Nivo 9: LIVING QUARTERS (Stambene prostorije)

Neprijatelja: 21 Predmeta: 8 (12) plus 1 ključ i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne. Među ostalim predmetima dobićete harpunsku pušku, automatske pištolje, sačmaru i Uzije ako ih niste dobili ranije.)

POD VODOM/SOBA S MAŠINAMA: Započinjete nivo na mestu gde ste završili prethodni. Plivajte kroz metalni luk i okolo na levo. Poluga ovde otvara poklopac u olupini na suprotnoj strani ove oblasti. Uđite i upucajte tipa s palicom koji izlazi da vas dočeka. Uzmite njegov mali paketić pa idite kroz ulaz odakle je on došao. Sada ste u mašinskom odeljenju Maria Dorie. Visoki stubovi su mašinski klipovi (bar ja tako mislim).

SOBA SA GORIONICIMA: Idite do ulaza u suprotnom uglu sobe i pratite prolaz, ubijajući 2 grubijana usput i uzmajući njihovu municiju za automatike i harpune. (NAPOMENA: Ako ste spavali za tastaturom i još nemate AUTOMATSKE PIŠTOLJE i HARPUNSKU PUŠKU, dobićete ih ovde umesto municije.) Skrenite levo, skočite preko buradi koja se kotrlja ka vama, i ubijte još jednog lošeg momka. Primetite polugu na zidu pored mesta odakle ste ušli. Ona otvara vrata na vrhu rampe, ali ne možete još doći do nje. Za sada, idite do vrha rampe i okrenite se ka gorionicima. Skočite iz zaleta da uhvatite pukotinu, pa se pomerajte na desno preko svih gorionika. Spustite se dole i povucite prekidač ovde da isključite vatre.

Idite kroz otvor iznad i na levo. Nastavite dok ne dođete do sobe sa prekidačem. Povucite ga da promenite položaje klipova. Spustite se kroz otvor u podu da se vratite u mašinsko odeljenje. Popnite se gore desno i skačite iz mesta sa hvatanjem preko klipova. Naoružani tip čeka u sobi na kraju, i možda ćete uspeti da ga sredite odavde. Pre nego što skočite do ovog ulaza, skočite iz zaleta na platformu desno da dobijete TAJNU #1, Srebrnog zmaja. Odatle, skočite iz zaleta i uhvatite ivicu ulaza. Ubijte lošeg momka ako već niste i uzmite njegovu municiju za automatike.Hodnik sa pokretnim blokovima

HODNIK SA POKRETNIM BLOKOVIMA: Pratite prolaz dok ne dođete do ćorsokaka sa pokretnim blokom. (Sledeća sekvenca je ilustrovana na dijagramu desno.) Gurajte blok dokle možete (tri puta). Otkrićete otvor s leve strane koji vodi dole u sobu ispod i drugi otvor, takođe s leve strane, malo dalje. Uđite u drugi otvor, gde ćete pronaći još jedan pokretni blok. Gurnite ovaj blok jednom. Vratite se do prvog bloka, i idite desno. U oblast iza prvog bloka pronaći ćete 2 kutije čaura za sačmaru. (NAPOMENA: Ako još nemate SAČMARU, pronaći ćete je ovde.)

(NAPOMENA O BAGU: U nekim verzijama igre nema prvog pokretnog bloka u ovom hodniku. Umesto toga, možete odmah došetati do udubljenja sa čaurama i uzeti ih. Ipak, ne zaboravite da pomerite drugu kutiju, da bi se mogli popeti gore posle silaska u sobu sa prekidačem za klipove.)

Spustite se u sobu ispod i upotrebite taj prekidač ponovo da bi namestili klipove kao što su bili. Popnite se natrag u hodnik sa blokovima. Okrenite se, skočite preko rupe i vratite se niz hodnik do ulaza iznad mašniskog odeljenja. Skačite opet preko klipova do druge strane. Skočite iz zaleta i uhvatite ivicu udubljenja desno. Popnite se i pomerite prekidač da poplavite sobu sa gorionicima.

