Nivo 2: VENICE (Venecija)

Neprijatelja: 24 Predmeta: 19 (23) plus automatski pištolji, 3 ključa i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne.)

KUĆICA ZA ČAMCE I VILA: Ovaj nivo počinje u uličici. Krenite napred i pobrinite se za dobermana koji napada iz dvorišta ispred. Snajperista će pucati u vas sa balkona desno, pa se pobrinite i za njega. On ima jedan ključ, ali moraćete se kasnije vratiti po njega, pošto je balkon previsoko da bi se dohvatio odavde. Nastavite niz uličicu levo od mesta odakle ste ušli. Još jedan pas i tip sa palicom će pokušati da vas spreče, pa ubijte i njih, i uzmite propalicin mali paketić.

Preko puta doka (pristaništa) su velika drvena vrata kućice za čamce. Proplivajte ispod vrata i pritisnite dugme na dalekom zidu, što otvara vrata u jednoj od zgrada koje ste ranije prošli. Plivajte natrag i popnite se na dok pored male drvene zgrade. Uđite u ovu zgradu i uzmite signalne rakete sa stola. Pritisnite dugme da otvorite poklopac i ili se idite merdevinama ili se samo popnite kroz otvor na drugi sprat. Pritisnite još jedno dugme ovde da otvorite drugi poklopac, i popnite se na krov.

Zgrada na kojoj stojite dodiruje veću zgradu. Pucajte u prozor i uđite. Jedan doberman je na straži u sobi levo. Ubijte ga, pa napustite ovu sobu za sada i izađite kroz prozor naspram onog kroz koji ste ušli. Skočite na crveni platneni krov, pa na balkon i uzmite KLJUČ KUĆICE ZA ČAMCE od snajperiste kojeg ste ranije upucali.

Vratite se u sobu sa šarenim podom, idite preko zastakljene staze i pomerite prekidač koji otvara vrata napolju. Vratite se u sobu s šarenim podom, upucajte prozor i skočite iz zaleta sa simsa na crveni platneni krov s druge strane kanala. Idite levo preko tri crvena platnena krova do vrata koja ste malopre otvorili sa prekidačem. Uđite i pomerite još jedan prekidač da otvorite velika vrata ispod.

Skočite dole u vodu, plivajte ispod vrata kućice za čamce i upotrebite ključ da otključate vrata. Odmah zatim se pojavljuje propalica sa pištoljem na doku kod drvene zgrade. Prvo isplivajte iz kućice za čamce i pobrinite se za njega, oduzimajući njegove AUTOMATSKE PIŠTOLJE. Onda se vratite, popnite se u gliser i vozite ga kroz vrata pored ograde, koja ste upravo otvorili prekidačem iznad.

IZMEĐU (USTAVA): Desno, blizu ovog ulaza je mali prolaz sa TAJNOM #1, Srebrnim zmajem, plus jedna kutija signalnih raketa. Ako želite, možete sići merdevinama odavde i ubiti 2 pacova. Vratite se u gliser i nastavite pravo napred. Skrenite desno i pređite čamcem preko vodopada. U vodi ispod vodopada je TAJNA #2, Zlatni zmaj. Kada ga uzmete, idite kroz jedini izlaz iz ove sobe u sobu sa brojnim stubovima. Pod vodom odmah s leve strane od ulaza su 2 kompleta Uzi municije. Desno je platforma sa 2 pacova koje ste možda malopre ubili. Na dalekoj levoj strani je još jedna platforma sa vratima, prozorom i merdevinama koje idu gore.

I na ovoj platformi je jedan pacov; ubijte ga pre nego što krenete dalje. Vrata neće da se otvore, pa izvucite oružje i priđite prozoru. Lara će nišaniti u propalicu iza prozora, pa ga razbijte i rešite se neprijatelja. Onda uzmite njegovu municiju za automatike i čaure za sačmaru u mračnom uglu. Dovezite čamac u udubljenje desno od merdevina (primetite polugu visoko na levom zidu). Ovo je zapravo ustava (brana), koja će vas podići u sledeću oblast. Vratite se u sobu gde ste ubili lošeg momka i povucite prekidač da zatvorite vrata ustave i podignete nivo vode. Popnite se merdevinama, skočite u vodu i povucite polugu da otvorite izlazna vrata.

KANALI: Sledeća oblast pomali liči na lavirint, pa sam napravila mapu. Nije srazmerna, već više šematska. Narandžasti blok označen sa ULAZ je USTAVA preko koje dolazite u ovu oblast. Opisi koji slede odnose se na oblasti označene slovima. Verovatno se možete snaći bez mape, ali može vam pomoći.

BAŠTA NA KROVU: Idite levo od ulaza, skrenite na uglu i razbijte tri gondole da raščistite prolaz. Pre nego što nastavite, iskrcajte se na doku kod kog su gondole bile parkirane. Popnite se na platformu i skočite preko kanala, zgrabite crvenu ceradu i popnite se na nju. Skočite preko na kameni most desno. Jedan doberman i propalica sa palicom će vas napasti s leve strane, a još jedan zloća sa pištoljem sa desne, pa sredite svo troje. Možete skočiti natrag na ceradu ili dok ako treba.

[Prim.prev. Jedan od načina da ih sredite je sledeći: skočite sa cerade na most (sa oružjem u rukama), i čim se doberman i njegov vlasnik pojave skočite unazad natrag na ceradu. Lara će u skoku uhvatiti na nišan jednog u njih, pa pucajte dok ne padne. Onda se vratite na most i sredite drugog neprijatelja. Tip sa pištoljem će se pojaviti tek kada dođete do desnog kraja mosta. Najbolji način da izbegnete njegove hice jeste da se maksimalno trudite da mu dođete iza leđa - trčite pored njega, prevrnite se i pucajte mu u leđa, pa kada se on okrene opet ponovite isto.]

