Nivo 16: FLOATING ISLANDS (Lebdeća ostrva)

Neprijatelja: 26 Predmeta: 26 (34) plus 2 Mistične pločice i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne.)

POČETAK NIVOA/ZGRADA SA ZLATNIM REŠETKAMA: Krenite napred do kraja staze i pogledajte okolo: napred i ispod je Mistična pločice na jednom malom, zelenom “lebdećem ostrvcetu”. Dalje desno na krovu zgrade je Zmaj od žada. Dobićete ih uskoro. Dok stojite tamo, letećete ih uskoro. Dok stojite tamo, jedan leteći ratnik se vrlo sporo približava s desna. Srećete dosta ovakvih čuvara tokom ovog i sledećeg nivoa. Oni su smrtonosni izbliza, ali često ih možete srediti iz daljine. Ovog možete ubiti dok se kreće kroz vazduh prema vama. Možete to čak uraditi pištoljima ako počnete da pucate čim ga Lara uhvati na nišan. Kada eksplodira, okrenite se i krenite natrag prema početku nivoa i na desno. Na zemlji je mali paketić.

Sada se vratite na kraj ravne staze tako da budete okrenuti prema zelenom ostrvu u obliku dvostruke rampe ili “V” naopačke. Skočite na levu stranu rampe, skliznite napred i skočite na kosi blok ispred, pa odatle skočite da uhvatite ivicu zgrade sa ukrasnim zlatnim rešetkama. (Pogledajte snimak, crvene strelice, ako treba da se orijentišete.) Ako ne uspete da se uhvatite, Lara će skliznuti na kamenu platformu ispod. Skamenjeni stražar će oživeti na sledećem ostrvcetu. (Slušajte zvuke koje ispušta da bi bili upozoreni na vreme sledeći put.) Ubijte ga dok je u vazduhu. (Pištolji će biti dovoljni ako ga uhvatite na nišan čim se pokrene.) Iskoristite stene desno od stražarevog udubljenja da se popnete opet na vrh i ponovo pokušate taj skok.

Kada dospete u zgradu sa zlatnim rešetkama, pomerite prekidač, koji otvara poklopac na donjoj strani zgrade na kojoj ste videli Zmaja od žada, kao i kapiju na kraju zgrade u kojoj se nalazite. (NAPOMENA: Možete sada ići kroz ovu kapiju i skliznuti dole na ostrvo sa Zmajem od žada, ili pratiti put opisan dole, koji smatram boljim.)

MALO OSTRVO SA PRVOM MISTIČNOM PLOČICOM: Vratite se na platformu odakle ste ušli u ovu zgradu i spustite se na kosinu ispod. (Ako ste izveli skok do zlatne zgrade savršeno i skamenjeni stražar se nije probudio, učiniće to sada i moraćete ga ubiti.)

Sada možete ići prečicom ako želite. Okrenite se prema kosini i trebalo bi da možete videti malo ostrvo sa PRVOM MISTIČNOM PLOČICOM napred preko procepa. Izvedite pažljivo pripremljen skok iz zaleta da doskočite na kamenu platformu napred desno – tačno ispred ostrvceta sa pločicom. (Pogledajte snimak da bi vam bilo jasnije.) Skočite preko do pločice.

(Ili, ako ne možete doći do pločice ovom prečicom, popnite se uz stene desno od udubljenja skamenjenog stražara do vrha blizu mesta gde ste počeli. Vratite se do dvostruke rampe na koju ste skočili ranije da bi stigli do ZGRADE SA ZLATNIM REŠETKAMA. Ovoga puta, skočite na levu stranu, licem uz brdo, da skliznete niz rampu i uhvatite ivicu (kao na snimku, žuta strelica). Spustite se na platformu ispod, pa skočite preko na malo ostrvo i uzmite PLOČICU.)

VEĆE OSTRVO SA LEBDEĆOM ZGRADOM I TRI ČUVARA: Skočite preko zelenih stena na ostrvo sa zgradom. To će probuditi jednog od 3 kamena čuvara. Možete skočiti natrag na zelene stene, i on neće moći dohvatiti Laru dok pucate u njega. Kada bude mrtav, skočite natrag do zgrade.

