Nivo 4: BURIAL CHAMBERS (Pogrebne odaje)
Tajni: 5

Započinjete nivo klizeći. Kada Lara stigne do osvetljenog dela padine, skočite da zgrabite sakrivenu platformu iznad. Popnite se da nađete tajnu #1 (14/70), veliki paket prve pomoći. Spustite se i nastavite klizanje do sobe sa raznim statuama. Povucite polugu da otvorite kapiju.

SOBA SA TAJMEROM I ŠILJCIMA: Skliznite u sobu i brzo pokupite ORIONOVU RUKU (Hand of Orion) sa poda. Ovo otvara izlaze levo i desno. Kada se dve skazaljke na tajmeru gore na zidu sklope, smrtonosna sečiva iskoče iz zidova i poda. Zato pre nego što se to dogodi skočite iz udubljenja na levu stranu. (Možete ići i desno, ali ćete propustiti tajnu.) Pokupite tajnu #2 (15/70), čaure za sačmaru. Kada uzmete čaure, kapija se otvara. Nastavite niz hodnik. Napred je kružna zamka sa sečivima. Prođite je tako što ćete stati što bliže možete, pa protrčati kroz nju čim se sečiva uvuku. U sledećoj sobi, razbijte pištoljima ćup levo da bi dobili mali paket prve pomoći. Ponovite oprezan trk kroz sledeću kružnu zamku sa sečivima, i skliznite niz rampu u malo udubljenje.

SOBA SA ROTIRAJUĆIM SEČIVIMA: Spustite se na pod da bi uzeli mali paket prve pomoći u uglu levo. Popnite se nazad u udubljenje i postavite Orionovu ruku gde treba. Ovo uzrokuje da se šiljasta sečiva uvuku a sabljasta sečiva da počnu da rotiraju. Hodajte do ivice udubljenja, odskočite, pa skočite iz mesta da uhvatite ivicu platforme sa sečivima. Pomerajte se oko ugla na desno. Ako želite čaure za sačmaru na platformi, sačekajte da sečiva prođu pa se popnite. Skočite uvis da izbegnete sledeći nalet sečiva. Napravite korak napred tako da Lara stoji na čaurama. Opet skočite uvis da izbegnete sečiva. Onda zgrabite čaure i odskočite i uhvatite ivicu ponovo. (Upotrebite jedan ili dva paketa prve pomoći ako je neophodno da sredite Larine isečene članke.) Nastavite sa pomeranjem na desno, oko sledećeg ugla i još jednog. Sačekajte da sečiva prođu, popnite se i skočite unazad u izlazna vrata. Da bi uzeli drugi predmet na četvrtastom postolju, skočite iz mesta ukoso od vrata na stub. Skočite uvis da izbegnete sečiva. Pokupite SAČMARU (ili čaure ako je već imate) i skočite unazad u vrata. Ako padnete sa platforme, idite nazad do udubljenja u kome ste postavili artifakt, popnite se i probajte ponovo. Od izlaznih vrata, nastavite dalje u grobnicu.

SETOV SARKOFAG/ HORUSOVA AMAJLIJA: Izbegavajte donji deo sarkofaga (kod stopala) za sada. Ako stanete tamo počeće scena i nećete moći da dobijete jednu tajnu. Prvo istražite stazu oko ivica sobe (uz zidove), uzimajući mali paket prve pomoći i čaure za sačmaru u dva ugla. Produžite u sledeću sobu, gde se nalazi visoka statua i dva uspravna sarkofaga sa mumijama. Pokupite mali paket prve pomoći sa poda levo. Skočite u jamu u severozapadnom uglu da nađete tajnu #3 (16/70), mali paket prve pomoći i čaure za sačmaru. Vratite se do sarkofaga i priđite donjem delu. Sledi scena u kojoj će se Lara popeti na sarkofag, uzeti HORUSOVU AMAJLIJU, staviti je u ranac i skočiti dole. Soba se promenila. Vatrena krv sada teče iz sarkofaga i jame u sledećoj sobi su ispunjene njom. Vratite se u sobu sa statuom. Sarkofazi sa mumijama su sada otvoreni. Ne približavajte im se za sada, ili ćete morati da obavljate predstojeći posao sa 2 mumije koje se motaju oko Lare. Ne možete ih ubiti, pa ne trošite uzalud vaše vreme i municiju. Vucite/gurajte pokretnu statuu na ploču sa krugom. (Na onu koja je ista kao i ploča na kojoj se statua prvobitno nalazila.) Vrata iza mumije na suprotnoj strani sobe će se otvoriti. Izmamite mumiju, pa protrčite kroz vrata. Pratite prolaz i spustite se dole. Produžite u veliku pećinu.

PEĆINA: Nastavite do sredine pećine. Kada čujete dramatičnu muziku, izvucite oružje i pazite na 2 sveta šakala (izgledaju kao crni psi sa zlatnim nakitom). Oni će doći od napred, sa leve i desne strane. Sada pregledajte oblast: prolaz kojim ste došli je na istočnoj strani. U severozapadnom delu je ogromni, izrezbareni zlatni stub koji podržava zgradu iznad; na zapadnoj strani je ukrašena fasada ugrađena u pećinu; a jedna rampa i stepenice idu niz južnu stranu do višeg nivoa. Na višem nivou, na istočnoj strani je stepenište koje vodi do širokih merdevina; a na zapadu je drveni most koji vodi do zgrade koju podržava zlatni stub. Idite uz stepenice do višeg nivoa, skrećući kod baklje na zidu. Čim prođete četvrtastu rešetku na zidu desno, upalite signalnu raketu i potražite jamu desno od stepenica. Skočite dole po tajnu #4 (17/70), veliki paket prve pomoći. Popnite se iz jame i nastavite uz stepenice do sobe sa širokim merdevinama. Popnite se do vrha.

