Nivo 13: CATACOMBS OF THE TALION (Katakombe Taliona)

Neprijatelja: 33 Predmeta: 29 (33) plus 2 Tibetanske maske i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, za sve nivoe, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne. Među ostalim predmetima ovde biće i Uziji, Bacač granata i Automatski pištolji ako ih još nemate.)

Skočite dole sa bilo koje strane stepeništa i idite do otvora da izbegnete padajuće ledenice. U sledećoj sobi, duž levog zida postoji pukotina. Uhvatite je i pomerajte se desno dok se ne budete mogli popeti. Spustite se iza zida da pronađete kutiju signalnih raketa i TAJNU #1, Srebrnog zmaja. Skočite ukoso iz zaleta sa zida na platformu iznad padine.

Okrenite se i skliznite niz padinu unatraške, zgrabite ivicu, popnite se i skočite unazad na platformu iza. Odatle možete ubiti jetija koji vreba ispod. Spustite se u jamu gde leži mrtav jeti. Povucite prekidač da otvorite vrata iznad i pustite jednog leoparda unutra. Popnite se merdevinama iz jame. Ponovite klizanje/skok unazad na platformu i ubijte leoparda. Spustite se u oblast pored stepenica da bi izbegli zamku sa ledenicama na stepeništu i izađite kroz vrata u dnu.

(Ili, siđite skoro do dna merdevina, pritisnite Skok da skočite unazad preko jetija i ubijte ga izbliza. Jedna granata će ga srediti, a biće ih dosta za skupljanje u ovom i sledećm nivou; ipak, bilo bi dobro da ih što više sačuvate za kasnije nivoe. Kada ubijete jetija, povucite prekidač i popnite se merdevinama da sredite leoparda i izađete u veliku pećinu.)

PEĆINA SA BAZENOM I KAVEZOM: Dok budete silazili niz stepenice u veliku pećinu, 2 plaćenika sa pištoljima će se pojaviti na vrhu stepeništa iza vas. Ubijte ih i uzmite njihov veliki paketić, municiju za automatike i 2 seta Uzi municije. (NAPOMENA: Ako još nemate UZIJE, dobićete ih ovde umesto jednog seta municije.) Pređite prostoriju i priđite malom ulazu na dalekom desnom kraju, iza bazena. Odmah se prevrnite i sredite 2 leoparda koji napadaju s leđa. Idite kroz mala vrata i niz rampu da vidite kroz rešetke šta vas čeka, i uzmete mali paketić, pa se vratite u veliku pećinu.

Iznad je dugačka rampa sa snežnim gromadama na vrhu. Popnite se na prvi red stepenica i skočite na dno rampe. Potrčite uz rampu da aktivirate gromade, pa skočite na desno u bazen. Popnite se iz vode i idite do stena blizu malog otvora gde ste ubili leoparde. Idite okolo da zadnje strane da se popnete gore. Skočite iz zaleta na snegom prekrivenu platformu preko puta, pa hodajte do lomljivih ploča sa šiljcima ispod. Trčite preko ploča i pritisnite Akciju da zgrabite merdevine dok se pod obrušava. Popnite se ne sasvim do vrha i skočite unazad na platformu iza. Okrenite se, skočite na vrh rampe i povucite prekidač da podignete kavez preko puta. Skliznite niz rampu. Popnite se u kavez i uzmite TIBETANSKU MASKU. To čini da se poklopac na dnu bazena otvori.

Siđite dole, spustite se u bazen, pa kroz poklopac. Pratite prolaz, preskačući rov sa šiljcima. Iza je kapija, koju možete otvoriti uz pomoć MASKE.

ZGRADE SA RAMPOM I VISEĆIM MOSTOM: Na vrhu brda iza kapije je gomila onih nesnosnih snežnih gromada. Da bi još više iskomplikovali stvar, čopor od 4 leoparda napada čim uđete u ovu oblast. Spremite oružje. (Ja volim sačmaru za leoparde, ali izbor je vaš.) Onda potrčite uz rampu i skočite na desno da izbegnete gromade i ubijete leoparde. Ili, ako vam se više sviđa, aktivirajte lavinu, potrčite natrag ka kapiji i popnite se na jedan od blokova sa bilo koje strane kapije. Onda upotrebite pištolje da upucate leoparde.

(NAPOMENA: Postoji nekoliko oblasti u ovom nivou, uključujući i viseći most, do kojih ne možete doći. Ići ćete tamo u sledećem nivou.)

ZAMRZNUTA BARA SA VATRENOM POSUDOM: Glavna vrata na vrhu rampe (odakle su došle gromade) su zaključana. Idite uz rampu i skočite da zgrabite otvor u levom zidu. Iza otvora je pećina sa zamrznutom barom i posudom s vatrom visoko iznad. (Primetite vrata sa naslikanim licem na vrhu stepeništa desno od otvora pećime. Vratićete se tamo kasnije.) Sada, pripremite se za još jedan čopor leoparda. Kada se spustite dole, 2 leoparda vas napadaju. Još 4 leoparda - 2 od napred, 2 od pozadi - se pojavljuju kada se približite ulazu desno. Nećete morate da se borite sa svima odjednom ako budete išli oprezno. Ubijte prvi par leoparda pre nego što priđete otvoru ka sledećoj oblasti. Onda, ili trčite u sledeću oblasti i odmah se popnite na stene unutra s leve strane; ili ulazite polako, izmamljujući leoparde dva po dva.

