrag do prethodne platforme i popnite se kroz otvor. Sada odskočite i uhvatite ivicu i pomerajte se desno duž kosih blokova dok četvrtasti blok u reci ne bude iza vas.

Popnite se na kosinu i brzo skočite unazad da doskočite na blok u reci. Okrenite se i skočite iz zaleta da zgrabite platformu gde ste se peli dole. Popnite se natrag do početka i idite u zgradu. Spustite se kroz otvor na mestu poklopca koji ste upravo otvorili i popnite se u kajak.

(NAPOMENE O KAJAKU: Ovim vozilom je prilično teško upravljati. Najkorisniji pokreti su veslanje-skretanje (Hodanje + Levo/Desno) i veslanje unazad, koje usporava čamac i može se lakše boriti sa sturjama nego obično veslanje napred. Koristite Akciju da se popnete u čamac sa strane i Kotrljanje + Levo/Desno da izađete iz njega. Lara će izaći iz čamca samo u mirnoj vodi bazena gde ćete završiti. Takođe zapamtite da je reka puna zamki koje se aktiviraju konopcima koji se protežu između stena. Crveni konopci su loši; zeleni su dobri. Lara će gubiti zdravlje kada prođe kroz šiljke/sečiva ili padne s velike visine. Zato ne oklevajte da trošite pakete za prvu pomoć uz put.)

Veslajte iz prostorije i krenite niz reku levo. Struja vas nosi oko ugla desno. Pokušajte da se okrenete tako da budete licem napred. Držite se sredine dok padate preko vodopada da bi pokupili kristal. Zatim ćete ići ispod drvenog mosta. Držite se desno na sledećem skretanju da izbegnete konopac za aktiviranje zamke. Ako slučajno pređete preko njega, veslajte u rikverc da izbegnete padajuće stene ispred. Onda nastavite. Nastavite sa opisom dole kod ***.

(**) DUGI PUT/SVE TAJNE: Sa bloka u sredini reke, skočite iz zaleta da uhvatite kose stene na drugoj strani. Pomerajte se levo sve do ugla. Pustite se i brzo uhvatite platformu ispod. Popnite se i puzite napred dok ne budete mogli ustati. Skočite iz mesta sa hvatanjem (koristeći Akciju da snizite Larin luk) do platforme sa kristalom. Pritisnite dugme da otvorite obližnji poklopac. Skočite natrag do prethodne platforme i popnite se kroz otvor.

Upotrebite držače na kamenom luku iznad da se prebacite preko reke. Spustite se na platformu ispod. Odskočite i zgrabite ivicu. Pomerajte se desno dok se ne budete mogli popeti. Okrenite se i skočite iz zaleta oko ugla do kosih stena, skliznite i uhvatite ivicu. Pomerajte se malo desno, popnite se i uskočite u ulaz.

U PEĆINU: Idite pored zatvorenih vrata kroz jedini otvoreni ulaz. Skliznite niz rampu. Skliznite opet i skočite sa kosine da preskočite šiljke ispod. Spustite se u mračnu oblast. Puzite kroz niski otvor desno i ubijte otrovnog guštera. Pratite prolaz preko drvenog mosta i nastavite do kamenog mosta iznad vode. Skočite na most da dobijete kristal. Okrenite se i ubijte guštera u ulazu odakle ste došli pre nego što skočite natrag. Vratite se putem kojim ste došli kroz mračni niski prolaz.

Sada nastavite duž glavnog prolaza i uz stepenice, ubijajući još jednog guštera usput. Spustite se u udubljenje sa rešetkom i upotrebite dugme da otvorite vrata pored kojih ste prošli kada ste ušli u ovu oblast. Vratite se u oblast sa šiljcima. HODAJTE kroz šiljke. Onda upotrebite zid uz koji se možete penjati levo da se vratite do prostorije na vrhu.

Idite kroz vrata koja ste upravo otvorili da se pojavite iznad vode. Ispod i levo je vodopad. Skočite dole na ravni blok ispod vrata. Onda skočite iz mesta u otvor iza vodopada. Ovo je TAJNA #1. Hodajte do zadnje ivice i ubijte guštera u pećini ispod. Spustite se i pokupite MP5 municiju. Onda se popnite natrag u ulaz.

