Nivo 3: THE TOMB OF SETH (Setova grobnica)
Tajni: 5

Početni inventar: Pištolji (neograničena municija), dvogled, 3 signalne rakete, 4 mala paketa za prvu pomoć, 2 velika paketa za prvu pomoć

*Broj paketa za prvu pomoć zavisi od toga koliko ste stvari našli i iskoristili u prethodna dva nivoa. U celoj igri ima 70 tajni, koje su obeležene sa "(x/70)" u ovom opisu. Da bi u igri proverili koliko ste ih našli, pritisnite Pauzu (P) i odaberite Statistics.

** Obične čaure za sačmaru, one crvene, su naznačene samo kao "čaure za sačmaru" u ovom opisu. Čaure u plavoj kutiji su označene kao "plave čaure" da bi se razlikovale.

MRAČNA PEĆINA: Pokupite signalne rakete napred levo i još signalnih raketa iza Lare na desno. (Napomena: Signalnih raketa ima prilično mnogo u ovoj igri, ali ima i dosta mračnih delova. Možete uštedeti rakete tako što ćete snimiti poziciju, istražiti neku oblast sa raketama, pa nastaviti sa te snimljene pozicije ako ništa ne pronađete. Ponekad možete koristiti pištolje za osvetljavanje, ili namestiti ekran da bude svetlije.) Dalje ispred početne pozicije, duž glavne staze, u plitkoj rupi je SAČMARA sa 6 čaura. Malo dalje, naći ćete veliki paket prve pomoći koji čuva jedna crvena škorpija. Na vrhu iskošenog kamenog ispusta levo od mesta gde ste našli prvu pomoć (levo kada gledate nizbrdo), se nalaze čaure za sačmaru. (Napomena: Crvene škorpije ujedaju, trošeći malo energije, ali nisu otrovne. Kasnije, srešćete crne škorpije, čiji je ujed otrovan. Ako želite, možete namamiti škorpiju prema vodiču, koji će je ubiti svojom bakljom. Ovo ne pali sa svim škorpijama na ovom nivou, ali je zabavno.) U sledećoj rupi je samo škorpija, bez korisnih predmeta, a još jedna crvena škorpija je u dubokoj rupi dalje nizbrdo, malo na desno. Možete ih izbeći ako želite. Sledi scena koja vas upozorava na neprijatelja koji se približava. To je jedan šakal (ili hijena?). Kada ga ubijete, nastavite nizbrdo. Na dnu brda, naći ćete veliki paket za prvu pomoć na vrhu stene blizu ulaza sa izrezbarenim crnim zidovima. Kada ga pokupite, siđite niz rampu i nastavite pravo napred prema zidu pećine. (Duboka rupa će sada biti sa Larine desne strane.) Kada stignete do udubljenja u steni, popnite se na blok desno. Okrenite se i skočite u sakriveno udubljenje. Čestitamo, našli ste tajnu #1 (9/70): mali paket prve pomoći. Siđite i vratite se do ulaza sa izrezbarenim crnim zidovima. Ima još jedan mali paket prve pomoći u mračnom uglu desno od ulaza. Pokupite ga, pa pratite vodiča niz hodnik.

SOBA SA CRVENIM ZVEZDAMA NASLIKANIM NA PLAFONU: Dok se pribiližavate vodiču, ulaz se zatvara, izrezbareni kameni blok nestaje i 2 crvene škorpije se pojavljuju iz suprotnih uglova sobe. Pokupite 2 signalne rakete u mračnim uglovima desno od svakih zatvorenih vrata. U ovoj sobi su 3 mala udubljenja (niše) u zidovima i rampa koja vodi dole. U jedinom udubljenju levo od ulaza je veliki paket za prvu pomoć. U desnom udubljenju od dva koja se nalaze na istom zidu je prekidač, ali sačekajte sa povlačenjem ili ćete propustiti jednu tajnu. U levom udubljenju nema ništa.

SOBA SA PRAZNOM RUPOM: Za sada, idite niz rampu. (Obratite pažnju na otvor na plafonu u hodniku. Ne možete se popeti odozdo, ali ćete proći kroz njega iz drugog pravca kasnije.) Siđite u jamu i pokupite mali paket prve pomoći. Onda idite do udubljenja desno da pronađete tajnu #2 (10/70): čaure za sačmaru koje čuvaju 2 crvene škorpije koje će vam prići s leđa. Kada sve pokupite, iskoristite malu platformu gde ste našli prvu pomoć da bi izašli iz rupe i vratite se uz rampu do sobe gde vas čeka vodič. Povucite polugu u desnom udubljenju na zidu gde ih ima dva da bi ispunili sobu peskom. Vratite se tamo i pređite preko peska na drugu stranu. Uzmite PRVI DEO OKA (First Eye Piece) i mali paket prve pomoći sa pijedestala. Uzimanje DELA OKA otvara izlazna vrata gore u sobi u kojoj je vodič. Idite kroz njih.

