Nivo 12: SANCTUARY OF THE SCION (Skionovo svetilište)

Neprijatelja: 15 Predmeta: 29, uključujući jedan ključ, 2 ankha, Uzije, skarabeja i deo Skiona Tajne: 1

(U ovom nivou ćete naći Magnume ako ih niste dobili ranije.)

(Prim.prev. Opis ovog nivoa se dosta razlikuje od Stelinog originala, pošto je njena verzija nepotrebno dugačka i komplikovana. Ovde je opisan najlakši i najbrži način da pređete ovaj nivo.)

Ciljevi: Prvo dođite do oblasti pored sfinge. Onda pronađite 2 ankha da otključate vrata kod osnove sfinge. Uđite i nađite put do vrha oblasti da uzmete skarabeja. Upotrebite ga da otvorite poslednju kapiju u nivou. Unutra, suočite se sa Natlinim plaćenikom Larsonom i uzmite treći i poslednji deo Skiona.

Opis: Idite niz stepenice. Vrata će se zatvoriti iza vas. Pokupite 2 seta municije za magnum na dnu stepeništa. (NAPOMENA: Ako nemate MAGNUME, dobićete ih umesto municije u levom uglu.) Primetite zatvorene kapije. Vratićete se kasnije. Krenite uz stepenište i 2 mumije će dotrčati. Skačite unazad pucajući, i nastavite sa skokovima u stranu ako treba da izbegnete njihove napade. Kada eksplodiraju, idite do sobe na vrhu stepeništa. Pokupite još municije za magnum u mraku desno. Popnite se uz blokove i kroz otvor u tavanici da se nađete na leđima sfinge.

Pređite preko do stena pozadi i popnite se da uzmete veliki paketić. U tom trenutku možda će jedan atlantiski mutant početi da trčkara po sfinginim leđima. (Uskoro ćete videti više njih. Neki bacaju vatrene lopte, drugi pljuju opasnu supstancu nepoznatog porekla. Treba da izbegavate oboje.) Ako počne da 'pljucka' na vas, sklonite se iza kamenog bloka. Ubijte ga sa stena pa skočite dole na sfingina leđa.

Idite desno (na sever) i skliznite niz sfingin desni bok do vrata u stenama. Pokupite magnum municiju i sredite još jednog mutanta koji ispaljuje vatrene lopte. Idite pored sfinge do mesta odakle je mutant došao. Tu ćete naći peskovitu oblast sa nekoliko četvrtastih blokova različite visine. Popnite se na jedini blok na koji se možete popeti. Skočite iz zaleta na sledeći niski blok uza zid pećine. Popnite se na platformu iznad. Idite do jugoistočnog ugla i okrenite se prema najvišem stubu. Skočite iz zaleta da uhvatite ivicu stuba, pa se popnite na njega. Popnite se na isturenu platformu. Skočite sa nje na platformu uz severni zid pećine i idite levo po mali paketić (nema potrebe da idete kroz zamku sa metalnim čeljustima). Zatim se okrenite i idite do prekidača u suprotnom uglu, preskačući usput procep ispred prekidača. Povucite prekidač i spremite oružje, jer iz pravca sfinge doleće jedan krilati mutant. On može lako oboriti Laru s platforme, zato pokušajte da ga ubijete pre nego što stigne do nje. Takođe, pazite da počnete sa barem pola zdravlja. Ako mutant eksplodira blizu Lare, biće povređena.

Kada završite s njim, skočite iz mesta na četvrtastu platformu sa velikim paketićem ispod. Pokupite ga i spustite se sa suprotne strane platforme, pa skliznite niz stene do zemlje.

Trčite oko sfingine šape i pokupite magnum municiju u blizini vrata između njenih šapa. Na zidu pećine naspram sfingine leve šape je blok svetle boje visok taman toliko da se možete popeti na njega. Popnite se na njega pa skočite iz mesta na kosi blok desno. Skočite iz zaleta da zgrabite sledeći blok i popnite se. Sada se popnite na ravni blok direktno naspram sfinge. Okrenite se licem ka zidu, pa se okrenite levo i skočite iz mesta da zgrabite sledeći blok. Popnite se na njega i onda se popnite na sledeći viši blok.

Uzmite magnum municiju sa bloka desno. Okrenite se levo i krenite prema prekidaču: Prvo, popnite se na kosi blok i onda preskočite procep da doskočite na sledeći ravni blok. Ponovite isto i nastavite na dole i desno. Povucite prekidač da otvorite vrata dole, okrenite se i spremite oružje. Još jedan krilati mutant doleće sa daleke strane sfinge. Opet, pokušajte da ga ubijete pre nego što stigne do Lare, inače je može oboriti sa platforme. Ako je neophodno, možete pobeći u ugao desno od prekidača. Tamo nema mnogo mesta za manevrisanje, ali je mutantu teže da gurne Laru.

Kada završite s njim, okrenite se licem prema prekidaču pa skočite iz zaleta na platformu iza i na levo. Pokupite čaure za sačmaru. Skočite iz zaleta da zgrabite sledeću visoku, isturenu platformu i pokupite još čaura.

