JUŽNI PACIFIK nivo 2: CRASH SITE (Mesto pada aviona)

Neprijatelja: 56 Predmeta: 23, plus MP5 JURIŠNA PUŠKA, 2 ključa i 4 kristala Tajne: 3*

*Broj neprijatelja i predmeta nije precizan i zavisi od akcija vaših neprijatelja i saveznika. Potrudite se da pronađete sva tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

(NAPOMENA O BAGU: Takođe sam naišla na bag u kome upotreba granata i/ili topa unutar aviona da se ubiju reptori rezultira u netačnom broju - više od dvostrukog stvarnog broja ubijenih - pa bi možda bilo bolje da se ne oslanjate na statistiku na kraju nivoa ovde.)

Ciljevi: Preći močvaru do mesta gde se srušio avion. Naći dva ključa da se aktivira oružje iz aviona i, konačno, pronađe izlaz.

Opis: Spustite se iz kolibe i idite prema močvari. (Tajanstveni zemljotres sprečava vas da se vratite u oblast u prethodnom nivou.) Proverite vaš inventar da vidite MAPU MOČVARE (Swamp Map) koju je Lari dao Australijanac. (NAPOMENA ZA NOVE IGRAČE: Koristite Esc pa onda strelicu gore da dođete do gornjeg prstena inventara. Ovde ćete naći stvari koje ste sakupili, kao što su ključevi, artifakti i ova mapa.) Upotrebite je da vam pomogne da bezbedno pređete močvaru. Svi čvrsti kvadrati u močvari imaju zelene biljke na sebi, ali nisu svi kvadrati sa biljkama sigurni. X-ovi na mapi pokazuju otprilike gde je svaki od sigurnih kvadrata. (Ovaj snimak je malo pojašnjava. Strelica pokazuje prvi skok iz zaleta sa kose ivice obale.)

Kada se približite dalekoj strani, potražite levo otvor u steni. Skočite na kvadrat ispod njega i popnite se unutra po TAJNU #1 - 2 seta municije za MP5. Izađite iz otvora, vratite se na prethodni sigurni kvadrat, pa skočite iz zaleta na obalu.

Pre nego što skliznete niz padinu u sledeću oblast, pogledajte levo odmah unutar otvora. Skočite iz zaleta do bloka sa granatama. Onda nastavite do dna.

Jedan velosireptor dolazi kroz maglu s desne strane. (NAPOMENA: Reptore je u ovoj igri mnogo teže ubiti nego one u TR1; ipak, izgleda da se sporije kreću i ne napadaju tako žestoko. Obično možete naći neki podignuti blok da stojite bezbedno na njemu. Takođe, neki će pobeći kada budete malo pucali u njih, i moraćete ih namamiti da nastavite borbu.) Kada ubijete ovog reptora, idite kroz maglu, pored male bare, i popnite se stenama u otvor iznad.

Nastavite do čistine sa oborenim avionom. Još jedan reptor se pojavljuje iza drveća levo. Ubijte ga i nastabite sa istraživanjem. Možete ići u razne oblasti oko aviona - pećinu sa prekidačima, prostoriju sa kompsognatusima, gnezdo T-Reksa i reptorski bazen (dole) - bilo kojim redom.

PEĆINA SA PREKIDAČIMA: (NAPOMENA: Ako vas ne zanimaju svi predmeti, možete potpuno preskočiti ovu oblast - ili ići prečicama opisanim dole kod ** da dobijete stvari bez gnjavaže sa prekidačima.) Vratite se do ulaza u oblast sa avionom iz maglovite oblasti gde ste ubili prvog reptora. Stanite tako da ovaj ulaz bude desno od Lare. Iznad i iza je pravougaona kamena platforma. Napred je kratki, zeleni zid sa kosom osnovom. Hodajte/skočite u levi ugao ovog zelenog zida, gde postoji ravno mesto na kome Lara može stajati. Skočite da zgrabite ivicu zelenog zida i pomerite se malo na desno, do sredine zida. Popnite se i skočite unazad na kamenu platformu iznad. Okrenite se i videćete niski otvor. (Ovaj niz pokreta prikazan je na ovim snimcima.)

Ili, možete stići do ovog mesta tako što ćete ići očiglednijim ali dužim putem kroz krošnje drveća: okrenite se prema nosu aviona pa se vratite levo (blizu mesta odakle je došao drugi reptor). Skočite na sivi kameni blok koji štrči iz zelenog ugla. Okrenite se (licem prema avionu) i skočite da zgrabite platformu iznad. Popnite se, pa skočite sa ivice da zgrabite držače na grani drveta iznad. Prebacite se do stabla i pustite se. Popnite se na platformu. Skočite da zgabite držače na grani iznad. Onda se prebacite skoro do kraja i pustite se. Ovde dobijate pogled na oblast iz širokog ugla, koji prikazuje kamene merdevine koje vode dole. Siđite i visite na kraju. Pomerajte se levo dok se ne budete mogli popeti.