(*) Postoje neki TRIKOVI ZA SREĐIVANJE OKAMENJENIH ČUVARA: Ako imate PC verziju, pokušajte da ispalite 3 granate na svakog kamenog čuvara na platformi pre nego što oživi. To će ih značajno oslabiti, pa, kada ožive, biće vam dovoljna samo jedna granata (ili mnogo manje metaka nego obično) da ubijete svakog. Možete pokušati sa 4 granate, ali ona dodatna izgleda da izaziva ‘pad’ (crash) igre – barem u verziji koju ja imam. Ovaj trik izgleda ne pali na svakom sistemu, ali vredi pokušati. Za one koji igraju na Sony PlayStationu upotreba 4 granate je još bolja. Čim čuvari ožive oni eksplodiraju. Drugi način je sa harpunima: ako imate viška, upotrebite oko 25 da “smekšate” okamenjenog čuvara. Kada oživi, odmah će eksplodirati.)

Popnite se kroz otvor u sobu iznad. Ovde ćete naći 2 seta Uzi municije, signalne rakete, veliki paketić i drugu MISTIČNU PLOČICU. Uzimanje pločice oživljava drugog čuvara ispod. Upotrebite pištolje da ga upucate kroz otvor ili siđite i dokrajčite ga. Ili, potrčite do drugog kraja ostrva, skočite preko na malo, zeleno ostrvce i upucajte ga sa sigurnog mesta.

Popnite se na stene levo od platforme sa čuvarima, pored malog drveta. Odatle možete skočiti i uhvatiti ivicu krova. Popnite se i idite do druge strane da pokupite TAJNU #1, Zmaja od žada. Spustite se na zemlju.

Ako želite da sredite sve neprijatelje, moraćete oživeti preostalog kamenog čuvara. On se bude kada skliznete niz kamenu rampu od ZGRADE SA ZLATNIM REŠETKAMA. Zato ako ste došli drugim putem (kao što sam ja predložila) moraćete skočiti na rampu da aktivirate čuvara. Krenite na desnu stranu ostrva (desno kada je Lara okrenuta ka platformi sa čuvarima) i pronađite ovu kamenu rampu. Izvucite oružje i skočite unazad na rampu, tako da Lara sklizne licem okrenuta napred. Čuvar će se probuditi i možete ga se brzo rešiti. Ako trik sa granatama (opisan gore kod *) ne pali kod vas, probudite čuvara, pa potrčite desno i skočite na malo, zeleno ostrvo da ga ubijete sa sigurnog mesta.

(NAPOMENA: Ako ste skliznuli niz rampu da dođete do ovog ostrva, trebalo bi da pokupite drugu MISTIČNU PLOČICU sa malog ostvceta pre nego što nastavite. Biće vam potrebne obe da otključate jednu kapiju uskoro.)

VEĆE OSTRVO, NIŽI NIVO: Sada se okrenite platformi sa čuvarima i krenite prema desnoj strani ostrva. Odskočite i visite sa ivice, pa se pustite i uhvatite zelenu platformu ispod. Popnite se, idite levo i povucite prekidač da spustite rešetku u otvoru preko puta tako da možete ići preko nje.

MANJA ZELENA OSTRVA KOJA VODE DO KAPIJE MISTIČNIH PLOČICA: Odatle skočite iz zaleta na zeleno ostrvo ispred. Skočite na ravno mesto na vrhu i odatle na sledeće ostrvo levo. Pratite njen “L” oblik do kraja, pa skočite iz zaleta da zgrabite malo, četvrtasto ostrvo dalje. Odatle skočite preko da zgrabite najniži stepenik stepenastog ostrva iza. (NAPOMENA: Ako ne želite da pobijete sve neprijatelje, možete preskočiti sledeći pasus i umesto toga odmah skočiti sa najnižeg stepenika na veliko ostrvo sa kapijom i 2 skamenjena stražara. Oni se neće probuditi.)