Uz pomoć tri skoka iz zaleta vratite se do prekidača. Sa mesta malo desno od prekidača, gde je platforma niža, spustite se na stazu ispod. Pokupite magnum municiju i skočite iz mesta ukoso na levo preko procepa da nastavite. Produžite do sledećeg procepa i ponovo skočite iz mesta na levo. Nastavite prema zadnjem delu pećine (iza sfinge). Preskočite procep pa se popnite uz niske blokove desno. Odatle možete videti otvorena zlatna vrata iznad i na levo. Skočite iz mesta u mračni otvor ispred. Uđite u mračni prolaz, skrenite levo i popnite se uz dva niska bloka. (Sada ste okrenuti prema sfinginom boku.) Skočite iz mesta ukoso na desno. Popnite se stenama do zlatnih vrata.

Uđite i idite desno. Gurnite pokretni blok do druge strane zida. Idite oko zida, popnite se na blok i odatle na platformu. U sobi iza je kentaur koji ispaljuje vatrene lopte. Priđite vratima sa oružjem u rukama, uhvatite ga na nišan, pa se povucite natrag i prema levoj ivici. Ako ostavite Lari uzan otvor da puca kroz njega, moći ćete ubiti kentaura a da vas ne sprže njegove vatrene lopte. Kada mutant eksplodira, uđite i pokupite ANKH sa niskog postolja i mali paketić sa strane.

Siđite sa zida, izađite kroz zlatna vrata i skliznite niz rampu desno. Ako se niste peli ovamo po veliki paketić na početku, još jedan mutant će vrebati na leđima sfinge. (Moguće je i da ste uzeli paketić ali se mutant nije pojavio tada.) Koristite šiljatu stenu kao zaklon i ubijte ga što je brže moguće. Skočite dole na sfigina leđa i ponovo skliznite niz desni bok, do vrata u stenama severnog zida.

Uđite i hodajte napred do kosine iznad bazena. Okrenite se i skliznite unatraške, i uhvatite ivicu kosine. Pomerajte se levo i spustite se na platformu. Pokupite magnum municiju i popnite se u otvor iznad.

Penjite se uz blokove, idite levo, siđite niz još nekoliko blokova i uskočite u drugi bazen. Na dnu ćete naći SAFIRNI KLJUČ. Popnite se uz stepenaste blokove, skrenite levo i popnite se uz nekoliko niskih blokova do rampe levo. (Snimite poziciju ako možete.) Ovoga puta klizite licem prema napred i u poslednjem trenutku skočite da zgrabite most ispred. Ako padnete u vodu, startujte snimljenu poziciju ili se opet popnite do rampe i pokušajte ponovo.

Kada uspete da se popnete na most, upotrebite ključ u ključaonici da otvorite vrata na suprotnom kraju. Unutra je još jedan kentaur-mutant. Treba da izbegavate njegove vatrene lopte, ali ne skakućite previše okolo inače ćete pasti s mosta. Umesto toga uzmite ga na nišan pa se povucite prema zidu sa ključaonicom. Nastavite da pucate dok on protrčava ispred vrata i na kraju će eksplodirati. Kada se to desi, uđite u sobu i pokupite mali paketić s poda i ANKH s postolja. Skočite u vodu, popnite se u otvor i uz blokove, skrenite desno i idite niz još stepenika do drugog bazena. Izađite iz vode na drugoj strani, idite uz stepenike i skrenite levo prema izlazu.

Idite pored sfinge i oko njenih šapa. Sa spoljne strane njene leve šape (na jugu) je gomilica peska preko koje se možete popeti na šapu. Sa šape se popnite na sfingino rame na mestu gde je oštećeno. Okrenite se levo i popnite se još više, zatim prođite ispod ukrasa na njenoj glavi i naći ćete se opet na sfinginim leđima.

Popnite se na niski kosi blok levo i sa njega skočite iz zaleta da zgrabite platformu na zadnjoj strani sfingine glave. Popnite se i penjite se do vrha glave. Postavite jedan ANKH na odgovarajuće mesto ovde. Idite okolo do druge strane glave, skočite niže i postavite drugi ANKH na mesto. To otvara vrata između sfinginih šapa.

Sanctuary of the Scion - dijagramPopnite se opet na vrh glave i hodajte desno (na sfinginu levu stranu). Pogledajte okolo. Lep pogled, zar ne? Primećujete li onaj tamni predmet koji lebdi u vazduhu između sfinge i stenovitog zida po kome ste se peli ranije? To je prva i jedina TAJNA u ovom nivou: UZIJI, koji lebde na nevidljivoj platformi. Da bi ih dobili, postavite Laru na prednji levi ugao glave (sfingina leva strana) licem okrenutu prema nevidljivoj platformi. Odskočite i skočite iz zaleta da se dočekate tamo. (Pogledajte dijagram levo. Ako vam treba još pomoći, pogledajte ove snimke.) Pokupite oružje i municiju i spremite se, jer još 2 krilata mutanta doleću sa druge strane sfinge. Ako budete koristili Uzije, moći ćete ih srediti oboje pre nego što se približe dovoljno da izguraju Laru s platforme.

