ANTARKTIK nivo 3: LOST CITY OF TINNOS (Izgubljeni grad Tinos)

Neprijatelja: 90 Predmeta: 24, plus 2 ključa, 4 Okeanske Maske i 5 kristala Tajne: 3*

* Broj ubistava zavisi od toga koliko dugo će vam trebati da prođete kroz određene oblasti. Pogledajte napomenu dole. Takođe, ako koristite granate za ubijanje čudovišta, možda nećete dobiti tačan broj u statistici na kraju nivoa. U ovom nivou ćete naći i BACAČ RAKETA (bazuku), BACAČ GRANATA i PIŠTOLJ PUSTINJSKI ORAO (Desert Eagle) ako ih niste dobili u nekom ranijem nivou.

Postoji nekoliko mogućih puteva i načina da se izvedu neke stvari u ovom nivou. Jedan mogući način, koji će vam omogućiti da dobijete sve tajne, je opisan ovde.

Potrudite se da pronađete sa tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

Ciljevi: Istražite dvorište razrušenog grada da nađete ključ i prekidače koji će vam omogućiti pristup ostatku nivoa. Pređite preko dva mosta (jedan je porušen), do sledeće oblasti. Odatle moraćete da obavite dve posebne usputne "misije" - jednu da pronađete ključ, drugu da pronađete četiri maske. Potrebni su vam svi ovi predmeti da otvorite izlaz iz nivoa.

Opis: Idite kroz metalna vrata u ruševine. Naćićete se u nekakvom DVORIŠTU sa visokim, četvrtastim stubom i nekoliko vrata, kapija i hodnika.

Prvo, idite do dalekog levog ugla, uz rampe do velikog udubljenja sa merdevinama. Popnite se gore i pratite prolaz do prekidača sa otvorom sličnim prozoru desno od njega. Povucite prekidač da otvorite vrata ispod. Nastavite niz hodnik levo od prekidača dok ne dođete do drugog otvora - ovoga puta iznad visokog stuba u dvorištu. Stanite kod desne strane otvora gde je plafon viši. Onda odstupite dva koraka od ivice i skočite iz mesta da se dočekate na vrhu stuba. Okrenite se desno i skočite iz zaleta da zgrabite platformu desno sa kristalom i raketom. (NAPOMENA: Ako još uvek nemate BACAČ RAKETA, dobićete ga ovde umesto rakete.) Spustite se dole.

Sada idite do vrata koja ste otvorili prekidačem. Ona su na vrhu rampi blizu merdevina uz koje ste se peli ranije. Skočite iz mesta da zgrabite desnu stranu praga. Unutra ćete naći prvi ULI KLJUČ (Uli Key). Upotrebite ga u ključaonici na dalekom desnom kraju dvorišta da otvorite kapije tamo.

Idite kroz kapije i popnite se merdevinama. Možete upotrebiti prekidač u blizini da otvorite kapiju koja vodi u hodnik u kome ste bili ranije, ali to nije neophodno. Idite napolje kroz otvor levo na platformu. Pomerite prekidač. (To ne radi ništa dok ne povučete sledeći prekidač dole.) Popnite se opet unutra i idite napred do kraja hodnika. Skliznite niz rampu i upotrebite prekidač da otvorite izrezbarena dvostruka vrata koja vode natrag u dvorište. (Ako ste povukli prekidač gore, ovaj prekidač će takođe stvoriti merdevine u sledećoj prostoriji u koju idete.)

Pređite dvorište do dalekog levog ugla. Idite kroz ulaz u prostoriju sa 5 dugmića na visokoj platformi. Popnite se merdevinama koje su se maločas stvorile i pritisnite prvo, drugo i poslednje dugme s leva na desno. To otvara kapiju ispod. Spustite se dole i prođite kroz nju.

[NAPOMENA: Dosta ljudi se pitalo da li postoji neko logično rešenje za zagonetku s 5 dugmića. Kao najbolje rešenje deluje sledeće: simboli na blokovima iza svakog prekidača mogu predstavljati stvorenja u lancu ishrane: lovac, jelen, drveće, ptice i ribe. Ako gledate svaki set simbola od vrha do dna, svi osim trećeg i četvrtog imaju smisla (3. - drveće ne jede jelene; 4. - ribe ne jedu ptice).]

PORUŠENI MOST: Visoko u zidu pećine desno je GNEZDO DŽINOVSKIH OSA. Kada izađete na most džinovske ose počinju da izleću. One stalno dolaze dokle god se nalazite na mostu ili dok ne ubijete otprilike 21 osu. (Pogledajte napomenu o osama, dole.) Možete ih ili ubijati dok izlaze iz gnezda, ili nastaviti i ubijati ose usput.