SOBA SA PIJEDESTALOM I VISEĆIM KONOPCEM: Obratite pažnju na mesto za artifakt u udubljenju desno. Vratićete se kasnije. Za sada, pratite vodiča niz stepenice do sledeće sobe. Pokretna sečiva izgledaju mnogo opasnije nego što zaista jesu. Možete bezbedno potrčati uz sredinu stepeništa, uzeti DRUGI DEO OKA (Second Eye Piece), i sjuriti se dole bez povrede. Vratite se do sobe gore. Sada, ako želite, možete potražiti jednu tajnu, a ako ne želite preskočite tekst do dela pod naslovom HORUSOVO OKO.

LJULJANJE NA KONOPCU I TAJNA SOBA SA ROTIRAJUĆIM SEČIVIMA: Popnite se na platformu (pijedestal) i postavite Laru tačno ispod visećeg konopca. Skočite pravo gore i pritisnite Ctrl (Akciju) da zgrabite konopac. Nemojte se penjati višlje, jer Lara treba da bude na samom kraju konopca. Okrenite se licem prema plavo osvetljenom ulazu visoko u zidu, naspram vrata sa mestom za artifakt. Sada pritisnite taster za Sprint jednom (nemojte ga držati) da bi konopac počeo da se ljulja. Onda, kada Larine noge budu zabačene unazad oko konopca, sačekajte da se zaljulja unazad (kada bude najbliže vratima sa mestom za artifakt), onda ponovo pritisnite Sprint, da bi zamahnula nogama i išla još višlje. Na najvišoj tačci luka, pritisnite Skok/Alt (i nastavite da držite Akciju/Ctrl) da bi Lara skočila sa konopca i dočekala se na ulazu. Stigli ste do tajne #3 (11/70). Sada ste na dnu visoke, kružne sobe sa sečivima koja rotiraju oko spoljne ivice. Sačekajte da sečiva prođu, pa se popnite na platformu desno. Skočite iz mesta preko kosine da bi stigli do ravnog mesta. Onda stanite blizu osnove sledeće platforme i čekajte da sečiva opet prođu. Popnite se na platformu, uzmite mali paket za prvu pomoć, pa stanite uza zadnji zid i sačekajte da sečiva još jednom prođu. Kada prođu, popnite se na platformu levo. Ili stojte na nižem delu platforme i sagnite se kad sečiva naiđu, ili se okrenite ka centru sobe, pa brzo skočite iz zaleta sa višljeg dela ove platforme i zgrabite ivicu sa desne strane centralne strukture. Popnite se. Za sada ste sigurni. Popnite se do vrha centralne strukture, gde ćete naći signalne rakete. Skočite dole na platformu nazad levo (ispod mesta gde ste našli rakete). Sačekajte da sečiva prođu pa skočite iz mesta na uzdignuti blok u ulazu ispod. Odmah siđite s bloka da vas ne bi iseckala sečiva pri sledećem prolasku. Crvenooki šakal napada iz hodnika napred, a još 2 šakala se pojavljuju kada skrenete za ugao. Nastavite do kraja hodnika i skliznite niz rampu s leve strane. Ako skliznete desno, dospećete u jamu sa 2 crvene škorpije. Na podu naspram jame su UZIJI sa 30 metaka. (Niste valjda mislili da ste se toliko mučili zbog jednog paketa prve pomoći i signalnih raketa?) Spustite se/skliznite dole da bi izašli u hodniku koji vodi iz sobe s peskom. Vratite se do gornje sobe, a onda i do sobe sa pijedestalom i visećim konopcem.

HORUSOVO OKO: Iskombinujte dva dela oka (Eye Pieces) da bi napravili HORUSOVO OKO (Eye of Horus), pa ga upotrebite na mestu određenom za to da bi otvorili izlaz. Kad uđete u sledeću sobu pojaviće se par crvenookih šakala. Ubijte ih, pa pratite vodiča u sledeću oblast.

SFINGA: Pokupite mali paket prve pomoći i municiju za Uzi u udubljenjima u podu sa obe strane stepeništa kojim ste stigli. Krenite stepenicama levo (na jug) i uđite kroz vrata na prvom odmorištu.

SOBA SA DVE STATUE OVNA: Kada uđete, vodič će zapaliti bazen svojom bakljom, i kapija između dve statue ovna će se otvoriti. Na raskrsnici vodič će skrenuti levo i ići do jedne zatvorene kapije. Vi treba da idete desno, mračnim, zelenkastim hodnikom koji vodi do sobe sa bazenom i statuom. Usput pokupite mali paket prve pomoći iz plitke jame u zelenom hodniku. Moći ćete da vidite vodiča s druge strane zatvorene kapije. Idite kroz vrata desno i pratite hodnik pored nekih zatvorenih kapija.

