Nivo 5: OFFSHORE RIG (Platforma u blizini obale)

Neprijatelja: 20 Predmeta: 19 (21 i Uziji) plus pištolji, automatski pištolji, harpunska puška, sačmara, 3 propusnice i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne.)

PRITVOR: Započinjete ovaj nivo u sobi punoj sanduka. Proverite vaš inventar. Iako su ljubazno ostavili Lari njene signalne rakete i municiju, loši momci su joj oduzeli sva njena oružja. Izgleda da ćete ih morati uzeti natrag.

Jedan od zidova je napravljen od prozora a pored njih su zaključana vrata. Srećom neki od tih sanduka se mogu pomeriti, otkrivajući prolaz u zadnjem levom uglu. Tu je prekidač koji otvara vrata. Vrata se brzo zatvaraju, pa povucite prekidač, pritisnite taster za Gledanje, pa se prevrnite i istrčite. Ako morate da se penjete preko sanduka, nećete uspeti, pa budite sigurni da ste raščistili stazu.

BAZEN I PODVODNI PROLAZ: Alarmi će se uključiti i čuvari će vrlo brzo biti ovde, zato zaronite u vodu i plivajte do druge strane aviona pre nego što izronite. Samo pazite da se ne približite previše onom ogromnom propeleru. Ako priđete bliže od buradi na dnu bićete usisani među sečiva. Da, tamo je je jedna od tajni, ali nemojte još pokušavati da je dobijete.

Dole na levoj strani ventilatora je poluga. Ako budete pažljivi možete joj prići sa strane i povući je da otvorite vrata s druge strane ventilatora. Idite oko buradi i držite se blizu zida dok se približavate. Moraćete plivati držeći taster za desno da bi prošli pored ventilatora u otvor a da ne budete iseckani.

Pratite podvodni prolaz dok ne budete mogli izroniti. Na zidu pod vodom, malo ispod otvora kojim ste došli, je poluga. Povucite je da otvorite poklopac na kraju tunela blizu ventilatora. Sada možete plivati natrag, proći kroz otvor i uzeti TAJNU #1, Zmaja od žada.

Vratite se kroz podvodni prolaz do sobe s polugom i popnite se iz vode. Pratite prolaz dok ne izađete napolje. Krenite desno, preskočite procep i ne zadržavajte se ispred onih prozora. Čuvari vas mogu primetiti i napasti. Siđite na kraju staze i pritisnite dugme na zidu da otvorite poklopac ispod aviona.

AVION: Plivajte ispod aviona i popnite se unutra. Pritisnite dugme da isključite motore. Vratite se kroz povodni tunel na dok ispod prozora. Ovoga puta, idite do kraja crne staze sa oštećenom ogradom na kraju. Potrčite i skočite sa ove staze da zgrabite krilo aviona pored propelera. Popnite se i idite preko aviona. Propadnite kroz poklopac na krovu, koji se otvara kada stanete na njega. Zgrabite PIŠTOLJE i krenite uz merdevine.

ŽUTA KARTICA I BRAVA: Sada se možete vratiti na platformu sa koje ste pobegli. Doplivajte sa desne strane, iza zida, tako da vas čuvari ne primete pre nego što vi ugledate njih. Popnite se i krenite ka vratima desno. Dva čuvara, jedan sa palicom, drugi sa sačmarom, istrčavaju. Pobrinite se za njih i uzmite veliki paketić i ŽUTU PROPUSNICU.

Uđite kroz vrata kroz koja su oni došli, izbegavajući rampu sa buradi. Ona će se skotrljati dole ako stupite na rampu. Pratite prolaz do sobe gde možete upotrebiti karticu u ŽUTOJ BRAVI da otvorite vrata. Uđite u sobu i pritisnite dugme da isključite alarm.

