Nivo 14: ATLANTIS (Atlantida)

Neprijatelja: 32 Predmeta: 50 Tajne: 3

(U ovom nivou ćete naći Uzije ako ih niste dobili ranije.)

Ciljevi: Nađite put do vrha piramide za pretposlednji sukob sa Natlom.

Opis: Hodajte napred. Svetla će se upaliti i naći ćete Uzi municiju (ili UZIJE, ako ih nekim slučajem nemate) na zemlji. U sobi ispred je šest jaja spremnih da izlegu neke gadne Atlantiske mutante. Zakoračite napred oprezno i prvo jaje levo će se izleći, oslobađajući mutanta koji pljuje. Odskočite natrag u ulaz i ubijte ga odatle.

Krenite napred i na desno i prvo jaje s te strane će se izleći. Ovo sadrži mutanta koji izbacuje vatrene lopte. Da bi se što manje povredili, možete skočiti unazad pa onda u stranu u ulaz dok pucate. Kada eksplodira, idite desnom stranom ili sredinom do suprotnog kraja dugačke sobe. Kada se približite Uzi municiji na podu, poslednje jaje levo će eksplodirati i još jedan mutant će se pojaviti. Koristite te skokove u stranu da izbegavate vatrene lopet, ubijte mutanta i pokupite municiju.

Ovde u zadnjem delu sobe su 3 vrata: po jedna na obe strane i još jedna u sredini. Vrata levo se otvaraju dok prilazite. Uđite i idite uz stepenice. Providni pod je bezbedan - slobodno šetajte po njemu. Pokupite mali paketić u dalekom levom uglu. Obratite pažnju na zatvorena vrata naspram onih kroz koja ste upravo prošli.

Krenite levom (zapadnom) stranom sobe. Kada se približite sredini, izađite na stazu preko sredine sobe i jedno jaje ispod će se izleći. Ubijte letećeg mutanta odozgo. Držite se podalje od ivice poda i bićete dobro. Kada bude gotov, izađite i pokupite čaure za sačmaru. Nastavite do dalekog desnog (severozapadnog) ugla. U mračnom udubljenju ovde ćete pronaći prekidač koji otvara vrata u suprotnom uglu (severoistočnom). Iza njih je drugi prekidač. On otvara vrata u jugozapadnom uglu.

Izađite iz sobe s prekidačem, hodajte natrag prema udubljenju sa prekidačem, skrenite desno i nastavite duž leve (istočne) strane sobe. Kada stignete do sredine, jaje ispod će eksplodirati oslobađajući još jednog letećeg mutanta. Ubijte ga kao i prethodnog, pa pređite most u sredini i nastavite duž desne (zapadne) strane. Preostalo jaje će se izleći ispod i još jedan mutant će doći stepenicama u dalekom levom (jugoistočnom) uglu. Ako ne potrčite napred, trebalo bi da imate dovoljno vremena da ga ubijete dok se približava.

Idite napred i niz stepenice desno (jugoistočno). Na putu dole, videćete još jedan prekidač. Pomerite ga da otvorite srednja vrata u sobi ispod. Produžite dole. Vrata na dnu stepeništa se otvaraju dok prilazite. Idite napred pa na desno kroz vrata koja ste otvorili prekidačem. Napredujte do platforme nad bazenom lave. Ubijte letećeg mutanta koji doleće odozgo.

(NAPOMENA: Ovo će se desiti još nekoliko puta dok se budete probijali do vrha piramide. Letači mogu oboriti Laru sa platformi. Takođe, eksplodiraju kada ih ubijete, i Lara će biti povređena ako bude blizu eksplozije. Pošto ne mogu proći kroz uzane otvore, najbolja strategija je da ih namamite dole pa se povučete i ubijete ih iz zaklona.)

