Nivo 8: WRECK OF THE MARIA DORIA (Olupina broda Maria Doria)

Neprijatelja: 32+ Predmeta: 29 (31 plus bacač granata) plus 3 ključa, 3 prekidača i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne. Napomena: Ukupan broj ubijenih neprijatelja je samo procena, pošto postoji više mesta sa brojim barakudama, jeguljama, itd., gde ne morate ubiti ni jednu od njih da bi prošli. To samo napomenula u tekstu. Među ostalim predmetima dobićete harpunsku pušku, automatske pištolje, Uzije, sačmaru i M-16 ako ih niste dobili ranije.)

Skočite u vodu i ubijte ronica koji izlazi iz podvodnih vrata - ili koristite vašu harpunsku pušku ili se popnite natrag u ulaz i upucajte ga odozgo. Zaronite dole da uzmete 2 gomile harpuna sa dna. (NAPOMENA: Ako iz nekog razloga još nemate HARPUNSKU PUŠKU, dobićete je ovde umesto jedne gomile harpuna.) Izronite po vazduh i pratite prolaz iz koga je ronilac došao dok se ne budete mogli popeti iz vode.

Uzmite veliki paketić i upotrebite ga ako je neophodno da bi Larino zdravlje bilo na 100%. Skliznite unatraške niz kosinu i uhvatite ivicu. Onda padnite kroz lomljive ploče na pod ispod.

BAZEN: Sada ste u onome što je nekada bio bazen za plivanje na brodu, samo što je sada okrenut naopačke. Dva grubijana, jedan od njih sa sačmarom, su odbor za doček. Kada ih ubijete, uzmite 2 mala paketića i municiju za automatike. (NAPOMENA: Ako nemate AUTOMATSKE PIŠTOLJE, dobićete ih ovde umesto municije.)

Primetite Srebrnog zmaja ispod vrata jedne od kabina za presvlačenje. Šteta što ste suviše ukočeni da bi propuzili ispod i uzeli ga. ;-) Moraćete ići dugim putem: Idite kroz ulaz naspram popločane sobe sa stubovima i prevrnutim nameštajem. U jednom uglu, iza para stolica je otvor u plafonu. Popnite se u mračni hodnik iznad i smaknite lošeg momka sa sačmarom. Produžite dok se ne budete mogli spustiti i pokupiti Srebrnog zmaja - TAJNU #1. Odmah pogledajte u otvor pošto još jedan propalica čeka tamo gore da vas upuca. Možete ga ubiti odavde, skačući gore-dole da ga uhvatite na nišan. Vratite se u popločanu sobu putem kojim ste došli.

U levom uglu je nekoliko pokretnih blokova. Povucite prvi blok na desno jednom, idite okolo na suprotnu stranu i gurnite jednom, pa se pređite na stranu i gurnite ga dva puta u udubljenje. Vratite se u ugao i izvucite levi blok. Povucite ga u stranu, pa ga gurajte u udubljenje do prvog bloka. Pomeranje drugog bloka će otkriti otvor iza. On vodi do oblast TOALETA. Povucite treći blok dva puta da dođete do drugog prolaza; ovaj vodi u BALSKU DVORANU.

BALSKA DVORANA: Krenite prvo u balsku dvoranu. Ubijte 3 grubijana na zemlji, vodeći računa da ne pretrčite preko polomljenog stakla. Onda smaknite njihovog drugara na terasi. Oni dole imaju signalne rakete i veliki paketić. Pre nego što se popnete na terasu, idite iza zida levo (kada ste okrenuti ka vratima kroz koja ste ušli). Hodajte pažljivo preko krhotina stakla do otvora u podu. Okrenite se prema putu kojim ste došli, odakočite i visite, pa pustite Akciju i pritisnite je opet da uhvatite platformu ispod. Popnite se u kratki prolaz da dobijete KLJUČ OD TOALETA. Skočite iz mesta iz prolaza da zgrabite suprotnu ivicu otvora i popnite se.

