NEVADA nivo 1: NEVADA DESERT (Pustinja u Nevadi)

Neprijatelja: 29 Predmeta: 25, plus UZIJI*, PREKIDAČ ZA DETONATOR, KLJUČ-KARTICA i 3 kristala Tajni: 3

Potrudite se da pronađete sva tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

*U ovom nivou koristite sačmaru i Uzije do mile volje i ne štedite municiju. Videćete zašto u sledećem nivou.

Ciljevi: Prvo nađite ulaz u kanjon. Odatle, idite uzvodno da nađete branu i skrenete vodu u kanal brane. Pronađite prekidač za detonator i TNT eksploziv i upotrebite ono prvo da raznesete ono drugo, otvarajući put u poslednji deo nivoa. Tamo treba da pronađete put u tajnu američku vojnu bazu, isključite električnu ogradu, otvorite kapiju i ukradete motor (sa četiri točka - quad bike) da preskočite u glavnu Bazu sa jakim obezbeđenjem koja čini sledeći nivo.

Opis: Idite napred i ubijte 2 lešinara, i jednu zmiju zvečarku koja vreba u žbunju. (NAPOMENA: Ne zaboravite da uzmete prvu pomoć kao protivotrov ako vas ujede.) Izbegavajte oblast sa živim peskom levo od velike stene. Umesto tamo, idite okolo na desno. Desno od bare je oblast sa još jednom zvečarkom koja čuva raketu.

Pređite baru i uđite u uski klanac. Nastavite dalje prolazom, penjući se uz stene. Kada dođete do rampe iznad rupe, skočite iz zaleta preko nje da zgrabite sledeću platformu. Popnite se, okrenite se, i spustite se u jamu sa zadnje strane levo da izbegnete bodljikavu žicu ispod.

Ovo je TAJNA #1 - 2 zvečarke koje čuvaju kristal, signalne rakete i mali paketić. Još jedna zvečarka je pored niskog stepenika na drugoj strani prostorije. U udubljenju je pokretni blok. Gurnite ga jednom da otvorite izlaz. Pokupite čaure za sačmaru.

Idite levo, uz prolaz istim putem kao i ranije, ali ovoga puta se ne spuštajte dole. Umesto toga skočite na sledeću platformu i produžite da izađete iznad oblasti u kojoj ste počeli. Idite sa desne strane velike metalne građevine i skočite iz zaleta na uzanu platformu na drugoj strani procepa. Pratite platforme okolo, preskačući procepe usput, i ubijajući zvečarku koja se odmara u hladu žbuna. Kada stignete do kraja poslednje platforme, skočite na kosi zid, skliznite i uhvatite ivicu. Pomerite se malo na levo i spustite se na ravnu platformu ispod. Pratite je do kraja i oko ugla da nađete veliki paketić.

Skočite iz zaleta sa višeg stepenika pored platforme sa paketićem, preko živog peska, da zgrabite levu stranu ogromne stene. Popnite se do vrha, ubijajući još jednu zvečarku usput. Spustite se kroz otvor na vrhu metalne građevine u vodu. Pratite podvodni tunel, izronite i produžite prolazom do platforme iznad veštačkog jezera.

JEZERO SA VODOPADIMA: Okrenite se desno i skočite iz zaleta koristeći Akciju da skratite luk da bi se dočekali na malu trouglastu platformu napred. Skočite iz mesta da zgrabite sledeću platformu. Popnite se i ubijte lešinara. Nastavite da se penjete i skačete po platformama dokle možete. Stići ćete do visokog bloka iznad vode preko puta merdevina u stenama. (Crne vodoravne šare su prečke merdevina.)

Pre nego što skočite preko, okrenite se levo i preskočite do kose platforme iznad staze kojom ste išli. Pokupite Uzi municiju. Onda se vratite na visoki blok.