Kada letač eksplodira, okrenite se i odskočite da visite sa spoljne ivice platforme. Pustite se i uhvatite platformu ispod. Popnite se i uđite u prolaz, koji je TAJNA #1. Pokupite veliki paketić i municiju za magnume i Uzije. Nastavite napred i na gore dok ne dođete do otvora u podu gde se možete spustiti u drugi tunel. Na jednoj strani je platforma nad velikim bazenom lave. (Ona je dovoljno blizu platformi na kojoj ste ranije stajali da bi mogli doskočiti tamo, ali pronalaženjem tajne vi ste izbegli taj skok.) U ulazu su vrata-sečiva, ali ne brinite zbog njih. Idite drugim putem.

Tu ćete naći sobu sa provalijom punom lave ispod providnog mosta sa procepom u sredini. Dole u procepu je jaje. Hodajte do desne strane mosta i skočite iz mesta da uhvatite pukotinu u zidu. Pustite se i zgrabite dno ulaza ispod. Popnite se i pratite tunel do prekidača. Povucite ga da otvorite crvena vrata na dalekoj strani mosta. Produžite do otvora, pokupite 2 seta Uzi municije i skočite iz mesta dole na most. Skočite iz zaleta preko procepa da zgrabite drugu stranu mosta. Dok budete prolazili pored jajeta ono će se izleći, oslobađajući krilatog mutanta. Popnite se i potrčite ka ulazu. Možete ubiti mutanta odatle ili, ako vam nije stalo da pobijete sve neprijatelje, samo produžite.

Nastavite do sobe sa bazenom u sredini. Levo je deo kosog spoljnog zida piramide. Kao i na vidljivom delu piramide na kraju prethodnog nivoa, postoji nekoliko ravnih mesta. Tu su takođe i dve jame sa šiljcima na dnu kosine i par kamenih blokova. Na desnoj strani bazena su neke stene i stubovi. Na njih se možete popeti ali nema načina da dospete na njih iz vode. Suprotno od ulaza su crvena vrata.

Moraćete ići preko piramide dva puta: jednom da aktivirate neke zamke sa kotrljajućim stenama i pronađete tajnu, i opet da izađete. Skočite iz zaleta sa ulaza da zgrabite visoki četvrtasti blok napred. (Primetite četvrtastu platformu dole desno. Možete izaći na nju iz vode ako upadnete u bazen.) Okrenite se levo i skočite iz zaleta sa vrha visokog bloka na najbliže ravno mesto na piramidi. Stena će se dokotrljati odozgo, zato brzo skočite iz mesta na sledeće ravno mesto malo više i na desno. Ovo mesto je bezbedno. Sada iskosite Laru malo uzbrdo i skočite iz mesta napred da doskočite na piramidu i skliznete dole na ravno mesto taman iznad druge jame s šiljcima. Još jedna stena će se skotrljati na dole. Ako je Lara okrenuta uz brdo, možete odmah skočiti iz mesta na sledeće više ravno mesto da se sklonite s puta steni.

Ovde više nema kotrljajućih stena pa ne morate žuriti. Skočite iz mesta uz brdo i na levo da doskočite na sledeće ravno mesto koje je malo teže videti. Okrenite se desno i skočite na sledeće više ravno mesto, pa na sledeće. Sada možete razaznati otvor u stenovitom zidu desno. Popnite se u njega po TAJNU #2, magnum i Uzi municiju, plus veliki paketić. Izađite iz ove sobe i skliznite niz piramidu na ravno mesto pored crvenih vrata.

Skočite iz mesta preko vode da zgrabite najniži stepenik na drugoj strani. Popnite se i idite uz stepenik desno. Odatle, skočite iz zaleta da zgrabite ivicu visokog bloka. Popnite se i uzmite veliki paketić. Skočite iz zaleta na sledeći viši blok, popnite se i uđite u sobu levo. Pokupite 2 seta Uzi municije na zemlji i povucite prekidač. To menja teren u sledećoj sobi omogućavajući vam da izađete.