Skočite da zgrabite tavanicu i prebacite se do ulaza dalje desno. Skliznite niz rampu i skočite da zgrabite ivicu stuba. (Pazite ili ćete pasti na gorionik ispod. Ako se Lara zapali, u sredini prostorije je bazen s vodom da ugasi plamenove i mesto da izađete iz vode na dalekoj strani.) Ubijte otrovnog guštera na drugoj strani prostorije sa vrha prvog stuba ako možete.

Srednji stub, sa kristalom, će se zapaliti kada Lara stane na njega, pa ga izbegavajte. Umesto tamo, skočite iz zaleta sa prvog stuba preko drugog da zgrabite ivicu trećeg. Pokupićete kristal u vazduhu. Sada se popnite i skočite iz zaleta do ulaza.

Pokupite mali paketić levo. Požurite pored zamke sa otrovnim strelicama. Skliznite niz rampu. Kod otvora u sledeću oblast, skočite da zgrabite tavanicu. Prebacite se napred do zida, pa se pustite. Siđite i uzmite kristal. (Pazite da ne upadnete u bazen sa piranama.) Onda se popnite/prebacite natrag prema ulazu i okolo do drugih vrata.

TAJNA U TRŠČANOJ KOLIBI: Puzite do platforme visoko iznad vode. Krenuli ste u kolibu od trske levo. Okrenite se levo i skočite iz zaleta preko provalije da zgrabite kamene merdevine. Popnite se do vrha. Levo je otvor koji vodi dole u bazen da još jednim kajakom. Vratićete se ovamo kroz nekoliko minuta.

Prvo, idemo do kolibe: postavite Larina leđa uz stenu na desnoj strani ove platforme. (Zadnji deo ovog bloka je strm.) Hodajte pet koraka napred, pa skočite unazad da doskočite na strmu kosinu. Skliznite unazad i zgrabite ivicu. Pomerite se desno i spustite se na malu, drvenu platformu. Ovo je TAJNA #2. Skočite na sledeći blok desno pa preko do kolibe. Idite okolo do ulaza. Unutra ćete naći veliki paketić i raketu.

Vratite se na drvenu platformu. Skok natrag do stena pored vodopada je vrlo nezgodan. Namestite Laru tako da je okrenuta licem prema kosom bloku levo od vodopada i ispod platforme sa koje ste skočili da uhvatite kamene merdevine. Takođe vodite računa da je okrenuta malo na levo od stene iznad, inače će udariti glavom kada skoči. (Pogledajte ovaj snimak ako niste sigurni.) Sada skočite iz zaleta BEZ HVATANJA i upotrebite taster za Desno da usmerite Laru prema nizem bloku gde treba da doskoči. Možda će biti potrebno nekoliko pokušaja da doterate ugao, ali izvodljivo je.

PROSTORIJA SA KAJAKOM/NIZ REKU: Popnite se, skočite do kamenih merdevina, popnite se do vrha i idite kroz prolaz do kajaka. Ubijte 2 krokodila sa platforme. Onda uskočite i povucite podvodnu polugu da otvorite kapiju. (Ako imate teškoća sa pronalaženjem poluge, pogledajte snimak.) Sada se spremite za akciju na brzacima. (Pogledajte napomenu o kajaku, gore, za neke savete o upravljanju.)

Veslajte iz prostorije, veslajući u rikverc dok idete niz otvor. Ako uspete, skrenite na desno u bazen gde možete naći kristal. Ako ga propustite, nema veze; biće ih još. Držite se desno dok idete preko prvog vodopada da izbegnete žicu za aktiviranje zamke levo i veliku stenu u sredini. Ako slučajno pređete preko žice, veslajte unazad da izbegnete padajuće stene napred. Onda nastavite.

(***) Struja u ovom sledećem bazenu vuče vas desno prema nekakvim sečivima. Veslajte unazad da pređete preko zelenog konopca koji isključuje sečiva, pa nastavite pored njih.

Idite preko vodopada, veslajte u levo, pa žestoko veslajte unazad da uđete u pećinu desno sa crnom paprati koja visi iz otvora.

(NAPOMENA: Ako vas struja odvuče levo, ići ćete preko strmog odseka pa kroz neke šiljke i sečiva. Ne veslajte unazad. Samo prođite kroz njih najbrže što možete, trošeći pakete za prvu pomoć usput. Zatim, ići ćete preko vodopada u bazen sa velikim zapušačem u sredini. Skrenite levo da uđete u pećinu gde je treća tajna. Nastavite sa opisom dole kod ****. Ili, ako ne želite da prolazite kroz ove opasnosti, startujte snimljenu poziciju i pokušajte ponovo.)