(NAPOMENA: Sledeći opis, koji vodi do prve tajne, je takođe prikazan u ovom nizu snimaka.)

Kada stignete do procepa u mostu, okrenite se levo i skočite iz zaleta da zgrabite otvor snežnog udubljenja u zidu pećine u kome se nalazi kristal. Skočite na vrh gomile snega na levoj strani otvora (kada ste okrenuti prema mostu). Zgrabite kamenu platformu iznad i popnite se. Odatle, okrenite se prema mostu i pogledajte iza luka desno. Moći ćete videti GNEZDO odavde. Ako želite sve tajne, tamo ste pošli.

Prvo, skočite iz zaleta da zgrabite levi luk, pa se popnite. (NAPOMENA: Ako ne želite tajnu, možete se spustiti sa zadnje strane luka i nastaviti sa opisom dole kod **.) Ovaj sledeći deo uključuje dve nevidljive platforme. Izvor svetlosti, kao što je vatra iz pištolja ili signalna raketa, će ih osvetliti. Kada se popnete na neku od njih, zapalite signalnu raketu i bacite je i moći ćete jasno videti platformu. To će vam pomoći da se spremite za sledeći skok i sprečiće vas da slučajno zakoračite preko ivice. Pazite samo na eventualno preostale ose, pošto su u stanju da obore Laru s platforme.

Prva nevidljiva platforma je između dva luka iznad procepa u mostu. Sa ugla na kom stojite, namestite Laru licem prema levom uglu suprotnog luka. Skočite iz zaleta da doskočite na nevidljivi blok. Skočite iz mesta sa ivice nevidljivog bloka do ugla luka. Odstupite do ivice (gnezdo je sada levo od vas) i skočite iz mesta sa hvatanjem (Akcija) preko vrha do drugog trouglastog ravnog mesta. Okrenite se levo prema otvoru gnezda. Skočite iz mesta s ivice na sledeću nevidljivu platformu. Konačno skočite iz zaleta u otvor gnezda.

Popnite se, i idite unutra po TAJNU #1. Stvari koje ćete dobiti uključuju mali paketić, municiju za Pustinjskog orla i granate (ili BACAČ GRANATA, ako ga nemate). Pazite na duboku jamu i, ako ih niste još sve pobili, još osa. Pratite istu stazu natrag do luka na dalekoj strani mosta. Spustite se dole pozadi.

(**) DRUGI MOST: Produžite do dalekog zida. Pokupite mali paketić u uzanoj pećini levo. Onda krenite kroz tunel levo. Kada izađete na most u sledećoj oblasti, 2 vrlo velika i strašna čudovišta će dotrčati iz zgrade na drugoj strani. Oni ispaljuju energetske lopte, zato se stalno krećite! Da ih se brzo i lako rešite, pogodite svakog sa nekoliko granata dok skačete levo-desno. (Prim.prev.: Ako ne želite da koristite bacač granata, možete ih takođe lako i brzo srediti ako pucate iz Uzija. A ako volite izazov ili hoćete da uštedite municiju, možete slobodno pokušati sa običnim pištoljima.) Moraćete biti pažljivi da slučajno ne padnete preko ivice, ali naćićete jednu finu, prilično sigurnu platformu levo blizu kraja gde ste ušli.

Kada budu mrtvi, pređite most. Pre nego što uđete u zgradu, pogledajte dole sa leve strane mosta. Ispod ćete videti četvrtasta, siva vrata. Tu se nalazi TAJNA #3. Vratićete se nešto kasnije po nju.

PROSTORIJA SA KANDILIMA KOJA SE LJULJAJU U ULAZU: Sada idite u zgradu i oprezno protrčite pored kandila koja se ljuljaju. Ne dangubite u sledećoj prostoriji. Iznad je mala prostorija, što je TAJNA #2, ali još ne možete dohvatiti merdevine da se popnete do nje. Oko 6 osa će se pojaviti iz pukotine na plafonu. Možete zastati da ih pobijete, ili nastaviti desno i uz stepenice do sledeće oblasti. (Ili, ako hoćete, možete ići niz stepenice levo i završiti PROSTORIJU SA ČETIRI KAPIJE i PROSTORIJU SA RASKLOPIVIM PLATFORMAMA sada, ali ja sam ih uključila blizu kraja. Pogledajte dole.)