TOALET: Vratite se pored pokretnih blokova u TOALET i upotrebite ključ u bravi u dalekom desnom uglu. Uđite kroz vrata levo koja ste upravo otključali i pritisnite dugme, koje otvara DVOSTRUKA STAKLENA VRATA na drugoj strani sobe. Tip sa odvijačem istrčava. Kada bude oboren, idite kroz vrata kroz koja je on izašao i pritisnite dugme tamo da otvorite mala, visoka vrata u balskoj dvorani. Upotrebite opet dugme u toaletu da zatvorite staklena vrata.

(NAPOMENA: Vrlo je važno da to uradite. Primetite prekidač (sklopku) iza levog prozora. Zatvaranje staklenih vrata vam omogućava da kasnije dođete do njega.)

Vratite se u balsku dvoranu i idite na nisku rampu desno na dalekom kraju. (Ovde postoje dva uzdignuta dela poda; vama treba drugi.) Hodajte do najviše tačke pa skočite uvis i zgrabite terasu. Idite desno blizu zida, odskočite i visite s ivice pa se pomerajte levo. Popnite se gore i uzmite municiju za automatike od snajperiste kojeg ste ranije ubili. Nastavite do dalekog kraja blizu stakla na podu. Trčite, skočite i uhvatite ivicu terase preko puta. Popnite se i pokupite prvi PREKIDAČ od tri.

OBLAST IZA BALSKE DVORANE: Krenite natrag preko terasa do vrata koja ste otvorili pre nekoliko minuta. U ovom prolazu su 5 vrata: zaključana vrata desno, naspram njih vrata sa točkom levo, a iza njih još jedna vrata sa točkom desno naspram zaključanih vrata levo. Na dalekom kraju hodnika su još jedna zaključana vrata. Soba iza prvih vrata sa točkom je prazna. Okrenite točak da otvorite druga vrata desno. Unutra je mala soba sa 2 pokretne kutije, prekidačem i visokim vratima. Pomerite niži blok da bude ispod prekidača i povucite prekidač da otvorite vrata gore. Vucite drugu kutiju duž platforme dok ne bude ispod vrata i iskoristite je da se popnete napolje. Pratite ovaj prolaz dokle god možete, ubijajući usput radnika koji pokušava da vas zaustavi. U sobi na kraju, pomerite pokretnu kutiju da bude ispod prekidača, i upotrebite ga da otvorite vrata. Podignite ZARĐALI KLJUČ sa poda.

Idite kroz vrata koja ste upravo otvorili da izađete natrag na kraju hodnika sa petoro vrata. Upotrebite ključ da otvorite zaključana vrata (sada druga levo). Spustite se u sobu. Povucite pokretni blok u uglu do metalnog stepenika. Izvucite drugi blok iz zida, i vucite ga duž platforme tako da možete doći iza njega. Gurnite blok koji tamo nađete dva puta da otvorite prolaz. Produžite do sobe sa lomljivim pločama na podu. Ispod su vatre a u oblasti ispred su kotrljajuća burad. Zakoračite na ploče s leve strane pa skočite natrag. To aktivira burad, tako da možete onda pretrčati preko ploča desno da bi bezbedno prošli.

Na vrhu padine odakle su burad došla je otvor. Još buradi će se skotrljati kada uđete, zato odskočite pa onda ili skočite u stranu van njihove putanje ili potrčite napred do zida tako da vam prođu iznad glave. Na kraju ovog prolaza je TAJNA #2, Zmaj od žada.

POPLAVLJENA SOBA SA PLUTAJUĆOM PLATFORMOM: Idite do ulaza desno od mesta gde se burad zaustavila. Možete ubiti tipa s puškom unutra pre nego što se popnete u sobu. Kada uđete, spustite se na plutajuću platformu ispod. Pronađite podvodnu polugu i povucite je da otvorite bočna vrata iznad. Ona se uskoro zatvaraju, pa se brzo popnite gore. Vrata se zatvaraju za vama, ali prekidač unutra ih opet otvara. Druga vrata se automatski otvaraju kada se približite ali se zatvaraju čim prođete. Iza je kosi pod sa poklopcem. Skliznite unatraške i zgrabite ivicu. Popnite se i poklopac će se zatvoriti i ostati tako za vama. Sada možete stati na njega i popeti se u otvor. Povucite prekidač ovde da otvorite plavu ploču u blizini.

