Nivo 4: OPERA HOUSE (Opera)

Neprijatelja: 46 Predmeta: 25 (29) plus 2 ključa, relej, električna ploča i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne. U ovom nivou ćete pronaći Automatske pištolje, Uzije i Bacač Granata ako ih niste nabavili u prethodnim nivoima.)

IZNAD KANALA: Započinjete nivo na platformi iza ogromnog drvenog sanduka koji se ljulja na konopcu. Na doku ispod je naoružani stražar. Možete pokušati da ga sredite odavde, sačekati da dođete na drugu stranu kanala, ili skočiti unazad sa platforme u kanal, izvući oružje i pucati u njega dok padate. On nosi municiju za automatike. (NAPOMENA: Ako niste dobili AUTOMATSKE PIŠTOLJE u Veneciji, dobićete ih ovde umesto municije. Takođe, kada ubijete plaćenika, možda biste hteli da preplivate na drugu stranu kanala. Preko puta doka na kome je stražario ćete pronaći poster Đanija Bartolija, čuvenog mađioničara/okultiste i oca vašeg glavnog neprijatelja, Marka Bartolija. Tu nema ničega drugog, ali je interesantan detalj iz igre.)

Plivajte do dalekog levog ugla kanala (levo ako je Lara okrenuta leđima ka ulazu u nivo). Popnite se merdevinama do prvog odmorišta. Sada se okrenite i popnite se na platformu iznad. (Sredite onog lošeg momka ako niste ranije.) Pomerite prekidač ovde, koji otvara poklopac u blizini.

Popnite se merdevinama na sprat iznad. Skočite iz zaleta na belu platformu na drugoj strani kanala. Skočite još jednom iz zaleta i zgrabite ivicu platforme na kojoj ste počeli nivo. Pomerajte se na desno da izbegnete ljuljajuću kutiju i popnite se. Skočite iz zaleta preko kanala kroz otvoren poklopac, izbgavajući onaj sanduk. (NAPOMENA: Ja sam to izvela sa daleke desne strane platforme, iskošena malo na desno da dobijem odgovarajući ugao.)

Dva gadna tipa sa palicama su tu dole, pa se pobrinite za njih. (Prim.prev. Jedan vas očekuje dole, a drugi će se pojaviti kada krenete uz stepenice, tako da se ne morate boriti s obojicom istovremeno.) Onda uzmite mali paketić od jednog od njih, i UKRAŠENI KLJUČ koji su čuvali. Izlazna vrata na vrhu stepeništa su se automatski otvorila kada je drugi tip ušao, pa izađite tuda. Vratite se opet na platformu gde ste započeli nivo.

Ovoga puta, skočite iz zaleta na malu ravnu oblast na popločanom krovu napred (kutija koja se ljulja i poklopac bi trebalo da vam budu s leve strane sada). Odatle, skočite napred na kosi krov, skliznite i uhvatite ivicu, pa se spustite na ravni kvadrat ispod. Okrenite se i skliznite unatraške niz kosinu, hvatajući ivicu. Pomerajte se levo dok ne budete ispred prozora. Sada pustite taster za Akciju i brzo ga opet pritisnite da se pustite i zgrabite sims ispod. Popnite se.

Upucajte prozor i uđite u sobu, HODAJUĆI preko polomljenog stakla. (NAPOMENA: Polomljeno staklo je kao šiljci; ako Lara potrči preko njega umesto da polako hoda, gotova je.) Krenite na levo i popnite se merdevinama. Otključajte vrata na kraju hodnika ukrašenim ključem koji ste "oslobodili". Pratite prolaz iza i popnite se sledećim merdevinama na krov.

KROV: Sledeća oblast, ostaci trulog krova, je slična lomljivim pločama koje ste susretali ranije. Do dna ima stvarno mnogo ali prelazak nije tako težak kao što izgleda. Samo zapamtite da treba da se krećete bez prestanka. Namestite Laru licem prema oblasti koja ima procep, tri drvena kvadrata, još jedan procep, još dva drvena kvadrata i još jedan procep. Dođite do ivice, pa skočite iz mesta na prvu drvenu platformu. Odmah počnite da trčite. Skočite iz zaleta sa ove drvene platforme na sledeću, pa skočite iz zaleta da uhvatite ivicu na dalekoj strani. Sada se popnite.

