JUŽNI PACIFIK nivo 1: COASTAL VILLAGE (Priobalno selo)

Neprijatelja: 23 Predmeta: 25, plus HARPUNSKA PUŠKA, 1 ključ, 3 Zmijska Kamena i 5 kristala Tajni: 3*

*Postoji nekoliko puteva kroz ovaj nivo. Pokušala sam da ih sve opišem a da opis ne bude suviše zapetljan. Broj neprijatelja i predmeta zavisi od puta koji odaberete. Takođe, zapravo postoje četiri tajne. Dovoljno je pronaći bilo koje tri za savršen rezultat, ali moguće je pronaći sve četiri. Potrudite se da pronađete bar tri da bi imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

Ciljevi: Dođite iz lagune do sela (bilo kojim od puteva ili kombinacijom oba). Kada stignete u selo, pronađite put u kuću na drvetu blizu velike močvare. Unutra ćete sresti vojnika, koji će vam dati mapu koja će vam pomoći da pređete močvaru na početku sledećeg nivoa.

Opis: Počinjete nivo pod vodom. Plivajte napred da izronite. Onda plivajte na desno između stena. Na dnu lagune ćete naći KRIJUMČARSKI KLJUČ (Smuggler's Key). Plivajte natrag prema mestu gde ste počeli, pa nastavite napred. Jedna platforma je dovoljno niska da se popnete na nju. Na bloku iznad je mali paketić.

Kada ga uzmete, plivajte do drugog kraja lagune blizu kolibe od bambusa. Izađite iz vode na isturenu stenu sa malim paketićem na vrhu. Okrenite se od kolibe. Preko vode, videćete neke stene sa kosim blokom levo i ravnom platformom desno. Skočite iz zaleta sa vrha ove stene da zgrabite kosu platformu, pomerajte se i popnite se na ravnu platformu. Okrenite se desno i skočite iz mesta na sledeći ravni blok napred. Zvono označava TAJNA #1, ali moraćete da skočite iz zaleta i zgrabite sledeću platformu da pokupite MP5 municiju.

Plivajte natrag do peskovite obale. Sada postoje dva puta koje možete slediti: u kolibu (sledeći pasus) ili dole u pećinu desno (nastavite sa opisom dole kod **). Oba puta će vam doneti tri tajne, ali ako hoćete četiri, moraćete krenuti sa kolibom. (Pogledajte napomenu o tajnama gore kod *.)

KRIJUMČARSKA KOLIBA: Uđite i upotrebite krijumčarski ključ da otključate poklopac. Spustite se u otvor i pokupite kristal. Napredujte polako da vas ne probode zamka sa drvenim kopljima. Puzite ispod nje i nastavite do pećine sa bazenom. Upucajte 2 krokodila u vodi i urođenika sa duvaljkom na platformi iznad. (NAPOMENA: MP5 je dobar za ciljanje na daljinu. Ako Laru pogodi neka od urođenikovih otrovnih strelica, moraćete potrošiti paket za prvu pomoć ili kristal da neutrališete otrov.)

VELIKA PEĆINA SA BAZENOM: Pretražite dno bazena da nađete 3 gomile harpuna i HARPUNSKU PUŠKU. Jedna gomila harpuna i puška su odmah ispod platforme na ulazu, jedna je napred desno i jedna na dalekoj strani bazena levo. Onda se vratite do platforme na ulazu.

Skočite iz zaleta do sledeće platforme, iz mesta na platformu iza te, pa se popnite gore na visoki blok pored baklje. (NAPOMENA: Ova sekvenca, prelazak sa platforme sa bakljom na visoku stazu je ilustrovan u ovoj seriji snimaka.) Upotrebite biljke na tavanici da pređete preko bazena do druge strane. Spustite se na platformu. Okrenite se i skočite na stazu desno. Pratite je do kraja i penjite se gore dokle možete. Okrenite se prema baklji i kamenom mostu pa pratite kratku stazu prema desnom zidu. Iznad desno, videćete otvor. Skočite da uhvatite zid obrastao biljkama ispod otvora i popnite se da dobijete MP5 municiju. Izađite iz otvora, siđite najniže što možete, i spustite se na stazu. Okrenite se i hodajte natrag stazom prema ulazu. Na kraju staze, okrenite se levo i popnite se na kamenu platformu. Okrenite se da gledate preko vode. Skočite iz mesta sa ivice bloka da zgrabite platformu iznad ulaza. (Možete skočiti i iz zaleta, ali je teže namestiti se za zalet na toj platformi.) Popnite se. Upotrebite biljke na tavanici da se prebacite do kamenog mosta gde ste ubili onog urođenika.