PROSTORIJA SA STUBOM SVETLOSTI: Ovde ćete naći stazu o obliku krsta sa stubom svetlosti na raskršću. Ne stajte u svetlost, inače će Lara pasti kroz otvor i izgoreti. Tu su četvora vrata - po jednana kraju svake staze - sa isklesanim blokovima sa strane koji prikazuju jedan od četiri drevna elementa: zemlju, vazduh, vatru i vodu. Možete ući u ove oblasti kojim hoćete redom. Ja ću ih opisati redom kojim idu kada se krećete u pravcu skazaljke na satu. Dva stepeništa koja se nalaze oko ZEMLJANE staze vode dole do osnove stuba svetlosti. Tu su četiri udubljenja za artifakte - svako za jednu od OKEANSKIH MASKI koje ćete pronaći u oblastima četiri elementa. Tu je takođe i mala, četvrtasta kapija, kroz koju ćete ponovo ući u ovu prostoriju kasnije, i visoka, srebrna kapija do koje ćete stići pri kraju.

ZEMLJA: Uđite i hodajte pravo u živi pesak. Držite se se desne strane i stalno se krećite, i bićete dobro. Dok idete, 5 osa će doleteti odozgo. Verovatno ćete se morati okrenuti da pucate u njih, ali možete nastaviti da hodate unazad dok pucate. Kada dođete do udubljenja desno sa stepenicama koje vode gore, popnite se iz živog peska. Okrenite se i skočite iz mesta sa leve ivice najnižeg stepenika na kosi blok desno od stepenika.

Skočite iz mesta preko živog peska na gomlu kamenja. Sada se okrenite levo i potražite otvor u levom zidu pećine ispod kamenog mosta. Skočite iz mesta preko peska na trouglastu platformu u dalekom uglu gomile kamenja, odmah ispod tog otvora. Popnite se u otvor. Uzmite mali paketić i pomerite prekidač. To spušta blok sa tavanice u prvoj prostoriji posle kandila koja se ljuljaju koji će vam omogućiti da dobijete TAJNU #2. Popnite se napolje i vratite se do stepenica. (NAPOMENA O BAGU: Vodite računa da povučete prekidač samo jednom. Pogledajte napomenu kod TAJNE #2, dole kod ***.)

Popnite se stepenicama i pratite stazu. Idite desno kod raskršća (stazom sa bakljom), i ubijte osu. To će vam uštedeti trud kada se budete vraćali ovuda kasnije. Nastavite stazom, pređite most i uzmite OKEANSKU MASKU (Oceanic Mask) sa postolja.

To će započeti zemljotres koji neće prestati dok ne napustite ovu oblast. HODAJTE natrag stazom. Ako budete išli polako i oprezno, padajuće stene bi trebalo da padnu ispred Lare, umesto na nju. KAda stignete do raskršća, idite levo (pored baklje) i skočite iz zaleta preko procepa sa lavom ispod.

Idite napred i na desno, niz stepenice gde je bio živi pesak. Sada je to duboka provalija. Skočite iz zaleta sa najnižeg stepenika preko provalije. Kada doskočite, odmah odskočite i zgrabite ivicu da izbegnete još padajućih stena. Popnite se i skočite iz mesta sa desne strane bloka na sledeću ravnu platformu iza ugla. Hodajte do kraja platforme. Odna još jednom skočite iz zaleta na platfomru daleko desno. (Pazite na one isturene stene na tavanici desno.) Odmah utrčite u hodnik desno da Laru ne bi zgnječilo još padajućih stena.

Kada budete u hodniku, skočite da zgrabite merdevine desno. Siđite i pratite prolaz do nekih kandila koja se ljuljaju. Oprezno pokupite municiju za Pustinjskog orla u udubljenju desno, pa trčite pored kandila do prekidača. Povucite ga da otvorite poklopac iznad merdevina levo. Poklopac se podiže posle određenog vremena, ali ne trebalo da imate problema sa prolaskom kroz otvor pre nego što se zatvori. Kada se zatvori, idite kroz malu, četvrtastu kapiju (otvara se kada se približite) i vratite se u prostoriju sa stubom svetlosti. (NAPOMENA: Možda vas još neka zalutala osa ili dve očekuju ako ste napustili prostoriju a da ih niste sve pobili, pa držite oči otvorene. Takođe, možete sada dobiti TAJNU #2 ako želite. Ja sam je uključila kasnije, da ne se bi šetali stepenicama više nego što je neophodno. Pogledajte dole kod ***.)