Na ulasku u pećinu sa crnom paprati, brzo izaberite svoj put (levi ili desno kanal, dole) i veslajte unazad po potrebi da uđete u onaj koji želite. Svaki ima i dobre i loše strane. S desne strane, verovatno ćete se više povrediti, ali možete dobiti dva kristala ako budete dobro igrali. Takođe je moguće, mada ne i lako, da počnete na levoj strani i pređete na desno nakon prelaženja zelenog konopca (pogledajte dole). Možete takođe uspeti da skrećete i veslate unazad da krivudate između blokova i izbegnete crvene konopce u potpunosti. Može vam pomoći da ovo izvedete ako budete išli licem uzvodno. Našla sam da je to skoro nemoguće - dobar izazov za eksperte.

LEVI KANAL: Prvo ćete preći preko crvenog konopca koji aktivira zamku sa otrovnim strelicama. Zatim, preći ćete preko zelenog konopca, koji čini da se jedan kristal pojavi na bloku odmah ispod u sredini toka. (Moraćete ga uzeti kasnije pešice.) Onda ćete prelaći preko još jednog crvenog konopca koji podiže neke šiljke. Iza toga je zgrada sa kablom, gde ćete se kasnije vraćati. Možda ćete ovde uspeti da skrenete preko toka desno da izbegnete sledeću opasnost: vrlo visoki vodopad. Ili veslajte unazad kao ludi dok prelazite preko vodopada da usporite silazak, ili se pobrinite da Larino zdravlje bude na 100%, pošto će skoro toliko izgubiti. Ako možete, ciljajte na sredinu vodopada i uzmite kristal na putu dole. Kada stignete u bazen ispod velikog vodopada, moraćete se malo vraćati. Veslajte uz brzake do bazena iznad sa velikim cepom - tj. brzake na levoj strani šireg vodopada. Sada nastavite sa opisom dole kod ****.

DESNI KANAL: Pratite desni kanal pored nekih crvenih konopaca koji dižu šiljke. (Trošite pakete za prvu pomoć dok idete po potrebi.) Završićete u bazenu sa lancem u sredini prikačenim za ogromni čep. Nemojte ići niz sledeći niz brzaka. (Ako krenete, samo veslajte unazad uz brzake opet do prostorije sa čepom.)

(****) Skrenite u pećinu sa platformama od cigala sa strane. Krenite oko ugla i veslajte ispod vodopada u pećinu sa kristalom. Ovo je TAJNA #3. Neke stvari su na platformama blizu vodopada, i njih ćete dobiti kasnije kada budete išli ovuda pešice.

Vratite se u prostoriju sa čepom i veslajte kroz tunel desno od uzdignutog udubljenja sa drvenim vratima. (Ako treba, veslajte u rikverc da se izborite sa strujom.) Na vrhu, idite u pećinu levo. Ovde ćete naći miran bazen sa krokodilom koji pliva u njemu. Iskočite iz kajaka (Kotrljanje + Levo/Desno) i plivajte do platforme da se popnete. Prvo ubijte otrovnog guštera na stepenicama; onda se pobrinite za krokodila.

UZ REKU PEŠICE: Idite uz stepenice i skočite dole u otvor pored baklje. Skočite iz mesta da zgrabite držače na tavanici iznad vode. Pređite preko bazena, koristeći pažljivo tempiranje da prođete pored dva bloka sa glavama koje bljuju vatru. Nastavite do prolaza koji vodi do treće tajne. Na kraju, zaokrenite levo i spustite se na blok.

Okrenite se i skočite iz zaleta preko reke do sledeće platforme. Uđite u udubljenje i pokupite BACAČ RAKETA. (NAPOMENA: Ovo će biti jedna raketa ako već imate bazuku.) Popnite se i pratite kratki prolaz do otvora. Spustite se (ili siđite) na platformu ispod. Pratite platforme prema vodopadu gde ste dobili treću tajnu. Pokupite veliki paketić. Skočite iz zaleta preko vode da zgrabite platformu sa MP5 municijom. Okrenite se. Sada se vratite na drugu stranu tako što ćete skočiti iz zaleta sa desne strane belog bloka (onog pored bloka na kome je bila municija). Zgrabite platformu preko puta (levo od trouglaste platforme gde je bio paketić). Popnite se i pratite platforme natrag desno.