SOBA SA STAKLENIM PODOM I BAZENOM: Vratite se u sobu sa plutajućom platformom. Idite kroz druga vrata do plave ploče koju ste upravo otvorili. Tri tipa sa puškama očekuju vas u sledećoj sobi. Jedan je odmah iza ulaza. Druga dva su na spratu ispod. Dole, ono što je nekada bila kupolasta staklena tavanica je sada otvor prema vodi sa ajkulama. Ubijte sva 3 tipa sa gornjeg nivoa. Pritisnite dugme da otvorite tempirani poklopac desno. Možete trčati celim putem oko ivice sobe pa skočiti iz zaleta kroz otvor. Ali prvo pokušajte ovo: Stanite na ivicu staze licem prema dugmetu, i pokušajte da odskočite i uhvatite platformu. Umesto hvatanja, Lara može pasti na pod ispod. (Možda je ovo greška u igri, ali meni je upalilo nekoliko puta i poštedelo me mnogo trčanja.)

Pokupite drugi PREKIDAČ, plus mali paketić od jednog od leševa, i pritisnite dugme na zidu da isušite vodu u SOBI SA PLUTAJUĆOM PLATFORMOM iznad. Kada stanete na ploču u uglu blizu mesta gde ste pokupili prekidač (sklopku), još jedan tempirani poklopac se otvara na dalekoj strani sobe. Trčite do njega i popnite se.

NATRAG U TOALETU: Vratite se u sada isušenu sobu i spustite se dole. Otvorite vrata sa točkom, krenite uz rampu i popnite se u prolaz. Idite pravo napred, pa se spustite u zastakljeni prolaz u TOALETU, gde ste bili ranije. Uzmite treći PREKIDAČ.

(NAPOMENA: Ako ste stigli do ovde i ne možete doći do prekidača zato što su staklena vrata još otvorena, moraćete se vratiti u TOALET i pritisnuti opet dugme u udubljenju pored ključaonice da ih zatvorite. Pratite uputstva u sledećom pasusu da se vratite tamo.)

Kada uzmete treći prekidač, idite natrag niz hodnik do dugmeta i pritisnite ga da otvorite poklopac u prolazu iznad. Popnite se natrag u prolaz, i uđite u TOALET kroz otvor ovog poklopca. Pobrinite se za 2 tipa, uzmite njihovu Uzi municiju i 2 gomile harpuna. (NAPOMENA: Ako niste dobili UZIJE ranije, dobićete ih sada umesto municije.)

TRI SKLOPKE I GORIONICI: Vratite se do oblasti BAZENA, gde ste ušli u nivo. Idite u vodom ispunjeni prolaz u uglu. Uzmite mali paketić u vodi i pratite prolaz do poluge. Povucite je da otvorite poklopac iznad, i izronite pod kišom metaka. Kada se rešite sva 3 napadača, uzmite njihove zalihe: veliki paketić, 2 kutije čaura za sačmaru i Uzi municiju. (NAPOMENA: Ako još nemate SAČMARU, dobićete je ovde sa jednom kutijom municije.) Zamenite 3 nedostajuće sklopke (prekidača) da isključite gorionike. Sada možete dovući pokretni blok ispod otvora i popeti se gore.

Ubijte radnika. Povucite prekidač da poplavite sobu na drugoj strani one dole i prevrnete cevi u velikoj sobi da se mogli peti preko njih. (NAPOMENA: Ako zaboravite da povučete prekidač ili ga greškom povučete dva puta, skliznućete niz prvu cev kada skočite na nju. Povucite prekidač opet tako da strana boje rđe bude na vrhu.) Skočite iz zaleta iz otvora na cev preko puta, pa dva puta skočite iz zaleta sa hvatanjem preko sledeće dve cevi i jednom iz mesta u otvor. Plivajte dole i napred, i izronite u sobi sa treperavim svetlima. Uđite u vodu napred da izmamite barakudu, koju onda možete ubiti pištoljima. Vratite se u vodu i koračajte na desno da nađete udubljenje sa 2 gomile harpuna.

BRODSKI MOST/KABINA: Plivajte do jednog od dva otvora levo, izađite iz vode, ubijte radnika i uzmite njegov mali paketić. Sada ste na MOSTU. Ako pažljivo pogledate kroz prozore, primetićete ključ na dnu mora. U prolazu iza KABINE (sobe sa 4 pravougaona prozora, pored pravougaone jame u podu) su 2 seta municije za automatike.