MENZA I SPAVAONICA: Pratite prolaz na desno. Okrenite točak da otvorite vrata. Dva radnika sa palicama napadaju, jedan od pozadi, pa se pobrinite za njih. Jedan ima mali paketić. Vrata na vrhu rampe se zatvaraju kada se približite, pa iskoristite vrata sa točkom da uđete u spavaonicu. Još jedan tip sa palicom izlazi. Ubijte ga i uzmite njegov veliki paketić. Idite u trezariju i pokupite 2 gomile harpuna i 2 seta municije za automatike. (Bez obzira koliko se trudite, ne možete pokupiti cigarete ili kafu... do dođavola!)

Uđite u spavaonicu. Momci su ljubazno ostavili neke stvari na krevetima - AUTOMATSKE PIŠTOLJE i municiju za njih, kao i HARPUNSKU PUŠKU i 2 gomile harpuna.

Na plafonu između poslednja dva kreveta je poklopac koji se otvara kada pritisnete dugme na prvom gornjem krevetu levo. Zatvara se posle određenog vremena, pa morate da žurite. Pritisnite dugme, pa se prevrnite, trčite do poslednjeg kreveta desno, skočite uvis i popnite se, prevrnite se, dođite do ivice, skočite i uhvatite ivicu otvora pa se popnite. (Pritiskanje tastera za Gledanje odmah nakon što pritisnete dugme će vam omogućiti da vidite ono što Lara vidi, umesto vrata kako se otvaraju, i pomaže vam da imate bolju kontrolu.)

SOBA SA GORIONICIMA: Pratite prolaz do kosine. Skliznite unatraške i uhvatite ivicu. Siđite merdevinama do dna. Levo su 2 pokretna bloka. Izvucite onaj desno i gurajte ga do druge strane sobe. Sada izvucite drugi blok napolje, gurnite ga jednom prema sredini sobe, pa idite iza njega i gurnite ga do platforme sa gorionicima. Skočite iz zaleta sa bloka i uhvatite merdevine iznad vatre. Popnite se do vrha.

CRVENA KARTICA I BRAVA: Pratite hodnik, ubijte tipa sa palicom koji napada, i uzmite njegovu CRVENU PROPUSNICU. Nastavite dok ne ugledate merdevine s leve strane. Popnite se do vrha i uzmite TAJNU #2, Srebrnog zmaja. Siđite dole i nastavite uz stepenice. Završićete u maloj sobi ispunjenoj vodom u kojoj ste bili ranije. Izađite napolje i ponovo uđite u sobu u kojoj ste upotrebili žutu karticu, razbijajući prozor da uđete.

Idite u sledeću sobu i ovoga puta krenite levim prolazom. Radnik sa pištoljem i doberman vas sačekuju. Kada budu mrtvi, uzmite Uzi municiju od tipa. Krenite uz rampu, skačući u stranu da izbegnete burad koja se kotrlja. Na vrhu, upotrebite karticu u CRVENOJ BRAVI da otvorite vrata.

Čim uđete, 3 radnika će pokušati da vas zaustave, pa se pobrinite za njih i uzmite mali paketić, čaure za sačmaru i signalne rakete kao naknadu za neprijatnosti. Alarmi će se uključiti, ali tu ništa ne možete učiniti, pa samo nastavite sa svojim poslom. Popnite se na platformu levo. Pronađite pokretni blok u uglu i gurnite ga jednom. Idite okolo na suprotnu stranu i povucite blok jednom. Opet se vratite iza njega i gurnite ga još jednom. Sada možete skočiti iz zaleta sa staze pored praznog bazena da zgrabite ivicu bloka, popeti se i skočiti da uhvatite otvor iznad. (NAPOMENA: Pogledajte snimke ako imate problema ovde.)

DVA BAZENA I ZELENA BRAVA: Kada skrenete iza ugla naoružani propalica počinje da puca u vas, pa ga ubijte i uzmite njegove čaure za sačmaru. Uđite u sobu i upotrebite prekidač na levom zidu da poplavite prvi od dva bazena napolju. Primetite ZELENU BRAVU ovde. Uskoro ćete dobiti karticu za nju. Vratite se putem kojim ste došli, pa preplivajte bazen do oblasti sa žutim tankom (rezervoarom). Skočite preko cevi na metalnu površinu. Skočite uz rampu i povucite prekidač da otvorite poklopac u sobi sa zelenom bravom.