Skrenite desno i idite do drvenog kvadrata, popnite se, i nastavite dok ne dođete do otvora desno. Ispod je propalica sa pištoljem, i još jedan zloća sa palicom i 2 dobermana koji će vas pojuriti čim dotaknete pod. Moj savet je da prvo ubijete naoružanog tipa s ulaza, skočite odatle na kupolasti krov, pa onda sredite drugog tipa i pse. (Prim. prev. Možete i njih upucati sa ulaza; ako odu, pokušajte da visite da bi ih namamili bliže.)

Još 2 tipa sa pištoljima izlaze kada počnete da istražujete, pa se otarasite i njih. Ako ne ostanete na kupoli, onda budite vrlo oprezni da ne bi slučajno upali u rovove sa dve strane građevine; puni su polomljenog stakla. Sada idite i pokupite plen: čaure za sačmaru, municiju za automatike i po jedan mali i veliki paketić.

Primetićete zlatnog zmaja dole u jednom od rovova. Ignorišite ga za sada. Kasnije ćete imati priliku da ga bezbedno pokupite. Otvor u uglu levo od ulaza je takođe zamka puna stakla. Izbegavajte je.

Krenite ka otvoru u dalekom levom uglu sa sandukom koji se ljulja. Da izvedete skok a da vas sanduk ne udari, morate se prilično precizno namestiti. Treba da budete okrenuti ka kutiji tako da se ljulja prema vama i dalje od vas, ali ne treba da budete baš ispred nje. Umesto toga, stanite na ivicu kupole, na najbliži ravni kvadrat koji je odmah levo od kutije. Dođite do ivice i zakoračite u levo najdalje što možete. Odskočite natrag, pa potrčite, skočite, zgrabite platformu i popnite se pored kutije. (Pogledajte ovaj snimak da vidite odakle treba da započnete skok iz zaleta.) Skočite dole u mračnu oblast ispod, gde ćete naći dugme. Pritisnite ga da otvorite poklopac napolju na krovu.

Dva grubijana, jedan s palicom, drugi s vatrenim oružjem, izlaze kada se otvori, pa se popnite i upucajte ih odozgo. Jedan od njih ima čaure za sačmaru i signalne rakete.

KABINA ZA KONTROLU RASVETE: Sada se možete spustiti dole u kabinu iz koje se kontroliše rasveta napuštene zgrade opere. Ovde ćete naći 2 prekidača. Onaj desno ne radi jer mu nedostaje električna ploča, koju morate da pronađete. Onaj levo otvara kapiju tako da možete ući.

Pre nego što krenemo dalje, znajte da opera ima 4 nivoa, ne računajući podrum, kabinu za rasvetu i krov. Da bi opis bio jasniji, nazivaću prizemlje (gde se nalazi scena) Prvi nivo, i tako dalje do četvrtog nivoa, na kome počinjete sa istraživanjem.

4. NIVO (VRH): Siđite i idite kroz mračnu oblast na desno. Ovde se nalazi zamka sa stenama koja se aktivira kada krenete niz kosinu. Najbolje je da je sada aktivirate, pošto ćete se vraćati ovamo a dotle ćete možda zaboraviti na nju. Čim čujete stene kako se kotrljaju, pređite na desnu stranu i bićete bezbedni. Sada pritisnite dugme ovde da zatvorite kapiju koju ste maločas otvorili da bi mogli ući u glavnu dvoranu. Skočite uvis i zgrabite merdevine, pa se popnite do ulaza.