Pređite most, okrenite se levo, pa skočite preko kosine. (Ne možete je videti, ali nalazi se na drugoj strani otvora.) Skliznite dole i skočite na kraju da se dočekate na platformi iza. Pazite jer vas još jedan urođenik gađa strelicama odozgo. Pobrinite se za njega, pa skočite iz zaleta preko šiljaka da zgrabite merdevine. Popnite se gore i uzmite veliki paketić.

Odskočite i visite sa ove platforme. Onda se pomerajte na levo dok se ne budete opet mogli popeti. Pokupite kristal i mali paketić na stazi pored mrtvaca. Skočite iz mesta sa hvatanjem sa kraja staze na platformu ispod. (Nema šta da se uhvati ali pritiskanje Akcije menja Larin put da ne udari glavom o stene.) Odskočite da visite sa platforme, se pomerajte levo i popnite se. Skočite iz mesta na sledeću platformu levo.

DRVENI MOST: Pratite prolaz do drvenog mosta. Pre nego što ga pređete, pronađite tajnu: na početku mosta okrenite se desno. Skočite iz zaleta da zgabite kamenu platformu. Popnite se i skočite iz mesta da zgrabite platformu iza. Zvono označava TAJNU #2. Skočite na sledeću platformu da pokupite granate. Onda se vratite na most putem kojim ste došli.

Sada možete odabrati da uđete u hram na drugoj strani mosta ili da siđete dole na zemlju i nastavite drugim putem (Zmijsko kamenje). Ako odaberete ovo drugo, nastavite sa opisom dole kod ***. (NAPOMENA: Treba da nađete tri tajne u ovom nivou za savršen rezultat. Ali da dobijete sve četiri, treba da siđete dole sada ili nakon istraživanja hrama napred.)

UNUTAR HRAMA: Uđite u zgradu, napravite nekoliko koraka na levo - ali ne predaleko, ili ćete naleteti na sečivo. Onda se okrenite i smaknite urođenika koji će vam se prišunjati s leđa s desne strane. Kada završite s njim, puzite ispod sečiva u sledeću prostoriju. Lara će pogledati u prozor na tavanici dok budete ulazili. Da, to je znak. Ne stajte na svetlo ili ćete aktivirati zamku sa otrovnim strelicama i podići šiljke u rovu napred. Umesto toga, idite oko ugla na desno i pritisnite dugme da prekrijete prozor i isključite zamke.

Sada, pokupite veliki paketić i skočite preko potoka. Puzite do kristala da izbegnete još zamki sa otrovnim stelicama.

Sada možete odabrati da skliznete niz otvor u selo (nastavite sa opisom dole kod ****), skočite u vodu da dospete na platformu ispred hrama (nastavite dole kod *****), ili se vratite na drveni most i siđite niz stene (nastavite dole kod ***). (NAPOMENA: Da dobijete sve četiri tajne, treba da se odlučite za drugu ili treću mogućnost.)

(**) U PEĆINE (Zmijsko kamenje): Skliznite niz kosinu u pećinu. Nastavite pored malog bazena i popnite se u oblast obraslu zelenilom. Neprijateljski raspoložen urođenik čeka u zasedi. Smaknite ga pa nastavite do močvarne oblasti sa drvenim mostom iznad.

(***NAPOMENA: Ako dolazite ovamo iz oblasti sa mosta iznad, možete krenuti od močvare da sretnete urođenika koji se spominje u pasusu iznad. Inače, nastavite odavde.)

Skočite iz zaleta da zgrabite blok u sredini živog peska. Popnite se kod bilo kog ugla da izbegnete otrovne strelice. Okrenite se desno i skočite iz zaleta na kamenu platformu sa velikim paketićem. Skok iz mesta će vas vratiti na kameni stub. Onda još jednom skočite iz zaleta na drugu stranu močvare.

