Nivo 12: BARKHANG MONASTERY (Manastir Barkhang)

Neprijatelja: 34* Predmeta: 26 (30) plus 4 ključa, 2 dragulja, 5 molitvenih valjaka i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, za sve nivoe, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne. Među ostalim predmetima ovde biće i Uziji ako ih niste ranije nabavili.)

(*Ukupan zbir ubijenih neprijatelja je maksimalan broj plaćenika i vrana - jedina dva neprijatelja ovde. Međutim, vaš ukupni zbir će verovatno biti dosta manji. Evo zašto: VRLO JE VAŽNO da nikada ne povredite ni jednog monaha. Ako se prema njima budete odnosili sa poštovanjem, oni se neće mešati u vaše istraživanje i čak će vam pomoći u borbi protiv Bartolijevih plaćenika. Međutim, ako budete pucali u nekog od monaha, slučajno ili namerno, celo bratstvo će vas proganjati kroz čitav nivo, čineći vaš posao mnogo težim nego što može biti. Ako se nađete u sred bitke između članova kulta i monaha, budite vrlo pažljivi u koga nišanite. Ili, držite se po strani dok bitka ne bude završena. Onda, ako neki kultisti prežive, možete se pobrinuti za njih i uzeti preostale korisne predmete.)

ULAZ U MANASTIR: Pratite tunel do stepeništa ispred manastira. Stići ćete taman da vidite 2 plaćenika usred makljaže sa nekoliko monaha. U ovom slučaju, kada monasi srede loše momke, možete pokupiti mali paketić, municiju za automatike i 2 seta Uzi municije. (Ko kaže da se ne može ućariti na tuđ račun?)

Glavna vrata manastira su zaključana, ali možete ući kroz prozor. Popnite se merdevinama naspram stepeništa i ubijte vranu na vrhu. Skočite ukoso na platformu desno od merdevina, pa skočite preko na drugu platformu. Pređite kamenu platformu do stenovitog zida. Ubijte još 2 vrane koje pokušavaju da pokvare Larinu frizuru. Na drugoj strani stena, okrenite se tako da vam manastirski prozor bude s leve strane i skočite na strmi blok iznad pukotine. Skliznite i uhvatite ivicu, pustite se i uhvatite pukotinu ispod. Pomerajte se levo dok se ne budete mogli popeti. Upucajte prozor i uđite u biblioteku.

KLJUČ OD GLAVNE DVORANE: Idite kroz biblioteku do ljubičastog hodnika. Na dalekom kraju su vrata glavne dvorane, koja su zaključana. Desno je soba sa kotrljajućim sečivima. Za sada ih ostavite. Umesto tamo, idite kroz vrata levo. Pređite sobu i popnite se merdevinama do staze iznad GLAVNE DVORANE. Pratite stazu da dođete do KLJUČA OD GLAVNE DVORANE. Vratite se na stazu oko ivice sobe, pa produžite desno i oko ugla. Siđite u malu sobu. Krenite ka ulazu, pa skočite u stranu da izbegnete kotrljajuću stenu. Pratite rampu do T-raskrsnice. Zakoračite u hodnik, pa odmah odskočite natrag da izbegnete još jednu stenu. Pokupite signalne rakete i krenite gore i na levo.

BAZEN SA JAKOM STRUJOM: Kada dođete do sobe s bazenom, SNIMITE POZICIJU, zaronite i plivajte duž desnog zida, pa uz daleki zid, da izbegnete jaku struju koja vuče Laru dole ka rešetki na dnu. (Pokušajte da ne plivate suviše blizu ni površini ni dnu. Možda ćete morati da držite Alt (plivanje) i taster za Desno da bi Lara plivala ka zidu. Ako vas struja povuče dole, startujte snimljenu poziciju.) Krenite ka malom otvoru na dalekom zidu gde možete izroniti. Odatle, spustite se u duboki bunar. Pratite mračni prolaz, tempirajući trčanje kroz 3 metalnih vrata. Popnite se merdevinama da izađete u sobi u kojoj ćete sresti još 3 propalice. Monah će možda ubiti jednog za vas, ali verovatno ćete morati da dovršite posao.