Pre nego što skočite dole u sobu, primetite ogromnu vreću s peskom koja visi s tavanice ispred vas. Srešćete još nekoliko ovakvih. Kada Lara prođe ispod njih, one padnu i zgnječe je, pa budite pažljivi. S ovim na umu, skočite dole i pobrinite se za propalicu sa pištoljem koji dolazi s leve strane. Uzmite njegov mali paketić pa krenite u pravcu iz koga je on došao. Dvostruka vrata se još ne otvaraju, pa pratite hodnik. Ubijte 2 dobermana koji napadaju. Primetite LIFT desno. Tu je i prekidač, ali tabli pored nedostaje relej, koji ćete morati pronaći.

Vratite se odakle ste došli, pa idite desno. Dvostruka vrata se otvaraju i još jedan propalica sa pištoljem i doberman istrčavaju. Ubijte ih. Iz oblasti u kojoj su se pojavili, okrenite se i pogledajte preko otvorene dvorane. Videćete stražara okultistu koji patrolira na trećem nivou. Možete ga upucati odavde.

3. NIVO: Visite i spustite se kroz otvor na sprat ispod. Ako se spustite na ivicu otvora najbližu otvorenoj sobi, čućete klik kada se vrata otvore i grubijan sa palicom i još 2 psa uđu. (Ako se spustite na drugom mestu oni neće izaći dok ne stignete do prizemlja.) Upucajte ih odozgo. To može potrajati nekoliko minuta, ali sačuvaćete zdravlje (i potrošnu municiju) i možda čak i videti ovog okultistu kako hoda po vodi, pa je vredno čekanja.

1. NIVO (PRIZEMLJE): Sada se spustite u prizemlje. Uzmite grubijanov veliki paketić. Primetite oronulu zidanu oblast na zadnjem zidu. To je zamka sa stenama, koja se aktivira kada prođete ispred nje. Opet, možda biste želeli da je aktivirate sada da bi izbegli nezgode kasnije. Ne trudite se da idete iza vrata odakle su tip i psi izašli; tamo nema ničega osim još jedne opasne zamke sa stenama.

2. I 3. NIVO OPET: Upotrebite niske stepenike u zadnjem delu sobe da pomognete Lari da se popne natrag na drugi nivo. Skačite preko procepa do leve strane (kada se okrenuti ka sceni). Da bi odatle došli do trećeg sprata, hodajte do ivice gde postoji otvor iznad i parče poda iznad i ispred vas. Skočite iz mesta i zgrabite ovu platformu. Popnite se, okrenite se i skočite preko do mesta gde se nalazi stražarev leš (pod uslovom da ste ga ranije ubili). Uzmite njegova 2 seta municije za automatike.

Možete primetiti VRATA I KLJUČAONICU na zadnjem kraju ovog sprata, pa dodajte jedan ključ vašoj "listi želja". Za sada, idite do otvora u bočnom zidu blizu mesta gde ste se upravo popeli. Skočite dole u vodu i izađite na prvi stepenik, ubijajući pacova. Okrenite se i skočite iz mesta i zgrabite platformu preko vode i iznad. Ubijte još jednog pacova ovde. Okrenite se i pogledajte gore. Na spratu iznad je naoružani čuvar, zajedno sa psom i 2 pacova. (NAPOMENA: Možda ćete uspeti da upucate čuvara odavde. Lakše ćete ga nanišaniti skačući gore-dole, ali pazite da ne skočite preko ivice. Takođe, može vam se desiti da dugo čekate da opet prođe, pa ako ne štedite zdravlje, verovatno ćete želeti da se prosto popnete gore i završite s tim.) [Prim.prev. Zapravo i ne morate skakati u vodu i peti se gore ubijajući pacove - možete samo skočiti iz mesta sa ivice otvora, pritiskajući Akciju da ne udarite glavu, i pašćete tačno pred čuvara.]

SVLAČIONICA: Pratite hodnik do prozora. Razbijte ih pa visite i spustite se u svlačionicu ispod. Pomerite prekidač da otvorite jedna vrata. Klizite napred niz otvor za ventilaciju, skačući u poslednjem trenutku da zgrabite platformu iznad i izbegnete da vas ogromni ventilator isecka na komadiće. Uzmite UKRAŠENI KLJUČ. Popnite se na najvišu zidanu platformu. Stanite licem prema ventilatoru ispod. Skočite u stranu na iskošenu površinu, skočite napred, zgrabite platformu ispred vas i popnite se. Ubijte pacova pre nego što nastavite dalje kroz tunel.