Da bi sredili sve neprijatelje, popnite se na vrh ostrva sa 4 stepenika pa idite preko krova ZGRADE SA ZLATNIM REŠETKAMA. Jedan od 2 okamenjena čuvara na ostrvu preko puta (sa velikim vratima i ukrašenom izrezbarenom osnovom) će se probuditi kada dođete do gornjeg zelenog stepenika. Drugi će se probuditi kada stupite na zlatni krov. Budite ih jednog po jednog i biće ih lakše srediti dok prilaze. Kada čuvari eksplodiraju, idite dole do dna zelenih stepenika i skočite iz zaleta preko procepa da zgrabite ivicu ostrva sa koga su došli.

KAPIJA MISTIČNIH PLOČICA I VRT IZA: Pokupite 2 seta Uzi municije i postavite pločice u mala udubljenja da otvorite kapiju. Ubrzo nakon vašeg ulaska jedan leteći stražar će uzleteti sa krova iznad mosta levo. Imaćete vremena da ga ubijete u letu ako ga dočekate spremni. Kada bude mrtav, pokupite 2 seta municije za automatike na zemlji desno.

Popnite se uz stene iza malog drveta pored mesta gde ste našli municiju. Ovde ćete videti otvor na vrhu kosine. Okrenite se, postavite Laru na levu stranu dna kosine, najbliže što možete. i skočite iz mesta, držeći Skok i Napred čak i kada Lara krene, da uskočite u prolaz na vrhu kosine. Ili, hodajte unazad do dna kosine i skočite unazad u otvor. Pratite prolaz do TAJNE #2, Srebrnog zmaja. Da se vratite, okrenite se i skočite ukoso iz mesta u otvor tunela. Onda ga pratite natrag do malog drveta.

Idite do suprotne strane dvorišta i popnite se/skočite do okrugle zelene stene. Okrenite Laru leđima ka steni i skočite unazad preko nje. Skliznite niz kosinu ispred kotrljajuće stene, pa odskočite i uhvatite platformu dok vam stena preleće preko glave. Visite dok i druga stena ne padne dole iza vas. Tek onda se popnite. Okrenite se i skočite preko procepa.

(NAPOMENA: Ako slučajno skliznete sve do oblasti sa sivim podom na dnu, možete ili startovati snimljenu poziciju ili ubiti okamenjenog čuvara koji oživljava gore. Onda se opet popnite do kosine sa stenama. Deo opisa dole kod ** opisuje kako.)

Idite gore do ravne oblasti blizu vrha rampe odakle se druga stena skotrljala. Skočite iz zaleta na ostrvo sa drškom kabla. Zgrabite dršku, provozajte se kablom, i pustite se na nižem mostu.

NIŽI MOST/SOBA ISPOD VRTA: Uđite u sobu i ubijte prvog od 3 kamena čuvara, koji oživljava kada stignete. Ako želite, dajte ostalima tretman sa 3 granate (opisan gore kod *). Onda povucite prekidač između njih. To će ih probuditi. To takođe resetuje kabl i podiže rešetku na njegovom kraju. Kada čuvari budu mrtvi, idite kroz druga vrata levo od ulaza. Tamo ćete naći drugi kabl. Vozite ga dole, držeći taster za Akciju, da zgrabite ukrasnu rešetku na suprotnoj strani. Popnite se do vrha rešetke, pa gore uz drugu rešetku i preko na desnu stranu, gde možete sići.

Na zelenom ulazu, odskočite i visite, pomerajte se levo, pa se spustite na zemlju. Spustite se kroz tvor na pod ispod. (**) Ubijte stražara koji se budi gore kod vrha kabla. Pokupite mali paketić koji leži na zemlji, pa se vratite gore kroz otvor. Popnite se na zeleni blok i popnite se na krov, pa skočite preko iskošenog krova na zelenu kosinu na kojoj je bila zamka sa stenama.