Pratite stazu, ubijajući još jednog urođenika usput. Uskoro ćete doći do ogromnog hrama blizu vrlo strmog odseka. Pre nego što nastavite, vratite se do mesta gde staza skreće natrag prema živom pesku. Popnite se na stene sa zelenim vrhovima, idite napred, okrenite se desno i popnite se na krivo stablo drveta. (Sada ste okrenuti prema živom pesku i drvenom mostu.) Popnite se na kamenu platformu iza drveta. Okrenite se i idite levo duž platforme. Skočite na granu, pa na trouglastu zelenu platformu, i odatle skočite oko ugla da zgrabite četvrtastu kamenu platformu sa čaurama za sačmaru. Vratite se putem kojim ste došli na platformu iznad krivog stabla.

Ovoga puta skočite na debelu granu na desnoj strani stabla. PRatite granu do kamene platforme na kraju. Skocite iz zaleta da zgrabite sledeću granu i pokupite ZMIJSKI KAMEN (Serpent Stone) - jedan od ukupno tri komada. Idite do drugog kraja grane i popnite se u udubljenje po TAJNU #3 - municiju za Pustinjskog orla. (NAPOMENA: Za neke, ovo će biti druga tajna.)

ISPRED HRAMA: Skočite iz zaleta na stranu hrama. Doskočite na kosu zelenu platformu iznad baklje. Skliznite na ravno mesto pored baklje. Skočite u bazen ispod i pustite da struja odnese Laru preko ivice da se dočeka na ravnoj, četvrtastoj platformi između dva vodopada. Ili, možete skliznuti niz prednju stranu hrama, pa se penjati i skakati do platforme između vodopada.

(*****) Skočite iz mesta u otvor iza vodopada gde ćete naći ZMIJSKI KAMEN (Serpent Stone). Odstupite malo od otvora, pa skočite iz mesta (sa Akcijom) da doskočite natrag na platformu između vodopada.

Pogledajte levo i videćete kristal. Skočite iz zaleta da zgrabite kamenu platformu napred. Pratite stazu do kristala. Onda se vratite do platforme između vodopada (skok iz mesta dovešće vas sa zelenkaste platforme na platformu između vodopada).

[NAPOMENA: Ako ste došli preko vodopada iz hrama gore, zmijski kamen iza vodopada će biti prvi koji ste našli. Kada pokupite kristal, popnite se u džunglu desno da pronađete drugi kristal i tajnu (označena sa TAJNA #3, gore). Možete ići do pećine blizu lagune ako želite, koristeći opis unazad ako treba. Pokupite sve što treba pa se vratite do hrama, skočite preko vrhova vodopada do daleke strane hrama, i nastavite sa opisom dole kod ******.]

Ako sada imate dva zmijska kamena, skočite iz zaleta da zgrabite merdevine. (Ne puštajte ih; ispod su smrtonosni šiljci.) Popnite se u otvor na vrh desno. Nastavite kroz prolaz do drugih merdevina. Popnite se na vrh.

(******) Blizu ivice litice je četvrtasti stub sa kosim vrhom. Popnite se na njega da dobijete mali paketić. Spustite se na bezbednoj strani, pa idite do zadnjeg desnog ugla ove oblasti. Popnite se na blok i upucajte urođenika u ulazu levo. (NAPOMENA O BAGU: Ne postavljajte ni jedan zmijski kamen u udubljenje u obliku zmijske čeljusti dok ne budete imali sva tri. Nekoliko ljudi je prijavilo bag kada su postavili jedan kamen pa otišli po druga dva. Kada su se vratili nisu mogli da otvore kapije.)

Skočite sa najnižeg bloka na platformu kod ulaza. Okrenite se i skočite iz zaleta na sivu kamenu platformu pored hrama. Preskočite do platforme sa trećim ZMIJSKIM KAMENOM (Serpent Stone).

Skliznite niz stranu zgrade. Sada uzmite vaša tri kamena i postavite ih u udubljenja da otvorite tri kapije. Skliznite u selo ispod.

(****) SELO: Kada uđete u selo, 2 urođenika napadaju - jedan sa bodljikavom palicom dolazi iz pravca koliba, a drugi sa duvaljkom je na grebenu levo. (NAPOMENA: Ako ste došli kroz hodnik sa zmijskim kamenjem, bićete na istom nivou kao urođenik sa duvaljkom. Moći ćete pokupiti mali paketić ovde, do koga se ne može doći odozdo. Kada ga uzmete, skliznite niz kosinu.)

