INDIJA nivo 2: TEMPLE RUINS (Ruševine hrama)

Neprijatelja: 30 Predmeta: 36, plus 5 ključeva, 2 sablje i 8 kristala Tajni: 4

Potrudite se da pronađete sva tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

Ciljevi: Prvo, nađite ulaz u ruševine. Pronađite 2 ključa da otključate kapiju u prostoriji sa statuom Šive. Popnite se na viši nivo i nađite još 3 ključa da otključate izlaz.

Opis: Krenite desno kroz otvor u drvetu, i pokupite mali paketić. Nastavite polako i kobra će iskočiti iz trave. Nastavite napred kroz zelenilo, ubijajući još jednu kobru. Ako neka ujede Laru, upotrebite mali paketić za prvu pomoć koji će delovati kao protivotrov. (NAPOMENA: Znaćete da ste otrovani ako linija koja pokazuje zdravlje postane žuta i počne da treperi. Ako mislite da ćete susretati nekoliko zmija u nizu, kao što je tu slučaj ovde, možda ćete hteti da sačekate da ih sve sredite pre nego što uzmete protivotrov.)

Upotrebite prekidač desno da otvorite kapiju na vrhu niskih stepenika. Popnite se stepenicama i spustite se kroz otvor. Puzite kroz tunel. Još jedan mali paketić je u udubljenju levo. Niski tunel iza njega vodi nazad do mesta odakle ste počeli. Za sada, pratite veći prolaz. Ubijte kobru i nastavite do sledeće prostorije gde su 2 majmuna. (NAPOMENA: Za razliku od onih u prvom nivou, majmuni koje ćete sretati od sada su uglavnom neprijateljski raspoloženi, i moraćete da ih ubijete.) Popnite se kroz otvor da izađete blizu jezera.

Pokupite MP5 municiju i čaure za sačmaru na vrhu stepenica levo. Skočite iz zaleta sa obale (sa desne strane drveta) da zgrabite kamenu platformu u sredini jezera. (Pritisnite taster za Levo dok je Lara u vazduhu da podesite ugao tako da može da zgrabi blok.) Popnite se i uzmite mali paketić. Odatle, skočite još jednom iz zaleta u plićak na suprotnoj strani. Ako promašite i upadnete u dublju vodu, ili startujte snimljenu poziciju ili odmah zaplivajte prema ovom plićaku da vas ne bi pojele pirane. (NAPOMENA: Označavam ove ribe kao opasnost, a ne kao neprijatelje, pošto ih ne možete ubiti. Zato ili plivajte da pobegnete od njih ili izbegavajte vodu.) Povucite prekidač u desnom uglu da otvorite podvodnu kapiju između potopljenih platformi. Proplivajte kroz nju i nastavite dok ne budete mogli izroniti.

Izađite iz vode, ubijte 2 majmuna, pa se popnite na daleku platformu preko drugog kosog bloka. Pokupite Uzi municiju. Onda pređite preko brda blata do kamene platforme. Pratite platformu do kraja, ubijajući još 2 majmuna. Pre nego što uđete u hodnik, skočite iz zaleta do platforme napred (desno od visokog zida sa isrezbarenim vrhom). Pokupite Uzi municiju, spustite se dole i vratite se preko blata, duž platforme, do hodnika. Ovoga puta prođite kroz njega, ubijajći još jednog majmuna usput, i uzimajući kristal na drugoj strani.

KROŠNJE: Izaćićete na platformu iznad vode blizu početka nivoa. Preskočite na granu levo.

(NAPOMENA: Ako upadnete u reku ovde, ili startujte snimljenu poziciju i pokušajte opet, ili pustite da vas vodena struja nosi na levo, gde postoji mirno mesto. Onda se ili popnite na obalu na levom kraju, ili plivajte na dole prema pravougaonoj zlatnoj rešetki. Pre nego što stignete do nje, doći ćete do prolaza desno u kome možete plivati na gore, izroniti i propuziti kroz njega. Idite kroz pećinu blizu početka nivoa da se vratite na krošnje.)