Upuzite u tunel i spustite se u sledeću prostoriju. Popnite se na niski blok i skočite da zgrabite drške na plafonu. Pomerajte se napred pa obiđite okolo na desno da dođete do ulaza iznad. Spustite se.

Skočite na platformu ispod ulaza. Idite okolo na desno i upotrebite prvi prekidač da ispremeštate drške na plafonu. Skočite iz mesta sa Akcijom da doskočite na stub sa kristalom. (Ako promašite, moraćete da startujete snimljenu poziciju, jer sve kosine vode dole u jamu sa šiljcima.) Skočite i zgrabite platformu ispod vrata i popnite se opet gore. Sa ulaza, upotrebite drške na plafonu da pređete pravo preko na drugu stranu. Pustite se i popnite se u udubljenje sa drugim prekidačem. Povucite ga da opet premestite drške.

Skočite/popnite se natrag do ulaza preko stuba na kome ste našli kristal. Usput upotrebite prvi prekidač da ponovo preuredite raspored drški na tavanici. Ovoga puta, prebacite se skroz oko centra do daleke strane prostorije. Prebacujte se desno dok Lara na bude uz zid po kome se može peti (na zadnjoj strani centralne građevine). Pustite se da uhvatite zid. Onda siđite do dna. Postavite Laru tako da su joj noge na najnižoj prečki, pa skočite unazad u udubljenje iza. (NAPOMENA: Ako imate problema sa ovim skokom, pokušajte da se spustite sasvim dole, tako da Lara visi držeći se rukama za najnižu moguću prečku. Onda pritisnite taster za Napred taman koliko treba da podigne stopala na prečku. Sada skočite unazad odavde.) Upotrebite treći prekidač da podignete poslednji deo drški gore na tavanici i otvorite metalnu rešetku u blizini.

Skočite da zgrabite kamene merdevine i popnite se u udubljenje koje ste upravo otvorili. Okrenite se i skočite iz zaleta na dugu, kosu platformu desno od udubljenja sa prekidačem. Skliznite unatraške i zgrabite ivicu kosine. Pomerajte se do drugog kvadrata s leva, popnite se i skočite unazad na stub gde je bio kristal. Skočite/popnite se natrag u ulaz.

Sada možete ići okolo celim putem držeći se za drške na plafonu do izlaza. Pokupite Uzi municiju u uglu i popnite se na platformu preko puta aviona. Ako imate dva ključa i spremni ste da idete dole u avion, skočite iz zaleta da zgrabite granu napred, i skočite odatle na trup aviona. U drugom slučaju, siđite niz stene do zemlje.

(**NAPOMENA: Ako samo hoćete stvari bez truda, možete ići u levu pećinu do kristala pa se vratiti putem kojim ste došli. Da dobijete Uzi municiju, popnite se na avion na prednjem desnom delu, kada ste okrenuti prema nosu, i idite preko krova do zadnjeg levog dela. Skočite na granu drveta i odatle do otvora pećine. Uđite i uzmite municiju.)

PROSTORIJA SA KOMPSOGNATUSIMA: (NAPOMENA: Nije neophodno preći ovu oblast da završite igru, ali je brzo i lako ako hoćete da to uradite.) Na desnoj strani aviona (kada ste okrenuti licem ka nosu), malo pre brežuljka koji razdvaja prednji i zadnji deo letilice, nalazi se otvor desno. Skočite dole i uzmite MP5 municiju. Nastavite do otvorene oblasti sa mrtvim vojnikom i reptorom. Dok ulazite kapija se zatvara za vama. Dok istražujete okolo, čopor od 5 malenih kompsognatusa pojavljuje je se da glođe leš reptora - i Laru. Sklonite ih s puta i pokupite veliki paketić i MP5 municiju. (NAPOMENA: Umesto municije dobićete MP5 JURIŠNU PUŠKU, ako je još nemate.) Upotrebite 2 prekidača u udubljenjima da otvorite izlaz.

