ANTARKTIK nivo 2: RX TECH MINES (Reks Tek rudnik)

Neprijatelja: 17 Predmeta: 23, plus PAJSER, AKUMULATOR, POLUGA i 4 kristala Tajne: 3*

* Broj ubistava zavisi od akcija vaših neprijatelja (mutanata) i saveznika (tipova u belom sa bacačima plamenova). Takođe postoji nekoliko mesta na kojima možete izbeću sukobe i produžiti. Potrudite se da pronađete sa tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

Ciljevi: Uđite u srce rudnika - raskršće šina sa rudarskim kolicima. Vozite svaka od troje kolica kroz različite oblasti rudnika. U jednoj oblasti ćete naći pajser, koji će vam pomoći da dobijete akumulator. U drugoj, naćićete polugu za navijanje. Upotrebite akumulator i polugu u trećoj oblasti da uključite dizalicu. To će vam omogućiti da dođete do mesta iskopavanja i izađete u izgubljeni grad Tinos.

RX-Tech - ulaz u rudnik (dijagram)Opis: Popnite se iz otvora lifta i puzite dok se ne budete mogli uspraviti. Sada ste u četvrtastom hodniku sa troje automatskih vrata. Ako nastavite da hodate ići ćete zauvek u krugovima. Da bi našli put napolje, poslužite se dijagramom desno. Dok izlazite iz prvog niskog prolaza, vidite zatvorena vrata desno od vas. Krenite levo. Kada stanete na oblast poda označenu sa 1X u dijagramu, čućete neka vrata kako se zatvaraju negde - to su treća vrata (V3). Idite do ugla i skrenite levo. Kada zakoračite napred (na 2x), vrata napred (V2) će se otvoriti. Idite napred i oko sledećeg ugla. Kada stupite napred (na 3x), vrata ispred (V3) će se otvoriti. Usput ona prekrivaju drugi niski prolaz na desnom zidu. Kada prođete vrata (i stanete na 4x) vrata na početku (V4) se otvaraju. Idite oko ugla, napred niz dugi hodnik bez vrata, i oko sledećeg ugla. Sada ste opet na početku. (Vrata levo, V1, prekrivaju prvi niski prolaz.) Hodajte napred nekoliko koraka (do 1X). Čućete treća vrata (V3) kako se opet zatvaraju. OKRENITE SE i vratite se niz hodnik drugim putem. Kada stignete do sledećih vrata (V3), ona će biti zatvorena, omogućavajući vam da dođete do niskog prolaza #2.

Puzite kroz njega, prateći tunel dole do rupe. Izađite unatrake i siđite merdevinama do dna. Pokupite MP5 municiju i pritisnite dugme da otvorite vrata. Gledajte kroz prozor kako tip sa bacačem plamena skraćuje muke paru mutanata, ili izađite da mu pomognete. (NAPOMENA: Srešćete još nekoliko ovih tipova u beloj odeći na vašem putu. Ako ih ne povredite, neće se kačiti s vama.)

Pratite snežni tunel do RASKRSNICE gde se nekoliko puteva za rudarska kolica ukrštaju. Primetite vrata s katancem na levom kraju staze. Vratićete se kasnije sa nečim da ih otvorite. Ispod u dalekom levom uglu vreba jedan mutant. Možete ići dole i ubiti ga, ili ostaviti to za kasnije. Samo pazite na onaj njegov otrovni dah.

Popnite se do kontrolne sobe dalje levo. Uđite i trčite levo. Prevrnite se i sredite mutanta koji vreba na drugoj strani ulaza. Dugme u ulazu uključuje svetla.

Popnite se na krov kod ulaza. Pređite do zadnjeg desnog dela, okrenite se, čučnite i siđite da zgrabite ivicu. Pomerajte se malo na desno do merdevina na zadnjoj strani zgrade. Postavite Larine noge na donju ivicu zgrade i skočite/obrnite se da zgrabite ivicu malog otvora iza. (NAPOMENA: Ako imate teškoća sa skokom sa merdevina, pokušajte da siđete skroz dole tako da se Lara drži rukama za poslednju prečku merdevina. Onda pritisnite taster za Napred da se popnete taman toliko da ona postavi stopala na poslednju prečku. Sada pokušajte skok sa okretom - Skok + Kotrljanje + Akcija.)

Popnite se i upuzite unutra da dobijete TAJNU #1 - mali paketić i granate. (NAPOMENA: Zatvorena vrata ovde vode do TAJNE #2. Dugme koje ih otvara je negde drugde.) Spustite se na zemlju i ubijte onog mutanta ako niste ranije.

