Nivo 6: DIVING AREA (Ronilačka oblast)

Neprijatelja: 34 Predmeta: 27 (31) plus M-16, 2 propusnice, 2 mašinska čipa i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne. Među ostalim predmetima dobićete i Uzije, automatske pištolje, sačmaru i harpunsku pušku, ako ih niste dobili u prethodnom nivou.)

Nastavite uz stepenice do velike, vodom ispunjene sobe. Ne ulazite još u vodu, ili će Laru usisati ogromni ventilator. Umesto toga skočite iz zaleta i zgrabite merdevine na suprotnoj strani sobe. Popnite se gore i pratite prolaz do prekidača koji isključuje ventilator. Vratite se do vode i plivajte iza ventilatora i niz tunel da pokupite 2 para granata. Vratite se u glavni bazen. Pronađite podvodnu polugu na levoj strani i povucite je da otvorite vrata na platformi napred. Izađite iz vode i pratite prolaz.

SOBA SA KUKAMA: Kada uđete u sobu, 2 čuvara i doberman napadaju s leve strane. Prvo se pobrinite za njih, pa, ako želite, posvetite pažnju dvojici tipova na drugoj strani bazena. Dva tipa na ovoj strani nise čaure za sačmaru i 2 seta Uzi municije. (NAPOMENA: Ako niste dobili UZIJE u prethodnom nivou, dobićete ih sada zajedno sa jednim setom municije.)

Pređite vodu skačući na platforme i vodeći računa da vas ne udari jedna od kuka koje se ljuljaju. Postoji stepenište koje vodi natrag na stazu u slučaju da upadnete u vodu. Jedan način da pređete: Stanite na ivicu staze, licem prema desnom bloku. Skočite iz mesta i zgrabite ivicu kada kuka krene na drugu stranu. Pomerite se skroz desno i popnite se van putanje kuke. Okrenite se levo i kada kuka krene na drugu stranu, skočite iz zaleta na drugu platformu i zgrabite ivicu. Popnite se, okrenite se desno i skočite iz zaleta na drugu stranu. Ubijte momke sa palicama ako već niste, pa uzmite mali paketić i signalne rakete.

BAZEN SA TOKSIČNIM OTPADOM: U sledećoj sobi, skliznite niz dugačku kosinu u sredini da se dočekate u malom otvoru. Pokupite TAJNU #1, Srebrnog zmaja. Popnite se iz otvora i skliznite ostatak puta dole, skačući u poslednjem trenutku (bez hvatanja) da doskočite na platformu iznad bazena sa otrovnim otpadom. (NAPOMENA: Ovo je težak skok, ali samo nastavite sa pokušajima; uspećete.)

Pratite prolaz levo do vrlo dugačkih merdevina. Popnite se do vrha i nastavite do sobe sa otvorom u podu. Pokupite municiju za automatike i 2 seta M-16 municije. Visite i spustite se u otvor da skliznete unatraške niz rampu ispod. Uhvatite kraj, pustite i uhvatite platformu ispod. Popnite se, ubijte naoružanog tipa koji čeka ovde i uzmite 2 seta municije za automatike. (NAPOMENA: Ako niste dobili AUTOMATSKE PIŠTOLJE u prethodnom nivou, dobićete ih ovde umesto jednog seta municije.)

OGROMNA OTVORENA SOBA/PLAVA KARTICA: Pratite stazu na levo dok ne dođete do otvora u ogradi. Odatle skočite iz zaleta na iskošeni bočni zid i skliznite na malu, četvrtastu platformu ispod. Uzmite PLAVU PROPUSNICU. Skočite na pod pa se popnite u otvor levo. Pratite prolaz do otvora. Skočite iz zaleta da zgrabite merdevine, pa se vratite na stazu istim putem kao i ranije.

