Škotski ples

Kaže se: "Mrtvi ne govore". Srećom po Laru, Vilardov novčanik je vrištao na nju. Zašto bi čovek na samrti ispružio svoj novčanik nekome ko je upravo okončao njegov život? Da li je Vilard pokušavao da Lari kaže nešto? Upozorenje, možda? "Hmmm... šta to imamo ovde?" pitala se Lara, uzimajući kožni novčanik sa monogramom bez sumnje napravljen od kože neke sirote ugrožene vrste. Neke strane novčanice: par engleskih funti, holandskih guldena, čak i japanski jeni. Mapa Engleske, i nešto što izgleda kao fotografija Vilardovog imanja. "Tako znači," razmišljala je Lara, "izgleda da imam obožavaoca. Ima isečak iz novina o meni. Nisam znala da je tako... privržen." Žuto parče papira joj privlači pažnju. To je telegram Vilardu od jednog od njegovih plaćenika. "Peti Artefakt pronađen stop. Potvrđena isporuka na vaše imanje na Loh Nesu stop." Piše još nešto u poruci, ali je ostatak nečitljiv osim što se spominje da još neko zna za Peti Artefakt. "Znači vraćam se u Veliku Britaniju. Gde li je taj moj helikopter?"

(Iz zvaničnog Eidosovog uputstva koje možete pronaći na Lost Artifact CD-u.)


NIVO 1: HIGHLAND FLING (Škotska)

Neprijatelja: 25 Predmeta: 39 plus 2 Čičak kamena, pajser, sačmara, harpunska puška, Uziji i MP5 jurišna puška Tajne: 3

Početni inventar: Pištolji (neograničena municija), mali i veliki paketići za prvu pomoć, 2 kutije signalnih raketa.

ULAZAK: Uhvatite se za bršljanom obrasli zid sa rešetkama i popnite se na vrh. Spustite se s druge strane. Popnite se na vrh drvenog sanduka pored malog bazena, stanite u levi ugao iznad bazena i skočite napred ukoso da zgrabite bršljanom obraslu tavanicu iznad.

(NAPOMENA NOVIM IGRAČIMA: Ovo je pokretni sanduk. Možete naterati Laru da ga pomera po podu tako što ćete je postaviti sasvim uz njega i pritisnuti Akciju, pa dole/gore da vučete/gurate, tamo gde ima mesta. Ako želite, možete ga pomeriti ispod bršljana i skočiti pravo uvis se uhvatite za tavanicu.)

Pređite bazen i spustite se na malu, trouglastu platformu pored znaka na kome piše "Willard's Well" (Vilardov izvor). Pažljivo pokupite mali paketić pa skliznite u bazen.

OBALA JEZERA: Plivajte kroz podvodni otvor do jezera. Struja će povući Laru nizvodno. Ubrzo će moći da izroni na površinu. Plivajte između stubova kamenog mosta. Napred levo je mali, drveni dok (pristanište). Pokupite harpune na dnu jezera ispod doka.

Ako želite, možete dalje istražiti oblast jezera da nađete još stvari. Postoji nekoliko predmeta do kojih ne možete još doći, uključujući raketu na kamenoj platformi preko puta doka. Za sada, plivajte pored doka, suprotno od pravca kojim ste došli. Idite kroz procep između stena do sledeće oblasti otvorene vode. Desno, blizu drvenog lukobrana, naći ćete još harpuna na dnu jezera. (Ne možete se popeti na lukobran. Suviše je visok. Prići ćete mu odozgo kasnije.) Plivajte preko jezera do druge strane. Možete se popeti na obalu između dva kamena potporna stuba i pokupiti 2 gomile harpuna - po jednu ispod svakog stuba. Plivajte natrag do drvenog doka i izađite tamo iz vode. Idite stazom pored znakova "Do Not Enter" ("zabranjen ulaz").

Postoji više načina da prođete kroz ovu oblast. Predložiću jedan, ali slobodno eksperimentišite. Idite kroz otvor u kamenom zidu levo. Pre nego što krenete uz rampu, do sledeće otvorene oblasti, upuzite u niski otvor levo od rampe. (Pogledajte ovaj snimak.) Odmah unutra, u udubljenju desno, naći ćete kutiju signalnih raketa. Radije nego da nastavite u pećinu, vratite se i idite uz rampu.