Skočite u vodu i pronađite podvodnu polugu između stepenika i stuba gde ste uzeli paketić. Kada je povučete, crvena vrata se otvaraju i imate oko 40 sekundi da prođete kroz njih pre nego što se zatvore. Evo šta treba da radite: Povucite polugu, okrenite se i plivajte do platforme ispod visokog stuba blizu mesta gde ste prvi put ušli u prostoriju. Popnite se iz vode i na blok. Skočite iz zaleta sa vrha bloka preko šiljaka na ravno mesto.

(NAPOMENA: Našla sam da je najbrže da se popnete iz vode na platformu tako ste već okrenuti licem prema bloku. Onda se možete popeti na njega i pritisnuti Napred i Skok bez prethodne pripreme. Koristite taster za Desno da se okrenete u vazduhu tako da Lara doskoči na ravno mesto licem prema dalekom zidu. Ovi manevri će vam uštedeti par sekundi, koje onda možete iskoristiti da se spremite za sledeća dva skoka. Takođe, ako stignete do prve platforme bez spoticanja, snimite poziciju. Onda, ako zabrljate, možete samo startovati tu poziciju i preskočiti posao sa prekidačem i plivanjem.)

Kada dospete na ravno mesto okrenuti ka zidu sa izlaznim vratima, odstupite, pa skočite iz zaleta da doskočite na klizavi deo piramide i skliznite dole do ravnog mesta taman iznad druge jame s šiljcima. Sada skočite još jednom iz zaleta prema zidu. Okrenite se i trčite kroz crvena vrata pred nego što se zatvore.

U sledećoj sobi je delimična staza i 3 kanala lave. (Tu su takođe i vrata koja vode natrag u sobu sa bazenom, koja su zatvorena, i nedostupan prekidač. Pogledajte napomenu ispod.) Okrenite se prema vratima naspram ulaza i skočite iz zaleta da zgrabite levu stranu staze (niži od dva stepenika). Pratite stazu do kraja i skočite iz mesta ukoso na levo u otvor.

(NAPOMENA: Ako niste povukli prekidač u maloj sobi iznad bazena, u ovoj će sobi biti veća uzdignuta staza i 3 zatvorena otvora. Nećete moći dohvatiti izlaz sa staze. Možete se vratiti kroz crvena vrata, ili se spustiti dole, ići oko desne strane staze i popeti se kod prekidača. Upotrebite ovaj prekidač da otvorite vrata preko puta i vratite se u prostoriju s bazenom tuda. U svakom slučaju, moraćete se popeti do sobe u dalekom levom uglu - na strani prostorije suprotnoj od piramide - i povući taj prekidač sada. Izvedite ponovo trku do tempiranih izlaznih vrata i nastavite sa opisom kod pasusa iznad.)

Pratite prolaz, preskačući jamu s šiljcima, dok ne stignete do vrha. Uskočite u bazen i plivajte na dole i napred. Na dnu se neke čaure za sačmaru i poluga koja otvara vrata naspram nje. Idite kroz ova vrata i izronite. Hodajte napred i pokupite 2 seta Uzi municije na platformi. Vrata-sečiva počinju da rade tek kada prođete. Još jednom, naćićete se iznad velikog bazena s lavom. Leteći mutant prilazi odozgo. Možete ili skočiti natrag kroz sečiva i ubiti ga iz ovog ulaza ili skočiti iz zaleta (sa hvatanjem) preko provalije na sledeću platformu desno i uraditi to odatle. U svakom slučaju, morate doći do ove sledeće platforme, i tu ćete naći još 2 seta Uzi municije.