POPLAVLJENA SOBA SA GORIONICIMA: Sada kada je pod vodom, možete otplivati do one poluge i povući je da otvorite vrata na vrhu rampe. Plivajte kroz ova vrata pa dole niz otvor u podu. Ubijte ronioca i plivajte gore do malog otvora s vazduhom pored onog kroz koji ste ušli. (NAPOMENA: Ako imate malo harpuna, možete odmah požuriti do ovog otvora i upucati ronioca odatle.)

MORSKO DNO: Plivajte kroz plavi otvor u kome raste morska trava. Držite se levog zida da izbegnete gladnu jegulju i nećete morate da trošite harpune da je ubijete. Povucite polugu da otvorite poklopac na tavanici izvan ove pećine. Ponovo uđite u brod tuda.

SOBA SA CEVIMA: Naoružani stražar vreba na cevi iznad, pa ga ubijte pre nego što krenete dalje. Jednostavna prečica vam može omogućiti da preskočite sledeći deo posla. Skočite iz mesta na uzdignuti stazu koja ide sredinom sobe. Postavite Laru na kvadrat napravljen od srebrne rešetke, tri kvadrata od zida sa prekidačem. Napravite korak prema desnoj strani kvadrata. (Pogledajte snimak ako niste sigurni gde da stojite.) Skočite iz mesta sa tog mesta da uhvatite plavu cev ispred. Popnite se. Pratite cev do kraja. Skočite iz zaleta do ulaza obloženog drvetom (Ako ovo upali, možete preskočiti dole do dela o ODELJENJIMA ZA PUTNIKE.)

Ako ne možete da uhvatite cev, koristite ovaj duži način: Skočite iz mesta na uzdignutu stazu koja ide sredinom sobe. Povucite prekidač na jednom kraju staze da otvorite vrata na suprotnom kraju. Unutra, desno od vrata, su 2 prekidača. Oni dižu par rasklopivih platformi na suprotnoj strani sobe, iznad jame sa polomljenim staklom. Tempirane su, ali se ne spuštaju tako brzo, pa nema potrebe za panikom. Povucite prekidač bliži vratima, pritisnite Gledanje, skočite u levo, povucite drugi prekidač, pritisnite opet Gledanje, pa Kotrljanje. Skočite iz zaleta da zgrabite jednu od rasklopivih platformi. Pomerajte se na desno do stabilne platforme gde se možete popeti.

Ovde ćete naći još jedan prekidač. Povucite ga da spustite još jednu rasklopivu platformu u sobi sa cevima. Spustite se na pod, pređite sobu do niske rampe, popnite se tamo i vratite se u drugu sobu. Pređite do daleke leve strane. Sada kada ste spustili platformu ovde, možete iskoristiti kose metalne blokove da dođete do police iznad: Stanite licem prema nižem kosom bloku u uglu. Napravite korak unazad. Pritisnite i držite tastere za Skok i Akciju. Lara će skočiti na niži blok, odskočiti na viši blok, pa skočiti i uhvatiti visoku platformu ispred. Popnite se, okrenite se, i skočite iz zaleta preko procepa gde je bila rasklopiva platforma.

Idite duž cevi do vrha, gde ćete naći pokretni blok. Povucite kutiju desno tako da možete skočiti iza nje na levu stranu. (Pogledajte snimak ako vam nije jasno.) Odskočite i visite da cevi gde je bila kutija, pomerajte se levo i popnite se. Okrenite se i skočite iz mesta da zgrabite platformu ispred. Pratite mračni hodnik do kraja, skliznite niz rampu desno i produžite preko cevi dok ne budete mogli skočiti preko do ulaza obloženog drvetom.

