INDIJA nivo 3: THE RIVER GANGES (Reka Gang)

Neprijatelja: 14 Predmeta: 20, plus 4 kristala Tajni: 5*

Potrudite se da pronađete sva tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

*Postoje dva puta kroz ovaj nivo. Brojevi gore se odnose na put koji vodi pored svih tajni. Drugi put, kroz ruševine, će vam dati 29 neprijatelja i 24 predmeta, plus 2 ključa, 3 kristala i samo 4 tajne.

Ciljevi: Putujte niz reku na pozajmljenom motoru da nađete izlaz iz nivoa. (Prim.prev: Za ovo vozilo, QUADBIKE - motocikl sa 4 točka - izgleda da ne postoji naziv na srpskom jeziku, pa ću ga jednostavno zvati MOTOR.) Ako krenete putem kroz ruševine, moraćete pronaći 2 ključa i otvoriti kapije da bi mogli provesti motor kroz njih za poslednji skok preko reke.

Opis: Ne sedajte još na taj motor; prvo, idemo da pronađemo jednu tajnu. Okrenite se, idite pored hrama i palih blokova do platforme iznad reke. Okrenite se, odskočite da visite s ivice i siđite merdevinama u stenama i na levo na zelenu platformu. (NAPOMENA: Snimajte poziciju često ako možete. Ako upadnete u reku, moraćete sve iz početka, pošto će snažna rečna struja i pirane brzo završiti sa sirotom Larom.) Okrenite se i skočite iz zaleta na kamenu platformu napred. Trčite, skočite i zgrabite sledeću platformu; popnite se. (Ovaj skok je prilično težak. Pazite da skočite s leve strane bloka i držite Napred i Skok celo vreme.) Okrenite se levo, skočite iz zaleta da zgrabite sledeću platformu, i popnite se. Okrenite se desno i skočite iz zaleta na platformu u obliku L. Skočite iz mesta na sledeću platformu, koristeći Akciju da snizite Larin luk da ne bi udarila glavom u nisku tavanicu. Skočite iz zaleta na sledeću platformu i još jednom da zgrabite poslednju. Uđite u prostoriju po TAJNU #1.

Unutra je niz kosih blokova iznad oštrih sečiva. Stanite tako da prvi kosi blok bude s Larine leve strane. Skočite u stranu na kosinu i držite Skok da odskočite sa svakog bloka u nizu i dočekate se na četvrtastom stubu gore. Pokupite čaure za sačmaru, kristal i veliki paketić sa platformi i spustite se dole. Vratite se na početak nivoa putem kojim ste došli.

Iznad i iza motora je mali otvor u kome je MP5 municija i signalne rakete. Pokupite ih pa sedite na motor i vozite okolo skoro do mesta gde ste silazili niz merdevine. Preskočite motorom preko reke sa malog brda u tunel na drugoj strani.

(NAPOMENA: Da dobijete ekstra brzinu koristite "turbo": držite kočnicu - isti taster kao za Sprint - i pritisnite Akciju da dodajete gas. Onda pustite kočnicu i krenite.)

Vozite kroz tunel, pored jame s leve strane. Parkirajte se i siđite s motora pre sledeće provalije. (NAPOMENA: Da siđete s motora, pritisnite Kotrljanje + Levo/Desno.) Siđite merdevinama na dno jame po TAJNU #2 - čaure za sačmaru, signalne rakete i veliki paketić. Popnite se gore i preskočite jamu. Nastavite do oblasti sa sa nekoliko rampi. Preskočite prvu provaliju, skrenite levo i preskočite sledeću provaliju. Parkirajte motor pored zlatne kapije. Spustite se pa se popnite na vrh prve rampe. Skočite u otvor levo.

Pratite prolaz. Iza prve krivine je kobra. Ubijte je i produžite. Uskoro ćete doći do rupe u podu iznad zlatne kapije i motora. Preskočite je. Produžite, ubijajući još jednu kobru i uzimajući mali paketić u blizini. Spustite se kroz sledeći otvor, ubijte 2 majmuna, pokupite kristal i pritisnite dugme da otvorite zlatnu kapiju.