Idite do stabla drveta pa skočite iz zaleta na granu napred i na desno (onu koja se krivi na više na kraju). Okrenite se desno i skočite iz zaleta na sledeću granu (između stabla i kamenog zida). Desno su signalne rakete. Vratite se na prethodno drvo i skačite s grane na granu do njegove druge strane, gde ćete naći municiju za Pustinjskog Orla. Vratite se okolo do grane iznad vode.

LITICA KOD VODOPADA: Okrenite se licem prema vodopadu i skočite iz zaleta da zgrabite kamenu plattformu napred. Odatle, skočite na kratku granu napred, gde ćete naći mali paketić. Skočite na levo da doskočite iza vodopada. Pratite prolaz do druge strane. Skliznite unatraške i zgrabite ivicu, pa se pomerajte na desno, ispod vodopada, dok se ne budete mogli popeti. Pokupite čaure za sačmaru. Puzite na desno dok ne budete mogli ustati. Ako ne želite da sredite sve neprijatelje i pokupite sve predmete, možete odmah skočiti preko na sledeću platformu. Inače, spustite se dole na ravno, zeleno mesto pored vode. Skočite iz zaleta na desno da se dočekate iza nižeg vodopada. Idite napred u pećinu, ubijte kobru, pa produžite da nađete signalne rakete. Vratite se putem kojim ste došli na ravno zeleno mesto.

Popnite se/skočite na sledeću platformu, upucajte majmuna, pa kleknite i puzite kroz niski otvor pećine. Ubijte kobru koja vreba desno, pa skliznite niz padinu i upucajte drugu kobru u sledećem prolazu. Skliznite niz desnu stranu sledeće padine; na levoj strani je zamka sa kotrljajućom stenom.

(NAPOMENA O BAGU: Ako igrate na Sony PlayStation-u ili niste instalirali patch za PC verziju, NE SNIMAJTE POZICIJU u sledećoj prostoriji, i NE VRAĆAJTE SE OVAMO kada odete. Inače, rizikujete da naletite na jedan od bagova sa "nevidljivim zidom".)

ULAZ U RUŠEVINE: Spustite se u sledeću prostoriju, gde je statua sa šest ruku, koja predstavlja boga Šivu. Levo od statue ćete naći čaure za sačmaru. (NAPOMENA: Ako još nemate SAČMARU, dobićete je ovde umesto čaura.) U dalekom desnom uglu je pokretni blok. Povucite ga jednom, pokupite čaure za sačmaru iza njega, pa propuzite kroz mali otvor u sledeću prostoriju.

Pokupite kristal sada ako vam je potreban. Šiva oživljava i napada sa svojih šest mačeva. Kada prekrsti mačeve preko grudi, ne možete je povrediti, pa ćet emorati kružiti oko nje i/ili kretati se tako da se ne brani. Videćete krv kada je pogodite i čućete metke kako se odbijaju od mačeva kada ne uspete. Statua-Šiva se kreće prilično sporo i, ako nastavite da pucate u nju i ne dozvolite joj da vas satera u ugao, na kraju će pasti i opet se pretvoriti u kamen.

(NAPOMENA: Ako hoćete, možete se popeti na platformu gde je bezbedno i visiti s ivice povremeno da opet naterate statuu da se kreće. Ili, dok ste na platformi, povucite prekidače da otvorite vrata, pucajte u statuu, pa se sklonite iz vrata kada vam zatreba zaklon.)

Ako već niste, popnite se na platformu gde su 2 prekidača. Pomerite oba da otvorite jedna od vrata koja vode iz ove prostorije i poklopac u podu. Spustite se kroz otvor i pomerite prekidač u maloj prostoriji ispod da otvorite drugi izlaz.

Pored prekidača u jami je pokretni blok. Gurnite ga jednom. Uđite u prostoriju iza, što je TAJNA #1. Nastavite oprezno, puzeći ispod otrovnih strelica. (NAPOMENA: Ako vas pogodi neka od ovih strelica, koje deluju kao i zmijski otrov, moraćete da iskoristite kristal ili prvu pomoć kao protivotrov.) Skočite dole u jamu, zgrabite mali paketić i brzo iskočite iz nje da izbegnete kotrljajuću stenu. Sada oprezno idite okolo, skupljajući signalne rakete, čaure za sačmaru i još jedan mali paketić iz raznih udubljenja. Vratite se u prostoriju sa statuom iznad istim putem kojim ste došli.