Skočite iz zaleta preko vode da zgrabite merdevine. Siđite do prve vodoravne pukotine. Kada stignete do nje, pustite se i brzo zgrabite donju ivicu. Siđite do kosog otvora desno. Postavite Larine ruke na vrh špica i pomerajte se na desno dokle možete. Pustite se i uhvatite platformu ispod. Popnite se u otvor. Ovo je TAJNA #2. Unutra ćete naći municiju za Pustinjskog orla i MP5. (NAPOMENA: Ako imate problema sa pronalaženjem tajne, pogledajte ovaj niz snimaka. Put do tajne je označen crvenim.)

Skočite u vodu i pokupite stvari razbacane po dnu jezera: 2 seta municije za Uzi, čaure za sačmaru, plus signalne rakete i još čaura u udubljenjima ispod vodopada.

Izađite iz vode na nisku četvrtastu platformu blizu vodopada. Popnite se na viši blok pored i skočite iz zaleta na kosi blok preko vode. (NAPOMENA: Mnogi ljudi imaju problema sa ovim skokom. Čisto da se uverite da ste na pravom mestu, proverite ove snimke. Onda, budite sigurni da ste izveli skok iz zaleta bez hvatanja: dovedite Laru do ivice, odskočite jednom, pa pritisnite Napred i Skok. Trebalo bi da taman dospe do ivice kosog bloka preko puta.)

Sada skočite na sledeći blok desno. Skočite na ravnu platformu levo da uzmete čaure za sačmaru. Skočite iz mesta natrag na platformu, pa iz zaleta preko vode da zgrabite platformu ispod merdevina u steni. Popnite se do ulaza u pećinu gde ste ušli u kanjon.

Idite okolo istim putem kojim ste išli po tajnu #2. Ovoga puta skočite do oblasti sa merdevinama ali se popnite na platformu umesto da se siđete dole. Pratite platforme na levo, ubijajući zmiju iza žbuna. (NAPOMENA: Ovaj put je označen zelenim u prvom snimku u nizu koji služi da pokaže put do tajne #2, gore. Zmija je zaokružena.) Okrenite se desno i preskočite kosi blok, da doskočite na ravno mesto levo. (Pazite da ne upadnete u rupu pored.)

Sada, ili skočite iz mesta preko kosine, skrećući desno u vazduhu da se dočekate licem uz sledeću kosinu, ili skočite u stranu tako da Lara bude okrenuta licem uzbrdo. Onda skliznite, uhvatite ivicu, pomerajte se levo i popnite se. Ili, na platformi blizu rupe, odskočite i zgrabite spoljnu ivicu. Pustite se i uhvatite pukotinu ispod. Pomerajte se levo dok se ne budete mogli popeti. Skočite da uhvatite plafon i penjite se uz zid sa prečkama. Kada Lara bude grudima uz merdevine, pustite plafon i uhvatite merdevine. Popnite se levo i na gore, u otvor.

TNT PEĆINA: Ovde ćete naći kristal na platformi napolju, mali paketić i DETONATOR PLUNGER? . Pratite žice dole u pećinu. Iza kutije eksploziva je zelenkasta pećina. Unutra ćete naći signalne rakete. Uzmite ih i popnite se natrag uz padinu do otvora. Trebaće vam ključ da upotrebite detonator, zato produžite.

Skočite na kosi blok desno od otvora pećine (levo ako stojite napolju i gledate u pećinu). Skliznite unazad i zgrabite ivicu. Ako se Lara stavi stopala na prečke merdevina, samo na trenutak pustite i ponovo pritisnite taster za Akciju da bi pustila i uhvatila ivicu samo rukama. Pomerajte se levo dok ne dođete do kose platforme i popnite se na nju. (Ili, siđite merdevinama od otvora pećine sa TNT-om. Kada dođete do prve platforme levo, popnite se levo i spustite se na platformu. Pratite platformu do kraja. Onda skočite da zgrabite merdevine pored vodopada. Popnite se gore i skočite unazad na platformu iza.)