ODELJENJA ZA PUTNIKE: Pratite prolaz dok ne dođete do sobe. Ubijte tipa sa odvijačem, pa skrenite u prvi prolaz desno. Ovde ćete naći TAJNU #2, Zlatnog zmaja, u jami sa staklom. Stanite na ivicu otvora okrenuti prema zmaju i pritisnite Akciju + Kotrljanje da skočite unutra preko stakla. (Ili, ako imate problema sa ovom tehnikom, stanite na ivicu jame i skočite da zgrabite otvor iznad. Popnite se u malu, mračnu sobu, pa se spustite kroz lomljive ploče da padnete pored zmaja.) Sada strpajte u ranac vašu nagradu, hodajte kroz staklo, popnite se iz jame i idite oko ugla.

Skliznite niz kosinu, skačući u poslednjem trenutku da preletite preko lomljivog poda sa krhotinama stakla ispod. Primetite muziku... primetite Zmaja od žada na morskom dnu kroz prozor.

Nastavite do poplavljenog dela poda. Ovda su 2 barakude. Jednu bi trebalo da možete ubiti odmah pištoljima. Drugu ćete možda morati da namamite bliže ili prosto plivate brže. Jedna od podnih ploča pod vodom će se polomiti kada stanete na nju, otvarajući podvodni prolaz. Isplivajte napolje i uzmite TAJNU #3, Zmaja od žada (zajedno sa 4 seta M-16 municije ako ste pronašli sve tajne).

Vratite se u brod i produžite. Kada dođete do kosog bloka, skočite na lomljive ploče ispod njega. Ovoga puta nema ništa opasno ispod njih. Sada iskočite na drugu stranu. Preko puta kosog bloka je zid koji možete uhvatiti. Stanite na stepenik pored kosine, licem prema zidu. Napravite 3 koraka na desno. Skočite bočno na kosi blok, skliznite, skočite i zgrabite vrh zida. Pomerajte se desno dok se ne budete mogli popeti i skočite dole na drugu stranu zida.

Idite kroz vrata i ubijte propalicu na odmorištu desno. Krenite uz rampu do sledeće sobe, i smaknite tipa s puškom ispod i levo. Nemojte još ići preko ograde. Prvo idite do kraja ove sobe, pored zlatnih kauča, i izvucite pokretnu kutiju da otvorite hodnik sa druge strane kutije.

Sada skočite dole do popločane oblasti i ubijte 2 napasnika koji se pojavljuju. Nastavite do dalekog kraja sobe, gde se možete spustiti u rupu sa još jednim pokretnim blokom. Izvucite ga, pa se popnite na vrh da upucate naoružanog tipa koji dolazi. Kada bude mrtav, idite iza kutije i pokupite KLJUČ OD POZORIŠTA.

POZORIŠTE: Vratite se do hodnika koji ste ranije oslobodili. (NAPOMENA: Ako niste pomerili kutiju koja blokira hodnik ranije, možete to učiniti sada. Upotrebite drveni sanduk na sredini poda da skočite preko ograde na sprat. Sada idite levo pored zlatnih sedišta da pronađete pokretnu kutiju. Povucite je jednom. Skočite natrag preko ograde na niži sprat i skrenite u sada slobodan hodnik desno.) Pratite hodnik do stepenica i ubijte tipa s palicom koji silazi. Sada se vratite do zaključanih staklenih vrata i upotrebite ključ da ih otključate.

Unutra je jedan zloća dole i još 2 neprijatelja u loži desno. Možete upucati jednog od tipova u loži odozdo. Skočite preko i ubijte drugog, uzmite Uzi municiju (ili UZIJE ako ih još nemate) i upotrebite prekidač da otvorite zavesu na sceni. Grubijan sa odvijačem čeka iza zavese, pa ga upucajte, i dovucite pokretni sanduk ispod otvora da se popnete gore. Spustite se u sobu iza i idite do dalekog kraja, izbegavajući jamu sa krhotinama stakla. Pritisnite dugme da poplavite rupu u kojoj ste našli ključ od pozorišta.

Vratite se tamo, ubijajući tipa sa puškom koji pokušava da vas zaustavi u hodniku i uzimajući njegove čaure za sačmaru. Plivajte preko poplavljene oblasti i popnite se u ulaz da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]