Nivo 13: NATLA'S MINES (Natlini rudnici)

Neprijatelja: 3 Predmeta: 30, uključujući pištolje, magnume, sačmaru, Uzije, 3 osigurača i jedan ključ Tajne: 3

Ciljevi: Osnovni cilj je da povratite vaša oružja od zločestih ljudi koji su ih uzeli. Prvi korak u ovome je pronalaženje 3 osigurača da aktivirate dizalicu koja će spustiti kabinu. Unutra ćete naći vaše pištolje. Dalje treba da se probijate kroz rudnik i borite sa svakim od loših momaka. Konačno, pronađite ključ uz pomoć kojeg ćete ući u piramidu.

Opis: Plivajte napred i izronite u podzemnom jezeru. Desno (na zapadu) je mali vodopad. Levo (istok) je platforma sa drvenim sanducima. Napred i levo (jugoistok) je veća platforma sa nekakvom buradi i sanducima. Plivajte ispod i iza vodopada. Izronite i pratite prolaz dok se ne proširi. Na bližem levom zidu je prekidač. Povucite ga da otvorite kapiju negde drugde.

Vratite se do jezera i plivajte preko do platforme sa burićima i kutijama. Pratite tunel do pećine sa rudarskim kolicima koja blokiraju drugi tunel desno. Idite do gomile kamenja napred i izvucite sanduk. Popnite se preko njega i uđite u prolaz iza. Ovde ćete naći kapiju koju ste upravo otvorili i, iza nje, još jedan prekidač. Upotrebite ga da otvorite još jednu kapiju.

Vratite se do jezera i proplivajte ispod vodopada. Pratite prolaz pored prvog prekidača, popnite se u otvor i nastavite kroz sada otvorenu kapiju. Kada dođete do platforme iznad jezera, skočite iz zaleta do platforme sa drvenim barikadama. Nastavite do pećine sa kabinom koja visi sa tavanice. Lara će pogledati na gore dok budete prolazili, pokazujući da je ovo važno. Pokupite veliki paketić sa zemlje. Ne brinite; kabina se neće još spustiti. U zastakljenoj zgradi levo primetićete 3 mala otvora. Treba da pronađete 3 osigurača koji idu u njih. Takođe u ovoj zgradi je set municije za magnum.

Nastavite kroz (zapadni) otvor suprotno od mesta odakle ste ušli. Tu ćete naći 2 zgrade zabarikadirane daskama, gomilu guma i pokretni sanduk. Jedna kapija je pravo napred a levo iza guma je otvor. (Otvor vodi do pokretne trake gde ćete naći jedan od osigurača, ali ne možete još doći do njega.)

Idite okolo do druge strane sanduka i pomerite ga prema zgradi. Treba da postavite sanduk ispod otvora u tavanici. Skočite iz zaleta sa sanduka na krov zgrade. Spustite se kroz razrušeni deo krova. Pratite tunel do udubljenja sa prekidačem. Povucite ga i čamac natrag u jezeru će se pokrenuti prema drugoj platformi. Nastavite do kraja prolaza i spustite se na sanduk.

Pre nego što se vratite do jezera, uzmite jedan osigurač: Priđite kapiji naspram ulaza (između dve zgrade). Ona se otvara automatski. Iza kapije se nekakve šine, štraftaste barikade i kotrljajuće stene. Sada birajte ili laki ili teški put kroz ovu sledeću zamku. (1) Teški način: Hodajte napred do barikade da aktivirate prvu stenu koja dolazi sa strane. Onda uzmaknite i izvedite niz od 3 skoka iz zaleta preko barikada. Kod poslednjeg skoka, skrenite u vazduhu da doskočite na platformu desno i utrčite u prolaz na sigurno. (2) Prosto-k'o-pita način: Idite napred do prve barikade da aktivirate stenu koja će se dokotrljati sa strane. Uzmaknite malo pa se okrenite desno. Uhvatite ivicu platforme koja ide paralelno sa šinama ali se nemojte popeti na nju. Pomerajte se na levo do tačke taman pre mesta gde platforma ide blago nizbrdo. Sada se popnite na nju. Stena desno se neće zakotrljati. Okenite se levo i pratite platformu, preskočite procep, i nastavite do kraja. Pratite prolaz do OSIGURAČA #1.

Idite uz rampu, hodajte do mesta gde pećina ide naviše na levo, pa brzo odskočite natrag da izbegnete kotrljajuću stenu. Okrenite se levo i stanite ispod kose tavanice sa stenom iza i desno. Skočite na desno da aktivirate drugu stenu, pa skočite na levo na sigurno. Idite uz kosinu i nastavite do otvora u podu. Spustite se kroz njega. Sada ste na mestu odakle je prva ('sa jedne strane na drugu') stena došla. Idite napred do raskrsnice, pa na desno. To će aktivirati stenu iznad. Posle se možete popeti na platformu i pratiti je do mesta odakle je stena krenula (iznad i levo od kapije). Uđite u tunel levo i pratite prolaz do otvora gde se možete spustiti u pećinu sa dve zgrade.