UZVODNO: Okrenite se prema bloku između dva vodopada. Strana koju vidite je ravna, a druga je kosa. Skočite i uhvatite blok, popnite se i klizite napred, skačući dok klizite da doskočite na platformu ispred. Uzmite mali paketić i skočite dole na platformu ispod (na koju ste doskočili kada ste klizili). Odatle, skočite iz mesta da uhvatite vodoravnu pukotinu. Pomerajte se na desno. Spustite se na kosi blok i odmah pritisnite Skok da skočite unazad na platformu iza. Okrenite se uzvodno i skačite iz zaleta sa bloka na blok do unutrašnjosti pećine, gde je ogromna turbina.

(NAPOMENA: Ako vam treba pomoć oko ove sekvence, pogledajte ovaj niz snimaka. Pokušajte da ne upadnete u reku ili će vas vodena struja odvući nizvodno i moraćete se opet peti gore ili startovati snimljenu poziciju. Ako ipak upadnete i nemate zgodnu snimljenu poziciju da nastavite, možete skratiti vreme za povratak na vrh tako što ćete pokušati da padnete niz desni kanal vodopada. Ako budete padali tuda, najverovatnije ćete pasti na malu četvrtastu platformu negde na pola puta niz vodopad. Onda preskočite do stena na drugoj strani i popnite se gore odatle.)

OBLAST SA TURBINOM: Na levoj obali (kada ste okrenuti prema turbini) je kameni stub sa zvečarkom iza. Puzite ispod obližnje stene i popnite se merdevinama po TAJNU #3 - UZIJE (ili municiju ako imate oružje), koje čuva još jedna zmija.

Siđite dole i idite okolo iza turbine. Ako vam je sada potreban kristal, idite u prolaz levo. Jedan kristal se nalazi na drugoj strani otvora lifta. Vratite se do turbine i sredite smušenog tipa koji pokušava da istuče Laru. Sada se popnite merdevinama sa strane turbine. Pratite kanal desno. Ubijte 2 lešinara u otvorenoj oblasti i zmiju u žbunju levo. Pozadi, iza dva mala odvodna kanala je još jedna zmija i granate.

Sada idemo na kupanje: krenite natrag prema žutim blokovima pored vode i uskočite s leve strane. Povucite podvodnu polugu da otvorite vrata prekoputa. Unutra je municija za Pustinjskog orla. Izbegavajte oblast nizvodno ili ćete biti odvučeni preko vodopada. Umesto tamo, idite levo, natrag prema dva odvodna kanala. Povucite podvodnu polugu u uglu da otvorite poklopac između dva žuta zidića. Proplivajte kroz njega. Još jedna poluga je odmah unutra i iznad. Povucite je da otvorite poklopac na kraju podvodnog tunela. Na putu gore, ili kada uzmete malo vazduha, povucite polugu sa strane da otvorite još jedna vrata u blizini poklopca.

Idite niz kratki hodnik. Upotrebite prekidač na kraju da uključite vodenu turbinu, skrećući vodu u kanal. To takođe podiže lift.

Skliznite dole u bazen i izađite iz vode pre nego što budete odvučeni u kanal. Spustite se dole u sada suvu oblast gde ste povukli prvu podvodnu polugu. Hodajte duž korite reke da pokupite veliki paketić. Onda skočite da zgrabite suprotnu platformu zbog jednog malog paketića. Skočite dole na četvrtastu platformu u uglu. Skočite iz mesta malo skrećući na desno da se dočekate u udubljenju iza vodopada, gde možete pokupiti raketu. Skočite natrag na platformu u uglu. Onda skačite nizvodno sa platforme na platformu natrag do reke blizu vodene turbine.

Idite okolo iza turbine u prolaz koji vodi do lifta. Ubijte još jednog ljutitog gospodina i uzmite PREKIDAČ ZA DETONATOR (Detonator Switch) unutar lifta (i kristal ako ga niste uzeli ranije).