OTVORENA OBLAST SA DRVENIM SANDUCIMA: Pustite čuvara da otrči do gvozdene kapije i otvori je, puštajući nakaznog genetski izmenjenog vučjaka. Dok on to radi, otrčite desno (odakle je čuvar došao) i popnite se u ulaz. Tu ćete biti sigurni od psa i moći ćete se skoncentrisati na ubijanje čuvara. Posle borbe, idite okolo i pokupite sve predmete: u oblasti iza kapije, naći ćete veliki paketić. Čuvar ostavlja signalne rakete, a na zemlji na vrhu rampe je kutija čaura za sačmaru.

Ako ubijete čuvara pre nego što otvori kapiju, ona će ostati zaključana. Možete doći do paketića tako što ćete ići niz rampu do niskog otvora. Ovog puta puzite skroz do kraja, levo. Tu ćete naći prekidač, koji otvara obližnji poklopac. Stanite ispod i skočite pravo uvis da zgrabite ivicu. Popnite se u pećinu s rešetkama i ubijte još jednog crvenookog psa. Onda uzmite paketić i ispuzite putem kojim ste došli. (NAPOMENA: Možete ići u pećinu pre borbe s čuvarom, ali onda ćete sresti dva psa odjednom.)

NA MOSTU: Iz oblasti sa sanducima idite kroz kameni ulaz. Jedini izlaz iz sledeće prostorije je otvor desno koji vodi do platforme iznad vode. Idite na platformu i pratite je do kraja. Kamera će se podići da pokaže još jednog čuvara na mostu napred. Možda ćete uspeti da ga ubijete s platforme. Ako ne, skočite ukoso iz mesta s kraja platforme na most i obavite to. Čuvar ostavlja čaure za sačmaru, a na širokoj levoj ivici mosta je još jedna kutija čaura.

GLEDANJE NESI: Ako pažljivo gledate, možete primetiti čudovište iz Loh Nesa u daljini. S mesta gde je bila druga kutija čaura za sačmaru, idite na platformu. Upotrebite taster za Gledanje i iskosite malo Larin pogled na dole i videćete Nesi kako pliva s leva na desno blizu kule sa zastavom na vrhu. (Pogledajte ovaj snimak ako niste sigurni gde da gledate.)

Sada nastavite duž mosta prema ruševinama. Kada pređete dve male zgrade i približite se statuama pasa, jedna vrana će doleteti odozgo. Ubijte je i priđite udubljenju iz koga se diže para između dve kapije. Kada jato slepih miševa izleti, uzmite čaure za sačmaru odatle.

Ako želite, možete da malo obiđete okolinu i pokupite one stvari koje ste videli sa pristaništa. Ako ne želite, preskočite dole do dela s naslovom "ULAZAK U RUŠEVINE".

Prvo po raketu. (NAPOMENA: Ovaj niz poteza je prikazan na ovim snimcima.) Idite do desne strane mosta (ona strane koja gleda na pristanište.) Skočite iz zaleta sa isturene platforme na trouglasto ravno mesto na zelenilom prekrivenim stenama ispod. Skočite iz mesta iz gornjeg ugla trougla na stene ispred. Lara će skliznuti na još jedno ravno mesto blizu vode. Skočite iz mesta iz unutrašnjeg ugla tog trougla uz kosinu do ravnog mesta iznad. Držite taster za napred samo momenat da sprečite Laru da sklizne nzad niz kosinu, ali ne držite ga predugo ili će otrčati suviše napred i skliznuti niz sledeću kosinu. Sa vrha stena trebalo bi da vidite raketu dalje desno. Skočite iz mesta sa ivice stena dole na platformu i pokupite raketu.

(NAPOMENA: Ako Lara upadne u vodu pre nego što bilo šta pokupi, ili startujte snimljenu poziciju ili plivajte do pristaništa, izađite iz vode i vratite se na most. Postoji prečica od pristaništa do mosta: popnite se na kameni blok na kraju staze levo. Odatle, skočite iz zaleta da uhvatite ivicu duge platforme sa strane mosta, i odatle skočite na most kao i ranije. Pogledajte ovaj snimak da bi vam bilo jasnije.)

VRH KROVA: Vratite se na most. (Upotrebite prečicu opisanu u napomeni iznad ako želite.) Opet idite do desne strane mosta (one koja gleda na pristanište). Izađite na platformu pored statue psa desno i okrenite se prema bršljanom obraslom uglu zgrade. Skočite iz mesta s ivice platforme da zgrabite bršljan. To bi trebalo da aktivira pojavljivanje još jedne vrane. Pritisnite Skok da skočite unazad na platforme s koje ste krenuli i ubijte pticu pre nego što nastavite. (Možda ćete morati da se vratite na most da bi je nanišanili.) Ponovite skok i popnite se uz bršljan. Kada se približite vrhu, ili se popnite ne levo i siđite na platformu ili skočite unazad na platformu iza.