PLAVA BRAVA/VELIKI ČETVRTASTI HODNIK: Ovoga puta, idite desno do vrata sa PLAVOM BRAVOM. Upotrebite karticu da uđete. Sledeća vrata se automatski otvaraju. Sada ste u četvrtastom hodnik koji ide oko velike sobe u sredini. Iza ugla na desno su 2 dobermana. Iza levog ugla vreba tip sa bacačem plamena sa još 2 psa. Mislim da je lakše prvo otrčati desno i srediti dva psa pa se okrenuti i pucati u pse i tipa s bacačem plamena dok se približavaju. Ako pokušate da prvo sredite tipa, može vam se desiti da se povlačite među pse iza vas.

SOBA S BAZENOM I KRUŽNOM TESTEROM: Vrata centralne oblasti se još ne otvaraju, kao ni dvoja vrata na spoljnom obodu hodnika, pa počnite kod vrata najdalje od mesta gde ste ušli. Upotrebite točak da ih otvorite, pa krenite niz stepenice. Propalica sa palicom vas dočekuje, pa ga smaknite. Sada ste u sobi sa bazenom koji ima blok i kuku iznad i kružnu testeru na drugoj strani. U zastakljenoj kancelariji su 2 grubijana koji šetaju kao majmuni u kavezu. Vi samo nastavite sa svojim poslom; oni neće izaći dok ne otvorite vrata kasnije. Gurnite pokretnu kutiju da otkrijete ELEKTRIČNU TABLU kojoj fali čip, koji ćete uskoro pronaći.

Uskočite u vodu i zaronite ka otvoru dole i na levo. Ronilac sa harpunskom puškom vreba u zasedi, pa ili mu uzvratite iz vaše harpunske puške ili plivajte natrag do niske platforme u uglu bazena najbližem ulazu, popnite se iz vode i sredite ga odatle.

Duboko udahnite ikrenite dole niz taj podvodni tunel. Evo šta treba da radite: uđite u prolaz, plivajte desno, pa nastavite pravo napred, prilepljeni uz dno da vas ne bi odvukla struja između dve rešetke. Povucite polugu da otvorite jednu od rešetki, obrnite se, idite na desno kroz otvorenu rešetku, desno i opet desno. Povucite drugu polugu, koja otvara vrata negde drugde. Pritisnite Gledanje da se ponovo orijentišete ako treba, pa nastavite dok ne budete mogli skrenuti desno i opet desno. Ova rešetka se otvara automatski kada se približite. Plivajte kroz nju, skrenite levo, opet levo, i izronite na mestu gde ste počeli.

HELIPAD: Izađite iz vode i vratite se uz stepenice u veliki četvrtasti hodnik. Krenite levo do drugih vrata sa točkom. Uđite i krenite uz stepenice. Tri tipa će pokušati da vas zaustave, pa se pobrinite za njih i produžite. Na žalost, nećete stići helikopter koji poleće. Pretražite leševe da uzmete municiju za automatike, čaure za sačmaru i veliki paketić. (NAPOMENA: Ako niste dobili SAČMARU u prethodnom nivou, dobićete je umesto čaura.)

Pređite sletište za helikoptere do kontrolne sobe iza. Tamo se nalaze 2 gorionika sa poklopcem u podu između. Prekidač desno isključuje prvi gorionik, a dugme levo isključuje drugi. Povucite prekidač, otrčite do poklopca i upadnite unutra. Zgrabite M-16 PUŠKU i municiju i požurite natrag. Sada cela sekvenca: Povucite prekidač, skočite u stranu, napravite korak u stranu, pritisnite dugme, skočite u stranu, trčite i skočite preko poklopca, pokupite MAŠINSKI ČIP na kraju prolaza, prevrnite se, trčite i skočite preko poklopca i napolje.

SOBA SA BAZENOM I ŽUTIM TANKOVIMA: Vratite se u sobu sa BAZENOM I TESTEROM. Postavite čip tamo gde pripada da otvorite obližnja vrata. (NAPOMENA: Treba da pomerite sanduk blizu ulaza da otkrijete mesto za čip ako već niste.) U sledećoj sobi, sredite 2 tipa - jednog sa palicom i njegovog drugara sa bacačem plamena koji vreba iza velikog žutog rezervoara levo. (Preporučujem da prvo sredite tipa sa bacačem plamena, pa makar i dobili malo batina od tipa s palicom.) Onaj sa palicom ima mali paketić, a na podu levo su 2 gomile harpuna. (NAPOMENA: Ako već nemate HARPUNSKU PUŠKU, dobićete je ovde umesto jedne gomile harpuna.)