Uđite kroz vrata i idite uz kratku rampu da nađete još jedan bazen s vodom. Plivajte na dole i napred do sobe sa četiri podvodna stuba. Iza prvog stuba desno je mali paketić. Soba iznad sadrži 4 mutantska jajeta, 3 podvodnih vrata (dole levo) i 5 prekidača. Treba da povučete samo 3 prekidača da otvorite vrata. Stanite iznad ulaza tako da je zid sa 3 prekidača desno od vas. Povucite prvi prekidač levo da otvorite spoljna vrata. Idite uz kratku rampu između dva prekidača da dobijete 2 seta Uzi municije. Nastavite oko oboda i povucite treći (najdalji) prekidač desno da otvorite srednja vrata. Na kraju, povucite srednji prekidač desno da otvorite unutrašnja vrata i aktivirate jaje desno od troja vrata. (NAPOMENA: Možete znati da je jaje živo po tome što pipci koji ga drže počinju da se mrdaju.)

Sada možete izabrati da preskočite ubijanje sledeća četiri neprijatelja, ili da smaknete između jednog i četvorice njih. Da bi ih sve izbegli, posle pomeranja trećeg prekidača, uskočite u vodu i brzo plivajte kroz 3 otvorenih vrata.

Za jedno ubistvo, posle pomeranja trećeg prekidača, priđite jajetu da bi se izleglo i ubijte mutanta koji baca vatrene lopte. Koristite uobičajenu taktiku sa skokovima unazad i u stranu (levo-desno). Samo pazite da ne upadnete u vodu jer ćete teško uspeti da izađete bez povrede. Kada završite izađite kroz podvodna vrata.

Ili, za dodatna ubistva, upotrebite prekidač ispod jajeta koje se upravo izleglo. To će aktivirati jaje na suprotnom zidu. Krenite napred da bi se jaje izleglo, oslobađajući još jednog mutanta koji takođe baca vatrene lopte. Preostala poluga uključuje poslednja 2 jajeta. Ono iznad prekidača se odmah izleže, i krilati mutant napada. Možete se prevrnuti i početi da pucate i krećete se duž obale sa 3 prekidača. Ali ne prilazite još drugom jajetu, inače će se izleći i imaćete posla sa 2 mutanta odjednom. Kada letač bude mrtav, izlegnite preostalo jaje i ubijte četvrtog mutanta, koji ispaljuje vatrene lopte. Plivajte kroz 3 vrata koja ste maločas otvorili.

Izronite i pratite prolaz do hodnika sa pulsirajućim, mesnatim zidovima. Skrenite desno i pomerite prekidač da otvorite vrata. Uđite i pokupite 2 seta Uzi municije na zemlji. Dok idete preko sobe, okrugla stena će se skotrljati niz rampu i zaustaviti se na dnu, blokirajući izlaz. Pronađite pokretni blok desno od stene i povucite ga jednom, pa idite okolo na desnu stranu i gurnite ga uza zid tako da je na stazi kojom se stena kotrljala. Izađite kroz pulsirajući tunel i idite okolo na levo do vrata i prekidača. Upotrebite opet prekidač da otvorite vrata i resetujete zamku sa stenom. (Kako ovo radi, nemam pojma.) Ovoga puta, kada uđete, stena će se skotrljati i zaustaviće je blok. Izađite kroz vrata koja su ranije bila blokirana stenom.

Nastavite do još jedne platforme iznad bazena lave. Ubijte krilatog mutanta i skočite iz zaleta na sledeću platformu napred i desno.

Napredujte niz prolaz do sledeće prostorije. Idite polako da bi se 2 jajeta izlegla jedno po jedno. Ubijte svakog od 2 krilata mutanta sa ulaza. Postavite Laru licem prema pulsirajućem, mesnatom podu na padini preko puta (ne prema žućkastim stenama, koje su klizave). Skliznite niz kosinu i skočite pri dnu preko šiljaka da doskočite na mesnati pod. Idite do vrha i pokupite 2 seta Uzi municije, veliki paketić i čaure za sačmaru.

Pratite mesnati tunel do platforme iznad bazena lave. Levo je jaje a u sredini se proteže neravni most napravljen od stena i mesa. Priđite Uzi municiji na zemlji blizu kraja mosta i krilati mutant će se podići u sredini sobe. Ubijte ga i uzmite municiju. Onda se vratite do ulaza i okrenite se ka jajetu. Skočite iz mesta ukoso na platformu levo. Skočite iz zaleta sa ove platforme na malu četvrtastu platformu koja štrči ispred jajeta. Ono će se izleći, oslobađajući još jednog krilatog mutanta, koga možete ubiti sa ulaza.