Gore na krovu ćete sresti vranu i čuvara koji vreba iza zida. Sredite ih. Onda potražite uzdignuti otvor sa bršljanom obraslim stenama ispod. Popnite se u otvor da nađete TAJNU #1, napunjenu sačmaru i 2 kutije čaura. Idite do spoljnog ugla tajne prostorije koji gleda na jezero. Okrenite se tako da krov sa rešetkom bude desno od Lare. Skliznite niz kosinu unatraške i zgrabite ivicu. Sada siđite niz zgradu skroz do stena ispod. (Usput ćete proći pored male prostorije sa prekidačem. Vratićete se tamo kasnije.)

LUKOBRAN I KAMENITA OBLAST ISPOD ZAMKA: Pređite stene do drvenog lukobrana. Dok istražujete oblast ispod mosta, još jedna vrana će se pojaviti. Skliznite na lukobran i pokupite mali paketić. Skočite iz mesta natrag uz stene do ravnog mesta na vrhu. Pređite ga do strane koja gleda na otvorenu vodu i kulu sa zastavom. Pripremite se za skok iz zaleta sa ravnog, trouglastog mesta nekoliko koraka od zida zamka prema oblasti iza ugla zamka (kao što je prikazano u ovom snimku). Kada skočite, verovatno ćete morati pritisnuti taster za Desno u vazduhu da doskočite na ravno mesto iza ugla. U suprotnom, Lara će skliznuti u vodu. Pokupite HARPUNSKU PUŠKU i dodatne harpune.

Sada, ako želite UZIJE, snimite poziciju. Ovaj sledeći deo je vrlo nezgodan i verovatno ćete ga morati ponoviti nekoliko puta. Ako ne uspete, ne brinite. Imaćete druge prilike. Prvo osmotrite gde se oružja nalaze (prikazano na ovom snimku). Ciljate na "X" na snimku. Možda će trebati nekoliko pokušaja, ali kada stignete do te tačke, Lara će se nekim čudom stvoriti na obali nekoliko koraka od oružja.

Skočite u jezero, pustite da vas struja nosi do mirne vode, plivajte do pristaništa i vratite se na most kao i ranije. Sada možete nastaviti sa istraživanjem nivoa.

ULAZAK U RUŠEVINE: Na kraju mosta blizu udubljenja s parom i dve statue pasa su dve kapije. Nije važno kojim ćete redom ići, ali mislim da je malo lakše prvo ići kroz desnu, a posle kroz levu.

Ako je moguće, ubijte čuvara u oblasti desno od kapija pre nego što preskočite preko procepa u tu oblast. Nastavite napred i desno. Skočite u bazen i uzmite 2 gomile harpuna i PAJSER (Crowbar) sa dna. Izađite iz vode i idite uz niske stepenice desno od bazena. Tu ćete naći prekidač koji otvara desnu kapiju pored udubljenja s parom. Kada povučete prekidač, imate samo malo vremena da prođete pre nego što se kapija zatvori. Zato povucite prekidač, pritisnite Gledanje da vratite Larinu perspektivu, okrenite se levo i skočite iz mesta preko kosog zida pored prekidača. Trčite prema mostu, preskačući procep. Onda skrenite desno i utrčite kroz otvorenu kapiju.

IZA DESNE KAPIJE/ PROSTORIJA SA DRVENIM SANDUCIMA: Idite niz stepenice u ovu prostoriju i ubijte čuvara koji trči da se sakrije iza kutija. Pokupite mali paketić koji on ostavlja. Uđite u sledeću prostoriju sa psećom statuom. Tu je još jedan čuvar. Pustite ga da otvori kapiju za vas, pa brzo protrčite kroz nju. Prevrnite se i dokrajčite čuvara. Kapija se brzo zatvara, pa ako ne stignete unutra na vreme, nećete moći da dobijete tajnu.

