Nivo 14: THE ICE PALACE (Ledena palata)

Neprijatelja: 22 Predmeta: 23 (27) plus Tibetanska maska, Čekić za gong, Talion i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, za sve nivoe, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne. Među ostalim predmetima ovde biće i Bacač granata, ako ga još nemate.)

KAVEZI SA JETIJIMA I ODSKOČNE DASKE: Pucajte u zvono da otvorite vrata. U sledećoj sobi su dva kaveza: jedan prazan desno i drugi visoko postavljen levo, sa 3 jetija.

NAPOMENA O ODSKOČNIM DASKAMA: One podne ploče neobičnog izgleda su odskočne daske, koje će odbaciti Laru u vazduh ako stane na njih. Mnogi ljudi imaju problema sa ovim daskama u početku. Za one u ovom nivou, trik je da stanete iza njih, okrenuti u pravcu kom hoćete da idete, pa potrčite na dasku. Lara će onda poleteti u pravcu u kom je krenula, da doskoči na ili uhvati platformu visoko iznad. Ako skočite na dasku, Lara će samo skakati gore-dole dok na kraju ne slomi vrat.

Stanite ispred jedne od 2 spojene odskočne daske, okrenuti prema luku sa kapijama iza. Potrčite na dasku da Lara poleti uvis, pa zgrabite kosu platformu iznad. Popnite se i idite levo da nađete 2 seta Uzi municije na podu i prekidač. Pomerite prekidač da podignete prazan kavez i spustite onaj sa jetijima, oslobađajući ih. Sada, ili skočite dole na pod ispod i ubijte jetije dok se penju uz stepenike, ili visite sa platforme da ih namamite. Onda ih možete ubiti odozgo.

Pređite sobu i uzmite veliki paketić u dalekom desnom uglu (iza sada podignutog kaveza). Idite u kavez iznad i iza jeti kaveza, gde ćete naći još jedan veliki paketić. Još jedan jeti napada kada se približite stepenicama pozadi. Ubijte ga pa idite uz stepenice i povucite prekidač da podignete platformu sa spoljne strane rešetaka.

Vratite se niz stepenice i pronađite pokretni blok pozadi ovog kaveza (preko puta otvora iznad jeti kaveza). Izvucite ga da dobijete pristup u jednu veliku sobu. (Ovaj snimak prikazuje gde se nalazi pokretni blok.) TAJNA #1, Zlatni zmaj, stoji na visokoj platformi na drugom kraju sobe. Da bi prešli potreban je "skok vere" u stilu Indijane Džonsa (pretpostavljam da ste gledali "Poslednji krstaški pohod"). Poravnajte Laru sa platformom i zakoračite. Postoji nevidljivi most, koji će vas odvesti do zmaja i natrag.

Vratite se u glavnu sobu i idite do odskočne daske naspram jeti kaveza na dalekoj levoj strani. Iznad je još jedno zvono. Izvucite pištolje, potrčite na dasku, upucajte zvono na vrhu skoka i skliznite niz kosi zid ispred. Pucanje u ovo zvono otvara prvu od 2 crne kapije.

Idite u hodnik u kome su kapije. Okrenite se ka platformi koju ste malopre podigli uz pomoć prekidača i potrčite na odskočnu dasku da odletite na platformu. Okrenite se i videćete još jedno zvono. Stanite licem prema njemu i skačite gore-dole da ga upucate. To će otvoriti drugu crnu kapiju ispod. Skočite dole na kosi blok levo, skliznite, uhvatite ivicu i spustite se na zemlju.

Idite kroz crne kapije koje ste otvorili, okrenite se tako da su kapije desno od Lare i potrčite na odskočnu dasku. Kada Lara poleti, uhvatite kosu platformu iznad. Pomerajte se desno i spustite se na ravnu platformu. Gore je još jedno zvono a strme platforme su ispred i iza. Gađanje ovog poslednjeg zvona je malo komplikovano: okrenite se ka zvonu i uhvatite platformu ispred vas. Popnite se, skočite unazad na kosinu iza i istovremeno izvucite pištolje. Pucajte u zvono i skliznite dole na ravnu platformu. Ovo poslednje zvono otvara kapiju gore levo.

Uhvatite opet kosu platformu ispod zvona i pomerajte se levo. Popnite se, skočite unazad na kosinu iza vas, pa skočite na levo da doskočite na ravnu platformu. Popnite se merdevinama do platforme iznad. Popnite se u otvor i skočite preko procepa na pod. Ubijte jetija koji napada kroz drugi otvor, pa uzmite signalne rakete sa uzdignutog bloka.