VAZDUH: Ovo je u suštini veliki lavirint. Dijagram vam može pomoći da se snađete. Najkraći put je označen crvenim, ali ako budete malo istraživali, možete dobiti dosta stvari - 2 mala paketića, signalne rakete, Uzi municiju, čaure za sačmaru i granate. Jedina opasnost je jedna jedina osa u dalekom levom uglu oblasti sa pokretnim blokom. Ako se izgubite, samo nastavite u određenom pravcu - npr. uvek idite tako da vam zid bude s desne strane i skrećite samo kada dođete do ćorsokaka.

Cilj je rampa u dalekom desnom uglu. To vodi gore do prostorije sa još tri rampe i bodljikavim drvenim valjcima. Izbegavajte središnju rampu, pošto vodi dole do jame s lavom. Hodajte uz jednu od bočnih rampi. Kada valjak počne da se kotrlja, skočite bočno na drugu rampu. Onda brzo skočite natrag na prvu. Ponavljajte to skakanje levo-desno i za sledeći set valjaka. Nastavite do vrha. Uzmite OKEANSKU MASKU sa postolja i trčite kroz vrata desno (iza statue). Nameštena su da se brzo zatvore kada siđete s postolja, ali ako opet stanete na postolje ona će se ponovo otvoriti.

Stanite u ugao i pustite da se vrata zatvore za vama. Idite niz rampu, skočite u bazen i plivajte natrag do hodnika iza prostorija sa stubom svetlosti. Idite kroz malu, četvrtastu kapiju da se vratite tamo. Sada, izaberite druga vrata.

VATRA: Prolaz širi se od ulaza u veliku pećinu sa bazenom one čudne, žute lave (ili čega već). Nekoliko četvrtastih stubova je raspoređeno po bazenu. Neki od njih imaju gorionike na vrhu, koji će se zapaliti kada Lara stane na njih ili ih preskoči. Dijagram prikazuje bezbednu stazu preko njih. (NAPOMENA: Postoji takođe i mapa izklesana na plafonu pećine. Ako se popnete na blok i upalite signalnu raketu, "bezbedni" blokovi na mapi će sijati, kao u ovom snimku.)

Počnite sa leve strane i skočite iz zaleta na najbliži blok levo (#1). Odatle, skočite još jednom iz zaleta preko do sledećeg stuba uz daleki zid i malo na desno (#2). Okrenite se desno i skočite iz zaleta da zgrabite sledeći stub (#3), koji je takođe uz levi zid. Popnite se okrenite se desno. Skočite iz zaleta da doskočite na blok sa velikim paketićem i čaurama za sačmaru na vrhu (#4). Ovaj blok će se ubrzo zapaliti, zato zgrabite stvari i brzo skočite natrag na prethodni blok (#3). Sada skočite iz zaleta natrag na stub na kome ste dobili stvari, i skočite još jednom iz zaleta do platforme blizu izlaza. Ako doskočite na stub s desne strane, možete se okrenuti, trčati i skočiti bez prethodne pripreme.

Isklesana ploča odmah unutar ulaza je poklopac. Iza nje je veliki paketić ali njega je nemoguće dobiti a da vas ne zgnječi kotrljajući valjak s šiljcima.

(NAPOMENA: Prvo sam mislila da je nemoguće dobiti ovaj predmet, ali nekoliko ljudi mi je pisalo da mi kaže kako. Može se izvesti tako što ćete iskoristiti jedab bag u igri. Prvo aktivirajte valjak i skočite na sigurno. Onda se okrenite prema valjku, pomerite se što je više moguće levo i što bliže valjku. Okrenite se za 180 stepeni. Skočite nazad nekoliko puta i Lara će postepeno skliznuti u valjak. Kada stignete do središnje linije valjka, okrenite se za 90 stepeni na levo i skačite napred. Kada Lara bude iznad paketića, pokupite ga. Upotrebite istu tehniku da opet izađete iz valjka.)

