Nivo 17: THE DRAGON'S LAIR (Zmajevo gnezdo)

Neprijatelja: 11 Predmeta: 23 plus 1 Mistična pločica i Zianov bodež (nema tajni)

(Kod nađenih predmeta, za sve nivoe, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne.)

Pokupite veliki paketić i 2 seta Uzi municije sa zemlje. Okamenjeni stražar se neće probuditi ako sledite ova uputstva, pa ga možete ignorisati. Samo se provucite pored njega u sledeću sobu. [Ako hoćete da pobijete sve neprijatelje, možete upotrebiti trik sa granatama da ga ‘smekšate’. Pogledajte opis za nivo 16 (Floating Islands). Ipak, preporučujem da sačuvate oko 15 granata za samog zmaja. (Prim.prev. Ne morate ih štedeti ako imate dosta Uzi ili M-16 municije.)]

Kameni čuvar na suprotnoj strani sobe se budi čim uđete, pa se pobrinite za njega. Ako imate višak granata, upotrebite trik sa granatama i na preostaloj dvojici. Ignorišite prekidač na dalekoj strani sobe ukoliko ne želite maksimum ubistava. On budi prvog čuvara bez otvaranja ikakvih vrata. Umesto ovog, povucite prekidač sa strane vrata kroz koja ste ušli. To oživljava 2 čuvara na bočnim zidovima i otvara izlazna vrata.

Kada završite sa stražarima, napredujte oprezno u sledeću sobu. Mračno je i ima mnogo stubova ovde. Šest pripadnika kulta vrebaju u senci. Možete ih izmamiti jednog ili dvojicu istovremeno napredujući polako u sobu, sa oružjem u rukama, pa se onda povlačeći kada izađu. (Prim.prev. Možete takođe istrčati na čistinu u sredini sobe sa oružjem u rukama i skakati levo-desno dok ih sređujete jednog po jednog, pošto vas ne mogu pogoditi noževima dok ste u pokretu.) Kada sva šestorica budu mrtva, pokupite plen: veliki i mali paketić, 6 setova Uzi municije i MISTIČNU PLOČICU. Upotrebite pločicu da otvorite vrata i uđete u Zmajevo gnezdo.

Bartolijevo telo leži na niskoj platformi u sredini ove ogromne sobe. Kada zakoračite u oblast između stubova, on se nekom čarolijom pretvara u ogromnog zmaja. Morate ga oboriti, pa onda izvući BODEŽ iz njegovog stomaka. Ako ne uzmete bodež na vreme, zmaj oživljava i celo mučenje kreće iz početka.

Postoji nekoliko rupa u podu koje vode do vodom ispunjene sobe ispod. Dole možete naći 10 setova Uzi municije i 2 velika paketića u slučaju da nemate zalihe. Ako ste stvarno očajni po pitanju municije, preporučila bih da uđete u vodu kroz jednu od rupa na ivici pre nego što se zmaj pojavi, i pokupite samo stvari na ivici podvodne sobe. Ako se previše približite sredini, videćete bljesak kada se Bartoli pretvori u zmaja.

Postoje brojni načini da se zmaj ubije. Moj omiljeni (tj. najlakši i najmanje opasan) jeste da priđete sredini sobe sa leve strane, držeći se iza stubova. Kada zmaj ustane, trčite ivicom na desno dok ne budete mogli da ga nanišanite iza stuba. Koristite oružje po vašem izboru. Ja najviše volim bacač granata. (Prim.prev. Meni se više sviđaju Uziji ili M-16, naročito ako nemate dovoljno granata.) Potrebno je oko 12 granata da padne, i neće doći oko stuba ako stojite na pravom mestu. Ako imate teškoća sa pronalaženjem “sigurnog" mesta, pogledajte snimak.

Ako više volite borbu prsa-u-prsa, preporučila bih Uzije. Pucajte neprestano, izbegavajući zmajev vatreni dah i noge kojima pokušava da vas zgazi, dok se trudite da ne upadnete u neku od rupa. Stajanje iza zmaja je dobar način da se ne zapalite, ali je onda teže doći ispred zmaja da izvučete bodež.

Ako ipak uhvatite vatru, ili startujte snimljenu poziciju ili skočite u neki od bazena. Teško je popeti se iz vode a da ne budete sprženi. Da bi to izveli, izronite pa odmah plivajte dole do suprotne strane sobe da bi se popeli. Zmaj možda neće stići tamo brže od Lare.

Kada zmaj konačno padne, potrčite do njegovog stomaka i pritisnite taster za Akciju da izvučete bodež. Ako imate teškoća sa ovim, pokušajte da zakoračite u stranu tako da je Larina desna ruka ispred crvene tačke gde se bodež nalazi. Ili, skočite uvis da doskočite malčice bliže zmaju i pokušajte ponovo. Takođe, pokušajte da snimite poziciju čim zver padne. Tako, ako oživi, možete je ponovo startovati i pokušati opet da uzmete bodež.

Kada stavite bodež u ranac, izlazna vrata se otvaraju i celo mesto počinje da se raspada. Ako želite, možete sada skočiti u vodu ispod da pokupite stvari. Neće vam biti ni od kakve koristi, pošto ćete sledeći nivo započeti bez njih, ali ako vam je stalo da imate savršen rezultat u statistici, možete to učiniti. Sada, trčite kroz izlazna vrata i niz prolaz da završite nivo, vodeći računa da izbegnete stene koje padaju sa tavanice.

Posle ovoga, sledi FMV film u kome Lara istrčava iz Velikog Zida koji eksplodira i biva oborena na zemlju. Budi se nešto kasnije i pretpostavljamo kreće kući.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]