MRAČNE PEĆINE: Primetite Srebrnog zmaja na platformi iza zagrađenog prozora. Da bi ga dobili, popnite se kroz otvor odakle je jeti došao. Krenite niz prolaz, ubijajući tigra koji napada. (Ova pećinska oblast, sa raznim platformama i otvorima, je prikazana na ovom snimku.) Idite uz rampu na desnoj strani prolaza. Skočite u mračni otvor desno. (Prolaz levo vodi do drvenih vrata, koja su zatvorena.) Pratite mračni prolaz do zmaja. Ovo je TAJNA #2. Izađite iz ovog tunela i skočite iz zaleta sa vrha rampe na platformu na drugoj strani staze. Malo dalje desno je mali paketić.

Vratite se na stazu dole. Ovoga puta, idite njome do kraja. Prolaz se širi u pećinu u kojoj su 3 tigra. Jedan napada čim uđete; druga dva kada zađete dublje u pećinu. Kada ih ubijete, uzmite TIBETANSKU MASKU sa postolja i vratite se putem kojim ste došli. Idite uz rampu (sada s leve strane). Na vrhu rampe, pratite prolaz levo kroz drvena vrata, koja će biti otvorena sada kada ste uzeli masku. Produžite pored prozora s rešetkama koji gleda na zgrade koje na ste naišli u prethodnom nivou.

SOBA SA ŠILJCIMA I JETIJIMA: Na kraju prolaza spremite oružje, skočite dole u sobu ispod i ubijte jednog jetija. Upalite signalnu raketu i bacite je u mračnu sobu ispod. Trebalo bi da možete videti i ubiti drugog jetija koji vreba ispod. (Visite sa jednog od otvora da ga izmamite ako treba.) Kada bude mrtav, pređite sobu da pokupite veliki paketić pa se spustite na sredini otvora najbližeg paketiću da se ne bi nabili na šiljke ispod. Pokupite 2 seta municije za automatike sa poda u dalekom desnom uglu.

Popnite se na platformu sa crvenim stubovima. Na jednom kraju je mali paketić i udubljenje za masku. Postavite masku da otvorite obližnja vrata. Skočite natrag u sobu s šiljcima i izađite kroz vrata koja ste sad otvorili, a ona su malo na levo od platforme.

VISEĆI MOST I POSUDA S VATROM (IZNAD OBLASTI KATAKOMBI): Kada izađete na most, primetićete da ste iznad oblasti koju ste istražili u prethodnom nivou. Na početku mosta, okrenite se levo pa skočite iz zaleta na platformu preko puta da dobijete kutiju signalnih raketa u uglu.

(NAPOMENA: Ako slučajno padnete s mosta ili platformi dole, možete se popeti natrag preko snežnih blokova u uglu gde se most sastaje sa zgradom sa crvenim stubovima, blizu mesta gde ste našli signalne rakete.)

Skočite natrag na most pa ga pređite, skrenite levo i idite kroz otvor u snegu. Skocite preko stena na levo da nađete prekidač. Povucite ga da prospete vrelo ulje iz vatrene posude na led ispod, koje će ga otopiti da bi mogli doći do vode. Skočite dole preko kosih blokova ispod i desno od prekidača. Ubijte 2 tigra koji napadaju iz pećine sa ledenim zidom. Idite tamo da pokupite 2 kutije čaura za sačmaru. Onda se popnite na stene blizu otvora i skočite u vodu (gde ste našli Tibetansku masku u prethodnom nivou). Sada su tamo 2 seta Uzi municije.

ISPOD LEDA/ČEKIĆ ZA GONG: Vratite se do rupe u ledu koju ste malopre napravili i skočite u vodu. Uzmite ČEKIĆ ZA GONG i popnite se na led da upucate 2 ujedljive ribe. Kada se pobrinete za njih, skočite opet u vodu i plivajte ispod leda kroz otvor u sledeću pećinu.

Izađite iz vode, izbegavajući padajuće ledenice, i ubijte 3 jetija koji vrebaju tamo. (NAPOMENA: Možete to uraditi iz vode ako vam je preostalo harpuna.)