Okrenite se i pratite prolaz do njegovog višeg otvora, uzimajući usput Uzi municiju. Skočite iz zaleta sa desne strane ulaza na žućkastu platformu koja štrči iz mesnatog mosta. Hodajte napred na most i okrenite se prema zidu sakoga ste upravo skočili. Sada bi trebalo da možete videti 2 mutanta u pećini levo. Jedan pljuje a drugi baca vatrene lopte. Ne skačite previše okolo inače ćete skliznuti u lavu. Umesto toga uhvatite metu na nišan i zakoračite na levo tako da ste van dometa napada mutanata. Samo nastavite sa pucanjem dok neprijatelj ne eksplodira. Onda ponovite isto za drugog.

Okrenite se prema suprotnom zidu i izađite na ravno istureno mesto na drugoj strani mosta. (Odmah ispod u bazenu lave je mesnata oblast.) Skočite iz zaleta na suprotnu stranu i idite desno, uz rampu do prekidača, uzimajući 2 seta Uzi municije uz put. Upotrebite prekidač da otvorite vrata koja ne možete videti. Okrenite se i pratite stazu dole do mesta gde ste doskočili. Nastavite napred, skačući iz zaleta preko procepa, dok ne dođete do pokretnog bloka. Povucite ga jednom da otkrijete vrata koja ste upravo otvorili prekidačem.

Uđite i pratite prolaz do vrata-sečiva. Skočite kroz njih čim sečiva počnu da se otvaraju. Okrenite se desno i skočite iz zaleta u pećinu u kojoj su bila 2 mutanta. Idite napred uz padinnu pa na levo. Popnite se uz 3 bloka do hodnika gde ćete naći mali paketić i još Uzi municije. Nastavite do još jedne platforme iznad velikog bazena lave. Ubijte još jednog krilatog mutanta koji doleće odozgo. Onda skočite iz zaleta na sledeću platformu napred desno.

Idite kroz vrata, koja se automatski otvaraju dok prilazite, u sobu sa četvrtastim stubovima postavljenim u bazen lave. Idite do kraja staze i skočite iz zaleta na sledeću stazu ispred. Uđite u hodnik levo i povucite prekidač da promenite visinu stubova. Vratite se do sobe s lavom i skočite iz zaleta natrag na stazu kod vrata. Idite napred, okrenite se levo i skočite iz zaleta na najbliži stub. Skočite iz mesta na stub levo, pa iz zaleta na viši od 2 stuba blizu vrata. Skočite iz mesta i pritisnite Akciju da doskočite u ulaz.

Idite do kraja hodnika i upotrebite ovaj prekidač da opet pomerite stubove. Vratite se do ulaza i skočite iz mesta na stub levo. Skočite iz zaleta na sledeći stub napred. Okrenite se levo i skočite iz mesta na stub pored izlaza. Odatle, skočite iz zaleta u ulaz, pa pratite prolaz na levo.

Ako uđete u sledeću sobu i budete stajali u ulazu, možete ubiti 3 mutanta na suprotnoj strani sobe i vrlo malo se povrediti. Kada budu mrtvi, idite natrag u hodnik iz koga ste upravo došli i stanite na onu jednu ploču u podu BEZ zlatne šare. To otvara TAJNA VRATA na gornjoj desnoj strani rampe gde ste upravo ubili mutante. Unutra je TAJNA #3, koja se sastoji od Uzi municije, čaura za sačmaru i velikog paketića. Izađite i nastavite kroz vrata desno.