SOBA SA MUMIJAMA I ZLATNOM ZMIJOM: Pucajte u ćupove da dobijete mali paket prve pomoći i čaure za sačmaru. Popnite se kroz jedan od četvrtastih otvora u sledeću sobu. Obratite pažnju na zatvorenu kapiju na zidu. Ovuda ćete izaći. Uzmite ZLATNU ZMIJU (Golden Serpent) sa postolja. Kapija se otvara, kapije iznad otvora kroz koje ste ušli se zatvaraju, a 2 mumije oživljavaju. Trčite do sada otvorene kapije u uglu i popnite se gore. Pratite prolaz do rampe.

SOBA SA PESKOM I ŠILJCIMA: Skliznite u sledeću sobu, koja će odmah početi da se puni peskom, dižući Laru sve bliže i bliže tavanici sa šiljcima. Sprintujte do bližeg levog ugla gde nema šiljaka i gde se možete bezbedno popeti napolje. Pratite prolaz do otvora u podu i velikog paketa prve pomoći. Spustite se na blok ispod jednog ugla otvora. Spustite se na zemlju nazad u pećini. Idite uz stepenice do drvenog mosta (viši nivo, zapadna strana). Pređite most i uđite u zgradu, ubijajući 2 šakala koji će se probuditi. Popnite se uz stepenice i spustite se kroz otvor blizu upaljene baklje. Pratite hodnik do sledeće sobe.

ROTIRAJUĆA OSMOUGAONA SOBA: Skočite iz mesta ukoso sa ulaza na ravnu platformu levo. Idite do osnove kosog zida što bliže možete, pa skočite iz mesta u udubljenje sa čaurama za sačmaru. Ovo je tajna #5 (18/70). Skliznite na pod, i popnite se na dužu platformu koja ide uz zapadni zid. Hodajte do kraja i skočite na malu platformu ispred. Okrenite se levo i skočite iz zaleta preko sečiva da bi se dočekali na platformi sa mestom za artifakt koji još nemate. Platforma iznad mesta za artifakt ima merdevine na svojoj prednjoj strani. Skočite da ih zgrabite, pa se popnite do udubljenja iznad. Povucite polugu da otvorite kapiju ispod vrata kroz koja ste ušli. Siđite sa platforme, idite kroz otvorenu kapiju i upotrebite polugu da OKRENETE ČITAVU SOBU. Skočite iz mesta u ulaz i vratite se u osmougaonu sobu. Spustite se u jamu i uzmite RUKU SIRIJUSA (Hand of Sirius). Pratite hodnik do merdevina. Popnite se pa idite do platforme u osmougaonoj sobi. Skočite iz mesta da zgrabite blok napred. Popnite se, pazeći na sečiva na tavanici. Ili skočite iz mesta ili puzite ispod sečiva do leve strane platforme. Opet skočite iz mesta dole do vrata ispod otvorene kapije u bočnom zidu (zapadna strana). Na kraju kratkog hodnika, još jednom skočite iz mesta da zgrabite zadnji zid, i spustite se niz merdevine.

SOBA SA LANCEM I MUMIJAMA: Okrenite Laru leđima ka ulazu kojim ste ušli (da se ne biste zbunili). Povucite lanac. Trčite pravo napred kroz sada otvorenu kapiju da bi pobegli od 2 mumije. Popnite se merdevinama nazad u osmougaonu sobu. Popnite se do mesta za artifakt i upotrebite ruku Sirijusa (Hand of Sirius) da spustite konopac sa tavanice. Skočite iz mesta sa ivice platforme da zgrabite konopac. Okrenite Laru licem prema udubljenju sa talismanom. Koristite Sprint taster da zaljuljate konopac, pa na vrhu luka pritisnite Skok (Alt) da bi doskočili na platformu ispred udubljenja. Uzmite SKARABEJ TALISMAN (Scarab Talisman) sa pijedestala. Progurajte se pored pijedestala i spremite oružje da ubijete 2 šakala u hodniku iza ugla. Ostanite u pripravnosti, jer je još jedan šakal odmah iza sobe sa ukrašenim, četvrtastim stubovima. Na kraju hodnika spustite se u pećinu iz koje ste krenuli.

JOŠ JEDNA SOBA KOJA SE PUNI PESKOM: Idite kroz vrata na zapadnom zidu pećine, na nižem nivou. Popnite se preko bloka i uđite u peskovitu sobu iza. Postavite zlatnu zmiju (Golden Serpent) i skarabej talisman (Scarab Talisman) na mesta određena za to. Soba će početi da se puni peskom, a mumija će oživeti. Trčite oko sobe da bi izbegli mumiju (ili je povremeno ošamutite pištoljima) dok se nivo peska ne podigne dovoljno da bi se popeli napolje. Krenite prema svetlosti da završite nivo.

[Prethodni nivo]

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]