Upotrebite pajser (crowbar) da obijete drvena vrata. (Postavite Laru na sredinu vrata, licem prema njima, i pritisnite Akciju. Odaberite Crowbar i pritisnite Akciju ponovo da ga upotrebite.) Unutra je TAJNA #2, grobnica koja sadrži MP5 JURIŠNU PUŠKU i 2 seta municije. Izađite kroz niski otvor blizu kapije. Dok puzite kroz prolaz, kapija se otvara a jedan od gorionika se gasi tako da možete bezbedno ispuziti.

GROBLJE: Idite kroz prostoriju sa psećom statuom do groblja. Dok istražujete, još jedan čuvar se pojavljuje. On ostavlja čaure za sačmaru kada ga ubijete. Iz groblja vode otvori levo i desno. Prvo idite desno.

MAGLOVITA OBLAST SA ŽIVIM BLATOM: Još jedan čuvar vreba unutra desno. Ubijte ga i pokupite čaure za sačmaru na stepeništu i mali paketić u udubljenju s leve strane stepeništa. Živo blato je ovde suviše duboko da bi ga prešli, pa se vratite kroz groblje i izađite na suprotnu stranu.

ŽIVO BLATO SA KAMENIM BLOKOVIMA I STELOM: Idite kroz otvorenu oblast desno dok ne dođete do rampe koja vodi dole u živo blato. (NAPOMENA: Sledeći niz poteza je prikazan na ovim snimcima.) Skočite iz mesta na vrh četvrtastog kamenog stuba desno od rampe. Okrenite se desno. Skočite iz zaleta do desne strane sledećeg stuba na kome raste ljubičasto cveće. Izbegavajte levu stranu, koja je suviše klizava za stajanje. Jedna vrana doleće i pokušava da obori Laru sa stuba, pa je brzo ubijte. Odatle, skočite iz mesta na dole na mahovinom prekriveni blok napred. Sa bloka s mahovinom skočite na kosinu levo i skliznite dole na malu, trouglastu platformu blizu živog blata (ili na četvrtasto, smeđe, ravno mesto blizu levog zida). Okrenite se desno, prema steli (velikoj steni) i potražite grb naslikan na zidu iza nje. Koračajte kroz blato u pravcu otvora ispod grba. Larina glava će potonuti ispod blata, ali ako nastavite da koračate, izroniće pre nego što joj nestane vazduha.

Idite kroz niski otvor u mračnu prostoriju punu blata iza. Izađite iz blata i puzite kroz drugi niski otvor dalje levo. Na mestu gde se prolaz grana u T, idite levo.

SPOLJNA OBLAST SA BRDOM I DRVENIM SANDUCIMA: Razni korisni predmeti su na vrhu sanduka. Međutim, spremite sačmaru, jer kada uzmete veliki paketić 2 statue pasa će oživeti. Pokupite i MP5 municiju, čaure za sačmaru i signalne rakete. Vratite se u niski prolaz i ovoga puta idite drugim pravcem (napred i levo).

Posle kraćeg puzanja Lara će opet moći da se uspravi. Ali moraćete da prođete kroz još jedan niski prolaz da izađete na platformu iznad živog blata. Popnite se uz platforme i pokupite mali paketić. Onda se popnite na još jednu platformu (gledajte odakle izlazi para) da uzmete ČIČAK KAMEN (Thistle Stone). Okrenite se, skočite da zgrabite bršljan na tavanici i prebacite se iz udubljenja i na levo preko živog blata. Kada stignete do dalekog kraja prostorije, spustite se na rampu i skliznite u hodnik ispod. Skliznite niz još jednu kratku rampu da se dočekate blizu bazena gde ste našli pajser. Vratite se do udubljenja s parom i kapija na kraju mosta.

(NAPOMENA: Ako upadnete u živo blato, možda ćete uspeti da stignete do stepeništa desno pre nego što se Lara udavi. Ili startujte snimljenu poziciju ili idite u krug da dođete do izlaza.)

IZA LEVE KAPIJE: Idite do leve strane mosta, iza kapija i udubljenja s parom do isturene platforme, sa koje možete videti kulu sa zastavom na vrhu daleko na jezeru. Možete skočiti iz zaleta sa ove platforme direktno u otvor. Ili, skočite sa platforme da zgrabite bršljan na zidu zamka i popnite se u otvor (kao što je prikazano na ovom snimku). Pokušajte da na padnete kada slepi miševi izlete. U ovoj maloj prostoriji ćete naći zatvorenu kapiju i prekidač. Prekidač otvara kapiju drugde - onu levo od udubljenja s parom na mostu. Ova kapija se zatvara posle nekoliko trenutaka, tako da morate žuriti da stignete tamo. Povucite prekidač, pritisnite Gledanje da vratite Larinu perspektivu, prevrnite se i trčite/klizite dole do otvora levo. Skliznite niz levu stranu rampe i preskočite procep da doskočite na most. (Ili, ako skliznete na sredini ili desnoj strani rampe, skočite i pritisnite Akciju da malo snizite Larin luk tako da doskoči na most a da ne udari glavom o zid.) Trčite napred i levo kroz otvorenu kapiju.