Sada je vreme da se malo provozate. Kontrole za RUDARSKA KOLICA su jednostavne, ali da bi ih efektivno koristili treba malo vežbe. Možete se prvo voziti kolicima ili na nižem ili na srednjem nivou, ali gornji nivo treba uraditi na kraju. Ja sam prvo stavila srednji nivo, pošto je malo lakši od nižeg nivoa.

SREDNJI NIVO: Uđite i vozite se bez kočenja pored prvog procepa u šinama. Kočite (Skok) na sledećoj nizbrdici da usporite svoj prilazak krivini pre mosta. Kočite na padini posle mosta, pa pređite sledeću krivinu bez kočenja da preskočite procep iza. Zamahnite odvijačem (Akcija) da udarite polugu. To će zaustaviti kolica na platformi napred. (NAPOMENA: Stvari koje vidite dalje levo na putu niz šine su TAJNA #2. Dobićete ih kasnije.)

Izađite i pustite tipa s bacačem plamena da ubijte mutanta. Uzmite kristal i pažljivo protrčite pored (ili puzite ispod) bušilica do vrata. U snegu pozadi levo postoji rupa u kojoj su signalne rakete. Uđite u kratki hodnik naspram rupe. Klizite unatraške niz rampu i zgrabite ivicu. Spustite se na blok ispod. Pazite da ne upadnete u duboku provaliju.

U tunelu blizu tamnog bloka je veliki, gadni mutant ali nema ničega korisnog. Možete ga zaobići ako hoćete.

Spustite se na snežnu stazu ispod levo (kada ste okrenuti prema provaliji). Idite do drugog kraja staze. Skočite na kosi blok, skliznite, uhvatite ivicu i spustite se na platformu ispod. U otvoru iznad je mutant. Tamo nema ništa korisno, pa možete preskočiti tu oblast ako želite. Ili upuzite, upucajte ga iz otvora i ispuzite napolje.

Pomerajte se duž pukotine na levo i pustite se da zgrabite pukotinu ispod. Pomerajte se natrag na desno. Spustite se na platformu ispod i, ako hoćete, ubijte mutanta ispod. Skočite da zgrabite pukotinu iznad i pomerajte se natrag na levu stranu. Popnite se, puzite i ubijte mutanta na drugoj strani.

U sledećoj oblast srešćete još jednog tipa sa bacačem plamena i 3 mutanta koji vrebaju na raznim mestima po prostoriji. Vaš prijatelj vam može pomoći da pobijete mutante, ali ne računajte na njega. Uzmite PAJSER (Crowbar) sa rešetke i raketu sa dna bazena.

Ako želite sve tajne, moraćete se malo penjati. Vidite li mali, pravougaoni otvor visoko na zidu? Tamo ste pošli. Pronađite nisku snežnu rampu uza zid ispod i desno od otvora. Hodajte do vrha rampe, stanite kod leve strane i zgrabite skoro nevidljivu vodoravnu pukotinu u ledenom zidu. (Pritisnite Akciju + Napred da je zgrabite, nema potrebe da skačete. Ako je neophodno, pogledajte snimak ako niste sigurni gde da stanete i hvatate.) Pomerajte se na levo i popnite se u niski otvor. Pritisnite dugme tamo da otvorite vrata u prvoj tajnoj oblast, što će vam omogućiti pristup TAJNI #2 kada se vratite.

Spustite se i osmotrite izlaz: to je visoki otvor sa crnom oblasti unutra. Ne možete stići do njega odozdo, pa ćete doći do njega preko vrhova gomila snega. Popnite se na gomilu desno od ulaza. Izvedite niz skokova iz zaleta sa jedne na drugu gomilu u smeru skazaljke na satu oko pećine dok ne stignete do one ispod vrata. (NAPOMENA: Ne zaboravite da možete prilagoditi Larin ugao u vazduhu tasterima za Levo/Desno. To dobro dođe kada morate da se namestite za skok pod nezgodnim uglom da bi imali dovoljno mesta za zalet. Ako imate problema sa nameštanjem za ove skokove, pogledajte ove snimke.)

Popnite se merdevinama na platformu levo. Puzite uz prolaz ispod prve 3 bušilice. Protrčite pored četvrte bušilice. Idite oko prve mašine za mrvljenje. Popnite se merdevinama, pa pažljivo tempirajte trk pored sledeće 2 mašine. Popnite se s leve strane u oblast sa svetlucavim svetlom. Nastavite sa penjanjem i ubijte mutanta na vrhu. Spustite se na šine i pratite ih natrag do kolica.

