Nivo 3: BARTOLI'S HIDEOUT (Bartolijevo skrovište)

Neprijatelja: 37 Predmeta: 18 (22) plus Uziji, 2 ključa i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne. Ako niste dobili Automatske pištolje u prethodnom nivou, pronaći ćete ih u ovom.)

Započinjete ovaj nivo u čamcu sa druge strane vrata kroz koja ste se upravo provukli. Produžite pravo napred i kapija se automatski podiže. Parkirajte gliser pored velikih vrata levo, izađite na dok i ubijte 2 pacova. (I sada su vaši dani sa čamcem završeni... [uzdah].)

Krenite stepenicama levo. Grubijan sa palicom i još 2 pacova vas dočekuju. Kada sredite svo troje, uzmite grubijanov veliki paketić. Uđite u zgradu i produžite na gore, ubijajući još 2 pacova usput. Pomerite prekidač ovde koji otvara velika vrata. Još jedan loš momak sa palicom dolazi, pa idite da se sretnete s njim. Kada bude mrtav, uzmite njegov mali paketić pre nego što krenete dalje.

VILA: Čim uđete, 2 naoružana tipa vas pozdravljaju - jedan je na terasi iznad, drugi iza stubova - pa im lepo uzvratite. Uzmite čaure za sačmaru od onog u prizemlju. Imaćete priliku da pretražite stvari onog drugog za par minuta. Za sada, idite do prozora na levoj strani sobe. Pucajte da ij razbijete i ubijte 2 dobermana koji istrčavaju. Na podu ove sobe je mali paketić, signalne rakete i municija za automatike (ili, ako ih niste dobili u prethodnom nivou, AUTOMATSKI PIŠTOLJI).

Vratite se u glavnu sobu i skrenite levo. Nekoliko mehaničkih čuvara sa mačevima vam blokiraju put. Pažljivo prođite pored njih do kraja prolaza. Pomerite prekidač tamo koji otvara nekakva vrata napolju, a onda se vratite u glavnu sobu.

Pronađite najveću drvenu rampu i iskoristite je da se popnete na sprat: okrenite Laru leđima prema rampi i postavite je jedan kvadrat (oko tri koraka) ispred nje. Onda skočite unazad na rampu, odskočite i zgrabite platformu ispred. Ili, popnite se na zadnji deo rampe i skočite i uhvatite platformu dok klizite niz prednji deo. Pronađite pokretni blok sa cvetićima i gurnite ga do ograde (2 puta). Stanite pored bloka i skočite iz zaleta na terasu sa snajperistom kojeg ste ranije ubili. (Ili, još lakše, u prizemlju skočite uvis da zgrabite oštećeni zid u levom uglu iza glavnog ulaza. Popnite se gore i na levo da dospete na terasu.) Pokupite municiju za automatike kod snajperiste. Upotrebite oštećeni zid da pređete do prozorskog simsa oronulog izgleda.Spremite oružje i izađite na balkon. Snajperista će pucati na vas sa balkona desno - uzvratite mu.

ZADNJA VRATA: Okrenite se i idite do kraja balkona bez ograde. Trčite, skočite i zgrabite crveni platneni krov. Visite i pomerajte se levo. Popnite se i skočite unazad na terasu iza vas. Trčite, skočite i zgrabite malu drvenu platformu, popnite se, pa skočite na malu crvenu ceradu. Okrenite se i uskočite u ulaz ispod, koristeći taster za Akciju da skratite skok tako da Lara sleti pravo u otvor. Dva dobermana će se sjuriti niz stepenište, pa spremite oružje i pobrinite se za njih.

Nastavite uz stepenice. Tip sa pištoljem izlazi iz sobe na vrhu stepeništa desno. Kada ga eliminišete, uđite u ovu sobu i pronađite dobro sakriveni prekidač na zidu pored ulaza (s desne strane, kada ste okrenuti ka ulazu). Povucite ga da otvorite vrata na vrhu stepeništa. Ona vode do spoljne terase sa koje je snajperista pucao na vas ranije. Uzmite njegove čaure za sačmaru i TAJNU #1, Srebrnog zmaja.

Vratite se u sobu s prekidačem i žutim tapetama. Naoružani stražar patrolira na terasi s druge strane prozora. Razbijte prozor i pobrinite se za njega. Uzmite njegova 2 seta Uzi municije, pa pratite terasu do drugog prozora. Razbijte prozor, pa uđite. Dva tipa s palicama i jedan pas se pojavljuju kada dotaknete pod. Ubijte ih.