Vozite kroz kapiju odaberite svoj put na raskrsnici. LEVA STAZA ide ivicom ruševina i dozvoljava vam da pronađete sve tajne. DESNA STAZA vodi u ruševine i zaobilazi jednu od tajni.

DUŽ REKE (levo na raskrsnici): Vozite glavnom stazom. Preskočite sledeću veliku jamu na desnoj strani i brzo skrenite desno da ne upadnete u provaliju. Vozite napred polako, držeći se desnog zida, pored jame. Produžite do otvora levo. Vozite dole na kameni most i siđite s motora. Skočite na platformu desno, gde ćete naći municiju za Pustinjskog orla. Mali otvor iznad vodi do TAJNE #3 - harpuna, Uzi municije i kristala. Vratite se na motor.

Nastavite napred, preskačući provaliju, i produžite do raskrsnice. Vozite dole na levo i parkirajte se. Idite napred pored rampe do otvora sa drvetom desno. Idite oko drveta i skočite na koren koji štrči preko reke. Skočite iz zaleta da zgrabite kamenu platformu preko puta. Popnite se i uzmite Uzi municiju. Upucajte 2 lešinara i vratite se do motora.

Polako vozite uz uzanu rampu. Ostanite na stenama kada dođete do drveća, ili ćete propasti. Nastavite okolo do ravno dela sa malim procepom. Upotrebite turbo da ga preskočite i zatim preskočite preko reke na drugu stranu.

Siđite s motora, uzmite kristal i spustite se merdevinama, silazeći na blok sa desne strane. Ubijte kobru, uzmite municiju za Pustinjskog orla i popnite se opet gore. Dovezite motor okolo do oblasti iznad platforme s kobrom. Sada ponovo preskočite reku. Naćićete se u stenovitom kanjonu na drugoj strani, gde možete ostaviti motor.

Skliznite niz padinu pored levog zida do male platforme. Nastavite sa opisom dole kod **.

RUŠEVINE (desno na raskrsnici): Vozite motor niz kamenu stazu i preskočite reku. Siđite s motora, ubijte majmuna i pokupite mali paketić. Siđite u rupu. Idite uz padinu pored malog otvora s desne strane. Na vrhu padine su dva otvora s leve strane. Prvi je delimično skriven zelenilom. Unutra je kobra i prvi KLJUČ OD KAPIJE (Gate key). U drugom otvoru su signalne rakete i Uzi municija.

Vratite se niz padinu i popnite se kroz mali otvor (sada levo od vas). Ovo vodi u zgradu. Ubijte 3 majmuna i pokupite mali paketić i čaure za sačmaru (u malom udubljenju). Nastavite okolo na levo, gde ćete videti reljef Ganeše (indijskog boga sa glavom slona) i dve ključaonice u uzdignutim udubljenjima s obe strane. Nastavite ispod Ganeše do udubljenja gde se možete popeti kroz tavanicu.

Sledeća oblast ima dve zaključane kapije i bazen sa živim peskom u dalekom desnom uglu. Na platformi suprotno od živog peska je kristal, a jedan majmun šeta okolo. Popnite se stenama levo od prve kapije. Skočite na granu i odatle do otvora u zidu.

Spustite se sa druge strane i krenite prema kapiji sa živim peskom oko dna. U visokom udubljenju preko puta su čaure za sačmaru. Popnite se s kraja, gde je niže. Vratite se do drveta i popnite se uz stene ispod njega da skočite na granu. Hodajte preko grana, ubijte majmuna u udubljenju u obliku L, i pratite platformu do ulaza u zgradu.

Uđite pored otvora u podu u sledeću prostoriju. Ubijte 2 majmuna, pokupite raketu, Uzi municiju i drugi KLJUČ OD KAPIJE. Onda ubijte još 2 majmuna. Vratite se do rupe u podu i spustite se kroz nju sa strane koja je dalje od statue koja bljuje vatru. Ubijte još jednog majmuna. Idite okolo na levo, ubijte još jednog majmuna, i pritisnite dugme da otvorite malu kapiju i veću kapiju napolju. To takođe pušta unutra još 3 majmuna.