Uđite i vozite se dalje, oko krivine u obliku S i uz brdo. Ne kočite na brdu, ali čim kolica napuste šine da preskoče procep, žestoko zakočite. Onda odmah zamahnite odvijačem da udarite polugu. To će skrenuti šine i kolica će ići desno na raskrsnici. (Ako promašite polugu i nastavite napred, slupaćete se.) Ne kočite opet dok kolica ne pređu sledeći procep. Kočite na krivinama i sagnite se ispod 3 grede. Uskoro ćete biti natrag na raskršću.

NIŽI NIVO: Uskočite i krenite. Sagnite se dok budete prolazili ispod 2 grede, pa odmah ustanite i zamahnite odvijačem da udarite polugu. Sagnite se ispod sledeće grede, ali ne kočite dok ne pređete procep. Krivina će ići na levo. Sagnite se ispod još 2 grede, pa izađite kada se kolica zaustave. Pokupite kristal u blizini.

Uđite u hodnik i pritisnite dugme da otvorite vrata. Pratite ovaj prolaz i skliznite niz rampu u prostoriju u kojoj para izlazi iz poda. Veliki mutant izlazi iz bočnog prolaza na levom kraju. Ubijte ga, pa pratite ovaj mračni, vijugavi prolaz dok ne dođete do malog otvora s desne strane. Upuzite u oblast ispod prostorije s parom i pokupite čaure za sačmaru i raketu. Sada još jedan veliki mutant trčkara okolo. Ispuzite napolje i ubijte ga. Onda nastavite niz vijugavi prolaz do prostorije s druge strane ograde u prostoriji s parom.

Popnite se merdevinama do vrha. Tu u hodniku su 2 dugmeta: prvo otvara izlaz natrag do šina. Drugo otvara druga vrata. Idite kroz ta vrata i pratite hodnik do niskog prolaza. Propuzite kroz njega i spustite se u prostoriju s prozorom. Veliki mutant utrčava spolja. Ubijte ga. Pokupite mali paketić i Uzi municiju koje mutant ostavlja, i municiju za Pustinjskog orla pored vrata. Onda idite napolje. Skočite u bazen i uzmite POLUGU ZA NAVIJANJE (Winch Starter) sa dna. Zagrejte se, pa opet zaronite po municiju za Pustinjskog orla i signalne rakete.

Vratite se do vrata ispod malog otvora kroz koji ste došli u ovu oblast. Pritisnite dugme i ubijte velikog mutanta koji istrčava. Idite do kraja hodnika i pritisnite dugme da otvorite vrata tamo. Preskočite procep gde ste se peli merdevinama i idite kroz vrata levo da se vratite do rudarskih kolica.

(NAPOMENA: Ako ste propustili tajne #1 i #2, moguće je dobiti ih odavde, pod uslovom da ste pokupili PAJSER (Crowbar) i pritisli dugme u oblasti s pajserom na srednjem nivou. Ako niste pritisli ovo dugme da otvorite vrata između tajni #1 i #2, strmi nasipi snega će vas sprečiti da napustite tajnu oblast ako sada odete tamo. Takođe, MORATE prvo istražiti ostatak nižeg nivoa. Ako odete odavde bez POLUGE ZA NAVIJANJE (Winch Starter), nećete biti u stanju da završite nivo. Da stignete do tajni, idite do desne strane uzdignutih šina. Ispod je ravna, trouglasta oblast snega. Pažljivo namešten skok iz zaleta duž pukotine na desnoj strani trouglaste ravne oblast (kao u ovom snimku), će dovesti Laru na šine iznad. Pratite šine na levo i preko mosta do tajne oblasti. Pokupite predmete za TAJNU #2 i ubijte mutanta. Idite do ulaza u dalekom desnom uglu. Pokupite TAJNU #1 ako je niste ranije uzeli. Onda se spustite na zemlju u oblasti raskršća. Popnite se na srednji nivo i upotrebite pajser da otvorite zagrađena vrata. Nastavite s opisom dole kod **.)

Vozite kolica natrag do raskršća. Sagnite se ispod grede, pa kočite zbog krivine. Penjite se uz brdo, saginjući se ispod grede blizu vrha. Onda odmah ustanite da zveknete polugu. To će poslati kolica na šine pravo napred. Pokupićete kristal i vratiti se na raskršće. (NAPOMENA: Ako promašite polugu, ići ćete levo na raskrsnici i propustićete kristal.)