Kada obala bude čista, krenite ka otvorima naspram vode. Uđite u onaj levo, vodeći računa da izbegnete ledenice. Kada se približite niskom ledenom zidu, još jedan jeti napada. Ubijte ga, pa idite iza zidića i pokupite 4 para granata. (NAPOMENA: Jedan od njih će biti BACAČ GRANATA ako ste nekako uspeli da dođete do ovde a da ga ne nabavite.) Vratite se u pećinu sa bazenom i idite kroz vrata desno. Kada uđete, 2 jetija napadaju: jedan od pozadi, a drugi sa vrha ledenih stepenika. Ubijte obojicu, pa uzmite mali paketić koji leži na zemlji.

OBLAST SA LAVINAMA I LEDENE PROVALIJE: Produžite do velike, iskošene pećine sa mnogo snežnih gromada na vrhu brda. Krenite nekoliko koraka u pećinu da aktivirate prvi nalet snega, i skočite unazad na sigurno mesto u ulazu. Ponovite to za drugu gomilu snežnih gromada. Za preostale lavine, moraćete ići dalje niz padinu da ih aktivirate, ali možete otrčati do levog zida na sigurno.

GONG I TALION: Skočite preko snežnih gromada u ulaz. Da pređete prvu duboku provaliju, skliznite unatraške niz kosinu, pomerajte se levo, pa se popnite i skočite unazad u ulaz iza. Da pređete sledeću provaliju, skočite iz zaleta sa ulaza da zgrabite ledene merdevine na drugoj strani. Popnite se u otvor na vrhu. Skliznite unatraške niz sledeću ledenu kosinu, uhvatite ivicu pa se spustite ispred ogromnog gonga. (Prim.prev. Malo ćete se povrediti pri padu, pa uzmite prvu pomoć pre toga ako treba).

Pre nego što udarite u gong, siđite niz ledenu građevinu i idite do dalekog levog ugla pećine. Skočite iz mesta da zgrabite merdevine. Siđite do dna, pa se spustite s leve strane. (Ispod desno su šiljci.) Pomerite prekidač da otvorite vrata male kamene zgrade gore. Popnite se gore, skačući unazad sa merdevina preko procepa. Idite do kamene zgrade i uzmite TAJNU #3, Zmaja od žada (sa 4 para granata za pronalažanje sve 3 tajne).

Popnite se gore do gonga i upotrebite čekić da ga udarite. To će razbiti ledene prozore sa obe strane građevine ispod tako da možete ući i uzeti TALION. Siđite do zemlje za završnu bitku nivoa. Kada se spustite na zemlju, ogromna ptica-čudovište bez krila, Čuvar Taliona, će izaći kroz ledena vrata desno.

Da bi pokupili sve predmete, potrebno je malo brzog trčanja. U pećini iz koje je čudovište izašlo desno od ravne oblasti sa stubovima (desno ako je Lara leđima okrenuta ka gongu) su 2 seta Uzi municije i veliki paketić. Evo nekoliko saveta: spustite se na zemlju najdalje od ulaza u Čuvarevu pećinu, pa trčite/skačite do malog udubljenja u snegu u dalekom levom uglu blizu merdevina. Ovo je bezbedno mesto na kome čuvar ne može dohvatiti Laru. Kada se on približi, trčite oko stubova (u oravcu skazaljke na satu) u pećinu, dok čudovište juri Laru dugim putem oko stubova. Pokupite jedan predmet, pa se prevrnite i skočite pored čudovišta koja će taman ulaziti u pećinu. Trčite natrag oko stubova do bezbednog mesta. Ponovite to isto za drugi predmet. Iskočite pored zveri ponovo i pripremite se za borbu.

Sada ubijte Čuvara. Možete se junačiti i pokušavati da ne upadnete u duboke provalije na stranama platforme, ili krenuti na neko od bezbednih mesta: ili u udubljenje u uglu kod merdevina, ili na ledene blokove na levoj strani zgrade (levo ako ste okrenuti ka gongu), ili u kućicu u kojoj ste našli žamaj od žada. Kada Čuvar bude mrtav, nivo će se završiti.

U FMV filmu koji sledi, Lara izlazi iz pećine i krade džip iz logora loših momaka. Počinje klizava jurnjava kolima po snegu, u kojoj Marko Bartoli i njegovi plaćenici pokušavaju da je stignu. Naravno ona uspeva da pobegne i vraća se do vrata Zian hrama. Otvara vrata uz pomoć Taliona, i sledeći nivo počinje.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo] [Spisak svih nivoa]