Umesto da skačete na sledeću platformu desno (odakle ste došli), popnute se u iskrivljeno udubljenje levo. Upotrebite držače u zidu da se popnete do tanke platforme desno. Uhvatite držače na tavanici i prebacite se preko vode. (Pazite na vatrenu zamku.) Kada stignete do vodopada, skrenite levo. Spustite se na platformu ispod. Uzmite signalne rakete i čaure za sačmaru u pećini malo dalje desno. Onda se prebacite preko vodopada na drugu stranu i spustite se na platformu. Okrenite se levo i pratite stazu uzvodno. (NAPOMENA: Sekvenca opisana u pasusu iznad, od iskrivljenog udubljenja do staze uzvodno, je prikazana u ovom nizu snimaka.)

Skočite iz zaleta na četvrtastu platformu levo od šiljaka i sečiva. Okrenite se i skočite iz zaleta da zgrabite držače na zidu na drugoj strani šiljaka. Popnite se gore i na levo najdalje što možete. Doći ćete do ravne platforme. Prvi (desni) kvadrat je beo od izmaglice i vrlo klizav, zato se ne spuštajte na njega. Kvadrat pored njega levo je siguran. (Sada ste u ravni sa otvorom pećine sa crnom paprati.)

Pratite platformu do otvora. Okrenite se i siđite u duboku jamu. Na dnu je zamka sa kotrljajućim stenama. Trčite napred do stepenika i sagnite se tako da stena pređe iznad Larine glave. Ponovite to za drugu stenu. Treća stena visi sa plafona u sledećoj prostoriji. Sa obe strane staze su strme kosine sa plamenovima ispod. Ima još plamenova unutar ulaza na dalekom levom kraju staze. Možete trčati da vas stena ne stigne, uskočiti u ulaz i nadati se da nećete biti pečeni, ili pokušati neki drugi način: stanite u sred kvadrata ispod stene. Okrenite se levo ili desno i skočite u stranu na stazu. Odmah odskočite i zgrabite ivicu staze. Visite dok stena ne prođe pored, pa se popnite. ILI, hodajte napred ispod stene oko 6 koraka (ako odete dalje stena će pasti). Onda okrenite se desno, odskočite i visite sa staze. Pomerajte se levo, popnite se, i stena će ostati tamo gde jeste.

Sada skočite u ulaz blizu stene, pazeći da izbegnete gorionik. Skočite iz mesta sa SREDINE kvadrata pored ulaza da preskočite plamenove. Odmah trčite napred do stepenika i sagnite se da izbegnete još jednu stenu. Nastavite napred i gore da ponovo izađete kod reke.

Skočite iz zaleta na prvu platformu desno. Upotrebite držače na desnom zidu da se popnete do sledeće platforme. Puzite kroz niski otvor do ulaza blizu brzaka gde se nalazi kabl. Skočite iz mesta na najbliži blok u sredini reke pa skočite iz zaleta na gomilu kamenja. (Pazite da skočite desno od stene koja visi sa tavanice.) Skočite iz mesta na blok sa kablom.

Ako ste ranije prešli preko zelenog konopca, jedan kristal će biti na četvrtastom bloku nizvodno. Hodajte do dna isturene stene i skočite iz zaleta da se dočekate blizu kristala. Okrenite se i skočite iz zaleta (bez pritiskanja Akcije) natrag na dno stena ispod kabla. Popnite se i spustite se kablom do zgrade.

PROSTORIJA SA MEHANIZMOM ZA ČEP: Spustite se unutra (pored lanca) i popnite se uz suprotni zid (sa isklesanim licima). Ubijte guštera u hodniku desno. Idite okolo na levo i upotrebite prekidač da izvučete čep u bazenu ispod. Pratite mračni prolaz. Baklja na kraju se pali i još jedan gušter se pojavljuje blizu kraja. Ubijte ga i skočite/skliznite niz rampe natrag u prostoriju sa vašim kajakom.

Pobrinite se da Larino zdravlje bude 100% puno. Onda izveslajte u prostoriju sa čepom. Pustite da vas vir nosi niz odvod u prostoriju ispod. Izađite iz čamca i ili ubijte krokodila harpunima, ili plivajte do jedne od platformi i upucajte ga odatle. Plivajte ispod platforme sa drvenim vratima iznad i povucite podvodnu polugu da otvorite vrata. To takođe oslobađa još 2 krokodila. Možete ih pobiti ili prosto izaći iz nivoa.

[Prethodni nivo]

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]