U ovoj oblasti su četiri kolibe. Dok ih istražujete, srešćete još 2 urođenika. U najbližoj kolibi je raketa. Iza nje, na platformi blizu tunela (onog kojim ste stigli ako ste skliznuli iz hrama sa zamkom sa strelicama) su granate. (Ne treba da skačete da ih dobijete, samo stanite licem uza zid i pritisnite Akciju + Napred.)

Velika koliba sa vatrom ima mali paketić, a jedan kristal je iza kolibe desno od bazena. Koliba pored te je zamka sa živim peskom; ne možete dobiti paket za prvu pomoć, zato nemojte gubiti vreme pokušavajući. Iza ovoga je staza sa jamom sa šiljcima.

Kada sve pokupite, idite uzanom stazom levo od bazena. Ona vodi do kuće na drvetu i kamene zgrade pored močvare. Srešćete neprijateljski raspoloženog urođenika usput. Popnite se na stenu na uglu kamene zgrade. Ubijte još jednog tipa koji vreba ispred zgrade. Skočite preko do udubljenja gde je stajao i okrenite točak da podignete poklopac preko šiljaka tamo nazad u selu.

Vratite se u selo, ubijajući još 2 urođenika usput. Krenite levo prema stazi preko jame sa šiljcima. Popnite se na platforme iznad jame da dobijete čaure za sačmaru, pa nastavite do druge strane sela.

Pratite zid desno. U zadnjem desnom uglu je mračna pećina. Ovo je TAJNA #4. (NAPOMENA: Za neke, ovo će biti treća tajna.) Jedan urođenik će se prišunjati od pozadi kada pokušate da pokupite čaure za sačmaru i MP5 municiju. Takođe ćete naći signalne rakete u jednoj od koliba. A kada budete išli kroz uzanu uličicu iza koliba, tip sa duvaljkom će se pojaviti iza vas.

U jednoj od koliba na gornjem nivou je točak koji otvara poklopac kuće na drvetu sa merdevinama. Kada ga okrenete, još jedan urođenik napada s leđa. Ubijte ga, pa se popnite u kuću na drvetu. Prozor se otvara dok prilazite. Skočite iz zaleta sa simsa na drvenu platformu levo.

Uđite u kamenu zgradu i smaknite urođenika u hodniku desno. Ne možete preći preko gorionika za sada. Zato idite niz hodnik i skočite sa prozora na platformu od bambusa iza koliba. Idite napred do dalekog ugla, skačući preko procepa i uzimajući harpune u mračnoj oblasti levo. Skočite na ravno mesto na krovu. Onda upotrebite rešetke u drveću da pređete preko šiljaka. Pređite do sledeće kolibe (one sa terasom sa drvenom ogradom). Pritisnite dugme da podignete platformu preko gorionika u kamenoj zgradi. Ubijte ljutitog urođenika koji se pojavljuje kada to uradite. Onda siđite dole i vratite se do gorionika.

Odskočite dva puta od ivice gorionika, pa skočite iz zaleta da doskočite na platformu. Zatim skočite iz mesta sa ivice platforme do dugmeta u udubljenju ispred. Pritisnite ga da otvorite kapiju, prevrnite se, i smaknite urođanika koji se pojavljuje niotkuda.

Ne pritiskajte drugo dugme u susednom udubljenju. To samo uključuje gorionik ispod. Umesto toga, idite levo u hodnik. Tu je nezgodna dvostruka kružna zamka sa sečivima. Možete sprintovati pored nje ili doći najbliže što možete do nje pa odskočiti i skočiti iz zaleta dok kreće od vas. Nastavite do kraja hodnika i okrenite točak. To otvara vrata pored, zajedno sa poklopcem u bazenu. Skliznite unatraške kroz prozor i spustite se na zemlju. Skočite u bazen i plivajte kroz otvor koji ste upravo otvorili i niz podvodni prolaz. Možete ubiti krokodila harpunima ili proplivati brzo tuda i popeti se na suvo. Onda ga ili upucajte odozgo ili samo nastavite.

Pratite hodnik do otvora. Skočite iz mesta da zgrabite ivicu kuće na drvetu i popnite se da završite nivo.

Scena - za zapis dijaloga pogledajte ovde.

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]