Izađite kroz malu kapiju, popnite se uz stene, skočite do otvora u zidu i spustite se dole u prethodnu oblast. Spustite se u rupu iza drveta da ponovo uđete u prvu zgradu. Upotrebite ključeve od kapije u ključaonicama da otvorite veliku kapiju napolju. Idite okolo na desno, pored baklji, i puzite kroz zeleni otvor kroz koji ste ušli. Vratite se na motor.

Vozite motor u rupu. Pratite prolaz uzbrdo, kroz kapiju i uz rampu blizu živog peska. Upotrebite turbo da preskočite živi pesak i preletite kroz drugu kapiju. Vozite desno pored drveta i oko zgrade do otvora u zelenom zidu. Siđite i ubijte 2 majmuna.

Sada ste opet pored reke. Ako hoćete, možete ići po par stvari do kojih nije lako doći. Skočite na koren drveta koji štrči iznad vode. Okrenite se desno i idite unazad do ivice, pa skočite ukoso na isto takvo trouglasto ravno mesto desno. Odavde skočite iz zaleta da uhvatite platformu preko puta. (Da bi imali mesta za zalet, idite unazad do ivice, pa trčite ukoso i skočite. Ispravite se malo u vazduhu pritiskom na taster za Levo da Lara uhvati ivicu platforme.) Popnite se i pokupite Uzi municiju i harpune. Skočite iz zaleta natrag na drvo i vratite se do motora. Preskočite motorom preko reke u otvor zelene pećine.

ZELENA PEĆINA: Ubijte 2 majmuna i uzmite kristal. Sada krenite levo, pored otvora koji vodi u oblast sa vodopadom, da stignete do dna kamene padine.

(**) Ako ste išli putem duž reke (gore), ući ćete u ovu oblast klizeći niz kamenu padinu. (NAPOMENA: Ako igrate na PlayStation-u, možete pokupiti još jedan kristal za snimanje pozicije sada tako što ćete ići kroz otvor desno na dnu ove oblasti u zelenu pećinu.)

KAMENA PADINA: Ubijte par lešinara. Nađite istureni blok duž kamenog zida. (Stajaćete baš ispod njega ako ste išli stazom duž reke i skliznuli dole odozgo.) Skočite iz mesta sa ivice ravnog mesta ispod da ga zgrabite; popnite se. Pređite platformu i skočite na sledeću platformu, stazu između dva kamena. Idite na drugu stranu i skočite iz zaleta da zgrabite visoku platformu preko puta. Popnite se i hodajte do kraja platforme. Na zidu litice ispred je još jedna, manja zelena platforma sa zelenim otvorom. Skočite iz zaleta da se dočekate na kosi blok odmah levo od otvora. Skliznite unazad i zgrabite ivicu. Pomerajte se na desno, popnite se na platformu i upuzite unutra da nađete TAJNU #4 - municiju za Pustinjskog orla i mali paketić.

Ispuzite iz pećine i okrenite se desno. Skočite iz zaleta na kosi blok pored zida i držite Skok da doskočite na platformu levo. Odatle, vratite se na zemlju putem kojim ste došli.

(NAPOMENA: Ako vam treba pomoć, ovaj niz snimaka prikazuje kako da dođete do tajne pećine i vratite se iz nje.)

VODOPAD: Idite kroz otvor desno na dnu kamene padine u zelenu pećinu. Ako to već niste učinili, ubijte 2 majmuna i uzmite kristal.

Odavde je nemoguće preskočiti preko reke natrag u ruševine, čak i ako koristite motor. Zato nastavite do kraja nivoa. Idite kroz otvor blizu kristala do malog jezera. Pređite stene levo i preskočite procep do kamene platforme. Ubijte još 3 lešinara. (Obratite pažnju na nasukani splav dole u jezeru ispod vodopada. Očigledno je vaš suparnik išao istim putem.) S kraja ove platforme, skočite na malu četvrtastu platformu napred. Spustite se na platformu ispod i pokupite harpune i MP5 municiju. Skočite iz zaleta preko jezera da zgrabite pukotinu. Pomerajte se desno, popnite se i upuzite u pećinu. Ovo je TAJNA #5 - harpune i čaure za sačmaru. Izađite odatle i spustite se u jezero.

Plivajte dole i pokupite mali paketić sa dna. Onda izađite iz vode i idite kroz kameni prolaz iza vodopada da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]