Ubijte čuvara unutra i izađite iz ove prostorije kroz vrata u dalekom levom uglu (ispod trouglastog prozora s rešetkama).

(NAPOMENA: Mali četvrtasti otvori duž leve strane prostorije vode do rampe sa kapijom i prekidačem koji je otvara. Ovo vodi natrag do prostorije sa prekidačem koji ste upravo koristili. Nema potrebe da idete tamo sada.)

Desno je široka kapija sa dva mesta za artifakte u obliku zmijskih glava. To je izlaz iz nivoa. Vratićete se ovamo kada budete imali oba čičak-kamena. Za sada, idite kroz vrata levo.

STEPENASTA STAZA KOJA VODI DO DUBOKE JAME: Idite uz krivudavu stazu. Statua psa će oživeti kada se približite. Ubijte psa i nastavite uz stepenice. Na kraju staze, skliznite niz strmu kosinu. Nastavite do sledeće otvorene oblasti. Odmah unutra je zelena kosina s leve strane. Ne preskačite je; na drugoj strani je duboka jama. Umesto toga, nastavite stazom da priđete jami s druge strane.

Ako izvučete oružje i hodate polako kroz uski hodnik prema jami, verovatno ćete uspeti da ubijete čuvara na platformi pre penjanja gore.

Pre prelaska preko jame, pokupite signalne rakete na dalekom kraju. (Ako pogledate kroz rešetke ovde, možda ćete videti Nesi kako pliva pored kule sa zastavom.) Vratite se do ivice jame, skočite uvis da zgrabite bršljan na tavanici i pređite preko jame do malog udubljenja. Jedna vrana će početi da leprša okolo iznad, ali možda nećete moći da je sredite odavde.

Propuzite kroz niski otvor i skrenite desno. Držite se desno zida i brzo upuzite u sledeće nisko udubljenje desno da izbegnete smrtonosnu kotrljajuću stenu. (Ako nikako ne možete stići da se uvučete tamo na vreme, pokušajte da stanete sasvim uz desni zid i okrenite se tako da stena bude iza vas a zid uz Larino levo rame. Odskočite ili koračajte unazad dok ne čujete da je stena krenula, pa brzo potrčite i upuzite u otvor kroz koji ste došli.) Kada prođe, ispuzite odatle i nastavite niz hodnik do niske platforme sa još jednim niskim otvorom. Prođite kroz njega da izađete na platformu iznad jame. Sada treba da upucate pticu i čuvara, ako niste ranije.

PLATFORME IZNAD JAME: Popnite se stepenicama i uzmite mali paketić u udubljenju levo. Izađite na platformu na vrhu stepenica. Okrenite se desno i skočite iz zaleta da zgrabite sledeću platformu. (Ili, okrenite se, zgrabite zid obrastao bršljanom iznad vrata i upotrebite bršljan da se popnete do sledeće platforme.) Pazite da ne padnete kada izlete slepi miševi. Ponovo uđite u zgradu ovuda i okrenite se tako da gledate u otvor kroz koji ste upravo ušli. Skočite da zgrabite bršljan na zidu iznad desne strane otvora. Popnite se ne sasvim do vrha, pa pritisnite Skok da skočite unazad na platformu iza.

Skočite iz zaleta na isturenu kamenu platformu u sredini prostorije. Upucajte vranu koja izleće iz mračnog udubljenja. Onda uđite u ovo udubljenje po MP5 municiju. Izađitena kraj platforme. Okrenite se desno i skočite iz zaleta u udubljenje sa malim paketićem. Uzmite ga i opet skočite iz zaleta na srednju platformu. Hodajte do vrha platforme, okrenite se licem prema udubljenju gde ste našli MP5 municiju i skočite pravo uvis da zgrabite ivicu četvrtastog otvora iznad. Popnite se na krov. Pređite ga do mesta gde je rešetka s parom, ubijte vranu koja se tada pojavljuje i uzmite ČIČAK KAMEN (Thistle Stone). Spustite se kroz četvrtasti otvor na platformu.