Srebrna vrata preko puta ulaza se otvaraju automatski kada priđete. Uđite i pritisnite dugme koje otvara rešetku na dnu bazena. Zaronite da uzmete TAJNU #2, Zmaja od žada.

DUBOKI BAZEN SA PODMORNICOM: Podvodni tunel vodi na levo. Kada uđete, 2 ronioca se pojavljuju. Ubijte ih, idite po vazduh i pratite ovaj prolaz dok ne budete mogli izroniti u velikoj sobi. Daleko ispod je mala podmornica, koju ćete uskoro opet videti. Postoji jedna mala platforma na koju se možete popeti iz bazena. Odatle, upucajte 2 grubijana sa palicama. Popnite se iza vas i povucite prekidač da otvorite kontrolnu sobu natrag u sobi sa BAZENOM I TESTEROM.

Pre nego što uskočite u vodu, potražite još jednog ronioca. Možda ćete uspeti da ga upucate odozgo. (Uskakanje u vodu i ponovno penjanje na platformu ga može izmamiti.)

NATRAG U SOBI SA BAZENOM I TESTEROM: Vratite se kroz podvodni tunel do sobe s testerom i sredite 2 ljuta kancelarijska radnika koji sada slodobno trče okolo. Uzmite njihov mali paketić i Uzi municiju. Uđite u kontrolnu sobu i upotrebite prekidač da pomerite blok i kuku. Iskoristite viseći betonski blok da skočite preko do oblasti sa testerom. Primetite crvenu karticu pored smrtonosnog sečiva. Trebaće vam, ali deo električnog kola koji isključuje testeru nedostaje. Budite strpljivi. Idite iza sanduka u uglu i pritisnite dugme koje otvara tunel u oblasti sletišta za helikoptere.

NATRAG KOD HELIPADA/CRVENA BRAVA: Vratite se ovamo (gore do četvrtastog hodnika, skrenite levo), eliminišući 2 naoružana tipa i 2 psa koji vas presreću na stepeništu. Pretražite tela da nađete čaure za sačmaru i Uzi municiju. (NAPOMENA: Ako nekim slučajem još nemate SAČMARU, dobićete je ovde umesto čaura.) Spustite se u novootvorenu oblast, idite kroz vrata i spustite se u sobu ispod. Tip sa bacačem plamena i još jedan propalica sa palicom ne deluju baš srećno što vide Laru. Kada budu gotovi, uzmite MAŠINSKI ČIP. Primetite vrata sa CRVENOM BRAVOM ovde.

PONOVO BAZEN I TESTERA/CRVENA KARTICA: Vratite se u sobu s testerom i upotrebite čip da isključite testeru. Uzmite CRVENU PROPUSNICU i donesite je do vrata koja otključava (pogledajte pasus iznad). Propalica sa sačmarom čeka dole. Kada bude mrtav, nastavite niz prolaz dok se ne budete mogli spustiti dole. Ovde su momci koje ste (nadam se) ubili ranije preko vode. Uzmite njihov mali i veliki paketić, zajedno sa 2 gomile harpuna koji leže na podu. Izađite kroz druga vrata.

Pratite ovaj hodnik. Doći ćete do vrata koja se ne otvaraju. Pratite vodom ispunjeni prolaz levo. Dok koračate kroz vodu čućete kako Bartoli ispituje monaha, koga ćete ubrzo upoznati. Uđite u sobu i sredite 2 čuvara sa staze. Pre nego što priđete monahu u sredini sobe, uđite u sobu levo, gde ćete naći TAJNU #3, Zlatnog zmaja (i 4 seta Uzi municije ako ste našli sve tri tajne). Priđite monahu da vidite scenu koja sledi.

Scena: Za zapis dijaloga iz scene pogledajte ovde.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]