Padnite kroz poklopac i skliznite niz tunel u sledeću prostoriju. Tu su 4 mehaničke statue koje bljuju vatru iznad bazena lave. Između dve statue desno je platforma sa prekidačem. Na suprotnom kraju prostorije je izlazna kapija. Da dođete do nje, moraćete da skačete preko niza od 3 nevidljive platforme a da ne budete sprženi. Evo jednog načina: skočite iz mesta sa staze da zgrabite prvu nevidljivu platformu. NE PENJITE SE ODNAH NA NJU. Posmatrajte kako se plamen pali i gasi. Momenat PRE nego što se plamen ugasi, počnite da se penjete. Dok se Lara uspravi, plamen će se ugasiti. Skočite iz mesta da zgrabite sledeću nevidljivu platformu. (Ne treba da prvo hodate do daleke ivice.) Ponovite ovo da dođete do trećeg bloka. Dok visite, pomerite se do levog ugla. Posmatrajte vatre i popnite se baš pre nego što se ugase. Okrenite se desno i skočite iz zaleta preko do platforme sa prekidačem. Povucite ga da isključite statuu najbližu izlazu. Okrenite se i, kada se vatre pogase, skočite iz mesta da opet zgrabite onaj treći blok. Pomerite se levo, sačekajte, popnite se, okrenite se desno i konačno skočite iz zaleta na platformu kod izlaza.

NE ULEĆITE UNUTRA. Odmah unutra je kandilo koje se ljulja. Idite oko njega, popnite se na platformu sa strane i uzmite OKEANSKU MASKU. Izađite kroz vrata desno (iza statue). Nameštena su da se brzo zatvore kada siđete s postolja, ali ako opet stanete na postolje ona će se ponovo otvoriti.

Stanite u ugao i pustite da se vrata zatvore za vama. Pratite prolaz do kapije levo. Ona se automatski otvara, vraćajući vas u prostoriju sa stubom svetlosti. Sada idite uz stepenice i izaberite druga vrata.

VODA: Uđite i priđite prvom bazenu. Ispod su dva rotirajuća točka, svaki sa po tri sabljasta sečiva na sebi. Spustite se u vodu između sečiva. Prevrnite se i plivajte do platforme u centru. Popnite se na platformu i odmah čučnite da izbegnete sečiva. Puzite napred u prolaz. Na dnu vodom ispunjenog šahta iza naćićete veliki paketić.

Ispuzite natrag na platformu i spustite se u vodu. Obrnite se i oprezno plivajte pored nižeg točka sa sečivima. Prođite kroz otvor dole na sredini i pratite tunel do prostorije sa ČETIRI ČETVRTASTA OTVORA i rotirajućim točkom sa sečivima.

Plivajte kroz LEVI OTVOR po vazduh. Povucite polugu, koja otvara vrata unutar otvora sasvim desno. Ova vrata su tempirana, zato se posle povlačenja poluge obrnite i ne oklevajte predugo kod sečiva.

Kada budete u DESNOM OTVORU, plivajte do vrha po vazduh. Ispod, sa svake strane, je točak sa sečivima, pa platforma, pa još jedan točak sa sečivima. Spoljni točak počinje da se vrti kada se približite. Uzmite municiju za Pustinjskog orla sa jedne od platformi ako želite. Uzmite Uzi municiju sa druge i plivajte pored drugog točka sa sečivima na toj strani do udubljenja s polugom. (To je gore desno ako ste okrenuti prema tom zidu.) Povucite polugu da otvorite kapiju dole u sredini istog zida. Plivajte dole kroz otvor, izađite iz vode i uzmite OKEANSKU MASKU.

Upotrebite prekidač u udubljenju pored platforme s maskom da otvorite vrata dole u prostoriji sa četiri četvrtasta otvora (i dobijete kristal). Plivajte natrag u prethodnu prostoriju i nastavite napred, prilepljeni uz dno da bi se što manje povredili od sečiva. Idite kroz otvor pravo preko prostorije u sredini dole. Pratite podvodni tunel desno, pa na dole. Povucite polugu levo da otvorite kapiju napred, obrnite se, i produžite kroz uzanu pukotinu levo, Pokupite MP5 municiju na dnu, i plivajte napred pa desno. Sada ste natrag u prostoriji sa četiri četvrtasta otvora. Idite kroz onaj na DNU. (NAPOMENA: Možete zastati i udahnuti vazduh u gornjem otvoru, ali ako ste brzi nećete morati.) Nastavite niz podvodni prolaz (struja će vas vući) dok ne budete mogli izroniti u vodi do kolena.

Hodajte napred, uđite u vodu na drugoj strani. Onda plivajte na dole i napred, kroz mali otvor i uz dugi šaht do udubljenja sa prekidačem. Povucite ga da propadnete kroz poklopac ispod u neki hodnik. Krenite levo, kroz kapiju levo, koja se automatski otvara. Sada ste natrag u prostoriji sa stubom svetlosti.

