INDIJA nivo 1: JUNGLE (Džungla)

Neprijatelja: 17* Predmeta: 32, plus SAČMARA, 1 ključ i 6 kristala Tajni: 6

Potrudite se da pronađete sva tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

*17 je maksimum ubijenih neprijatelja. Broj može biti dosta manji pošto u većini slučajeva ne morate da ubijate majmune. Kristali imaju dejstvo kao mali paketići za prvu pomoć u PC verziji igre.

Početni inventar: Pištolji (neograničena municija), 2 signalne rakete, 1 mali paketić za prvu pomoć, 1 veliki paketić za prvu pomoć.

Ciljevi: Nađite put do ruševina i pronađite Indra ključ da bi izašli iz nivoa.

Opis: Krenite desno i skočite uz strminu. Okrenite se levo i skliznite do ispusta koji je potpuno prekriven zelenilom. Okrenite se na levo, licem prema žuto-zelenom busenu korena drveta. Skočite iz mesta sa ivice zelenog ispusta da bi doskočili na ravno mesto do struka u lišću. To je TAJNA #1 SAČMARA sa 2 metka i 2 magacina municije za Uzi.

Kada pokupite sačmaru, krenite napred i skliznite niz strminu do ravnog mesta pored prve zamke sa šiljcima. Onda skočite malo na levo i skliznite do ravnog mesta gde ćete naći čaure za sačmaru i veliki paketić. Pokupite paketić, ali ne mrdajte sa tog mesta dok se kamena kugla iza vas ne zaustavi.

(NAPOMENA: Ako želite, možete skočiti i zgrabiti oboreno drvo na putu dole sa vrha nizbrdice. Popnite se gore i družite se sa jednim majmunom – ili ga ubijte, ako morate. Spustite se na nizbrdicu i nastavite da klizite. Ili se spustite levo od centra tako da skliznete na ravno mesto pored šiljaka, ili skočite da preskočite šiljke i pritisnit eLevo dok ste u vazduhu da bi usmerili Laru malo u tom pravcu. Skočite još dva puta na levo da bi skliznuli na ravno mesto gde se nalaze čaure za sačmaru.)

Sa mesta gde su bile čaure za sačmaru, hodajte do malog uzvišenja, namestite Laru blizu desne ivice i skočite iz mesta, skrećući malo na levo u vazduhu, da bi preskočili granje s puno lišća i dočekali se na čvrsto tle sa leve strane osnove velikog drveta. Koristite skokove iz mesta da bi stigli gore iza drveta. Ovo je TAJNA #2čaure za sačmaru i kristal. Produžite oko drveta dok ne budete licem prema velikoj nizbrdici ispod. Okrenite se i klizite unazad niz zelenu strminu, hvatajući se za ivicu dok padate. Spustite se na sivi kameni ispust ispod. Okrenite se i spustite unatraške tako da visite sa kamenog ispusta. Pazite da budete na visokom ravnom mestu, ne na nižem delu, pre nego što se spustite, inače će Lara pasti na šiljke. Klizite dalje do dna brda, do ravnog, smeđeg zemljišta.

Skočite dole u oblast na levo gde je kristal. Talasasto braon tlo je živi pesak. Nemojte zalaziti duboko u njega. Bolje idite do prvog visokog, četvrtastog stuba na levoj strani. Možete se popeti na njega (Akcija/Ctrl + Napred). Iza zida je TAJNA #3. Na levom kraju rova je jedna granata. Dva udubljenja sadrže signalne rakete i čaure za sačmaru. Vratite se do osnove zida i priđite uglu hrama. Tamo su vrata. Možete doći do njih dijagonalnim skokom iz mesta, ili hodati malo kroz živi pesak i popeti se u ulaz.

Naći ćete se u dvorištu. Na levo, ispod velike nizbrdice, su dva prozora sa rešetkama – jedan je sakriven iza savijenog drveta. U centru dvorišta je mali paketić. Kako se budete približavali, majmun će doći i uzeti ga. Pratite majmuna do hodnika napred i on će ispustiti paketić tako da možete da ga pokupite. Nastavite duž hodnika do prekidača. Povucite ga da otvorite jedan od prozora s rešetkama natrag u dvorištu.

Vratite se tamo i, ako želite, krenite zaobilaznim putem da dobijete jedan paketić. Okrenuti licem prema prozoru koji ste upravo otvorili, idite na levo pored ugla zgrade. Pratite zid do sledećeg ugla. Na desno, ispod drške kabla, se nalazi otvor sa vodom. Uskočite i plivajte kroz tunel. Izlazeći iz tunela, naći ćete mali paketić na dnu reke. Uzmite ga i vratite se kroz tunel pre nego što vas pirane primete.