NATRAG U TNT PEĆINI: Vratite do reke i skačite sa stene na stenu do male platforme između dva vodopada. Odatle, skočite na platformu na drugoj strani vodopada levo. Siđite do srednje platforme i uz merdevine desno do pećine sa eksplozivom i detonatorom. (NAPOMENA: Ako upadnete, samo pratite reku do jezera dole i popnite se kao i ranije.) Upotrebite vaš prekidač da detonirate eksploziv i skočite na levo da izbegnete kotrljajuću stenu.

Idite dole u jamu i popnite se platformama do sledeće oblasti. (NAPOMENA: Ako imate teškoća ovde, proverite ovaj niz snimaka.)

VAN BAZE SA JAKIM OBEZBEĐENJEM: Ne dirajte tu električnu ogradu! Pokupite granate na zemlji blizu žbunja. Onda krenite oko ograde do rupe u steni. Puzite/hodajte kroz prolaz do rupe u podu. Ne silazite još dole. Umesto toga, skočite i uhvatite otvor na suprotnoj strani. Popnite se i pratite tunel do bazena. Povucite 2 podvodne poluge. Ona iza metalnog stuba otvara žuta vrata napolju a druga otvara vrata u obližnjem rezervoaru, do kojih još ne možete doći.

Vratite se prolazom do oblasti sa električnom ogradom. Uđite u tunel levo i skliznite dole. Ubijte par zvečarki i uđite kroz vrata koja ste upravo otvorili. Povucite prekidač da napunite rezervoar.

Popnite se natrag uz kosinu (popnite se na niski blok i skočite iz mesta na viši blok) i vratite se u tunel pored ograde. Ovoga puta siđite dole kada stignete do rupe u podu. Pratite tunel do visokog rezervoara s vodom. Ubijte 2 žestoka momka koji trčkaraju okolo i popnite se merdevinama u rezervoar. Uskočite unutra i plivajte do platforme sa otvorenim vratima. (Povucite polugu u podvodnom prolazu da ih otvorite ako niste ranije.)

Skočite iz zaleta sa vrata, preko ograde, da doskočite na blok iza. Još jedan tip u džinsu dotrčava s desne strane. Još jedan bradati tip (zar vas ne podsećaju na klonove u Dosijeu X?) vam pokazuje prekidač za ogradu, pa počinje da tuče sirotu Laru. Ubijte ga ali ne dirajte još prekidač, ili ćete vas udariti struja.

U skladištu je motor i još 2 klona (jedan izlazi odmah, drugi kada počnete da istražujete). Naći ćete mali paketić kod jednog od tipova i Uzi municiju u uglu.

Vozite motor uz rampu sa strane sledeće zgrade do krova. Vozite polako i skrenite u desno (prema stenama) da ne sletite s krova. Siđite s motora i uzmite KARTICU ZA PRISTUP GENERATORU (Generator Access Card). (NAPOMENA: Ako prešišate krov i padnete s druge strane, možete se voziti u krug i pokušati ponovo, ili ići sa strane skladišta, popeti se na kutiju i skočiti da uhvatite rešetku sa strane kancelarije, koja se diže samo kada dovezete motor na krov. Popnite se i pređite krov da uzmete karticu.)

Siđite ili se dovezite dole i idite u kancelariju (zgradu na čijem ste krovu upravo bili). Ubijte igrača bilijara i upotrebite karticu da otvorite vrata. Pobrinite se za još jednog ljutog tipa i pomerite prekidač da isključite električnu ogradu.

Sada možete bezbedno upotrebiti prekidač na ogradi da otvorite kapiju. Vozite motor napolje i niz strmi tunel. Dovezite ga na kamenu rampu i dodajte gas do daske da preskočite ogradu i završite nivo.

Scena: Lara preleće ogradu i pada s motora onesvešćena u mali bazen. Dva vojna policajca (military police - MP) je pronalaze.
MP#1: "Ludačo, šta ti je trebalo da to izvodiš? (Drugom MP-ju) Hajde da je unesemo."
MP#2: "Ne liči na jednog od NJIH. Možda je eko-terorista ili tako nešto."
MP#1: "A oni nose tesne pantalonice, ha?"
Vojni policajci je podižu i nose je u tajnu bazu.

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]