(**) GORNJI NIVO: Pre nego što krenete dalje, upotrebite vaš pajser da otvorite vrata na kraju staze blizu mesta gde ste ušli. Unutra ćete naći AKUMULATOR (Lead Acid Battery). I, ako to niste ranije uradili, vratite se u TAJNU OBLAST #1. Ako ste pratili opis za srednji nivo, unutrašnja vrata će biti otvorena. To je TAJNA #2. Unutra je mutant, zajedno sa kristalom, MP5 municijom i municijom za Pustinjskog orla. Izađite putem kojim ste došli i spustite se na zemlju. Sada krenite do rudarskih kolica na gornjem nivou.

Vozite kolica uz brdo i niz drugu stranu. Ne kočite zbog krivine inače nećete uspeti da preskočite procep. Saginjite se ispod greda i bušilica. Nastavite do pećine gde će se kolica zaustaviti.

Pokupite signalne rakete na snegu levo. Skočite preko do DIZALICE. Postavite akumulator u otvor sa strane. Popnite se na gornju platformu i upotrebite polugu za navijanje da je pokrenete. To će spustiti žutu podmornicu. Sada sledi teži deo.

(NAPOMENA: Ne zaboravite da linije koje mere Larino zdravlje i izdržljivost u hladnoj vodi budu 100% pune pre nego što ponovo zaronite i upotrebite paket za prvu pomoć dok plivate, ako treba, da se ne bi smrznula. Takođe, možda ćete uspeti da varate tako što ćete snimiti poziciju pod vodom i ponovo je startovati. To resetuje merač koji pokazuje koliko Lara još može da izdrži u vodi. Samo pazite da ne snimite poziciju kada Lara počne da se davi! Sekvenca koja sledi je prikazana u ovoj seriji snimaka.)

U bazenu ispod platforme s dizalicom je jedno žuto svetlo na zidu. Zaronite i plivajte dole prema tom svetlu i u prolaz malo desno od njega. Tu se možete popeti da se nadišete vazduha i zagrejete.

Sada opet skočite u vodu i plivajte ispod podmornice gde ćete naći otvor kroz koji se možete popeti. Unutra je veliki paketić. Sada idete prema malom otvoru između dva svetla na zidu ispod podmornice. Plivajte kroz taj otvor, pa na desno.

U ovoj maloj, ledenoj podvodnoj pećini se nalaze dva otvora u tavanici: jedan je četvrtasta rupa gde možete izroniti i dobiti još jedan veliki paketić. Krenite kroz u taj otvor. Drugi otvor je dugi šaht koji vodi gore u sledeću oblast. Kada pokupite paketić i zagrejete se, vratite se u vodu i plivajte uz dugi, vodom ispunjeni šaht. Proplivaćete kroz kristal usput.

Na vrhu je mesto gde možete izaći iz vode i jedan mali paketić. Odatle, popnite se gore do mesta iskopavanja.

MESTO ISKOPAVANJA: Očigledno su Vilard i njegovi plaćenici iskopali više nego samo par artifakata. Tu je i tip sa bacačem plamena, ali je prilično beskoristan. Ubijte mutanta unutar prolaza iznad ulaza desno. (Ili ga samo ostavite. Tamo nema ničega.)

Pređite most preko duboke provalije i ubijte još 2 mutanta - po jedan na svakoj strani kolibe. Idite do dalekog desnog kraja, pored isklesanih kamenih glava, do kraja gde se platforma i zid sastaju. Iznad je postavljeno svetlo a ispod je još jedna platforma. Skočite na kosi blok pored zida, skliznite unatraške, zgrabite ivicu i spustite se na nižu platformu. Ovo je TAJNA #3. U mračnoj pećini ćete naći veliki paketić, municiju za Pustinjskog orla i granate.

Vratite se do otvora pećine. Skočite iz zaleta preko provalije na malu platformu. Okrenite se i skočite još jednom iz zaleta preko na malu, trouglastu platformu. Sada izvedite nezgodni skok iz zaleta do sledeće platforme. Pažljivo se namestite za njega da bi imali dovoljno mesta za zalet. Kada doskočite na četvrtastu platformu, još jednom skočite iz zaleta preko do sledeće platforme. Popnite se u udubljenje iznad, uzmite granate, i skočite iz zaleta odatle na nižu od dve platforme ispod mosta.

Popnite se na most. Pređite ga do kolibe. Skočite iz mesta sa uzdignutog bloka koji podržava most da zgrabite krov zgrade iznad vrata. Popnite se i hodajte do zadnjeg dela, gde ćete naći mali paketić. Vratite se do prednje strane zgrade, pritisnite dugme da otvorite vrata, i uđite da završite nivo.

[Prethodni nivo]

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]