Propalica s palicom ima veliki paketić, koji mu više neće biti potreban, a tip sa pištoljem ima ČELIČNI KLJUČ. Idite u baštu na krovu (A) i upotrebite čelični ključ da otključate vrata. Uđite, spustite se kroz otvor u podu i pomerite prekidač da otvorite prvu od dve metalne kapije (B). Kada se vratite u baštu na krovu, naoružani tip će vas čekati. Ubijte ga i uzmite 2 seta municije za automatike.

KAMENI DOK: Još jedan loš momak patrolira na kamenom doku niz kanal levo. Možete ga nanišaniti s mosta. Kada bude mrtav, idite i podignite 2 seta M-16 municije kod njega. Tu su i zaključana vrata (E), pa sada morate pronaći ključ za njih. Ili, možete prvo ići po ključ i pokupiti municiju kada se vratite. Tu je takođe i dodatni motorni čamac.

Vratite se u oblast kuda ste ušli. Iza ugla (kada prođete pored USTAVE desno od vas), je dok sa još jednim naoružanim propalicom. Ili se parkirajte pored doka i iskočite na njega, ili ostavite čamac blizu ustave i plivajte oko ugla, popnite se na dok, pa onda sredite lošeg momka. Pokupite veliki paketić i 2 kutije čaura za sačmaru sa leša. Odatle, možete ići gliserom ili plivati.

Nastavite pravo pored doka na kome ste upravo bili, skrenite u drugi kanal desno ispod belog kamenog mosta. Napred je dok sa 2 gondole pored. Razbijte gondole, pošte će vam ovde kasnije biti potreban čist prolaz. Kada stupite na dok, tip sa palicom izlazi kroz vrata. Ubijte ga i uzmite mali paketić koji je imao. Uđite u zgradu (C), ubijte 2 pacova, pa pomerite prekidač koji otvara vrata negde drugde (D).

Krenite kroz uzani kanal preko puta doka. Skrenite levo i izađite kod pokrivenog ulaza. Ovo su vrata koja ste upravo otvorili. Kada iskočite na ovaj dok, tip s pištoljem će se pojaviti na doku pored. Možete ga ubiti sada ili sačekati i uraditi to odozgo (ovo drugo je verovatno lakše). Uđite u zgradu (D) da nađete sobu sa plitkom vodom i merdevinama na zidovima. Na podu je GVOZDENI KLJUČ. Vrata kroz koja ste ušli se zatvaraju za vama, pa se popnite kroz rupu u plafonu. Na podu gornje prostorije vas dočekuju propalica sa palicom i pas. Ubijte ih i uzmite mali paketić sa leša. Povucite prekidač koji otvara izlazna vrata. Ako ga niste ubili ranije, možete upucati propalicu kroz procep između desne strane vrata i zida.

Gvozdeni ključ otvara vrata na kamenom doku (E). Vratite se tamo. Otključajte vrata i smaknite naoružanog tipa koji se pojavljuje, pa mu oduzmite mali paketić. (Ne zaboravite da pretražite drugi leš na doku ako niste ranije.) Uđite unutra i pomerite prekidač koji otvara drugu metalnu kapiju (F).

IZLAZ: Ispred izlaza su podvodne mine (x x x na dijagramu), koji se nalazi ispod sata iza kamenog doka. Sada bi bilo dobro da uzmete jedan čamac i aktivirate ih. Vozite prema minama i iskočite u poslednjem trenutku. Uništićete čamac, ali ostaje vam drugi.

Sada krenite ka sobi sa prekidačem za izlazna vrata (G): sa kamenog doka, idite kroz uzani kanal sa gvozdenim kapijama koje ste otvorili, produžite pravo ispod belog kamenog mosta, skrenite desno niz uzani kanal, pa levo pored dva doka i ispod mosta. Sada skrenite levo i završićete kod dva ulaza - jednog malog i jednog velikog. U ovoj sobi je dugme koje otvara izlaz, a čuva ga loš momak sa pištoljem. Ubijte ga spolja.

Preko puta je dugačka drvena rampa koja vodi do zastakljene staze. Idite gore, upucajte prozore, uđite na stazu i uzmite TAJNU #3, Zmaja od žada (plus 4 seta municije za automatike ako ste našli sve tajne).

Vratite se u sobu s dugmetom (G). Pretražite leš zbog još municije za automatike. Sada dolazi zabavni deo - trka do izlaza. Kada pritisnete dugme, izlazna vrata se otvaraju. Čim pređete preko rampe, tajmer se aktivira i morate stići kroz izlaz pre nego što zvono prestane da zvoni i vrata se zatvore. Postoje dva načina da se izvede: u stilu Džejmsa Bonda, i varanjem.

Bond: Lepo se smestite u čamac. Okrenite ga prema levoj strani rampe. Sada dodajte gas (Napred + Akcija) i preletite preko izlazne rampe i uz dugačku drvenu rampu. I dalje držeći Akciju, prođite kroz zastakljenu stazu i padnite u kanal ispod. Idite pravo napred ispod belog mosta, skrenite levo pa desno, idite ispod metalne kapije, kroz uzani kanal i ispod druge metalne kapije. Žestoko zaokrenite na desno pa jurnite kroz izlaz.

Varanje: Parkirajte čamac ispred izlazne sobe. Uđite, pritisnite dugme i proplivajte ispod vrata. Na ovaj način se tajmer ni ne aktivira i možete voziti čamac ili plivati do izlaza po slobodnom izboru. Manje stresno ali takođe i manje zabavno.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]