Kada svi budu gotovi, uzmite mali paketić sa jednog od leševa, pa skačite gore uz stepenasti oltar da uzmete prvi MOLITVENI VALJAK od pet komada. Kada ga uzmete, vatre će se upaliti. Ako stanete iznad i između bilo koje dve vatre, možete skočiti dva puta u stranu do dna a da se ne zapalite. Vratite se u sledeću sobu, kroz koju ste ušli, i nađite par pokretnih blokova. Izvucite prvi da vam ne smeta. Povucite drugi od zida, pa idite sa druge strane i povucite ga još jednom da oslobodite prolaz koji vodi napolje. Pratite prolaz do merdevina koje vode do oblasti sa zamkama sa kotrljajućim stenama iznad glavne dvorane gde ste bili ranije. (Primetićete propalicu koji leži mrtav blizu staze gde ste našli ključ od glavne dvorane. Ako monasi NISU na vašoj strani, ovaj momak će biti živ i zdrav.) Siđite niz prve merdevine merdevine kojima ste se peli, izađite u ljubičasti hodnik i skrenite levo. Otključajte vrata glavne dvorane ključem koji ste pronašli ranije.

GLAVNA DVORANA/KLJUČ OD TREZORA: Dok budete išli kroz glavnu dvoranu, 3 plaćenika će ući za vama. Monasi će se pobrinuti za njih. Kada budu mrtvi, pokupite mali i veliki paketić i municiju za automatike. Uđite kroz prva vrata desno, gde se nalazi čitaonica. Hodnik koji vodi napolje se nalazi na drugoj strani sobe. Skočite preko prva tri sečiva i uđite kroz vrata levo. Uzmite KLJUČ OD TREZORA i vratite se u čitaonicu, pa u GLAVNU DVORANU. (Iz sobe iza druga dva sečiva možete videti dragulje koji će vam kasnije biti potrebni, ali je u suštini ćorsokak.)

TREZOR/KLJUČ OD KROVA: Izađite iz glavne dvorane kroz vrata kojima ste ušli i pratite hodnik do kraja. Desno je ulaz u biblioteku. Vi skrenite levo, u trezor. Čim uđete, jedan od Bartolijevih propalica će razbiti prozor i monah će potrčati da ga sredi. Još jedan propalica će ući kroz prozor kada se približite. Monasi mogu ubiti oba loša momka, a vi im možete pomoći ako bude neophodno. Kada budu mrtvi, uzmite municiju za automatike, mali paketić i Uzi municiju. (Ako niste dobili UZIJE ranije, dobićete ih sada umesto municije.) Takođe pokupite granate napolju na terasi.

KOTRLJAJUĆA SEČIVA/KROV: Upotrebite vaš ključ da otključate vrata trezora. Unutra je KLJUČ OD KROVA. Uzmite ga i idite u sledeću sobu desno - onu sa kotrljajućim sečivima. Pažljivo protrčite pored njih i upotrebite ključ da otključate vrata krova. Idite uz stepenice i desno kroz luk sa zlatnim statuama životinja. Na kraju hodnika je prekidač koji isključuje gorionike između ove i sledeće oblasti. Vatre se posle nekog vremena ponovo pale, ali ne naročito brzo, zato povucite prekidač, požurite do gorionika, pa izvedite niz skokova iz mesta između njih.

Skrenite levo dole do dvorišta sa neoliko zlatnih poklopaca. Čim uđete 2 pripadnika kulta će se pojaviti iza vas i početi da se bore sa monasima. Dokrajčite ih ako monasi ne uspeju, i uzmite mali paketić i Uzi municiju. Popnite se merdevinama na desnoj strani dvorišta da uzmete M-16 municiju. Vratite se u dvorište i povucite prekidač da otvorite dva poklopca. Spustite se u sobu ispod, upucajte prozor i uzmite 2 DRAGULJA. Na drugoj strani ove sobe još jedan prekidač, koji otvara drugi poklopac tako da se možete popeti napolje.