Okrenite se prema stenovitom zidu i skočite iz zaleta sa nevidljive platforme da zgrabite desnu (višu) stranu žute platforme koja štrči iz zida. Ako ne uspete da se uhvatite za ivicu, Lara će pasti na ravno mesto odmah ispod i malo se povrediti. Ako uspete da uhvatite platformu, spustite se na ravno mesto, pa se spustite/skliznite do zemlje.

Krenite prema vratima između sfinginih šapa, koja su sada otvorena. Uđite i padajte do malog podvodnog jezera. Ovde ćete naći 2 potopljene statue koje liče na egipatskog boga Anubisa (čovek sa glavom šakala). Zaronite između statua i pokupite Uzi municiju na platformi. Takođe pokupite čaure za sačmaru u krilu leve statue. Primetite vrata ispod obe statue i prekidač na ruci desne statue. Ovo je jedan od onih prekidača koji ne rade pod vodom. Poluga koju tražite je dole u tunelu između stopala desne statue. Povucite je da delimično isušite jezero. Usput, Lara će biti usisana kroz vrata i odvučena do sobe u kojoj možete izroniti.

Izađite iz vode. Popnite se na najniži četvrtasti stub. Skočite iz mesta da zgrabite sledeći stub (ukoso na levo). Popnite se. Skočite iz zaleta da zgrabite dno stepeništa. Popnite se, idite uz stepenice i pratite platformu do kraja. Čućete i videćete krilatog mutanta ispred vrata. Nemojte još kliziti niz kosinu. Prvo pucajte u mutanta sa sigurnog mesta - iza vrata. Kada eksplodira, skliznite niz kosinu.

Sada ste na platformi iznad dva Anubisa. Idite do levog kraja platforme i spustite se na malu, četvrtastu platformu ispod. Okrenite se i skočite iz zaleta da zgrabite glavu desne statue. Popnite se na vrh glave i pokupite veliki paketić. Najbrži put do dna je skok u vodu, ali programeri su ovo malo otežali. (Nemoguće je skočiti na nos statue, ali vredi pokušati pošto rezultat - Larin skok natrag na glavu - izgleda šašavo.) Umesto toga, skočite iz zaleta pravo niz statuin nos. Lara će naleteti na nevidljivi zid, pa će upasti u vodu između nogu statue nepovređena. Ili, spustite se/siđite dole između statua i idite okolo do krila desne statue.

Popnite se do ruke desne statue i upotrebite taj prekidač sada. To otvara vrata na dnu leve statue. Plivajte dole i kroz ta vrata. Izronite i pratite dugi prolaz sve do vrha. Uz put pokupite 2 seta magnum municije.

Na vrhu je SKARABEJ (Scarab). Sećate se da ste ga videli iza zatvorene kapije na početku nivoa? Na stepeništu iza kapije su 2 "obična" mutanta i jedan kentaur. Pokupite skarabeja i kapija će se otvoriti. Skačite unazad ili se okrenite i trčite niz hodnik do krivine. Mutanti će prvi prići. Sačekajte da dođu niz hodnik, pa skočite nazad (ili u stranu) niz rampu do trećine puta. Mutanti neće pratiti Laru dalje i možete ih ubiti odavde, mada ćete možda morati ići nekoliko puta natrag u hodnik da ih namamite bliže. Kada oba budu mrtva, napredujte ka vratima da privučete kentaurovu pažnju. Uhvatite ga na nišan pa se povucite do polovine hodnika. Njegove vatrene lopte neće dohvatiti dotle, i moći ćete pucati u njega kada bude prolazio. Opet, možda će morati ići napred u sobu nekoliko puta da namamite kentaura niz stepenice. (Prim.prev. Ako volite izazov, možete prosto otrčati do sredine stepeništa i skakati okolo dok ne sredite svu trojicu. Najlakše je izbegavati kentaurove napade - dovoljno je da skačete levo-desno i neće vas pogoditi. Malo je teže izaći na kraj sa mutantima koji stalno skaču na vas.)

Kada svi mutanti budu mrtvi, pređite sobu na dnu stepeništa i upotrebite skarabeja da otvorite drugu kapiju. Pokupite veliki paketić i magnum municiju, pa skliznite niz rampu. Popnite se kroz prozor i pripremite se da opet sredite Larsona. (Sećate ga se iz Izgubljene Doline? Očigledno ga je Lara samo ošamutila.) On vreba iza stubova s desne strane ali izlazi prosipajući pretnje i olovo čim dotaknete pod. [Larson: "I still got a pain in my brain from ya. And it's giving me funny ideas now... like to shoot you to hell!" ("Još me boli mozak od tebe. I sada mi daje čudne ideje... na primer da te pošaljem u pakao!")]

Stalno se krećite i pucajte, i pokušajte da ga ne pustite iza Lare, i brzo će biti gotov. Idite do vrha stepenica i uzmite treći DEO SKIONA da završite nivo.

FMV film - za zapis pogledajte ovde.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]