Sada nije bitno kojim ćete putem prvo ići. Morate ići i jednim i drugim da bi pronašli dva ključa koji otvaraju veliku kapiju u sredini ove prostorije.

PRVI GANEŠA KLJUČ (kapija iznad poklopca): Pratite prolaz, probijajući se kroz živi pesak najbrže što možete. Popnite se/skočite uz kosinu blizu desnog zida. Okrenite se i skočite iz zaleta sa blata da zgrabite platformu iznad ulaza. Popnite se i ubijte majmuna. Povucite prekidač desno od kapije da je otvorite. Protrčite pored šiljaka, preskočite sečivo i potrčite uz stepenice na sigurno.

Ubijte 2 majmuna u sledećoj prostoriji. Idite okolo na desno i pronađite pokretni blok u drugom četvrtastom stubu. Vucite/gurajte ga ispod leve strane građevine u sredini prostorije i popnite se preko bloka na platformu. Idite okolo do druge strane platforme. Skočite iz mesta sa ivice da zgrabite merdevine koje vise s tavanice. Popnite se po TAJNU #2 - čaure za sačmaru i MP5 municiju. Povucite prekidač i siđite/spustite se na pod. (NAPOMENA: Ako je još nemate, dobićete SAČMARU ovde umesto čaura. Ovaj prekidač vam omogućava da dobijete treću tajnu malo kasnije. Ako ga ne povučete, onda poluga koja otvara vrata za tajnu #3 neće raditi. I, ako imate problema sa pronalaženjem ove tajne prostorije, pogledajte ove snimke.)

Upotrebite prekidač u jednom od udubljenja sa zlatnim rešetkama da otvorite vrata gore u centralnoj građevini. Vucite/gurajte pokretni blok tako da se možete popeti do njih. Skočite u bazen dole. Povucite podvodnu polugu da otvorite kapiju. Izronite po vazduh ako treba. Plivajte kroz kapiju, povucite 2 poluge u sledećoj prostoriji da otvorite poklopac u prolazu između prostorija sa polugama. Plivajte na gore kroz taj otvor.

U sledećoj prostoriji je veliki, plitki bazen sa stepenicama na oba kraja. U bazenu su 3 podvodne poluge i mala kapija. Skočite u bazen i povucite polugu na dnu stepeništa da otvorite kapiju. Tempirana je da se brzo zatvori, pa se prevrnite i plivajte prema njoj. Unutra je TAJNA #3 - granata, signalne rakete i veliki paketić. (NAPOMENA: Ako poluga za otvaranje tajnih vrata ne radi, propustili ste prethodnu tajnu i morate se vratiti. Pogledajte napomenu gore kod tajne #2.)

Ako igrate na PlayStation-u, verovatno ćete hteti da uzmete kristal na drugoj strani bazena pre nego što pokušate da uzmete ključ.

Vratite se do bazena i povucite 2 poluge na suprotnim stranama prostorije da uključite statue koje bljuju vatru iznad. Na svetlosti plamena moći ćete videti nekoliko nevidljivih platformi koje lebde iznad bazena. Upotrebite ih da se popnete/skočite do čvrste platforme sa prekidačem. (NAPOMENA: Ako imate problema sa penjanjem na prvu nevidljivu platformu, skočite iz mesta sa ivice bazena da uhvatite vrh bloka. Signalna raketa će takođe pomoći da osvetlite blokove ako ne želite da se bakćete sa polugama.)

Povucite prekidač da otvorite kapiju na vrhu stepeništa levo od statue. Ova vrata su tempirana, zato čim povučete prekidač skočite na levo, otrčite s platforme i jurnite uz stepenice kroz kapiju.

