Nivo 6: KV5
Tajni: 4

Izađite iz džipa u sobi sa pravougaonim blokom u sredini. Pokupite veliki paketić i 2 kutije plavih čaura. Vratite se u kola i vozite uz strmu rampu do otvorene oblasti sa ogromnim statuama sa jedne strane. Prođite pored statua i vozite kroz otvor u stenama napred.

PRVA OTVORENA OBLAST SA SKELOM: Jedan plaćenik je na skelama u sledećoj oblasti. Vozite kroz šipke koje podupiru desnu stranu skele da ga oborite. Onda zaokrenite udesno da okrenete kola, izbegavajući duboku jamu i vraćajući se da pregazite plaćenika. Nastavite do rupe u stenama na suprotnoj strani od mesta kuda ste ušli u ovu oblast (tj. jugozapadnog ugla). Pre nego što prođete, zaustavite džip i izađite. Popnite se u mali otvor desno od otvora u stenama. Puzite po tajnu #1 (22/70), veliki paketić. Vratite se u džip i nastavite u sledeću oblast.

OBLAST SA SKELAMA I KAPIJOM: Vozite do čistine u obliku T i skrenite levo između zgrada. Vozite duž levog zida da oborite skelu na kojoj je još jedan plaćenik. Okrenite kola i vratite se da ga pregazite. Izađite iz auta. Obratite pažnju na zatvorenu kapiju na kraju T. Moraćete da je otvorite. Prvo, popnite se na skele kod zgrade levo (levo ako je kapija iza Lare). Postoji više mesta na kojima se možete popeti na srednji nivo; jedno od njih je na uglu. Popnite se preko drvene kutije i spustite se na zemlju unutar skele. Muzika objavljuje da ste našli tajnu #2 (23/70). Idite celim putem do kraja blizu kapije da pokupite jedan veliki i jedan mali paketić. Vratite se do otvora blizu kutije i popnite se natrag na srednji nivo. Popnite se na najviši nivo skele. Pratite ga prema kapiji. Negde na pola puta, videćete udubljenje desno sa velikim paketićem. Kada ga pokupite, okrenite se i skočite iz zaleta da zgrabite viseći konopac. Ljuljajte se i skočite sa konopca na skelu kod druge zgrade. Levo je prekidač visoko na zidu. Skočite uvis da ga zgrabite, i Larina težina će ga povući, otvarajući kapiju. Spustite se sa skele i idite do kapije. Levo od nje je udubljenje sa još jednim velikim paketićem. Zatim se vratite do desne skele i popnite se opet na srednji nivo. Pratite ga do kraja po čaure za sačmaru (nalaze se tačno iznad mesta gde ste našli veliki paketić). (Napomena: Ako ste se popnete na onu kutiju iza ugla nakon što pokupite čaure, tamo će vas sačekati još jedan od Von Krojevih plaćenika.) Siđite sa skele i idite kroz otvorenu kapiju do pravougaonog prostora sa velikim crvenkastim kamenim stubovima. Dva izdignuta udubljenja sadrže stvari: veliki paketić je u onom levo od vrata, Uzi municija u srednjem desno.

RAMPA SA BODLJIKAVIM VALJCIMA: Vratite se u džip i vozite kroz otvorenu kapiju i uz rampu. Tri valjka sa šiljcima padaju sa otvora u plafonu iznad rampe i kotrljaju se nadole. Možete krivudati da ih izbegnete ili koristiti paketiće da popravite štetu, koja je minimalna ako ste u džipu. Zaustavite se na vrhu rampe i izađite. Idite dole do prvog otvora u plafonu (odakle je jedan od bodljikavih valjaka došao). Stanite ispod otvora licem prema uzbrdici i postavite Larina stopala na pukotinu u teksturama baš ispod gornje ivice otvora. Skočite pravo uvis da zgrabite ivicu otvora. Popnite se na platformu iznad. Ovo je tajna #3 (24/70), granate. Spustite se dole i vratite se u džip. (Napomena: Ako imate teškoća sa hvatanjem ivice otvora, pokušajte da uhvatite drugu (nižu) stranu, koja je napravljena od stena uz koje se možete peti. Popnite se skoro do vrha pa skočite unazad da se dočekate na platformi. Ako promašite ovu tajnu i odete u sledeću oblast, možete se vratiti ovde pešice. Postoji prolaz sa merdevinama u stenama koji će vam omogućiti da se popnete uz brdo blizu U-okreta. Take možete skakati iz mesta uz zelenu dinu od otvora do rampe.) Vozite dalje pažljivo da izbegnete razne duboke jame sa šiljcima na dnu. Kada dođete do U-okreta, izađite i istražite veliku jamu u obliku L. Na jednoj strani su kamene merdevine. Siđite do malog otvora i ili se penjite oko njega i opet gore do njega, ili siđite tako da Larine ruke budu na vrhu otvora, pustite se, i brzo se opet uhvatite. Sa Larinim rukama na ivici otvora, popnite se levo što dalje možete (tako da je njeno rame uza zid). Pustite Akciju (Ctrl) i brzo opet pritisnite tako njene noge vise. Sada pritisnite Čučanj (.) + Akciju (Ctrl) da upuzite u otvor. Unutra ćete naći tajnu #4 (25/70), plave čaure i strele. Izađite iz otvora, penjite se desno pa gore do vrha. Vratite se u džip i nastavite, izbegavajući jame sa šiljcima. Kada prođete ispod kamenog luka, potražite mali otvor levo pre ćorsokaka. Vozite kroz njega u zelenu, peskovitu oblast.

ZELENA PESKOVITA OBLAST: Krenite preko dina na sever. Pazite na jamu sa šiljcima odmah iza prve dine desno, i drugu jamu iza druge dine levo. Kada pređete treću dinu, skrenite levo i pratite kameni zid, držeći se desno (sada ćete ići na zapad). Još jedna jama je na drugoj stranu sledećeg brega. Držite se desne strane da je pređete i nastavite prema steli (kamenu) sa skelom na kojoj je još jedan plaćenik. Možete izaći da ga ubijete, ili se voziti oko osnove stele da oborite skele i pregazite ga. Vozite duž kamenog zida iza stele, držeći se desno (ići ćete na jug). Pri kraju kamenog zida, videćete mračni otvor sa rezbarijama okolo. Uđite u njega da završite nivo.

FMV film - za zapis pogledajte ovde.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]