(NAPOMENA: Ako imate teškoća sa ubijanjem 2 stražara u sobi s prekidačem, ili hoćete da sačuvate municiju, možete povući prekidač da ih probudite pa trčati/skakati kao ludi do početka kabla. Vozite ga dole i nastavite natrag do VRTA. Možete zatim ići dalje a da ih ne ubijete, ili ako vam je stalo da sve sredite, vratite se do otvora gde ste našli Srebrnog zmaja, visiti sa ivice da ih namamite na niži most, pa ih ubijte odatle.)

SOBA S LAVOM NA KRAJU KABLA: Vratite se do vrha prvog kabla. Ovoga puta se vozite do kraja. Kada stanete, okrenite se. Skočite na ravno mesto na desnoj strani procepa sa lavom ispod. Pazite na zamke koje ispaljuju sečiva dok istražujete ovu sobu. Jedan leteći stražar doleće s leva (kroz otvor u vatri). Drugi čuvar sledi ako pređete na drugu stranu procepa, ali ne morate to da uradite. Kada ubijete čuvar(a), pomerite pokretni blok tako da se možete popeti na platformu iznad. Ili, popnite se na kosi zid desno od otvora odakle kabl dolazi i skočite unazad na platformu. Povucite prekidač na stubu da spustite blok u procep dole i tako napravite most.

(UPOZORENJE O BAGU: Nekim ljudima se pojavio bag u kome povučenje ovog prekidača više nego jednom izaziva da se Lara zaglavi unutar bloka kada doskoči na njega. Vodite računa da ga povučete samo jednom.)

Siđite dole i spustite se u kanal na blok/most. Pomerite prekidač da otvorite poklopac u lavi gore. Izađite iz jame tako što ćete skočiti sa bloka/mosta preko lave da zgrabite blok levo. Popnite se iz jame, vodeći računa da izbegnete leteća sečiva. Popnite se opet na platformu sa prekidačem i odatle na zidić na kome ćete naći 2 seta M-16 municije. Odatle skočite iz zaleta, pritiskajući Akciju dok ste u vazduhu, da proletitr kroz otvor u lavi i upadnete u vodu ispod. (NAPOMENA: Ovde možete upotrebiti i ‘lastavicu’ – spremite se za skok iz zaleta kao i obično, pa potrčite napred i pritisnite Hodanje trenutak pre skakanja. To je malo teže od skoka iz zaleta sa hvatanjem, ali je zabavno za gledanje.)

Pokupite čaure za sačmaru pod vodom. Pređite sobu i povucite prekidač koji podiže kapiju iznad nižeg kraja kabla. Vratite se u dublju vodu, pa zaronite na dole i levo, kroz uzani prolaz. Izronite, pa se popnite u mračno udubljenje da povučete još jedan prekidač, koji isključuje zamku sa sečivima. Popnite se na vrh stepenastog zida, opet vodeći računa da izbegnete leteća sečiva.

Krenite desno, pa skočite natrag na ravno mesto desno. Pomerite zeleni izrezbareni blok u ugao blizu otvora iz koga ste upravo izašli. Skočite sa vrha bloka u otvor iznad drške kabla, koristeći Akciju da snizite Larin luk ako treba. Pratite prolaz, pored crne kapije, do sobe sa šiljcima na podu. Skočite iz zaleta i zgrabite pukotinu u zidu preko puta. Pomerajte se desno, popnite se i pomerite prekidač da otvorite crnu kapiju. Skočite iz zaleta iz ovog udubljenja natrag u gornji otvor na suprotnom zidu (opet držeći Akciju da snizite luk).

Idite napred do kapije koju ste otvorili. (U ovoj sobi su 2 okamenjena stražara. Oni neće oživeti dok se kasnije ne vratite u ovu oblast. Možete im dati tretman sa 3 granate, kao što je opisano gore kod *, ali postoje drugi načini da ih lako ubijete dalje u opisu.)