Idite desno. Povucite prekidač, okrenite se levo i trčite do dalekog levog kraja prostorije. Pokupite PRVI GANEŠA KLJUČ (Ganesha key), prevrnite se i trčite kroz kapiju desno (kroz nju ste i ušli). Moraćete da sprintujete u oba pravca da bi izbegli zid šiljaka. Kada šiljci prođu, vratite se unutra na desno da nađete MP5 municiju i mali paketić. (NAPOMENA: Ako imate velikih problema sa trčanjem ispred zida sa šiljcima, pokušajte ovo: pokupite ključ pa stojte mirno. Trošite prvu pomoć dok zid prolazi, i Lara će možda preživeti.)

Vratite se u prostoriju sa bazenom, koji se pretvorio u kaljugu. Dok prilazite blatu, nevidljive platforme se raspadaju. Probijajte se kroz blato, držeći se blizu zida, i popnite se na drugu stranu. Penjite se/skačite uz brdo blata do vrha desno. Pratite prolaz. Pokupite signalne rakete u udubljenju levo. Stepenište preko puta ima zamku sa kotrljajućom stenom. Skakućite unazad do drugog stepenika pa potrčite dole u ulaz dok stena prolazi pored.

Sada idite uz stepenice. Dve kapije se otvaraju dok prilazite. Uđite i izaberite svoju stazu. Obe se završavaju na istom mestu, ali leva je opasnija. Levo: Preskočite sečivo, pojurite do kraja hodnika sa kotrljajućom stenom za petama, pa kleknite i propuzite kroz niski otvor desno. Desno: Pratite prolaz do prekidača (možete čuti stenu kako se kotrlja u blizini), ubijte dosadnog majmuna i upotrebite prekidač da otvorite kapiju.

Ubijte 2 majmuna i pokupite mali paketić. Uzmite kristal u sledećoj prostoriji. Onda idite kroz bočni prolaz i siđite/spustite se u prostoriju gde ste ubili statuu Šive.

DRUGI GANEŠA KLJUČ (druga mala kapija): Ako to već niste učinili, upotrebite prekidač na platformi iznad blata da otvorite drugu malu kapiju. Pratite prolaz do sledeće prostorije. Ubijte 2 majmuna. Pređite ovu prosotriju i uđite u sledeću, gde je bazen sa statuama koje bljuju vatru s obe strane. Preplivajte preko, izronite i popnite se na sredinu platforme da vas ne isprži vatra. Povucite prekidač da otvorite podvodnu kapiju ispod.

Plivajte kroz kapiju, držeći se strane ili dna tunela da izbegnete otrovne strelice. U sledećoj prostoriji, plivajte s desne strane da Laru ne smrve stene koje padaju. Izronite i popnite se na jednu od platformi da nađete mali paketić. Preplivajte do suprotne platforme. Popnite se merdevinama i skočite unazad na platformu iza. Skočite iz zaleta na platformu napred i na levo (kada ste licem prema merdevinama). Skočite na sledeću platformu levo. Okrenite se i skočite iz mesta s ivice da zgrabite merdevine iznad i ispred. Popnite se do vrha. Skočite iz mesta na sledeću platformu levo, pa iz zaleta na platformu sa kobrom. (Otvor ispod platforme s kobrom je izlaz iz sledeće tajne oblasti.) Ubijte zmiju, pa skočite iz mesta na platformu pored vrata. (NAPOMENA: Ako imate problema sa ovim skokovima, može vam pomoći ovaj niz snimaka.)

Skočite u ulaz i odmah odskočite i zgrabite prag vrata. Kotrljajuća stena će proći iznad Larine glave. Popnite se i puzite ispod strelica i sečiva do ivice jame s šiljcima. Pokupite mali paketić levo.

(NAPOMENA O BAGU: Možda biste želeli da upotrebite drugu stazu za ovaj deo, dole, ako igrate na Sony PlayStation-u ili niste instalirali patch za PC verziju. Inače, rizikujete da naletite na jedan od bagova sa "nevidljivim zidom".)

Ako je Lara u lošem zdravstvenom stanju (ili želite da snimite poziciju u PlayStation verziji), prvo preskočite jamu i uzmite kristal, pa skočite natrag na drugu stranu. Okrenite se i visite s ivice jame. Pomerite se skroz levo i spustite se na ravno mesto pored šiljaka. Puzite kroz sečiva u niski otvor da nađete TAJNU #4. Ubijte kobru i prisvojte municiju za Pustinjskog Orla i Uzi, i kristal. Spustite se kroz otvor u bazen (pazite na otrovne strelice!) i ponovo se popnite do jame s šiljcima.