Sada krenite uz stepenice i na levo do sobe sa velikim zlatnim vratima u obliku zvezde. U zidu između dve statue životinja postoji mala niša. Postavite jedan od DRAGULJA u ovu nišu da otvorite zvezdasta vrata. Idite iza zvezde i izvucite pokretni blok da dobijete drugi MOLITVENI VALJAK.

SKLADIŠTE SA POKRETNIM SANDUCIMA: Vratite se u glavnu dvoranu, pređite je do dalekog desnog ugla blizu osnove ogromnog Bude, i idite niz stepenice. Uđite u hodnik desno i idite kroz prva vrata desno. Ovo je skladište sa nekoliko pokretnih sanduka. Pronađite prvi pokretni sanduk na levoj strani gomile. Idite okolo na levu stranu i povucite ga jednom. Idite iza njega levo (gde se nalazi burad) i gurnite ga pored ulaza. Vratite se do gomile i povucite drugi sanduk do mesta gde je prvobitno bio onaj prvi. Sada, povucite prvi sanduk jednom da blokirate vrata. Podignite municiju za automatike sa poda. Popnite se na sanduke i povucite gornji levi na vrh onog koji ste pomerili. Ispod su 2 gomile harpuna - baš ono što vam je potrebno sada kada ste 800 km od najbližeg okeana. ;)

VEŽBALIŠTE I KULA: Produžite do sobe iza skladišta. Skočite preko zlatnog poklopca - dole nema ničega - i nastavite do 'T' raskrsnice u prolazu. Skrenite desno i nastavite do stepeništa s leve strane. Dok se budete peli stepenicama, 4 propalice sa pištoljima će se pojaviti dole. Ako ste bili dobri, ne morate se boriti protiv njih sami. Upucajte prozor i skočite dole u dvorište za vežbanje ispod. Pomerite prekidač da otvorite vrata i pustite monahe unutra da se biju sa lošim momcima. Dovršite posao ako treba i pokupite ono što je ostalo: mali i veliki paketić i čaure za sačmaru.

Pređite dvorište za vežbanje i popnite se nizom merdevina do vrha kule, gde ćete naći treći MOLITVENI VALJAK.

Vratite se u skladište, pomerite sanduk koji blokira vrata da bi mogli izaći, i pratite hodnik do kraja. Dok budete prelazili sobu na kraju hodnika, čućete pucnjavu iza vas. To se monasi bore sa 2 pripadnika kulta "Fiama Nera". Pomozite im ako treba, pa uzmite Uzi municiju i granate od loših momaka.

IZAZOV SA ZAMKAMA/KLJUČ OD POKLOPCA: Vratite se do kraja hodnika, pa idite levo u sobu sa nizom zamki: vatrama, bodljikavim loptama koje se ljuljaju i kotrljajućim sečivima. Izgleda strašno, ali možete je preći deo po deo, snimajući poziciju između svake dve. Prvo, stanite na jednu stranu otvora ili drugu tako da imate posla samo sa jednom bodljikavom loptom. Priđite plamenu. On će se ugasiti, dajući vam trenutak da potrčite u jamu ispod ljuljajućih šiljaka. Idite ispod dokle možete, pa se okrenite i popnite se na platformu. Ostanite na ivici da bi izbegli ljuljajuće šiljke. Kada kotrljajuće sečivo prođe na levo, skočite do vatre, koja će se ugasiti na taman toliko koliko vam treba da oprezno utrčite u jamu da izbegnete sledeći set šiljaka. Nastavite ispod dokle možete pa se okrenite i popnite desno. Sada ste ispred drugog kotrljajućeg sečiva i vrata iza.

Pre nego što uđete u sledeću sobu, svratite po jednu tajnu. Trčite pored kotrljajućeg sečiva do prolaza levo. Postoje udubljenja u koja se možete skloniti da izbegnete sečivo. Na kraju prolaza s leve strane je ulaz. Iza su 2 seta metalnih vrata, a iza njih je TAJNA #1, Zmaj od žada. Vratite se pored metalnih vrata i kotrljajućeg sečiva do sobe levo. Pokupite KLJUČ OD POKLOPCA. Pratite hodnik na gore i levo, pa skliznite niz kosinu u veliki bazen.