KAVEZ: Skliznite unatraške niz kosinu kroz otvor u podu. Uhvatite kraj i spustite se u kavez ispod. U oblasti oko kaveza su 4 pripadnika kulta koji bacaju noževe i 4 kamena stražara. Evo jednog načina da ih se prilično lako rešite:

Pomerite prekidač da podignete kavez, prevrnite se, pa trčite do zida i popnite se. Kultisti su prilično uporni, ali neće se peti za vama. Možete koristiti stub kao zaklon i gađati ih dok ne budu mrtvi. Kada ljudski neprijatelji budu gotovi, sredite kamene čuvare jednog po jednog. Prvo, ako možete, pogodite svakog sa 3 granate (kao što jeopisano gore kod *). Onda priđite svakom redom da ga probudite, i dokrajčite ga. Ako trik sa granatama ne pali na vašem kompjuteru ili nemate granate, budite ih jednog po jednog i penjite se natrag na zid da ih ubijete sa sigurnog mesta.

Kada svi budu eliminisani, pokupite neke stvari sa leševa: 3 seta Uzi municije, 3 kutije čaura za sačmaru, i po jedan mali i jedan veliki paketić. Onda pomerite 2 prekidača u udubljenjima u kojima su bili stražari. Jedan otvara izlaznu kapiju, drugi vrata u sobi iznad. Idite uz stepenice, ubijajući kultistu koji pokušava da vas zaustavi, i pokupite njegov veliki paketić i municiju za automatike. Na stepeništu su i 2 para granata.

Na vrhu stepeništa je prekidač koji otvara vrata i budi 2 kamena stražara iza. Ako ste ih granatirali ranije, biće ih lako srediti. Ako nemate granate i očajni ste, možete upotrebiti jedan od ovih trikova: Povucite prekidač pa ga momentalno opet povucite da zatvorite vrata. Čuvari će se probuditi i počeće da mlataraju kopljima okolo, ali možete ih upucati kroz vrata vašim vernim pištoljima. Ili, povucite prekidač, protrčite pored čuvara i skočite kroz otvor u podu koji vodi natrag do kaveza dole. Skliznite niz rampu i opet se popnite na zid. Čuvari će sići dole niz stepenice za vama. Možda ćete morati da skočite na pod jednom ili dvaput da im privučete pažnju, ali možete ih ubiti pištoljima. Kada budu mrtvi vratite se u sobu na vrhu stepeništa.

MERDEVINE IZNAD ŠILJAKA I LAVE: Uđite u sobu sa zidovima sa zlatnim rešetkama i podom sa šiljcima/lavom. Popnite se uz rešetku. Postavite Larina stopala na šestu prečku od vrha (tj. prečku bez ukrasa iznad, kao na snimku.) Skočite i obrnite se u vazduhu, pa zgrabite rešetku iza (Skok + Kotrljanje + Akcija). Penjite se levo, pa gore do crveno-zelenog dela rešetke. Postavite Larina stopala na dno crvene oblasti (kao na ovom snimku.). Opet, skočite, obrnite se i uhvatite rešetku iza. Popnite se do vrha, i pomerite se najdalje levo što možete. Popnite se i skočite unazad, pa odmah skočite u levo da se dočekate na ravnoj površini. Izbegavajte zamku sa letećim noževima i odmah izvucite oružje da ubijete pripadnika Fiama Nera kulta koji čeka ovde. Uzmite njegove čaure za sačmaru.

Postavite pokretni blok ispod kabla i na put letećih noževa i skočite na stene levo. Hodajte do dalekog kraja, pa skočite preko procepa na nižu ravnu oblast. Skočite iz zaleta natrag preko procepa do otvora ispod mesta sa koga ste malopre skakali. Pratite prolaz do TAJNE #3, Zlatnog zmaja. (Ovo je poslednja tajna u nivou i nosi bonus od 8 pari granata ako ste našli sve tajne u ovom nivou.) Vratite se do otvora iznad lave. Trčite i skočite pravo preko procepa da zgrabite kosi blok pored ravne površine. Popnite se i skočite unazad na platformu iza. Odatle uskočite u ulaz da završite nivo. (Ili, ako više volite Indijana Džons stil, popnite se natrag na vrh i spustite se kablom.)

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]