Vratite se u dvorište i popnite preko stenja i krivog drveta do prozora koji ste ranije otvorili. Siđite u prostoriju. Povucite prekidač i odmah se prevrnite i skočite iz zaleta u udubljenje preko puta da bi izbegli zid šiljaka koji se približava. Kada prođe, siđite i popnite se u otvor na levo.

Spustite se kablom (držeći Akciju/Ctrl) preko vode do velikog četvrtastog panja.

(NAPOMENA: Ako upadnete u reku, struja će vas brzo odvući. Ne trudite se da se borite protiv nje. Kada se zaustavite, potražite podvodni tunel negde desno. Pratite ga do kraja gde možete izroniti. Izađite iz vode i idite levo da bi opet došli do dvorišta. Moraćete opet prekidačem da otvorite rešetku da bi ste se vratili do kabla. Ali ovog puta nećete morati da se bakćete sa šiljcima.)

Na kraju kabla, popnite se na stenu i skočite iz zaleta u otvor preko puta. Uđite u mračni hodnik i spremite oružje da ubijete tigra koji će doći iza stene. (Ako želite, možete skočiti na stenu s leve strane i bezbedno upucati tigra.)

Okrenite se licem prema vratima kroz koja ste ušli. Levo od vrata je veliki, strmi koren drveta. Postavite Laru uz ivicu korena i preskočite ga skokom iz mesta. U udubljenju na desno ćete naći Uzi municiju.

Skočite dole i idite do udaljenog desnog ugla ove oblasti. Tamo je mali paketić na jednom od kamenih blokova. Jedan od 2 majmuna može stići do paketića pre vas, i u tom slučaju ćete verovatno morati da ga ubijete da bi dobili paketić natrag.

U gornjem levom uglu sledeće oblasti je kamena kugla. Ona se neće pokrenuti dok ne povučete prekidač u šupljem drvetu. Uradite to da biste otvorili jedna od vrata blizu stene, zatim dva puta skočite bočno na levu stranu da bi stigli do bezbednog mesta na vrhu niskih stepenica. Idite napred od vrha stepeništa i skrenite levo. Tu su signalne rakete u šupljem drvetu.

Idite do vrha nizbrdice kojom se stena spustila i uđite kroz vrata levo. Povucite prekidač da biste otvorili vrata napolju levo.

Uđite sa oružjem u rukama. Tigar se pojavljuje iz žbunja napred desno. Vrata su sigurno mesto; tigar vas neće pratiti dotle. Ubijte ga i produžite stazom to udaljenih vrata. Drugi tigar iskače iza krivine. Kada ga ubijete, vratite se do žbuna odakle se prvi tigar pojavio. Lara može proći tuda do oblasti iza. Skočite iz mesta na vrh bloka u uglu i pokupite municiju za sačmaru. Vratite se do staze i pratite je pored mesta gde je drugi tigar bio do velike otvorene oblasti pod krošnjom drveta.

(NAPOMENA: Preporučujem da sačuvate nekih 20 metaka za sačmaru za kraj indijskih nivoa. Dobro će vam doći za sređivanje moćnog "glavonje".)

Popnite se na blok na ulazu. Nastavite napred do dalekog ugla gde ćete naći čaure za sačmaru i Uzi municiju. Dole u maglovitoj oblasti je jama sa šiljcima na dnu. Izbegavajte je za sada. Krenite do ugla sa oborenim drvetom. Puzite ispod drveta (jedan majmun će vam pokazati put). Na drugoj strani, skrenite desno i obiđite drvo.

Sada krenite uz oboreno drvo. Pokupite kristal pre ili posle ubijanja tigra koji napada s vrha oborenog drveta. Na levoj strani stabla drveta je vodoravna grana. Skočite na nju s oborenog drveta, pratite je do kraja, i skočite iz mesta na sledeću granu, gde ćete naći MP5 municiju.

Nastavite preko stabla oborenog drveta do prostorije sa dva prozora s rešetkama. Spustite se dole u prostoriju s bilo koje strane. Još jedan druželjubivi majmun će vam pokazati put u hodnik kod levog prozora s rešetkom. Pratite hodnik pored leve rešetke do oblasti sa šiljcima. Krenite prema osvetljenom otvoru na drugom kraju prostorije: hodajte napred kroz šiljke. Okrenite se desno i idite do ivice zelene oblasti. Skočite iz mesta da zgrabite kameni blok i popnite se na njega. Pokupite mali paketić. Skočite uvis i uhvatite pukotinu u kamenom zidu. Pomerajte se na levo dok se ne budete mogli popeti. Ubijte majmuna ako hoćete; ili samo nastavite. Popnite se na kameni blok i skočite dole na drugoj strani. Uđite u prolaz, gde ćete naći još jednog majmuna. Nastavite do prekidača ispod stene. Stena se neće zakotrljati dok ne dođete opet do strmijeg dela prolaza. Zato, možete pokupiti sledeću tajnu pre izlaska.