U kaminu je pokretni blok. Gurnite ga dva puta pa se popnite u prolaz iznad, ubijajući jednog pacova. Pratite prolaz do kosine sa sečivima na vrhu i dnu, i vatrenom zamkom i bazenom vode ispod. Skočite preko dva sečiva da se dočekate bezbedno na dnu. Vatre su tempirane. Kada stanete na drvenu platformu ona se ugase ali se vrlo brzo ponovo upale. Možete ih preći koristeći niz skokova iz mesta počinjući od linije gde se kvadrat u uglu i drveni kvadrat sastaju. Ako se Lara zapali, startujte snimljenu poziciju ili skočite u vodu i pokušajte opet.

BALSKA DVORANA: Kada pređete vatrenu zamku produžite do vrata, koja se automatski otvaraju. U balskoj dvorani dole je tip s pištoljem i još 2 dobermana. Možete ih ubiti s vrata ako želite.

Uđite u dvoranu i popnite se na prvi kosi blok. Sa više ivice skočite pravo uvis i zgrabite luster iznad. Popnite se. Trčite, skočite i zgrabite srednji luster i popnite se. Okrenite se desno i skočite iz zaleta na drvenu platformu sa prekidačem. Pomerite ga da otvorite tajno udubljenje na suprotnoj strani sobe, pa skočite iz zaleta natrag na srednji luster.

Okrenite se desno, potrčite, skočite i zgrabite treći luster i popnite se. Hodajte do ivice, skočite pravo uvis da uhvatite platformu iznad, i popnite se. Ubijte 2 pacova pre nego što krenete na desno oko stuba do oblasti popločane ciglama. Hodajte do ivice i popnite se na veliku potpornu gredu. Trčite i skočite na drvenu platformu na drugoj strani. Propalica s palicom iskače iza niskog zida od cigala, pa budite spremni za njega. Uzmite mali paketić koji je nosio. Popnite se na zidić, pa skočite preko do druge grede. Povucite tamo prekidač da promenite visinu lustera. Vratite se preko cigala na drveni pod, pa se spustite na prvi luster, koji je sada najviši.

Skočite iz mesta na srednji luster i još jednom na treći luster. Okrenite se levo i skočite iz zaleta u udubljenje koje ste ranije otvorili, uhvatite ivicu i popnite se unutra. Pokupite KLJUČ BIBLIOTEKE pa se vratite na treći luster, a sa njega na onaj srednji.

Kada budete na srednjem lusteru, okrenite se desno, prema zidu sa kaminom i udubljenjem u kome ste našli ključ. Iskočite Laru malo na levo i skočite iz zaleta na platformu ispred prozora. Povucite prekidač da otvorite poklopac iza kamina. Upucajte prozor i izađite na sims. Na desnom kraju je otvor u zadnjem delu dimnjaka. Spustite se kroz šaht u bazen ispod. (NAPOMENA: Možete se takođe spustiti na pod iz tajnog udubljenja, protrčati kroz kamin i pasti kroz otvor u vodu da ugasite vatru, ali je rizično.)

POD VODOM BLIZU ULAZA U BIBILIOTEKU: Kada izronite, knjige na platformi pokazuju da ste pronašli biblioteku. Ali pre nego što uđete, treba da imalo istražujete okolinu. Povucite podvodnu polugu da otvorite vrata prema sledećoj prostoriji. Uđite u ovu oblast i izronite licem okrenuti prema ogradi. Udahnite, pa zaronite na niže i na levo. Idite desno i nastavite pod vodom, oko stubova i kroz uzane prolaze. Pokupite 2 para granata i TAJNU #2, Zlatnog zmaja. Na zidu blizu Zlatnog zmaja je poluga koja otvara poklopac iznad. Povucite je i izronite po vazduh. (Možda je ovo očigledno, ali ako vam ponestaje vazduha, možete prvo povući polugu, udahnuti, pa onda pokupiti stvari.) Vratite se do ulaza u biblioteku putem kojim ste došli.

(NAPOMENA: Možete takođe uzeti Zlatnog zmaja i granate tako što ćete skočiti kroz neki od prozora balske dvorane u kanal ispod, pa uplivati u poplavljenu oblast kroz prozor. Međutim, ne možete doći od tajne oblasti do vrata biblioteke ako mala vrata nisu otvorena s druge strane. Znači, moraćete se vratiti u balsku dvoranu - ili kroz otvor poklopac iznad mesta gde ste našli Zlatnog zmaja, ili penjući se merdevinama na spoljašnjem zidu zgrade. Kada se vratite u dvoranu, penjite se po lusterima i upotrebite prekidač da otvorite poklopac iza kamina, kao što je opisano gore.)