KADA BUDETE IMALI SVE ČETIRI OKEANSKE MASKE: Možete ih postaviti u udubljenja oko osnove stuba svetlosti. Ili, sačekajte da nabavite i ULI KLJUČ.

(***) Od prostorije sa stubom svetlosti, idite niz stepenište kuda ste ušli (pored ZEMLJANE kapije). Ako ste povukli prekidač u Zemljanoj oblasti, na sredini poda je sada pokretni blok. Ubijte eventualno preostale ose dok se penjete na blok i zgrabite merdevine. Popnite se do otvora i uđite u prostoriju. Skočite pored ljuljajućeg kandila i upuzite u udubljenje da dobijete veliki paketić i kristal - TAJNU #2. Izađite putem kojim ste došli.

(NAPOMENA O BAGU: Moguće je da dođete do ovde i otkrijete da blok na koji treba da se popnete da dohvatite merdevine nije čvrst. Koliko ja znam, ovaj bag se aktivira kada povučete prekidač u OBLASTI ELEMENTA ZEMLJA više nego jednom. Postoji nekoliko alternativa osim startovanja ranije snimljene pozicije ili restartovanja nivoa. Ako igrate na PC-ju, možete skinuti snimljenu poziciju (savegame fajl), sa Larom koja ulazi u tajnu oblast. Na PC-ju ili Sony PlayStation-u možete pokušati da iskoristite bag s uglovima [čuveni 'corner bug'] da dobijete tajnu, kao što je prikazano u ovom nizu snimaka.)

Ako još uvek nemate sve četiri OKEANSKE MASKE, vratite se uz stepenice i odaberite druga vrata. Ako ih imate, nastavite niz stepenice do PROSTORIJE SA ČETIRI KAPIJE. (Ove stepenice su na suprotnoj strani prostorije od stepenica koje vode u oblasti četiri elementa.) Povucite prekidač da otvorite kapiju i uđite oprezno.

PROSTORIJE SA ČETIRI KAPIJE: Tri ogromna čudovišta vas očekuju unutra. Jedan izlazi iza kapije suprotno od vas dok ulazite. Još dva se pojavljuju iz bočnih kapija kada stignete do sredine prostorije. Možete smisliti sopstvenu strategiju, ili pokušati s ovom: ubijte prvo čudovište oružjem po sopstvenom izboru, dok skačete gore-dole da izbegnete vatrene lopte. Onda idite do sredine prostorije da oslobodite druga dva. Brzo se povucite do ulaza i popnite se merdevinama levo (kada ste okrenuti ka ulaznoj kapiji). Kada se popnete na platforme možete čučnuti pored zida i upucati čudovišta iz relativne sigurnosti. Kada ih sredite, siđite dole.

Ili, nakon što ubijete prvog mutanta, možete ići u jedno od bočnih udubljenja, što će osloboditi čudovište na suprotnoj strani. Ubijte ga, pa idite u drugo udubljenje da oslobodite poslednje.

Povucite prekidač u levom udubljenju. To podiže platformu i popnite se. Pratite gornje platforme okolo na desno do malog otvora. Puzite kroz njega do sledeće prostorije.

PROSTORIJA SA RASKLOPIVIM PLATFORMAMA: Dijagram može pomoći da moji opisi ove prostorije budu jasniji. Prekidači su obeleženi brojevima onim redom kojim ćete ih upotrebljavati. Četvrtaste, rasklopive platforme su iznačene slovima A-F. Priđite prvom kandilu koje se ljulja. Stanite sa strane i skočite ili puzite pored njega. Okrenite se levo i skočite iz zaleta na platformu iza drugog ljuljajućeg kandila. (Počnite da trčite kada je kandilo najdalje levo.) Upuzite u udubljenje i pokupite Uzi municiju i signalne rakete. Ispuzite napolje i skočite iz zaleta natrag na prvu stazu sa ljuljajućim kandilom. Odatle, skočite još jednom iz zaleta na platformu napred. Upuzite unutra i povucite prekidač #1. Zajedno sa prekidačem #2, do koga ćete stići za trenutak, on podiže dve platforme ispod prekidača #2 - označene sa B i C u dijagramu.

Ispuzite iz udubljenja i skočite iz platforme na platformu napred desno (suprotno od one gde ste ušli). Uite u udubljenje i povucite prekidač #2. To spušta platformu A, ispod duge platforme sa dve statue. I, ako ste već povukli prekidač #1, podiže platforme B i C. Izađite iz udubljenja, okrenite se desno i skočite niz stepenike na platformu u uglu (B). Okrenite se i skočite iz zaleta na sledeću platformu (C) i skočite iz mesta dole ma pravougaonu platformu od ružičastog kamena u uglu. Okrenite se desno, odstupite do zida i skočite iz mesta da doskočite na podignuti blok pored prekidača #3.