TUNELI ZA VENTILACIJU: Kada dođete do raskrsnice, skočite iz zaleta preko iskošenog tunela. Lara će glavom udariti o tavanicu i bezbedno će doskočiti ispred ventilatora. Sada koračajte unazad do ivice i skočite iz mesta na platformu iznad ventilatora. Opet, odstupite do ivice i opet skočite iz mesta gore i Lara će preskočiti drugi ventilator. (NAPOMENA: I skokom unazad sa ivice takođe se mogu preći ovi ventilatori.) Pre nego što nastavite niz prolaz, okrenite se i skočite iz mesta da zgrabite ivicu mračnog udubljenja iznad. Popnite se i pažljivo hodajte prema sledećem ventilatoru da uzmete TAJNU #1, Zmaja od žada. Sa ivice ovog prolaza, skočite iz mesta dole, pritiskajući Akciju da se dočekate na platformu ispod.

Nastavite do male sobe sa pokretnim sandukom. Povucite ga jednom. Pomerite prekidač iza njega da otvorite vrata koja vode natrag u svlačionicu. Sada odgurnite kutiju jednom od zida, i gurajte je kroz vrata u svlačionicu dok ne bude uz niski stepenik. Popnite se na prozorsku platformu gde ćete naći još jedan sanduk. Upucajte prozore. Gurnite drugi sanduk kroz razbijen prozor na vrh prvog sanduka. Sada se možete popeti preko naslaganih sanduka do sobe iznad. Ubijte čuvara sa palicom koji vas čeka tamo gore. Pratite hodnik natrag do platformi iznad malog bazena. Skočite iz mesta da zgrabite platformu iznad, popnite se i nastavite natrag do dvorane.

SCENA: Skočite iz zaleta ili izvedite lastavicu i zaronite u poplavljenu jamu za orkestar. Upotrebite podvodni blok da se popnete na scenu. Jedan doberman istrčava kroz vrata levo da vas dočeka. Pobrinite se za njega i lošeg momka koji počinje da puca u vas iz auditorijuma (oblasti gde bi trebalo da je publika). Takođe pazite na 2 vreće s peskom. Tip ne nosi ništa korisno, ali ipak pređite vodu. To će izmamiti drugog snajperistu, koji će izaći kroz vrata levo od scene. Ubijte ga i vratite se na scenu da uzmete njegovu Uzi municiju.

Uđite kroz vrata levo od scene i pomerite prekidač da otvorite kapiju iznad desnih vrata. Primetite svetli predmet u vodi ispod poda. Dobićete ga za par minuta. Sada, krenite ka vratima na drugom kraju scene. Dva grubijana s palicama izlaze kada se približite. Jedan ima veliki paketić. Uđite u sobu iz koje su došli. Duž dva bočna zida su viseće vreće s peskom koje treba spustiti pre nego što bezbedno nastavite, pa protrčite ispod njih da bi popadale.

Sada se vratite do ulaza i popnite se na platformu gde ste upravo otvorili kapiju. Krenite ka levoj strani platforme, izbegavajući polomljeno staklo. Okrenite se prema najnižoj tački pukotine u zidu od cigala. Skočite iz zaleta da uhvatite ovu pukotinu, pa se pomerajte na levo dok se ne budete mogli popeti. Pomerite prekidač da spustite pokretni most i slušajte zlokobnu muziku. Spustite se na pod, vratite se do ulaza i opet se popnite na platformu s polomljenim staklom.