Napredujte u tunel. Vrata se automatski otvaraju. NEMOJTE KORISTITI PREKIDAČ NAPRED S DESNE STRANE. To je zamka. Umesto da otvori crvena vrata, on pušta lavu da poteče u hodnik. Umesto toga popnite se kroz otvor u plafonu odmah ispred prvih vrata. Produžite do platforme iznad velikog bazena lave. Skočite iz zaleta na sledeću platformu desno, pokupite 2 seta Uzi municije i uđite u prolaz iza.

Napredujte u sledeću sobu prema Uzi municiji sa oružjem na gotovs. Ubijte mutanta na suprotnoj strani, pa uzmite municiju. Nastavite napred do dna rampe. Sa obe strane su cevi koje ispaljuju strelice, na vrhu rampe su sečiva, i pride jedna kotrljajuća stena na samom vrhu. Ova zamka izgleda mnogo teža nego što zaista jeste. Okrenite se prema rampi i potrčite duž zida desno. Strelice vas neće mnogo povrediti. (Ako ste očajno slabi sa zdravljem, možete izvesti 'zaranjanje sa kotrljanjem' - Hodanje + Skok + Napred - da prođete strelice.) Kada budete u uglu, okrenite se i popnite se na rampu - između strelica naravno - pa odmah odskočite da izbegnete stenu. Popnite se opet na rampu i nastavite do vrha.

Ovde ćete naći sobu sa nečim što izgleda kao 3 trona. Primetite da su obeleženi sa inicijalima Atlantiskih vladara: Natla, Tihokan (Tihocan) i Kualopek (Qualopec). "Sedište" Natlinog trona je zapravo pokretni blok. Gurnite ga dva puta da dođete do oblasti iza.

Krenite desno i naći ćete 2 poklopca u podu i prekidače sa crvenim vratima između. Nije važno koji poklopac ćete odabrati, pošto oba vode na isto mesto. Za ona levo, pomerite prekidač, skočite unazad sa poklopca, pa se okrenite i spustite se da visite kroz otvor. Pustite se i, čim udarite o zemlju, skočite preko šiljaka. Nastavite uz kosinu i skrenite levo.

Za desni poklopac, pomerite prekidač i propadnite kroz otvor (malo ćete se povrediti). Okrenite se i skočite iz mesta preko jame s lavom, pa odmah skočite unazad na mesto gde ste prvobitno pali da izbegnete kotrljajuću stenu. Skočite opet preko lave i nastavite napred pa na levo.

Popnite se kroz otvor i pomerite prekidač da otvorite crvena vrata između poklopaca iznad. Nastavite sa penjanjem da izađete iznad sobe sa tronovima. Spustite se dole i vratite se do prekidača. Idite kroz crvena vrata i onda na desno uz rampu. Izvucite oružje i napredujte u sledeću sobu. Kentaur će se izleći iz jajeta naspram ulaza. Koristite taktiku sa skakanjem unazad i u stranu dok pucate da izbegnete vatrene lopte. Kada eksplodira, pokupite 4 seta Uzi municije (u 2 gomile) blizu ulaza.

Pređite sobu i pomerite prekidač levo od kentaurovog jajeta da otvorite izlazna vrata. To takođe oživljava dva jajeta pored izlaza. Možete ih izbeći ili ubiti mutante koji su unutra. Dokle god ne stanete na jednu od niskih, mesnatih rampi pored vrata, jaja se neće izleći. Ali ako to učinite, još 2 mutanta - jedan sa krilima, drugi bez - će se izleći, i moraćete se pobrinuti za njih.

Vodite računa da vam zdravlje bude na 100% pre nego što izađete niz rampu. Na dnu su još 2 mutanta. Verovatno je najlakše stalno se kretati i pucati, ali možete takođe utrčati u sledeću sobu i na desno da se popnete na bezbedni blok. Međutim morate biti brzi, i možete se podjednako povrediti kao da ste se borili.

Kada budu mrtvi krenite ka sredini sobe. Posle kraćeg proučavanja ovog sledećeg mesnatog stvorenja, shvatićete da ono precizno imitira Larine pokrete - uključujući i to da puca u nju ako ona puca u njega. Morate ga ubiti da bi otišli, a da bi to učinili, morate ga namamiti u zamku.