Vratite se do jezera prateći istočni tunel (suprotno od kapije sa stenama). Preplivajte jezero i popnite se u čamac, koji ste ranije pomerili. Skočite iz zaleta na malu platformu sa kutijama. Popnite se preko kutija levo. Ovde ćete naći malu sobu prepunu "Natla Technologies" sanduka. Pokupite magnum municiju u udubljenju. Onda povucite tamniji sanduk (jedini pokretni sanduk do koga možete doći sada) jednom. Idite okolo na desno i gurnite ga u udubljenje gde je bila municija. Iza prvog je još jedan pokretni sanduk. Povucite ga dva puta. Idite oko njega na desnu stranu i povucite ga opet da otvorite prolaz iza. Uđite i povucite prekidač da pokrenete rudarska kolica.

Vratite se do jezera, plivajte na levo i popnite se na platformu sa burićima. Pratite prolaz do kolica. Uđite u tunel iza njih. Gurnite Natla kutiju dva puta. Idite oko nje i uđite u tunel iza. Hodajte napred oprezno i pokupite OSIGURAČ #2, koji leži na zemlji. Ne idite dalje inače ćete privući pažnju kauboja u pećini iza. Okrenite se i vratite se do Natla kutije. Popnite se na kutiju i popnite se u tunel iznad. Pokupite Uzi municiju i pomerite prekidač da otvorite kapiju blizu pokretne trake.

Vratite se do jezera. Preplivajte preko i iza vodopada. Pratite prolaz kroz pećinu sa visećom kabinom do pećine sa 2 zabarikadirane zgrade. Idite kroz otvor levo iza gomile guma. Nastavite napred kroz kapiju koju ste maločas otvorili. Ovde ćete naći Uzi municiju na zemlji i jedan prekidač. Pomerite prekidač da aktivirate pokretnu traku, koja će izbaciti OSIGURAČ #3 na zemlju ispred. Uzmite ga i vratite se u pećinu sa visećom kabinom. Postavite osigurače (Fuses) na njihova mesta u zastakljenoj zgradi, i dizalica će se uključiti, spuštajući kabinu.

Unutra ćete naći PIŠTOLJE. Zgrabite ih pa se popnite na krov zgrade. Skočite iz zaleta sa mesta malo ispred kuke da zgrabite otvor u zidu preko puta. Popnite se i pratite tunel. Delimično uz kosinu je otvor sa desne strane. Popnite se u njega i nastavite do rampe. Okrenite se i skliznite unatraške, hvatajući kraj. Popnite se i poklopac iza vas će se zatvoriti. Sada Lara može stajati na njemu i popeti se na platformu na jednoj strani. Spustite se u sobu iza. Ovo je TAJNA #1 - veliki paketić i Uzi municija.

Povucite prekidač da otvorite drvena vrata napolju u prolazu. Spustite se na poklopac, pa skočite iz mesta uz kosinu i nastavite na desno niz tunel da izađete na platformi iznad jezera. Spustite se dole i plivajte preko jezera do jugoistočne platforme sa burićima.

Sada se vratite pored kolica i Natla kutije do oblasti gde ste uzeli drugi osigurač. Sada kada ste naoružani, možete krenuti na onog kauboja. Čim uđete on počinje da priča. Onda se pojavljuje iza stubova desno sa magnumima u rukama. Uhvatite ga na nišan i samo pucajte dok napredujete i povlačite se u ulaz. Ako pojurite u pećinu sa stubovima pazite da ne skačete previše inače možete upasti u jednu od jama s lavom. Kada kauboj bude mrtav, uzmite natrag vaše MAGNUME.

Idite do daleke desne ivice iznad reke lave. Dole je mala četvrtasta platforma koja štrči iz zida. Spustite se na nju. Odskočite i visite držeći se za ivicu, pustite se i brzo opet pritisnite Akciju da uhvatite platformu ispod. Popnite se na nju i pokupite mali paketić. Uhvatite pukotinu u stenovitom zidu i pomerajte se desno dokle god možete. Spustite se na blok ispod. Idite oko ugla na desno i zgrabite sledeću pukotinu. Opet, pomerajte se na desno do kraja i spustite se na blok. Okrenite se desno i osmotrite zid iza. Vodoravna pukotina ide duž zida ispod kose platforme. Skočite iz zaleta da zgrabite kosu platformu. Pustite se i uhvatite pukotinu ispod. Pomerajte se na desno dok se ne budete mogli spustiti na ravno mesto.