VELIKI BAZEN PUN VODE: Zaronite i plivajte. U suprotnom (dalekom desnom) uglu je mali podvodni prolaz koji krije TAJNU #2, Srebrnog zmaja. Popnite se iz vode i nađite izlaz natrag do hodnika. Skrenite desno i vratite se u glavnu dvoranu.

POKLOPAC/STAZA DO SPOLJAŠNJE ZGRADE: Na dalekoj strani velike otvorene oblasti je zlatni poklopac u podu. Upotrebite vaš ključ da ga otključate i spustite se dole. Pratite prolaz i popnite se u dvorište. Idite desno i pratite kanjon do velikog stuba. Na njegovoj dalekoj strani je otvor sa merdevinama. Popnite se do odmorišta i idite desno dok ne dođete do visećeg mosta. Jedna vrana će doći da vas ometa s ove strane, a propalica sa pištoljem sa druge strane mosta. Ubijte ih oboje, pređite most, uzmite propalicinu M-16 municiju i produžite.

Još 2 vrane napadaju kada stignete do male zgrade. Pobrinite se za njih, pa se popnite uz stene desno. Skočite iz zaleta da zgrabite kamenu platformu, pa odatle još jednom skočite iz zaleta da zgrabite krov zgrade. Spustite se u sobu ispod da dobijete četvrti MOLITVENI VALJAK. Povucite prekidač da otvorite vrata. Kada izađete videćete monaha u borbi sa još jednim propalicom. Kada propalica bude mrtav, uzmite njegove čaure za sačmaru i vratite se u manastir putem kojim ste došli. Usput ćete sresti još 2 loša momka, koje ćete verovatno sami morati da ubijete.

NA VRHU BUDINE STATUE: Natrag u dvorištu, upotrebite prekidač da otvorite velika vrata koja vode natrag u glavnu dvoranu. Još 2 Bartolijeva plaćenika su upala i bore se sa monasima unutra. Kada budu eliminisani, pređite dvoranu i uđite kroz druga vrata desno (kada ste okrenuti ka statui). Popnite se merdevinama i pratite hodnik do otvora iznad Bude. Skočite iz zaleta da uhvatite statuin lakat. Popnite se i odatle na dlan. Sa dlana, skočite iz zaleta da uhvatite glavu. Pređite glavu, pa skočite na drugu ruku i odatle, skočite iz mesta da uhvatite udubljenje iznad. Postavite drugi DRAGULJ u nišu da otvorite poklopac u sobi ispod statue.

Skočite natrag na ruku, spustite se na rame, odskočite i visite sa grudi i konačno spustite se u Budino krilo. Pre nego što siđete na pod, idite okolo iza statue gde ćete naći malo udubljenje koje krije TAJNU #3, Zlatnog zmaja (i 4 seta M-16 municije ako ste našli sve tajne).

ISUŠIVANJE VELIKOG BAZENA: Idite do prednjeg dela statue, uđite u sobu sa niskom tavanicom pri dnu i spustite se kroz otvor poklopca. Pratite prolaz do sobe sa cevima i prozorima zagrađenim rešetkama od bambusa. Pomerite prekidač pored cevi od bambusa da otvorite vrata sa naslikanim licem. Uđite u sobu iza i gurnite pokretni blok ispred izvora vode da bi sprečili da se bazen ispod dopunjava. Vratite se u sobu s cevima, skliznite niz odvod unatraške, uhvatite ivicu i spustite se u sada suv bazen ispod. Pronađite pokretni blok u uzdignutom udubljenju i gurnite ga u stranu da otkrijete peti MOLITVENI VALJAK. Popnite se merdevinama i vratite se u glavnu dvoranu.

IZLAZ: Odnesite sve što ste pronašli u sobu levo i iza Bude. Postavite 5 MOLITVENIH VALJAKA tamo gde pripadaju da otvorite velika vrata. Uđite i postavite Anđela (Seraph) na mesto da otvorite tajni ulaz u Katakombe.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]