Ovoga puta, umesto spuštanja u nju, preskočite je. Pokupite kristal ako već niste. Pronađite pokretni blok (A) desno od kristala. Gurnite ga jednom (na A2). (Pogledajte dijagram za vizuelnu pomoć.) Okrenite se desno prema još jednom pokretnom bloku (B). Gurnite ga četiri puta do sledeće prostorije (do B2). Vratite se u hodnik. Još tri pokretna bloka (C-E) su pored prvog bloka koji ste gurnuli. Gurnite drugi s leva (C) i onaj sasvim desno (E), svaki jedanput (na C2 i E2). Gurnite srednji blok (D) u stranu (D2 ili pored A2) da otkrijete prekidač. Upotrebite ga da poplavite bazen u prostoriji ispod (onoj između prostorije sa statuama koje bljuju vatru i one u kojoj ste ubili statuu Šive).

Idite u oblast gde ste gurnuli prvi blok. Napred je zamka sa stenom. Stanite na sredinu rampe, hodajte pažljivo i skočite unazad čim čujete stene kako padaju. Stene će proći pored vas s obe strane. Nastavite do dna i skočite iz zaleta preko jame. Visite s ivice sledeće jame i spustite se u bazen (ne na sečiva). Izbegavajte otrovne strelice ako možete, dok plivate natrag do prostorije sa statuama koje bljuju vatru.

(DRUGA STAZA: Popnite se i skačite po platformama do vrha. Ne spuštajte se u jamu s šiljcima. Umesto toga skočite preko, premestite blokove i povucite prekidač. Sada skočite natrag preko jame, spustite se dole i pokupite tajnu. Vratite se u vodu odatle i pokušajte da plivate kroz nadajmo se-ne-blokiran prolaz. Prednosti su što ćete morati da se penjete/skačete po svim onim platformama samo jednom i izbećićete zamku sa stenama. A nećete propustiti ništa korisno.)

Izađite iz vode i idite u sledeću prostoriju, do bazena koji ste maločas napunili vodom. Skočite u bazen i upotrebite podvodnu polugu da otvorite kapiju. Plivajte unutra i pokupite DRUGI GANEŠA KLJUČ (Ganesha key). Vratite se u prostoriju gde ste ubili statuu Šive i upotrebite vaša dva ključa da otvorite veliku kapiju.

Uđite, skačući preko šiljaka i brzo se penjući uz merdevine na bezbedno dok se tavanica sa šiljcima spušta. Na vrhu, ubijte 2 majmuna i pokupite kristal. U udubljenju na suprotnoj strani prostorije od kristala je pokretni blok. (Pogledajte snimak ako imate problema da ga pronađete.) Izvucite ga i skočite sa njega na jednu od visokih platformi sa prekidačima. Povucite oba da otvorite kapiju ispod.

Spustite se pored kapije i trčite ispred nje da aktivirate zamku sa kotrljajućim stenama. Uđite i skočite u jamu da zatvorite kapiju. Nastavite pred bilo koje statue koja bljuje vatru do sledeće prostorije. Ako Lara bude puzila ili išla uza zid, neće biti spržena.

PROSTORIJA SA TRI STATUE ŠIVE: U sledećoj prostoriji, naćićete 2 statue Šive (plus još jednu koja neće oživeti). Prva oživljava dok ulazite, a druga samo kad se popnete na platformu sa trećom statuom. Ubijajte ih jednu po jednu, na isti način kao i onu ranije. Ili ih sredite obe odjednom na sledeći način: čim uđete, popnite se na platformu sa trećom statuom. Obe statue dole će oživeti, ali vi ćete biti sigurni gore. Izvadite pištolje i pucajte u jednu dok ne ukrsti sablje na grudima, pa onda u drugu. Kada ne budete mogli povrediti ni jednu, sklonite oružje, priđite ivici platforme, okrenite se i odskočite. Visite sa ivice da bi statue opet počele da se kreću, popnite se i pucajte dok opet ne ukrste sablje. Ovo ne traje duže od borbe prsa u prsa, a jednostavnije je i bezbednije. Na vrhu stepenika u drugom delu prostorije su čaure za sačmaru, a u bazenu ćete naći mali paketić.