Pratite prolaz do kosine. Skliznite dole, skrenite desno i izaćićete kod reke lave. Skočite iz mesta na pravougani blok u sredini vodopada lave. Okrenite se levo i, sa kraja ovog bloka, skočite iz zaleta na visoki četvrtasti stub desno. Još jednom skočite iz zaleta na sledeći blok. Okrenite se desno i konačno skočite iz zaleta u otvor u zidu pećine.

Trčite napred i brzo gurnite pokretni sanduk napred. Okrugla stena će se dokotrljati s leve strane, ali ako ste dovoljno brzi uspećete da je izbegnete. Idite oko sanduka da uđete u malu sobu. Ovo je TAJNA #2. Povucite sanduk jednom da otkrijete otvor u tavanici. Popnite se kroz njega da nađete veliki paketić i Uzi municiju u sobi iznad. Skočite preko otvora u podu i pratite prolaz. Spustite se dole i idite niz šine prema steni. Usput ćete naći još Uzi municije, SAČMARU i još jedan veliki paketić.

Idite napred prema steni i vidite da li možete da progurate Laru između stene i zida s leve strane. Ovo je teško, ali meni je uspelo. Ako ne možete, vratite se do otvora iznad šina i pratite prolaz natrag do sobe iznad sanduka. Ako možete da se provučete pored stene, popnite se kroz otvor u tavanici. Kada budete u sobi iznad sanduka, preskočite procep i spustite se kroz otvor na drugoj strani stene.

Skočite iz zaleta sa ulaza na visoki četvrtasti stub u reci lave. Okrenite se desno i skočite iz zaleta na sledeći stub (onaj desno). Odatle, skočite još jednom iz zaleta na sledeći stub i treći put na poslednji stub levo. Skočite dole i idite kroz ulaz. Skliznite niz kosinu i dočekaćete se na maloj platformi iznad bazena lave. Skočite iz mesta da zgrabite suprotnu ivicu. Popnite se gore i nastavite do sledeće sobe, gde ćete naći više kutija označenih sa "TNT".

Tamnija kutija u uglu se može pomeriti. Povucite je jednom pa idite okolo na desnu stranu i opet je povucite od zida. Sada je vucite kroz ulaz u sledeću sobu i postavite je blizu otvora visoko na levom zidu. Skočite iz mesta sa vrha kutije da zgrabite otvor. Popnite se. Idite do vrha padine i popnite se uz stene. Skočite iz zaleta preko jame s lavom na kosu platformu desno. Kotrljajuća stena će proći ispred. Skočite opet iz zaleta ukoso na desno da doskočite na drugoj strani jame s lavom.

Pratite prolaz i uskoro ćete izaći na platformu iznad reke lave naspram mesta gde ste ranije ubili kauboja. Pratite platformu do vrha. Pokupite magnum municiju na zemlji i pomerite prekidač. To će razneti eksploziv u pećini iz koje ste malopre došli. Vratite se niz stazu, preko jame s lavom putem kojim ste došli, i niz padinu, koja se sada obrušila. Nazad u TNT pećini videćete polomljene kutije i gomilu smeća levo gde je bio zid. Popnite se preko te gomile smeća. Na dnu, spremite oružje. U skejt parku ispred je i klinac na skejtbordu - i naoružan je vašim Uzijima!

Možete koristiti istu osnovnu taktiku koju ste koristili sa kaubojem: napredujte u prostoriju, uhvatite vašu metu na nišan, i odskačite pucajući. Kada klinac prođe, ponovo krenite napred. Opet, na obe strane ulaza se nalaze jame s lavom, pa pazite gde skačete. Ili, može otrčati napred do TAJNE OBLASTI (opis je dole) i upucati propalicu na skejtu iz otvora iznad. Kada bude mrtav, preuzmite svoje UZIJE.

Da dođete do tajne oblasti, skrenite levo kod ulaza i pratite zid, skačući iz zaleta preko procepa iznad lave. Skrenite desno kod ugla i nastavite napred. Negde na pola puta uz levu stranu prostorije naći ćete jednu jamu ispunjenu vodom umesto lave. Uskočite i plivajte kroz kapiju, koja se otvara automatski. Pokupite jedan mali i jedan veliki paketić plus Uzi municiju sa dna. Ovo je TAJNA #3.

Izađite putem kojim ste došli, ali umesto da plivate skroz napolje, idite kroz otvor u tavanici odmah iza ulaza. Popnite se iz vode i pratite tunel do otvora iznad velike sobe sa rampama. (Upucajte klinca na skejtu sa ovog otvora ako već niste.) Spustite se i pokupite Uzi municiju koja leži na zemlji. I pokupite još 2 kompleta Uzi municije na zemlji na levoj i desnoj strani velike sobe pre nego odlaska.