BIBLIOTEKA: Otključajte vrata biblioteke pa uđite s oružjem u rukama. Grubijan s palicom izlazi iz sobe preko puta, pa ga sredite i uzmite njegov mali paketić. Idite u sobu iz koje je došao i popnite se uz police s knjigama levo. Ubijte 2 pacova koji vrebaju na vrhu druge police. Skočite preko, popnite se na policu i pomerite prekidač koji otvara jedna od vrata u glavnoj sobi. Naoružani plaćenik izlazi, pa siđite da ga sretnete.

Kada bude mrtav, krenite u sobu iz koje je izašao. Popnite se policama desno od vrata, okrenite se i skočite na vrh polica preko puta, pa se popnite na najvišu policu. Skočite ukoso do prozora, razbijte ga pištoljima i izađite na sims. Okrenite se i klizite unatraške niz ceradu (platneni krov), hvatajući ivicu. Popnite se i skočite unazad na balkon iza vas. (Ili, skliznite niz ceradu licem prema napred i skočite na balkon.) Skočite iz zaleta na krov ispod cerade, pa preskočite do zida od cigala. Možete videti kućicu za čamce preko kanala.

KUĆICA ZA ČAMCE: Hodajte duž zida do desnog kraja, gde se nalazi niska rampa. Stanite na najvišu tačku i potrčite, skočite i zgrabite krov kućice za čamce. Popnite se i idite do zadnjeg dela krova. Levo ćete videti još jedan zid od cigala sa otvorom iza. Skočite ukoso na vrh ovog zida, koristeći taster za Akciju da snizite luk skoka i dočekate se na zidu. Spustite se iza zida u vodu do kolena. Na podu su UZIJI.

Popnite se iz ove sobe i spustite se na stazu ispod. Idite okolo do vrata, smaknite naoružanog čuvara i uzmite njegovu municiju za automatike i KLJUČ ZA DETONATOR sa stola unutra.

Pređite kanal do vrata vrta, koja se automatski otvaraju. Propalica s pištoljem vas očekuje, pa ga sredite i maznite njegov veliki paketić. Vratite se u glavnu sobu i povucite prekidač tamo, koji otvara preostala vrata. Napolju u vrtu su 2 tipa s pištoljima. Kada uđete u sobu, možete ih videti kroz prozor. Ubijte ih i uzmite njihove čaure za sačmaru i Uzi municiju.

NAPUŠTENA ZGRADA: U vrtu iz kog su ova dvojica došla su vrata koja se automatski otvaraju kada priđete. Uskočite u kanal i preplivajte preko do dalekog levog ugla, gde ćete naći mesto na kome se možete popeti iz vode. Ubijte pacova, pa se popnite na platformu od cigala. Prođite pored detonatora za sada i popnite se na zid vrta. Pratite ga do kraja, popnite se na krov, upucajte jedan od prozora i uđite u sobu iza da uzmete TAJNU #3, Zmaja od žada (i 4 kutije čaura za sačmaru ako ste našli sve tri tajne).

(NAPOMENA: Ako vam ne smeta da propustite jedno ubistvo i eksploziju srednje veličine, možete sada ići prečicom do kraja nivoa. Izađite kroz prozor kroz koji ste ušli, skrenite desno i hodajte preko krova. Na uglu, popnite se na stazu od cigala. Pratite stazu okolo do zadnjeg desnog ugla krova. Spustite se dole, pa skliznite niz rampu da završite nivo.)

DETONATOR: Vratite se do detonatora i upotrebite ključ da izazovete eksploziju u zgradi gde ste malopre pronašli zmaja. Snajperista počinje da puca u vas sa balkona iznadm pa se pobrinite za njega pre nego što nastavite. (Možete ga lepo uhvatiti na nišan sa baštenskog zida, ali budite stalno u pokretu pošto ćete i vi biti na nišanu.)

Idite do porušene zgrade i popnite se na vrh. (Ne gubite vreme prebacujući se do snajperiste pošto nema ničega korisnog.) Sa vrha ruševina spustite se na stazu od cigala. Skliznite u sledeći nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]