Idite kroz vrata koja se otvaraju točkom (pravo napred kada stojite tako da su vam prozori ka moru s desne strane). Upotrebite prekidač da otvorite druga vrata na suprotnom kraju mosta. (Vrata su tempirana ali se ne zatvaraju naročito brzo.) U ovoj sobi su signalne rakete i pokretni blok. Gurnite blok da dođete do drugog prekidača. On otvara poklopac u oblasti levo od sobe sa vratima s točkom. Idite sada tamo (tako što ćete izaći iz ove sobe, pratiti prozore s desne strane do kraja, pa skrenuti levo i nastaviti prema uglu).

[Prim.prev. NAPOMENA O BAGU: Meni se često dešava da se vrata ne zatvore, pa kada povučem blok Lara ostane zarobljena iza vrata. Ako vam se to desi, pokušajte da skačete i prevrćete se kao ludi u uglu između vrata i bloka dok se ne nađete na drugoj strani, ili restartujte snimljenu poziciju i pokušajte ponovo.]

Sada možete skočiti u vodu i isplivati napolje da dođete do KLJUČA OD KABINE. Da ga nađete, pratite stenoviti zid dalje od poklopca, skrenite desnp kroz otvor u stenama, pa opet desno oko olupine. Možete pokušati da ubijete 2 ajkule i 3 barakude koje vas ometaju ili samo plivati brže od njih. Ključ je na dnu blizu nekakvih malih biljaka. Ako je neophodno, vratite se do poklopca po vazduh.

(NAPOMENA: Alternativni metod za ovu oblast je da ne otvorite odmah poklopac. Dok je još zatvoren stanite iznad njega i koristite pištolje da upucate ajkule i barakude kroz zatvorena vrata. Treba dosta vremena ali vam omogućava mnogo opuštenije plivanje. Samo pazite da ne stojite na poklopcu kada su ajkule direktno ispod. One grizu Laru i kroz vrata!)

Osim ključa, možete pronaći TAJNU #3, Zlatnog zmaja u blizini. Naspram otvora poklopca je pećina. Da dođete do nje, plivajte preko i na gore. Unutra ćete naći figuricu (plus 2 para granata i BACAČ GRANATA ako ste našli sve tajne).

(UPOZORENJE: Preporučujem da sačuvate sve ili bar većinu vaših granata za poslednja dva nivoa igre. Postoji par neprijatelja kojih se možete prilično lako rešiti koristeći granate a koje je vrlo teško ubiti na drugi način. Nemojte posle reći da vas nisam upozorila.)

Vratite se na MOST i upotrebite ključ da otvorite vrata KABINE. (Opet, KABINA je soba sa 4 pravougaona prozora, pored pravougaone jame u podu. Vrata i ključaonica su u hodniku na levoj strani.) Povucite prekidač u KABINI da otvorite poklopac u podu napolju. Sada se možete spustiti u jamu i gurnuti pokretni blok ispod prekidača. Popnite se na njega i upotrebite prekidač da otvorite poklopac na plafonu KABINE.

STAKLENA TAVANICA KOJA JE SADA BAZEN: Idite kroz taj poklopac i pratite prolaz iznad do velike sobe. Na spratu ispod su 2 loša momka, a još 2 ronioca su dole u vodi. Možete ih upucati odozgo. Kada budu mrtvi, spustite se kroz otvoren pod na ravnu platformu u uglu velikog otvora s vodom. Uzmite M-16 municiju i mali paketić od tipova, i 3 seta M-16 municije iz mračnog udubljenja. (NAPOMENA: Ako niste pokupili M-16 JURIŠNU PUŠKU ranije, dobićete je sada umesto jednog seta municije.)

Možete ubiti ronioce odozgo ako želite, mada ćete možda morati da skačete u vodu i penjete se napolje da ih izmamite. (NAPOMENA: Vodite računa da HODATE preko krhotina stakla.) Kada voda bude čista, zaronite i idite kroz prolaz skriven iza buradi na dnu mora. Ubijte barakude ako hoćete, ili ih samo izbegavajte zajedno sa jeguljama u prolazu. Pratite pećinu do metalnog otvora. Ovo je kraj nivoa.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]