OTVORENA OBLASTI SA LEDENIM ZIDOM: Kada leopardi budu gotovi, popnite se ma stene odmah unutar otvora između ZAMRZNUTE BARE i LEDENOG ZIDA. (Već ćete biti na pravom mestu ako ste ubili leoparde odavde.) Na drugoj strani ovih stena je mala pećina sa bazenom vode. Zaronite i pokupite drugu TIBETANSKU MASKU. (NAPOMENA: Kroz rešetku ispod vode možete videti svetlucavi predmet. Možete ga takođe videti ispod leda u sledećoj prostoriji. To je ČEKIĆ ZA GONG, koji nećete moći dobiti do sledećeg nivoa.)

Kada se opet popnete gore, 2 plaćenika će vas čekati. Ubijte ih sa stena ako možete, pa uzmite njihove stvari: mali paketić, Uzi municiju i 2 seta municije za automatike.

Vratite se u glavnu oblast sa zgradama i visećim mostom i idite okolo do zadnjeg dela zgrade sa crvenim ukrasima. Popnite se merdevinama pozadi i uzmite 2 para granata sa platforme. Siđite i upotrebite MASKU da otvorite vrata dole.

MRAČNA SOBA SA JETIJIMA: U ovoj vrlo mračnoj sobi su 4 jetija. Srećom, oni su u kavezima i ne mogu izaći dok ih ne oslobodite. Uđite u sobu i krenite ka dalekom levom uglu. Skočite preko procepa do središnje platforme na kojoj su gorionik i prekidač. Kada povučete prekidač, svetla se upale, kavezi sa jetijima se otvore i rešetke se pojave u procepima između platformi (tj. oni mogu doći do vas). Možete pokušati da otrčite do izlaza, ili budite hrabri i upucajte ih ovde. Ako niste sve pobili dok su se peli gore, skočite dole na zemlju i sredite ih dok glupavo budu silazili dole stepenicama. Jedan će možda ostati da vreba u kavezu. Ako se to desi, moraćete ući i izmamiti ga. Kada svi budu mrtvi, pokupite nagradu: dole u kavezima naći ćete 2 velika paketića, 2 para granata i 2 seta Uzi municije.

Vratite se na vrh stepeništa i vucite/gurajte pokretni blok u prvi mali ulaz sa kapijom iznad. Na podu u jednom od ostalih ulaza je par granata. (Ovo će biti BACAČ GRANATA ako ste nekako propustili da ga nabavite do sada.) U sobi iza je prekidač. Povucite ga da otvorite vrata sa naslikanim licem u otvoru pećine blizu ZAMRZNUTE BARE. Ovaj prekidač takođe zatvara četiri kapije, i zato treba da pomerate onaj blok.

VRATA SA NASLIKANIM LICEM I VISEĆI MOST: Krenite natrag do rampe, pa gore do vrata koja ste upravo otvorili. Usput ćete naleteti na 3 loša momka koji će pokušati da vas spreče. Ako loše stojite sa zdravljem ili municijom, možete otrčati natrag u ulaz u jeti sobu i upucati ih iz relativne sigurnosti. Oni nose 2 kutije čaura za sačmaru, 2 seta municije za automatike, Uzi municiju i mali paketić. (NAPOMENA: Ako još nemate AUTOMATSKE PIŠTOLJE, dobićete ih ovde umesto municije.)

Kada dođete do vrata iznad otvora u stenama, potrčite uz viseći most i skrenite levo iza ulaza da izbegnete kotrljajuće snežne gromade. Nastavite do kraja mosta, okrenite se desno i skočite iz zaleta da uhvatite merdevine. Popnite se do sobe sa otvorom iznad vode.

NIZ LEDENIH BAZENA: Skočite u bazen, popnite se brzo iz vode i ubijte 3 ribe koje bi da grickaju Laru. Plivajte dalje do sledeće pećine. (Ne gubite vreme penjući se na obalu, jer tamo nema ničega osim smrtonosnih padajućih ledenica.) Popnite se na stenovitu platformu s desne strane otvora ka trećoj pećini. Okrenite se i videćete merdevine iznad vas. Skočite uvis da ih zgrabite, popnite se skoro do vrha, pa skočite unazad sa merdevina na platformu iza vas. (NAPOMENA: Ovo može biti nezgodan skok. Postavite Larina stopala pet prečki ispod vrha merdevina tako što ćete se popeti do vrha pa se spustiti jednu prečku niže. Onda pritisnite Skok da izvedete salto unazad i dočekate se na platformi.) Ovde ćete naći TAJNU #1, Zmaja od žada. Skliznite i skočite da uhvatite merdevine, pa siđite.