Evo kako: Okrenite leđa ulazu i idite oko visokog stuba desno. Hodajte uz kratku rampu i popnite se na četvrtasti blok. Okrenite se i skočite iz mesta na visoki, četvrtasti stub. Odatle, skočite iz zaleta na desnu stranu uzdignute platforme iza. Ovde ćete videti prekidač, poklopac u podu i izlazna vrata. Povucite prekidač da otvorite poklopac iznad jame s lavom. On je namešten da se zatvori posle kraćeg vremena, zato ne gubite vreme. Prevrnite se, trčite pored izlaznih vrata preko ivice platforme da skliznete dole na kosi blok i dočekate se na zemlji. Trčite napred i popnite se na blok ispred. (Mesnato stvorenje će se sada peti na blok na koji ste se vi prvo peli na drugoj strani sobe.) Skočite iz zaleta na visoki stub. Sada skočite iz zaleta na platformu i trčite na sredinu. Mesnato stvorenje bi onda trebalo da potrči do sredina na svojoj strani i upadne u jamu s lavom. Kada se to desi, izlazna vrata blizu jame će se otvoriti. Popnite se/skočite natrag do te platforme i idite kroz vrata.

(NAPOMENA: Mesnato stvorenje se ne računa kao neprijatelj u ukunom zbiru ubijenih. UPOZORENJE O BAGU: Ako se, dok se krećete kroz ovu oblast, mesnata devojka zaglavi i ne bude htela da se pokrene, pokušajte da skočite na rampu kojom ste skliznuli u ovu sobu. Ponekad to pomaže da se odglavi.)

Popnite se u sledeću sobu, pokupite Uzi municiju i napredujte do krivine. Idite oko krivine da privučete pažnju kentaura. Uhvatite ga na nišan pa skočite natrag niz hodnik pucajući. Kao i obično skačite levo-desno da izbegnete vatrene lopte i punite ga olovom dok ne eksplodira. Vratite se do krivine i pokupite još Uzi municije. Sada napredujte do otvora sledeće prostorije. Jedan mutant vreba unutra s desne strane. Ubijte ga, povlačeći se niz tunel ako treba.

Ova sledeća soba sadrži stazu u obliku C iznad lave. Na oba kraja se nalazi po jedan prekidač: onaj desno diže most; onaj levo otvara izlazna vrata, koja su naspram ulaza. Oba su tempirana, ali vrata ostaju duže otvorena nego što most ostaje podignut. Evo šta treba da radite: Prvo, pratite stazu na levo i pokupite Uzi municiju. Nemojte još koristiti ovaj prekidač. Sada idite skroz okolo do desnog kraja staze i pomerite taj prekidač da otvorite vrata. Trčite celim putem natrag do levog prekidača (skačući iz zaleta na pravim delovima da pređete veću razdaljinu) i upotrebite ga da podignete most. Prevrnite se, onda trčite/skačite natrag do sredine i preko mosta do izlaza.

Odmah iza ovih vrata je soba u kojoj se čuva Skion. Pokupite 2 seta Uzi municije na podu, pa pokušajte da uzmete Skion da bi završili nivo.

(NAPOMENA: Ova soba se nalazi visoko iznad bazena lave, pretpostavljam u centru piramide. Završićete na velikoj platformi ispod na početku sledećeg nivoa. Sada tamo nema ničega, ali ako ipak skočite tamo dole, niste zaglavljeni. Samo se okrenite ka otvoru iznad i priđite levom uglu. Vrata će se otvoriti u zidu i možete uskočiti u njih. Pratite prolaz gore do vrha da izađete u sobi sa pokretnim mostom blizu desnog prekidača.)

Kada dodirnete Skion, Lara dobija viziju. Za zapis dijaloga iz FMV filma i scene koja sledi pogledajte ovde.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo] [Spisak svih nivoa]