Pazite da se ne spustite na nižu ružičastu platformu ili stazu pored izrezbarenih dvostrukih vrata (oblasti obojene NARANDŽASTO u dijagramu). Ako to učinite, džinovske ose će izleteti iz gnezda iznad bazena. (Pogledajte napomenu o osama, dole.)

Upotrebite prekidač #3 da podignete platformu D (tačno iznad, ispred prekidača). Popnite se opet na blok levo od prekidača #3. Skočite iz mesta da zgrabite ružičastu pravougaonu platformu. Popnite se, okrenite se i skočite ponovo iz mesta da zgrabite platformu D, iznad prekidača #4 (iznad prekidača koji ste upravo upotrebili). Popnite se, pomerite prekidač i ili brzo skočite ulevo na pravougaonu platformu, ili padnite na blok ispod kada se platforma rasklopi pa skočite natrag na pravouganu platformu. Prekidač #4 takođe podiže platformu E iznad kraja staze koja se proteže prostorijom.

Da stignete tamo, prvo morate opet podići platformu A. Skočite i zgrabite platformu C (ispod prekidača #2) i popnite se. Onda skočite iz zaleta na platformu u uglu (B). Okrenite se i skočite uvis da zgrabite stepenik. Popnite se do prekidača #2. Upotrebite ga ponovo (stavite ga u gornju poziciju) da podignete platformu A (ispod platforme sa dve statue). Ovo takođe spušta dve platforme ispod (B i C), ali one vam više nisu potrebne.

Ispuzite napolje i idite niz dva stepenika desno. Okrenite se levo i skočite iz mesta na platformu A. Odstupite jedan korak od ivice i onda skočite iz mesta da se dočekate na platformi E (ispod staze). Skočite uvis da zgrabite držače na donjoj strani staze. Prebacite se preko do udubljenja sa prekidačem #5. Povucite ga da otvorite izlazna vrata i podignete platformu u blizini ovog udubljenja. Skočite iz mesta da doskočite na tu platformu, pa se popnite na stazu. Sada ste spremni da idete po TREĆU TAJNU.

(NAPOMENA: Ako vas ne zanima da dobijete tajnu, ne bakćite se sa povlačenjem poslednjeg prekidača. Samo se siđite dole i izađite u prostoriju sa barama, gde ćete dobiti drugi Uli ključ. Nastavite s opisom dole kod ****.)

Idite u hodnik na kraju staze. Tu ćete naći prekidač #6. On otvara vrata ispod mosta gde ste ubili prva dva čudovišta. Vrata su tempirana, pa morate da žurite. Čak i ako skočite preko na ružičastu stazu pored vrata, srešćete džinovske ose za vreme ove trke. (Pogledajte napomenu o osama, dole.) Ne stajte da ih ubijete ili nećete stići na vreme. Ili pucajte u trku ili prosto bežite od njih.

Put do tajne sa savetima: SNIMITE POZICIJU. Povucite prekidač. Pritisnite Gledanje i prevrnite se. Trčite niz stazu i skrenite levo prema osinjaku (pukotini u zidu). Pritisnite Akciju da pretrčite preko ivice platforme tako da Lara upadne u bazen s vodom ispod. Obrnite se pod vodom i popnite se iz bazena. Trčite/skačite do dvostrukih vrata.

(NAPOMENA: Takođe, ako imate problema sa skretanjem pod odgovarajućim uglom u trku tako da Lara sa staze padne u bazen, proverite ovaj niz snimaka. Ako ni to nije dovoljno, pokušajte ovo: prvo opet podignite platformu D. Vratite se do prekidača #2, povucite ga da podignete platforme B i C. Onda ih iskoristite da se vratite dole do prekidača #3 i povucite ga. Popnite se/skočite do platforme D, skočite iz zaleta da zgrabite platformu F, popnite se, pa se popnite na stazu. Snimite poziciju i povucite prekidač #6. Istrčite iz hodnika, skočite u desno da doskočite na platformu D ispod, ponovo skočite u desno da doskočite na kamenu platformu, pa skočite napred na zemlju blizu vrata. Lara će se malo povrediti.)