Ovoga puta pređite most koji ste upravo spustili. Skočite iz zaleta i zgrabite drvenu platformu u dalekom levom uglu sobe. Popnite se na nju, pa se popnite u udubljenje iznad. Odatle možete upucati pacova na visokoj platformi na drugoj strani sobe. Kada bude mrtav, skočite iz zaleta i uhvatite ivicu ove platforme. Popnite se. Sada treba da tempirate skok pored ljuljajuće vreće s peskom. Izbegnite drugu vreću u potpunosti tako što ćete skočiti na ravnu oblast desno od nje. Uđite u prolaz iza i pomerite prekidač. To spušta vreću s peskom na sceni koja razvaljuje poklopac. Skliznite niz rampu i skočite momenat pre kraja da proletite kroz otvor poklopca i padnete u vodu ispod. Ili pažljivo siđite i uskočite. (NAPOMENA: Još ne možete stići do bele platforme iznad scene, pa ne mučite Laru sa skakanjem.)

POD VODOM ISPOD SCENE: Kada budete u vodi okrenite se ka rampi sa koje ste skočili radi orjentacije. Prođite kroz otvor levo, produžite dok ne budete opet mogli skrenuti levo. Na jednoj strani ove potopljene sobe je prekidač. Pomerite ga da otvorite izlaz iz ove oblasti na trećem nivou. Na suprotnoj strani sobe, malo ispod površine, je mali otvor. Plivajte kroz njega i pratite uzani tunel do TAJNE #2, Srebrnog zmaja.

Vratite se na površinu. Odavde skrenite levo i produžite dok ne izronite u sobi sa merdevinama koje idu gore. Izađite iz vode i uzmite RELEJ koji ovde leži, pa se popnite merdevinama do vrata koja ste malopre otvorili.

LIFT: Popnite se na četvrti nivo, idite hodnikom u zadnjem desnom uglu dvorane i upotrebite RELEJ (Relay box) da popravite LIFT. Povucite prekidač da ga pošaljete dole, pa ukoso skočite na platformu sa merdevinama na desnoj strani otvora lifta. Popnite se, pa oprezno hodajte preko polomljenog stakla da uzmete TAJNU #3, Zlatnog zmaja (plus 4 seta Uzi municije ako ste našli sve tajne). Levo je udubljenje sa prekidačem; povucite ga da otvorite izlazna vrata. Šetajte do izlaza, uzmajući dodatnu Uzi municiju na podu pre nego što odete. (Ili, ako niste dobili UZIJE u prethodnom nivou, dobićete ih sada.)

Vratite se u hodnik pored otvora lifta i povucite prekidač da vratite lift gore. Povucite ga opet, pa uskočite u lift da siđete u prizemlje. Kada se vrata otvore, istrčite i sredite 2 tipa s pištoljima koji čekaju u zasedi. Uzmite njihove 2 kutije čaura za sačmaru.

POD VODOM ISPOD OTVORA LIFTA: Sada povucite prekidač ovde da pošaljete lift gore, i skočite dole u vodu. Okrenite se ka merdevinama, plivajte levo, pa levo, i opet na levo. Izronite i uzmite ELEKTRIČNU PLOČU koju ste ranije videli kroz pod u sobi pored scene. Vratite se do otvora lifta po vazduh, pa plivajte levo, pa desno, u sobu sa mnogo niskih stubova. Na dalekom desnom zidu je poluga koja otvara obližnju kapiju. Povucite je i izađite. Popnite se na žuti tepih i ubijte pacova ako niste ranije.

OPET KABINA ZA KONTROLU RASVETE: Upotrebite niz skokova iz mesta sa hvatanjem da se popnete uz platforme natrag do trećeg nivoa. Sada idite do zaključanih vrata pozadi auditorijuma i upotrebite ukrašeni ključ da ih otvorite. Uskočite u ulaz. Držanje tastera za Akciju dok skačete sprečiće vas da udarite glavu. Naći ćete se natrag u sobi ispod KABINE ZA RASVETU. (Ako niste aktivirali onu zamku sa kotrljajućim stenama, pazite se.) Pritisnite dugme opet da otvorite kapiju iznad, pa se popnite merdevinama do kabine. Postavite ELEKTRIČNU PLOČU (Circuit board) na mesto i upotrebite prekidač desno da podignete zavesu na sceni.