GNEZDO T-REKSA (Ključ komandanta Bišopa): Spustite se u jamu blizu prednjeg dela letilice (levo ako je Lara leđima okrenuta prema nosu aviona). Popnite se u otvorenu oblast. Pokupite MP5 municiju odmah unutra. (NAPOMENA: Opet, ako je još nemate, umesto municije dobićete MP5 JURIŠNU PUŠKU.) Sada ćete sresti vojnika i 2 reptora. Možete pomoći vojniku da ubijte reptore ili ih upotrebiti da vam pomognu u predstojećoj borbi. (Pogledajte napomenu o strategiji dole.)

U ravnoj oblasti na dnu nasipa je čopor od 4 kompsognatusa, koji će veći deo pažnje obratiti na leš reptora. Možete ih pobiti ako vam uznemiravaju. Iza ugla desno, iza bare, je gnezdo Tiranosaurusa Reksa. KLJUČ KOMANDANTA BIŠOPA (Commander Bishop's Key) je unutar gnezda, zajedno sa onim što je ostalo od njegovog vlasnika. Kada uzmete ključ, Mama Reks se vraća kući. Zaglavljeni ste s njom u nižoj oblasti dok ne budete mogli otvoriti vrata. Kada to učinite, još jedan reptor ulazi odozgo (zajedno sa onima koje vi ili vojnik niste ranije ubili.)

Prva vrata su na desno strani nasipa (kada ste okrenuti licem prema njemu odozdo). Ima i unutrašnja i spoljna vrata. Kada uzmete ključ, unutrašnja vrata se otvaraju. Pomerite prekidač unutra da otvorite drugu kapiju, na dalekoj levoj strani bare. Tu ćete naći drugi prekidač, koji otvara spoljna vrata (pored prvog prekidača).

Našla sam da ja najlakše da prosto ubijate sve reptore usput, i pucate u Mamu Reks iz relativne sigurnosti udubljenja sa prekidačima ili dubokog dela bazena. Ali ako hoćete da živite na ivici, možete pokušati ovo: pustite reptore gore na miru. Skliznite niz nasip i idite u gnezdo po Bišopov ključ. Trčite do prvog prekidača i povucite ga. Trčite do drugog prekidača i povucite ga. Ovo će pustiti reptore odozgo unutra (između jednog i tri, zavisno od toga koliko je vaš prijatelj vojnik sredio). T-Reks će biti zauzet sa reptorima a vi možete pomoći ili samo stajati po strani da vidite kako će se završiti. Ubijte preživela stvorenja i izađite uz stepenice pored prvog prekidača. Ako je T-Reks preživeo, možete koristiti udubljenja sa prekidačima kao zaklon ako treba ili izaći odatle. T-Reks se ne može provući kroz uzani prolaz. Ako neki reptor preživi, možete se popeti na jednu od platformi.

Kada borba bude završena, pokupite stvari: 3 mala paketića - jedan na platformi desno od reksovog gnezda, jedan na platformi naspram nasipa i treći na stepeništu; i 3 kutije signalnih raketa - dva blizu prvog prekidača, i jedan kod drugog prekidača. Takođe, ako je vojnik poginuo naći ćete MP5 municiju pored njegovog leša.

Idite stepenicama na vrh nasipa i popnite se na dugu platformu levo (pored krivog drveta). Upotrebite taster za Gledanje ako treba da primetite veliki paketić na grani drveta paralelnoj sa platformom. Skočite iz mesta da zgrabite granu levo od paketića. (Pogledajte ovaj snimak ako treba da se orijentišete.) Popnite se, uzmite paketić, pa opet skočite iz mesta na sledeću granu sa signalnim raketama. To je TAJNA #2. Sada siđite dole i vratite se kroz tunel do aviona.

BAZEN SA REPTORIMA (Ključ poručnika Takermana): Skočite preko brežuljka sa strane aviona u oblast iza. Videćete 2 vojnika kako se bore sa reptorom. Možete im pomoći ako želite. Samo pazite da slučajno ne upucate nekog od vojnika inače ostali neće biti prijateljski raspoloženi.

Idite kroz drugi ulaz na desnom zidu (svi ostali otvori su samo plitka udubljenja). Pratite prolaz do otvorene oblast gde se neki vojnici bore sa još jednim reptorom. Postoji uzdignut blok odmah unutra desno na koji možete skočiti radi bezbednosti. Takođe ćete naći MP5 municiju blizu ulaza. (Ne zaboravite da proverite tela poginulih drugova da nađete dodatnu MP5 municiju.)

Ne pokušavajte da pređete most. Srušiće se pod vama, i upašćete u bazen sa piranama. Postoji mesto gde se možete popeti iz vode na bližoj levoj strani, ali je bolje da izbegavate vodu za sada. Umesto tamo, idemo da se penjemo na drveće.