OGROMNA SOBA SA VODOM DOLE: Idite do otvora poklopca i uskočite unutra. Pratite prolaz, skliznite niz rampu i pogledajte okolo. Ne možete ih sve videti odavde, ali u ovoj velikoj sobi se nalazi sedam neprijatelja. Možete se boriti sa svima njima izbliza ili samo sa dvojicom. Pretpostavljam da možete ukapirati "Stalone način", ali evo mojih saveta za bezbedniji način: Krenite do desnog kraja staze i pogledajte okolo. Izvucite pištolje pošto Lara može opaziti 2 ronioca u vodi pre vas. Ona ih verovatno može srediti obojicu sa ove staze.

(NAPOMENA: Ako odlučite da se borite sa roniocima na njihovom nivou, barem skočite u vodu na levom kraju staze da bi imali trenutak da se saberete pre nego što navale. Možete se takođe popeti na betonsku platformu pri osnovi stuba ako treba. Ako se popnete na na platformu desno - onu se zlatnim zmajem - moraćete se boriti sa još 2 neprijatelja istovremeno.)

Takođe upamtite mesta dvojice tipova na drugim metalnim stazama. Ne možete ih upucati odavde, ali znaćete šta da očekujete. Sada krenite manje ili više u smeru skazaljke na satu preko raznih staza. Počnite na levom kraju one staze kod ulaza. Skočite iz zaleta i uhvatite stazu preko puta. Ponovo skočite iz zaleta na malu platformu ispred i malo na levo. Odatle, skočite na malu platformu desno, pa na sledeću stazu. Odmah sredite tipa sa sačmarom na sledećoj platformi. Skočite preko da uzmete njegovu SAČMARU i ubijte propalicu koji puca na vas sa sledeće platforme. Skočite do njegovog leša, uzmite čaure za sačmaru i potražite još jednog tipa na stazi iza. Trebalo bi da ga možete srediti odavde.

ZELENA KARTICA: Skočite iz zaleta na stazu na zidu iza stubova. Primetite otvor iznad. Kasnije ćete izlaziti ovuda. Potrčite i skočite ukoso na stazu gde je poslednji loši momak umro. On nema ništa korisno, ali u zastakljenom udubljenju na zidu je ZELENA PROPUSNICA. Upucajte staklo i uzmite je.

Skočite dole u vodu (pazite na ronioce ako ih niste već ubili). Popnite se na betonsku platformu na kojoj je TAJNA #3, Zlatni zmaj. Dva tipa sa palicama će vas napasti. Ako ste slabi sa zdravljem, popnite se na platformu da ih izmamite, pa plivajte do druge platforme, popnite se na nju i upucajte ih sa sigurnog mesta. Uzmite zmaja (dobićete i UZIJE i 2 seta municije ako ste našli sve tajne). Takođe ćete dobiti mali paketić od jednog od leševa.

Plivajte do betonske platforme u dalekom uglu sobe. Popnite se iz vode i skočite da uhvatite merdevine na zidu. Popnite se gore i skačite preko staza natrag do izlaza. (NAPOMENA: U slučaju da izgubite orijentaciju, izlaz je otvor visoko na sredini jednog od zadnjih zidova. Kada ste okrenuti ka izlazu, zid sa ulazom i udubljenjem u kome ste našli zelenu karticu je sa vaše desne strane, kao na ovom snimku.) Popnite se u ovaj otvor i pratite prolaz do merdevina. Popnite se uz njih i nastavite dok se ne budete mogli spustiti. Sada ste natrag u sobi sa ZELENOM BRAVOM, i radnik sa palicom i malim paketićem vam blokira put. Pobrinite se za njega pa uđite, upotrebite isti prekidač da isušite prvi bazen i ponov napunite drugi. Iskoristite zelenu karticu da otvorite vrata.

Skočite u bazen, plivajte kroz otvor na dalekoj strani i niz dugi prolaz. Kada dođete do rešetke, povucite polugu da je otvorite i nastavite dok ne budete mogli izroniti. Krenite uz stepenice do sledećeg nivoa.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]