Produžite do poslednje pećine. Velika vrata su zatvorena. Popnite se na blok ispred njih. Skočite iz zaleta da uhvatite kraj merdevina koje vise sa plafona pećine. Popnite se i skočite unazad na platformu iza. Ovde je prekidač koji otvara vrata dole.

Uđite u sobu i ubijte agresivnog leoparda. Onda povucite prekidač sa strane bloka sa otvorite glavna vrata natrag kod ZGRADA I RAMPE. Da siđete dole, izađite na platformu desno od posude s vatrom. Skočite iz zaleta na iskošene blokove ispod i skliznite do zemlje.

GLAVNA VRATA NA VRHU RAMPE: Vratite se do glavnih vrata na vrhu rampe. Procep u podu vodi do sobe ispod, u kojoj vrebaju 3 leoparda. Možete ih ignorisati, ili pokušati da ih upucate kroz otvor (možete ih izmamiti viseći sa ivice i skačući s jedne strane otvora na drugu). Ili, ako se osećate dovoljno hrabro, spremite oružje i skočite dole. Kada budu mrtvi, pokupite granate, veliki paketić, i 3 seta M-16 municije razbacane po sobi. Pomerite prekidač da otvorite bočna vrata i pustite četvrtog leoparda.

Vratite se na vrh rampe, idite kroz vrata i skočite preko jame. Obratite pažnju na snežne gromade poređane na vrhu brda napred i levo. Moraćete ih spustiti da bi nastavili. Prvo, skočite uz rampu levo da sneg počne da se kotrlja. Skliznite dole, pa odmah skočite na desno. To će aktivirati drugu lavinu. Skliznite dole i ili skočite preko gromada dok se budu kotrljale ili potrčite nekoliko koraka napred (bićete okrenuti ka jami sada) i skočite na levo. (Možete takođe skočiti u jamu ispod kroz otvore sa strane, ali povredićete se malo - ili mnogo, ako se niste prvo pobrinuli za one leoparde.)

SOBA S ŠILJCIMA I IZLAZNA VRATA: Sledeći deo je nacrtan na dijagramu. Uđite u sobu naspram prve rampe, gde su snežne gromade završile. Ovde ćete videti 2 ploče u podu koje su drugačije. One reaguju na pritisak i otvaraju vrata. Prvo, stanite na onu levo da otvorite vrata ispred. Uđite u sobu, i pogledajte levo. Primetite platformu visoko iznad i deo zida koji izgleda drugačije. Možete popeti uza zid ovde (ili uza naspramni zid, blizu drugih vrata) kao uz merdevine da dođete do TAJNE #3, Zlatnog zmaja (i nagrade od 2 para granata i 2 seta M-16 municije ako je ovo vaša treća tajna). Siđite i pažljivo hodajte kroz šiljke do vrata desno.

Preostala vrata u ovoj sobi vode do izlaza iz nivoa, pa ćete morati proći kroz njih. "Kako" je malo komplikovano: ploča levo otvara vrata ispred. Već ste išli tuda. Druga vrata, koja vode natrag u sobu s pločama, se otvaraju kada im priđete. Zatvaraju se kada stanete na pod ispred njih (u sobi s pločama). Druga ploča (pored gromada) otvara izlazna vrata (u sobi s šiljcima, iza drugih vrata). Prva i poslednja vrata su na tajmeru, pa nećete imati vremena da hodate kroz šiljke. Postoji više načina da se obavi posao.

Brzo ali opasno: Okrenite se licem ka 2 vrata i snežnoj gromadi. Pretrčite preko ploče pored gromade (da otvorite izlazna vrata), skrenite malo na levo i trčite preko druge ploče (da otvorite leva vrata), skočite u levi ulaz, skrenite malo na desno, skačući iz zaleta preko šiljaka i jurnite kroz izlazna vrata.

Mnogo lakše: Stanite u sobi s šiljcima iza vrata koja vode natrag u sobu s pločama. (Ona se neće zatvoriti ako ne stanete na pod ispred njih.) Skočite sa ulaza da preskočite deo poda koji zatvara vrata (ili na zagrađenu platformu ili na pod). Stanite u ulaz gde ste prvo ušli u sobu sa pločama, licem prema desnoj ploči i gromadama. Ako postavite Laru pažljivo (na mesto označeno crvenim "X" u dijagramu), možete onda pritisnuti Napred i Skok da izvedete dva glatka skoka iz zaleta. Prvi će odneti Laru preko gromada (otvarajući izlazna vrata usput). Drugi će je doneti u ulaz (penjanje je suviše sporo). Onda potrčite pravo napred kroz izlaz.

Kada budete s druge strane tempiranih vrata, skočite iz zaleta da zgrabite merdevine, siđite dole i pratite prolaz do kraja nivoa.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]