Trčite/sprintujte u sledeću prostoriju (u kojoj ima mnogo plitkih bara) i duž levog zida. U dalekom levom uglu je mala prostorija sa merdevinama. Popnite se gore, siđite s leve strane i povucite prekidač da otvorite kapiju.

Trčite kroz prostoriju sa stubom svetlosti i sprintujte uz stepenice. Idite kroz vrata desno od ZEMLJANE kapije. Posle prvog skretanja na stepeništu, sprintujte dole kroz prostoriju sa pokretnim blokom (ako ste ga spustili da dobijete drugu tajnu) i na levo. Pažljivo trčite pored 2 ljuljajuća kandila. (Ako vam je do sada dobro išlo i niste naleteli ni na šta, imaćete vremena da malo oklevate ovde.) Trčite/sprintujte do dalekog kraja mosta i pretrčite preko desne ivice da se dočekate na bloku ispod. Okrenite se desno i trčite/skačite/klizite niz sneg i projurite kroz vrata (koja su, nadam se, još otvorena).

Ukoliko niste genijalni, grešićete i oklevaćete prvi put. Čak i ako je tako, nemojte još startovati snimljenu poziciju. Nastavite do prekidača koji otvara kapiju do prostorije sa stubom svetlosti. Onda to nećete morati ponovo raditi kada sledeći put budete žurili po tajnu, i tako ćete uštedeti dragocene sekunde. Siđite dole, ubijajući ose dok idete. (NAPOMENA: Možete takođe preskočiti dole do dela o prostorji sa barama/drugim Uli ključem ispod i uzeti ga sada ako želite.)

Da se vratite do prekidača koji otvara tajna vrata, povucite najniži prekidač (#3), penjite se/skačite do platforme koju on podiže (D), skočite iz zaleta da zgrabite platformu ispod staze (F), i popnite se. Sada snimite poziciju i pokušajte ponovo. Drugi put, možda biste hteli da snimite poziciju u prostoriji sa stubom svetlosti ako vam je dotle dobro išlo.

Kada stignete kroz vrata pre nego što se zatvore, dobićete TAJNU #3 - poslednju u celoj igri - jedan kristal, municiju za Pustinjskog orla i veliki paketić. (NAPOMENA: Ako još nemate PIŠTOLJ PUSTINJSKI ORAO, dobićete ga ovde umesto municije.) Ako se vrata zatvore, upotrebite prekidač dva puta da ih otvorite. Vratite se preko prostorije sa stubom svetlosti u prostoriju sa mnogo plitkih bara.

(****) PROSTORIJA SA BARAMA/DRUGI ULI KLJUČ: Nekoliko džinovskih osa će se leteti ovuda, pa se izborite s njima kako znate. (Pogledajte napomenu o osama, dole.) DRUGI ULI KLJUČ (Uli Key) je na polici u prostoriji u levom uglu (kada ste okrenuti prema vratima koja vode natrag u prostoriju sa rasklopivim platformama). U prostoriji pored te (s leve strane, pored dublje bare) i prostoriji u desnom uglu se nalazi po jedno veliko čudovište. Možete ih izmamiti napolje jednog po jednog ili ih ostaviti na miru. Kada budete imali ključ, popnite se merdevinama u prostoriju sa stubom svetlosti.

Upotrebite Uli ključ u ključaonici blizu srebrne kapije. (Ako niste išli po treću tajnu, moraćete takođe povući prekidač da otvorite srebrnu kapiju da bi mogli ući.) Ako niste još postavili četiri maske u njihova odgovarajuća mesta, korišćenje Uli ključa će isključiti stub svetlosti, otkrivajući otvor ispod. Spustite se u otvor i skliznite niz rampu da završite nivo.

LOST CITY OF TINNOS - NAPOMENA O POJAVLJIVANJU OSA: U nekoliko oblasti, ose će se izlaziti iz svojih gnezda dok ne odete, sve do određenog broja (porušeni most - 21 osa; prostorija sa ljuljajućim kandilima u ulazu - oko 6; prostorija sa barama: prvi put - do 18 sa tavanice i 8 iz gnezda kod bazena, kasnije - oko 25 samo sa tavanice. U ove tri oblasti, one će se ponovo pojaviti ako opet uđete u tu oblast. (Tačka aktiviranja za prostoriju s ljuljajućim kandilima je ulaz koji vodi do kandila.) U nekim oblastima, ose će se samo jednom pojaviti ako pređete određenu tačku aktiviranja (kao u prostoriji sa rasklopivim platformama, gde će se 14 osa pojaviti kada ih aktivirate prvi put, ali ne više posle toga.)

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]