Ako vas ne zanima treća tajna, možete sada krenuti ka izlazu: skočite iz zaleta s kraja isturene kamene platforme u veliki, zeleni otvor ispod. Skliznite dole na stepenastu stazu i pratite je dole do izlaza. (Preskočite do kraja opisa.)

Ako ipak želite tajnu, spustite se s kraja isturene kamene platforme najbližeg zidu na platformu ispod. Skočite na stazu koja ide duž sredine prostorije. Onda se okrenite tako da stepenice budu iza Lare a ona bude licem okrenuta ka otvoru u levom uglu. Skočite iz zaleta sa staze u ovo udubljenje. Pazite da se tako namestite za skok da Lara doskoči na desnu stranu udubljenja a ne udari glavom u zid iznad. Pokupite MP5 municiju u ububljenju. Onda snimite poziciju. Ovaj sledeći deo je komplikovan.

NESINA TAJNA: Postavite Laru na ivicu otvora malo iskošeno na levo (kao što je prikazano u ovom snimku). Skočite iz mesta prema mračnom otvoru u levom zidu, pritiskajući Akciju dok je Lara u vazduhu da joj malo snizite luk. Ako sve bude kako treba, ona će skočiti kroz otvor, skliznuti niz kratku rampu i dočekati se na četvrtastom stubu iznad živog blata.

Spustite se sa zadnje strane stuba da uzmete veliki paketić. Onda skočite oko desne strane stuba (bliže velikom bazenu s živim blatom) da se doskočite na stene iza. (Ako Lara upadne u blato, gotova je, ali ćete videti Nesi kako uživa u brčkanju u blatu.)

Uđite u pećinu iza stuba i muzika će najaviti TAJNU #3. Hodajte kroz plitko blato dok ne dođete do bazena s čistom vodom. Zaronite na desnu stranu da nađete signalne rakete na dnu. Izronite i izađite iz vode na dalekom kraju bazena. Držite se desne strane, da se Lara ne zapali kada Nesi iskoči iz pukotine bljujući vatru. Sačekajte da zastane, pa uskočite u mali četvrtasti bazen ispod njenog vrata. Plivajte na dole, prateći podvodni prolaz kroz nekoliko krivina. Na kraju ćete doći do bazena gde možete izroniti. Ne možete se popeti na Nesina leđa; suviše su strma. Ali ispod njenog prednjeg levog peraja je otvor. Plivajte kroz njega da izađete u kontrolnoj sobi. Ubijte čuvara i pokupite veliki paketić i granate* na ivicama otvora prema bazenu.

Obratite pažnju na šematske dijagrame mehaničkog čudovišta i mapu jezera na zidovima. Možete zamisliti koliko će Lara zaraditi kada napiše članak u kome će raskrinkati mit o lažnom čudovištu iz Loh Nesa. Onda se vratite na posao.

Upotrebite prekidač na desnoj strani kokpita da otvorite kapiju na drugoj strani. Izađite ovuda, ubijajući crvenookog psa negde na pola puta uz stepenište. Nastavite do vrha. Penjite se po platformama i skliznite dole na stepenastu stazu. Pratite stazu dole do hodnika sa izlazom. Postavite dva Čičak-kamena (Thistle Stones) u udubljenja u obliku zmijskih glava da otvorite kapiju. Pokupite signalne rakete na drugoj strani kapije i skliznite niz rampu da završite nivo.

(NAPOMENA: Ako ste na izlazu ali vam nedostaje Čičak kamen iza desne kapije, možete sada otići tamo. Okrenite se tako da je izlazna kapija iza Lare. Idite do desnog kraja hodnika. Ovde ćete videti dvoja vrata. Izađite kroz ona levo u prostoriju gde ste prvo ušli u ovu oblast i ubili čuvara. Idite kroz bilo koji od četvrtastih otvora desno. Povucite prekidač da otvorite kapiju na vrhu rampe. Izađite tuda, skliznite niz rampu levo, skačući nakraju da doskočite na most. Sada pratite opis gore od dela pod naslovom "Ulazak u ruševine".)

*NAPOMENA: Pre nego što pokupite bacač granata, svaki put kada pokupite par granata one će se računati samo kao jedan predmet u vašem inventaru. Kada nabavite oružje, svaki put kada ih pokupite računaće se kao dve granate, uključujući i one koje ste već sakupili.

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]