Još jedan reptor vreba na drveću gore. Možda ćete uspeti da ga ubijete odzodo. Popnite se uz biljke na zidu iznad uzdignutog bloka. Kada stignete do vrha, pritisnite Skok i držite ga da izvedete salto unazad na kosi blok iza pa odskočite na granu. Dokrajčite reptora ako već niste. Ili otrčite levo i skočite na platformu pored zadnjeg ugla (iznad ulaza) da upucate dinosaurusa sa sigurnog mesta ili ga izbegnete.

Sada se penjite malo više: skočite iz mesta sa trouglaste platforme u uglu da zgrabite granu desno. Popnite se, skočite na kamenu platformu sa kristalom. Trebalo bi da možete da ubijete reptora na sledećoj grani odatle. Skočite preko na granu koja se krivi na kraju (između platforme sa kristalom i grane na kojoj je stajao reptor). Skočite iz mesta da zgrabite viši deo grane levo. Popnite se po TAJNU #3 - MP5 municiju. (Pogledajte ovaj snimak ako niste sigurni gde da hvatate da dobijete tajnu.)

Skliznite natrag i hodajte do kraja grane blizu viseće lešine reptora. Skočite iz zaleta na zelenu platformu napred levo. Iza ćete naći mali paketić. Upucajte lešinu i ona će pasti dole u bazen ispod, privlačeći pažnju gladnih pirana. Sada možete skočiti dole u bazen i povući podvodnu polugu da otvorite kapiju na dalekoj strani bazena od mesta gde ste ušli.

Izađite iz vode i ubijte reptora koji izlazi iz zgrade. U zgradi je još jedan reptor i tri prekidača. Povlačite ih jednog po jednog, skačući natrag na blok da upucate 3 reptora koji ulaze kada se prekidači povuku (dva posle levog prekidača, jedan posle desnog). (NAPOMENA: Možete ih sve pobiti, ili samo pucati dok ne pobegnu da bi mogli povući drugi prekidač.) Popnite se kroz otvor. Uzmite kristal i KLJUČ PORUČNIKA TAKERMANA (Lt. Tuckerman's Key) (njemu više neće trebati), i ubijte reptora koji se pojavljuje niotkuda kada to učinite. Spustite se dole i vratite se na drugu stranu bazena. Pratite prolaz natrag do aviona.

UNUTAR AVIONA: Popnite se na avion iz oblasti krošnje/pećine (pogledajte gore), ili sa zemlje napred - malo na desno kada ste okrenuti prema nosu. (Pogledajte snimak ako niste sigurni gde da stanete i uhvatite ivicu da bi se popeli na letilicu.) Spustite se kroz otvoreni poklopac. Pobrinite se za reptora i pokupite MP5 municiju. (NAPOMENA: Opet, ako nemate MP5 JURIŠNU PUŠKU, dobićete je ovde umesto municije.) Upotrebite dva ključa u ključaonicama u kokpitu da otvorite vrata dole. Spustite se kroz bilo koji otvor u utrobu aviona. Idite do prednjeg dela i povucite prekidač da otvorite zadnji deo i isturite top.

Kada izađete do topa nekoliko vojnika će patrolirati tuda. Čim zgrabite top, mala armija reptora (preciznije 30) će početi da naviru kroz vrata levo i desno, i preko drvenog mosta. Vojnici će verovatno ubiti neke za vas. Ostale možete smaknuti topom, okrećući ga i podešavajući ugao gore i dole po potrebi. Kada ih sve sredite, upotrebite top da raznesete gornji levi ugao zida da otvorite izlaz. (Pritisnite Kotrljanje da ostavite top.) Pokupite dodatnu MP5 municiju od vaših pokojnih prijatelja. Onda skočite preko potoka sa leve strane.

Ili, možete istrčati do topa, pa se vratiti u avion. Možete koristiti oružje po vašem izboru (čak i pištolje) da bezbedno pucate u reptore iz unutrašnjosti. Ili, popnite se na trup aviona i ubijajte ih odozgo. Možda ćete morati povremeno visiti s ivice da namamite reptore.

Još jedan način je da istrčite i odmah upotrebite top da raznesete zid. Onda otrčite do izlaza, preskačući potok da se dočekate sigurno sa druge strane. Sada možete pucati u reptore odatle ili ih ostaviti da se međusobno bore.

Popnite se u desni otvor pored izlaza da uzmete veliki paketić i kristal. Skočite iz zaleta u levi otvor i izađite iz nivoa.

Scena - za zapis dijaloga pogledajte ovde.

[Prethodni nivo]

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]