Nivo 5: VALLEY OF THE KINGS (Dolina Kraljeva)
Tajni: 3

OTVORENA OBLAST VAN POGREBNE ODAJE: Izađite oprezno na otvoreno. Von Krojevi naoružani plaćenici (7 ukupno, ne računajući vodiča) vrebaju iza svake stene. Eliminišite ih jednog po jednog. Možete koristiti kamene blokove i udubljenja kao zaklon, ali lakše je (i manje se troši municija i prva pomoć) da odmah dotrčite do trenutne mete, pucajući iz pištolja. Protrčite pored njega, preokrenite se i dokrajčite ga od pozadi. Ovo ne pali tako dobro sa jedinim tipom koji ima mač. Za njega, možete se prebaciti na sačmaru i brzo ga srediti, ili nastaviti sa pištoljima skačući unazad dalje od njega dok pucate. Kada svi neprijatelji budu mrtvi, pretražite okolinu da bi našli ostavljene predmete: 3 kompleta municije za Uzi, 2 mala paketa prve pomoći i jedan veliki, i ključeve za kola. U stenama desno od vrata kroz koja ste izašli iz grobnice je mali, mračni otvor. Unutra ćete pronaći mali paket prve pomoći. Upalite signalnu raketu i videćete platformu u dnu udubljenja na koju se možete popeti i naći tajnu #1 (19/70), SAČMARU i 2 kutije municije (ili 3 kutije municije, ako već imate sačmaru). Morate ih uzimati jedno po jedno, pa pazite da ne ostavite nešto. (Napomena: Lokacije ove i sledeće tajne su prikazane na ovom snimku.) Mračni otvor u uglu levo od ulaza u grobnicu je prazan, ali sa platforme kod otvora možete skočiti da uhvatite kameni blok levo (kada ste okrenuti licem napolje). Popnite se na njega, pa se popnite na dugačku platformu iznad ulaza u grobnicu. Ovo je tajna #2 (20/70). Naći ćete 2 kutije municije, mali paket prve pomoći i Uzi municiju. Skliznite niz zelenkastu stenu do zemlje.

VOŽNJA DŽIPOM KROZ PEĆINE I KANJONE: Moguće je nastaviti pešice, koristeći razne otvore i merdevine u stenama da pređete strme padine. Ili, možete voziti džip. Ovo baš i nije jurnjava kolima, pošto vodič zastaje da vas sačeka ako izađete iz džipa da istražujete. Ali možete se pretvarati ako hoćete. Dok vozite, pazite na granate koji će biti lansirane iz drugog vozila. (Napomena: Ako imate problema sa kontrolom džipa, pogledajte ovu stranicu.) Pratite vodiča kroz pećine. Kada stignete do prve velike otvorene oblasti, pregazite 2 plaćenika koji stoje okolo. Onda nastavite nizbrdo i kroz pećinu. Kod velike provalije i kamenog mosta, držite se desno da bi se dovezli na kameni most i pregazili još jednog Von Krojevog plaćenika. Zaustavite džip na vrhu kamenog mosta (ili na drugoj strani) i izađite. Idite nazad niz rampu do one strane provalije gde ste počeli (istočna strana). Pod kamenom nadstrešnicom koja ide iznad duboke jame sa šiljcima, je otvor. Dospeti do njega može biti malo nezgodno. Spustite se niz merdevine u jamu, onda se pomerajte desno i gore do ovog otvora. Postavite Larine ruke na donju ivicu otvora, pustite taster za Akciju (Ctrl) da se pustite i prisilite Laru da izgubi oslonac za noge. Onda brzo opet pritisnite Akciju da ponovo zgrabite otvor, i odmah pritisnite Čučanj (.) i Napred (strelicu gore) da bi se popeli u mali otvor. Ako ne možete ovo izvesti dovoljno brzo, pokušajte ovako: penjite se desno koliko god možete, tako da je Larino rame uz desno zid. Sada pustite taster za Akciju (Ctrl) i odmah ga opet pritisnite. Kada ponovo zgrabi ivicu otvora, njene noge bi trebalo da vise. Pritisnite Čučanj (.) i Napred (strelica gore) da se popnete u otvor. (Detalji su prikazani u ovim snimcima.) Puzite kroz prolaz, okrenite se i spustite se u pećinu. Ovo je tajna #3 (21/70), mali i veliki paket za prvu pomoć, plus super granate. Izađite iz pećine i popnite se nazad do vrha jame istim putem kojim ste došli. (Napomena: Moguće je spustiti se do dna jame, klizeći do zemlje u sredini, gde nema šiljaka. Ali da bi izašli, morate ići kroz šiljke i trošiti dragocene pakete za prvu pomoć, da bi zgrabili merdevine na istočnoj strani. Dole nema ništa zanimljivo, pa se nemojte mučiti osim ako uživate u izazovu.) Vratite se u džip i produžite pored kamenog mosta i u pećinu desno. Ići ćete niz jedno brdo, pa uz drugo. Na vrhu, treba da pregazite plaćenika. Uskoro ćete doći do dubokog kanjona. Idite desno i kružite oko ivice suprotno od smera kazaljki na satu. Pregazite još jednog plaćenika na kraju kamene platforme, pre nego što skrenete desno i siđete u još jednu pećinu. Kad krenete uz sledeće brdo, nivo će se završiti.

[Prethodni nivo]

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]