Kada sredite statue, uzmite njihove SABLJE (SCIMITARS) i postavite ih u ruke treće statue da otvorite sledeću kapiju. Pokupite Uzi municiju u jami unutra. Pratite bilo koji hodnik i popnite se kroz mali otvor.

TRI KLJUČA I TRI KLJUČAONICE: U prostoriji iza ćete naći posmrtne ostatke Rendija i Rorija, zajedno sa još jednom statuom Šive. Ona oživljava kada se približite platformi u centru. Ubijte je i pokupite treći GANEŠA KLJUČ (Ganesha key) na platformi, i signalne rakete izpod drugog leša. Trebaće vam još dva ključa da izađete.

(NAPOMENA: Niska platforma sa raketama je sigurno mesto sa koga možete pucati u statuu. Moraćete povremeno da skočite dole i opet gore da ponovo pokrenete statuu, ali ona neće dirati Laru tamo.

Ili, ne uzimajte ključ sa platforme odmah. Prvo nađite druga dva ključa i otključajte dve brave u sledećoj prostoriji. Onda se vratite po poslednji ključ, pokupite ga i, dok statua oživljava, trčite da otključate poslednju bravu i bežite kroz izlaz. Tako nećete morati da se bakćete sa Šivom.)

Kapija pored rupe u podu se otvara dok prilazite. Upalite signalnu raketu, sprintujte u prostoriju i povucite prekidač na suprotnom zidu. Odmah se prevrnite, trčite na levo do drugog prekidača, povucite ga i trčite kroz poklopac koji ste upravo otvorili. Sve ovo mora biti izvedeno vrlo brzo da izbegnete tavanicu sa šiljcima koja se spušta. Pokupite četvrti GANEŠA KLJUČ i vratite se u veliku prostoriju. (NAPOMENA: Ako imate problema sa zamkom sa šiljcima, pokušajte ovo: Čim povučete drugi prekidač, napravite salto u desno da doskočite u otvor. Upotrebite prvu pomoć u letu da popravite štetu od šiljaka.)

Idite u sledeću prostoriju, gde ćete naći kristal, izlazna vrata, tri ključaonice i otvor iznad vode. (Sledeća sekvenca je prikazana na dijagramu.) Stanite prema otvoru sa ključaonicama desno od vas. Skočite u vodu i plivajte pravo napred prema zidu ispred. Struja će vas vući prema šiljcima, ali ako budete držali taster za plivanje, uspećete da stignete do zida, gde je struja slabija. Pratite zid do prve poluge i povucite je. Sada se prevrnite i pokušajte da plivate nazad duž desnog zida (držite tastere za plivanje i desno). Kada skoro stignete do ugla, skrenite levo. Struja će vas vući prema šiljcima, ali trebalo bi da uspete da dođete do sredinte prostorije gde struja nije tako jaka. Kada stignete do sredine, plivajte pravo prema otvoru. Onda skrenite na levo prema drugom bočnom zidu. Opet, struja će vas vući prema šiljcima, ali ako produžite napred, stići ćete do dalekog zida pre nego što Lara bude probodena. Pratite zid do ugla i povucite drugu polugu, koja isključuje struju. Idite po vazduh ako vam treba, pa uzmite peti GANEŠA KLJUČ sa dna.

Upotrebite tri ključa da otvorite kapiju na vrhu stepenica i izađite iz nivoa.

Scena: Lara izlazi iz hrama i vidi psihotičnog plavokosog istraživača kako plovi na splavu niz reku. Ona izvlači oružje i puca. On se smeje i izvodi neke dramatične pokrete rukama i hram počinje da se ruši oko nje. Lara izbegava kamene blokove koji padaju dok loši momak beži. Ona kreće da ga prati pešice, a onda primećuje quad-bike u blizini.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]