SOBA SA LANCEM I SIMBOLIMA NA PODU: Povucite lanac (postavite Laru ispred i pritisnite Ctrl/Akciju). Ovo otvara kapiju dole da bi vodič ušao. On će zapaliti bazen svojom bakljom, i neki od simbola na podu gornje sobe će početi da sijaju. Da bi otvorili izlaz, treba da pažljivo skočite na svaki od sijajućih simbola bez stajanja na neku od drugih ploča. Osim hodanja do prvog sijajućeg kvadrata, trebalo bi da izbegavate stajanje na braon ivice koje oivičavaju svaki kvadrat. Kada izvedete ispravan pokret, jedna od baklji na zidu će se upaliti. Ako pogrešite, sve upaljene baklje će se ugasiti, i vatra će se pojaviti na sijajućim simbolima na koje ste prethodno stali. Da bi resetovali zagonetku, idite niz stepenište do male sobe sa drugim lancem. Povucite lanac, pa se vratite gore i pokušajte ponovo. (čak i ako vam dobro ide, možda bi bilo bolje da jednom namerno pogrešite pošto se u sobi sa drugim lancem nalazi jedna SAČMARA - ili čaure za sačmaru ako je već imate.) Idite sa kvadrata sa lancem na prvi simbol (bubu); baklja skroz levo će se upaliti. Skočite iz mesta sa udaljenog ugla simbola bube na simbol napred desno; baklja sasvim desno će se upaliti. Skočite iz mesta na simbol oka; baklja u sredini će se upaliti. Okrenite se levo i skočite na drugu bubu; leva srednja baklja će se upaliti. Okrenite se i skočite na simbol oka blizu kapije; poslednja baklja će se upaliti i kapija će se otvoriti. Idite do udubljenja i pokupite PEŠČANI SAT (Timeless Sands). Kada to učinite, sledeća kapija će se otvoriti. Izađite tuda i idite stepenicama do mesta blizu osnove sfinge.

NA VRHU SFINGE: Pratite južni zid, koji je načinjen od ružičastog kamena, do jugozapadnog ugla (zadnja leva strana sfige, iza statue ovna). Popnite se na niski blok i nađite merdevine na zadnjem zidu. Desno od osnove merdevina je malo udubljenje zagrađeno kapijom koju treba da otvorite. Popnite se merdevinama do visoke platforme. Povucite polugu da bi otvorili kapiju ispod. Pre nego što siđete, možete potražiti još jednu tajnu. Idite na crno-zlatnu platformu koja je deo sfinginih ukrasa na glavi. Izvedite dijagonalan skok iz mesta na levo da bi dospeli na crno-zlatnu platformu koja čini vrh ukrasa na glavi sfinge. Idite do suprotne strane i skrenite levo. Skočite još jednom iz mesta na crno-zlatnu platformu ispred; tu potražite tajnu #4 (12/70), čaure za sačmaru, i veliki paket prve pomoći u mraku na desno. Vratite se na crno-zlatnu platformu i okrenite se prema sfingi. Spustite se unatraške i klizite niz ukrase na sfinginoj glavi, pritiskajući i puštajući Ctrl/Akciju da bi hvatali ivice dok Lara pada i tako ublažili pad. Vratite se do druge strane sfinge i popnite se u udubljenje u osnovi merdevina. To je tajna #5 (13/70), u kojoj ćete naći obične i specijalne /plave/ čaure za sačmaru.

NAZAD PRI BAZI SFINGE: Idite kroz vrata u zidu od ružičastih stena na nivou zemlje (na južnoj strani sfinge, desno od baklje). Ubijte 3 crvene škorpije kad skrenete za ugao. Ako vodič nije već otišao napred, pridružiće vam se kod kapije u sledećoj sobi.

SOBA S PESKOM: Pratite prolaz do sobe sa statuom. Pokupite čaure za sačmaru i mali paket prve pomoći u sredini sobe, pa se popnite do statue. Postavite peščani sat (Timelesss Sands) u njene ruke. (Stanite naspram statue i pritisnite Ctrl/Akciju, odaberite artifakt i pritisnite Ctrl ponovo.) To otvara rešetke u plafonu, i pesak koji je bio u sobi sa sfingom se spušta dole u sobu sa statuom, otkrivajući otvor u sfinginim ustima. Pre nego što skočite sa platforme, potražite crvenu škorpiju koja gamiže negde oko gomile peska. Ubijte je, skočite dole, i popnite se/skočite do vrata. Vratite se do sfinge i propuzite kroz njena usta do rampe. Skliznite dole da završite nivo.

[Prethodni nivo]

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]