(NAPOMENA: Mnogi ljudi se žale da su pomerili ovaj prekidač i ništa se nije desilo. Ako ste ga isprobavali kada ste prvi put ušli u kabinu, ništa se nije desilo jer je nedostajala električna ploča. Moraćete ga sada opet pomeriti da bi bio u ispravnom položaju. Znaćete da ste uspeli kada ugledate velike Fiama Nera zastave i četvrtasta vrata u zadnjem delu scene, kao na ovom snimku.)

Siđite merdevinama u mračni hodnik ispod kabine za rasvetu. Popnite se u ulaz koji ste ranije otključali, pa se spustite do prizemlja. Propalica sa pištoljem će izaći na scenu da vidi šta se dešava. Možete ga eliminisati sa ove strane bazena. Zatim, preplivajte do scene i ubijte psa i 2 dodatna tipa sa palicama koji izlaze kada stignete tamo. Čuvajte se padajuće vreće s peskom levo od vrata. Uzmite čaure za sačmaru i mali paketić od njihovih bivših vlasnika pre nego što nastavite.

IZA SCENE: U sobi iza scene videćete nekoliko desetina drvenih sanduka, od kojih je jedan pokretan. (NAPOMENA: Pokretni sanduk je pri dnu gomile ispod svetla, na desnoj strani sobe ako ste okrenuti ka otvoru iznad. Malo je svetlije boje od ostalih. Pogledajte ovaj snimak ako imate problema.) Izvucite ga i pomerite prekidač iza da opet spustite zavesu.

Popnite se uz kutije, kroz otvor i na belu platformu iznad scene. Grubijan sa palicom izlazi da patrolira ispod, pa ga upucajte odavde, ali pazite na padajuću vreću s peskom na levoj strani platforme. On ne nosi ništa korisno, pa, kada bude mrtav, krenite desno (kada se okrenuti ka zadnjem delu auditorijuma), pređite preko platforme sa drvenim podom i idite dole u malu sobu sa rupom u podu. Skočite i uhvatite ivicu otvora iznad rupe. Pomerite prekidač ovde da otvorite mala vrata ispod. Možete ih iskoristiti da se vratite u ovu sobu ako promašite skok i ne budete hteli da startujete snimljenu poziciju.

Umesto da pokušavate da skočite ili protrčite pored vreće s peskom, stanite u udubljenju sa Larinim stopalima jedan korak od ivice i skočite ukoso na iskošenu ivicu. Skliznućete na ravno mesto van dohvata vreće. Odatle, pripremite se za trk pored vreće, držeći se jedne strane.

SKLADIŠTE/IZLAZ: Ispod je još jedna soba puna sanduka. Umesto da skočite dole u gužvu, vrlo oprezno tempirajte skok sa desne strane ulaza pored ljuljajućeg sanduka do naslaganih sanduka desno (skočite kada sanduk krene na levu stranu). Odatle bi trebalo da možete upucati super-opasnog tipa sa dva pištolja i 2 dobermana. Sada se spustite dole i sredite još jednog lošeg momka koji se pojavljuje. Kada završite s njim, pokupite 3 para granata, mali paketić i Uzi municiju. (Ako niste dobili BACAČ GRANATA u prvom nivou, dobićete ga umesto jednog para granata.)

Popnite se na nisku kutiju u dalekom kraju sobe. Skačite preko vrhova sanduka, izbegavajući one koji se ljuljaju, natrag do kraja na kom ste ušli. Desno od ulaza je prekidač na zidu koji otvara izlazna vrata. Naoružani plaćenik će izaći, ali možete ga upucati odavde ako ste strpljivi. Uzmite njegovu Uzi municiju i krenite ka izlazu. Možete zastati na trenutak da se divite pogledu na Veneciju noću pre nego što se ušunjate u avion i završite nivo.

Scena: Lara krišom ulazi u avion i krije se u skladištu. Delimično uspeva da čuje razgovor koji se vodi u kabini. Za zapis dijaloga pogledajte ovde.

[Prethodni nivo]

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]