Iznad prekidača na levo je mala pećina. U njoj ćete naći harpune i raketu. Ovo je TAJNA #4. Ispuzite iz otvora, spustite se dole, i povucite prekidač. Sada upalite signalnu raketu i počnite da trčite prema ulazu na dnu prolaza s desne strane.

Kada izađete iz prolaza, okrenite se levo i idite do ugla. Okrenite se i spustite se dole na malu četvrtastu platformu na kojoj ste našli mali paketić. Okrenite se i skočite iz zaleta da uhvatite platformu preko puta. Pomerite se skroz levo, popnite se i skočite iz mesta s te ivice na levi kraj strme zelene platforme. Idite do desog kraja ove platforme po kristal, pa se vratite na trouglasti kraj platforme, okrenite se desno i skliznite natrag u prostoriju s oborenim drvetom i dva prozora s rešetkama.

Skočite iz mesta sa ivice otvora u podu da uhvatite donju ivicu šupljine u stablu. Upuzite unutra. To je TAJNA #5. Puzite napred i pokupite signalne rakete i MP5 municiju. Puzite unazad, spustite se iz otvora i držite taster za Skok i Levo ili Desno. Lara će skakati tamo-vamo između kosih blokova dok ne dođe do ugla i ne iskoči pored šiljaka.

Tu dole vas čeka jedan tigar. Obračunajte se s njim odmah, ili brzo skočite na neku od platformi iza šiljaka. Kada bude mrtav, pokupite 2 seta municije za Pustinjskog Orla (Desert Eagle). Ako imate problema sa uzimanjem municije levo, pokušajte sa skokom iz mesta iz ugla na ravnu platformu.

Idite niz zelene stepenice i kapiju koju ste maločas otvorili. Malo dalje, s leve strane, je drvo sa otvorom, u kome možete naći signalne rakete.

Pogledajte nazad prema kapiji. Obratite pažnju na dobro osvetljeno zelenilo na vrhu kosine desno. Tu je još jedna zamka sa kotrljajućom stenom. Pretrčite kroz oblast ispod zamke da aktivirate dve stene. Priđite dnu kosine i skočite na ravno mesto blizu sredine dobro osvetljene oblasti da aktivirate treću. Skočite u stranu da je izbegnete.

Kada se sve tri stene otkotrljaju, idite uz kosinu u zelenilo. Idite pažljivo, pošto je unutra jama s šiljcima. Na zemlji pored jame je mali paketić. Pokupite ga i okrenite se tako da je jama iza Lare. Odskočite i uhvatite ivicu otvora. Pustite se i odmah zgrabite otvor ispod. Popnite se u malu pećinu, gde ćete naći signalne rakete i kristal. Ovo je TAJNA #6. Vratite se u otvor i skočite iz mesta (pritiskajući Akciju da snizite Larin luk) da preskočite šiljke i doskočite na blok iza. Okrenite se i skočite opet iz mesta sa ivice bloka da zgrabite otvor jame. Popnite se.

Vratite se niz kosinu i, kada stignete do kotrljajućih stena, skrenite levo. Produžite do reke. Ovde se voda širi u rukavac u kome se može bezbedno plivati. Prvo, pratite reku uzvodno, na desno, gde ćete naći Uzi municiju na platformi.

Sada postoji nekoliko načina da nastavite a da ipak dođete do kraja nivoa. Možda ćete pronaći još neke. Da uđete u ruševine preko drugog kabla (duže ali zabavnije), preskočite dole do PUTA A. Da uđete u ruševine podvodnim prolazom (najkraći put koji sam našla), preskočite dole do PUTA B.

PUT A U RUŠEVINE (drugi kabl): Vratite se nizvodno do zelenkastog špica zemljišta na levoj obali. Skočite iz zaleta odatle na malo ostrvo. Skočite iz mesta na ravno mesto na vrhu ostrva. Postavite Laru na najviši ugao i skočite pravo uvis da zgrabite granu drveta iznad. Popnite se. Upotrebite prekidač ovde da otvorite kapiju u uglu levo od vas, gde se zid od stena i zid napravljen ljudskim rukama sastaju.

Spustite se dole na ostrvo. Hodajte do ivice ostrva najbliže zgradi i skočite iz zaleta odatle da zgrabite ravnu kamenu platformu desno od četvrtastog stuba. Popnite se na platformu, okrenite se desno, pa se popnite uz stene i kroz kapiju koju ste upravo otvorili.

Idite kroz kratki hodnik i skočite preko procepa na granu napred. Pređite preko grana do vrha drugog kabla. Uhvatite dršku i spustite se njime u ruševine.