Izlaz je suprotno od ulaza, na vrhu rampi. Nedaleko od vrata je padina s leve strane. Na vrhu su 3 okrugle stene koje čekaju da se kotrljaju. Hodajte uz sredinu i, kada prva stena krene dole, skočite na desno. Druga stena će onda početi da se kotrlja, pa skočite na levo. To će aktivirati poslednju stenu. Skočite natrag na desnu stranu da je izbegnete. HODAJTE do vrha padine, puštajući četvrtu stenu da se otkotrlja ispred vas. Idite levo, kroz otvor iz kog je stena došla.

Na kraju prolaza skrenite levo i popnite se. Sada ste u maloj sobi sa nekoliko blokova i platformi. Jedan je dovoljno nizak da se popnete na njega. Sa vrha ovog bloka, sledi niz od četiri skoka-iz-mesta-sa-hvatanjem da stignete do bloka ispod otvora gore. Popnite se kroz otvor u malu sobu sa zidovima boje peska.

Ova sledeća oblast uključuje povlačenje i guranje nekoliko pokretnih blokova da bi došli do prekidača i otvorili vrata. Da bi bilo malo lakše, napravila sam i dijagram. Dijagram sledi niz akcija manje-više u smeru kazaljke na satu od gornjeg levog ugla.

Otvor dole prema crnoj sobi sa platformama je (A). Na jednoj strani ovog otvora je pokretni blok (1). Gurnite ovaj blok dva puta u sledeću sobu (na poziciju 1a). Desno je otvor u plafonu (B). Popnite se kroz njega u sobu iznad. Ovde ćete naći još jedan pokretni blok (2). Povucite ga jednom, pa idite okolo na levo i gurnite ga jednom (na poziciju 2a). Idite kroz otvor koji ste upravo napravili. Ovde je još jedna mala soba sa još jednim pokretnim blokom (3). Povucite ovaj blok jednom (na poziciju 3a). To će ostaviti prostora za vas da pomerite prvi blok natrag u sobi u kojoj ste ušli. Vratite se tamo penjući se kroz otvor u plafonu (C), pa idući kroz sledeću sobu i spuštajući se dole kroz otvor u podu (B).

Sada gurnite taj prvi blok još jednom (na poziciju 1b). To će otvoriti udubljenje levo sa prekidačem i zlatna vrata (E) iza. Povucite prekidač da otvorite zlatna vrata (D) u sobi iznad. Da se vratite tamo, popnite se kroz otvor u plafonu (B), i idite kroz ulaz u sledeću sobu. Vrata su levo.

Idite kroz zlatna vrata (D) i skrenite desno. Na kraju prolaza, skrenite levo i idite niz stepenice do pokretnog bloka (4). Gurnite ovaj blok jednom (na poziciju 4a). To će vam omogućiti pristup u hodnik sa udubljenjima na jednoj strani i zlatnim vratima (F) nakraju. Ova vrata se otvaraju kada stanete na određeno mesto na podu ali se vrlo brzo zatvaraju. Ne obraćajte pažnju na njih. Umesto toga, idite do daljeg udubljenja i upotrebite prekidač ovde da otvorite zlatna vrata (E) kod prvog prekidača. Vratite se tamo tako što ćete ići uz stepenice, hodnikom i kroz zlatna vvrata (D). Onda idite kroz otvor levo u sledeću sobu i dole kroz otvor u podu (B). Preko puta ovog otvora, iza prekidača, su vrata koja ste upravo otvorili.

Izvucite oružje i nastavite kroz vrata. Krupni ćelavi tip čeka napolju sa sačmarom. Možete se popeti na kroz i pokušati da ga ubijete odatle, ali treba dosta vremena. Lakše je da protrčite pored njega u otvorenu oblast blizu piramide i pucate u njega dok skačete levo-desno. Nije ga strašno teško ubiti, ali sačmara je prilično jako oružje pa ćete možda morati da potrošite paket za prvu pomoć u sred borbe.

Kada padne, uzmite njegovu SAČMARU. (Ako već imate sačmaru, dobićete čaure.) Idite dole do piramide i popnite se na platformu iznad vrata. Sada izvedite niz skokova iz mesta po ravnim mestima s leve strane do vrha. Skočite na levo i skliznite dole niz piramidu i dočekaćete se ispred ulaza u zidu pećine. Unutra je prekidač. Povucite ga da otvorite 2 zlatnih vrata natrag u oblasti gde ste se borili sa ćelavim (vrata F i vrata naspram njih).

Skliznite niz piramidu do zemlje i vratite se u oblast sa zlatnim vratima. Uđite kroz zlatna vrata desno i pokupite Uzi municiju i veliki paketić u ulazu. Idite malo dalje unutra i naći ćete KLJUČ PIRAMIDE (Pyramid Key). Uzmite ga i vratite se do vrata piramide. Otključajte ih i uđite da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]