(**) Uđite u oblast sa zidovima prekrivenim mahovinom. Dva tigra vrebaju dole. Odakle će doći zavisi odakle vi ulazite, pa budite na oprezu. U okolini ima nekoliko blokova na koje se možete popeti, ali kada budete pucali u tigrove oni se mogu sakriti i čekati da im se opet približite.

Da dobijete kristal, idite uz zelene stepenice blizu dva prozora i popnite se na kosi blok. Skočite iz zaleta na isti takav blok ispred, a sa njega do kristala.

U ovom kraju su dva vodopada, a jedan od njih ima par otvora iza. Na dnu nekakvih poplavljenih stepenica je zatvorena kapija. Vratićete se kasnije da je otvorite. Za sada, idite do ugla levo od vodopada, popnite se na blok tamo i skočite iz mesta u ulaz. Pratite hodnik do sobe s bazenom. (Ovuda ste došli ako ste išli PUTEM B).

Plivajte do platforme u sredini bazena i pokupite signalne rakete. Idite na platformu sa zlatnim vratima naspram vrata sa bakljama. U uglu je udubljenje sa pokretnim blokom. Povucite ovaj blok dva puta da otvorite zlatna vrata na ovoj strani prostorije. Uđite kroz zlatna vrata koja ste otvorili i povucite prekidač da otvorite poklopac iza pokretnog bloka. Vratite se tamo i spustite se u vodu ispod.

Plivajte pravo napred i izronite u prostoriji sa stazom sličnom mostu. Tamo su dva prekidača - jedan na svakom kraju ove staze. Jedan otvara druga zlatna vrata natrag u prostoriji s bazenom; drugi otvara podvodne kapije koje vode natrag u tu prostoriju. Povucite oba.

Idite kroz zlatna vrata koja ste upravo otvorili (ona naspram praznog udubljenja) i upotrebite prekidač tamo da poplavite oblast sa vodopadima. Vratite se tamo (ili idite prvi put ako već niste bili tamo) kroz vrata sa upaljenim bakljama sa obe strane. Sada nastavite sa opisom dole kod ***.

PUT B U RUŠEVINE: Plivajte preko zaliva do ugla gde se zid od stena sastaje sa zidom napravljenim ljudskim rukama, s leve strane. Tu ćete naći podvodni prolaz. Plivajte kroz njega dok ne budete mogli izroniti. Onda se popnite na stazu i upotrebite dva prekidača. Jedan otvara zlatna vrata u sledećoj prostoriji; drugi otvara podvodne kapije koje vode u tu prostoriju. Preplivajte kroz jednu od njih.

Ako hoćete da pobijete sve neprijatelje, idite do ruševina napolju, gde možete sresti dva tigra. Da bi stigli tamo, idite kroz vrata sa bakljama koje gore s obe strane. Nastavite s opisom gore kod **. Inače, nastavite sa sledećim pasusom.

Plivajte do platforme u sredini bazena i pokupite signalne rakete. Idite kroz zlatna vrata koje ste upravo otvorili (ona suprotno od praznog udubljenja) i upotrebite prekidač tamo da poplavite oblast negde napolju. Da dospete tamo, idite kroz vrata sa dve upaljene baklje s obe strane.

Ako niste pokupili kristal ovde ranije, možete to sada učiniti. Popnite se na kosi blok ispod dva prozora, skočite iz zaleta na isti takav blok ispred, pa produžite do kristala.

(***) Plivajte do vodopada sa dva otvora u stenama. Popnite se gore, idite ispod vodopada i popnite se merdevinama do višeg otvora. Izađite i idite desno. Popnite se na platformu ispred. Uđite u kratki hodnik levo i upotrebite prekidač da otvorite podvodnu kapiju dole. Izađite iz hodnika, skočite i zaronite u vodu, i plivajte napred suprotno od vodopada da nađete kapiju koju ste upravo otvorili.

Proplivajte kroz nju i pratite dug, podvodni tunel dok ne budete mogli izroniti u maloj prostoriji. Ubijte tigra koji vas tu očekuje. Onda pretražite dva mračna ugla da nađete MP5 municiju i čaure za sačmaru.

Popnite se merdevinama na krov. Ovde ćete sresti još jednog majmuna i naći INDRA KLJUČ (Indra key). Ako majmun zgrabi ključ pre vas, moraćete ga ubiti da dobijete ključ. Idite oko ugla da izađete iznad oblasti sa živim peskom koju ste videli na početku nivoa. Na stepenicama ispod je još jedan tigar. Možda ćete uspeti da ga ubijete odozgo. Kada bude mrtav, spustite se dole i idite do dna stepeništa. Na levoj strani kanala sa živim peskom je udubljenje sa čaurama za sačmaru. Na desnoj je ključaonica gde možete upotrebiti Indra ključ da otvorite vrata između stubova. Skočite dole u živi pesak i izađite kroz ta vrata iz nivoa.

Scena - za zapis pogledajte ovde.

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]