LONDON nivo 1: THAMES WHARF (Obala Temze) - PREČICA

Potrudite se da pronađete sva tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

Ako želite sve tajne, čitajte opis kod *. Ako vas tajne ne zanimaju, želite brzo da završite nivo a iz nekog razloga ne želite da varate, nastavite sa sledećim pasusom.

NAJBRŽA PREČICA: Na mestu gde se most ukršta sa platformom na kojoj se nalazite, skočite iz zaleta preko strmog krova. (Namestite se za ovaj skok tako što ćete odstupiti jedan korak i zatim jednom odskočiti od osnove krova.) U niskoj oblasti iza, naći ćete čaure za sačmaru i kristal. Vratite se i upotrebite blok u uglu da se popnete na smeđu metalnu platformu. Okrenite se desno i pređite preko ivice da padnete na platformu ispod. Sa nje se spustite na platformu koja je ispod smeđe metalne platforme (samo odskočite, uhvatite ivicu i pustite se). Okrenite se levo, licem prema kranu, i dođite do ivice. Pogledajte dole i videćete malu četvrtastu metalnu platformu sa desne strane krana (žutog metalnog stuba). Na nju treba da skočite (ako niste sigurni gde se nalazi, pogledajte snimak - platforma je označena sa crvenim X). Stanite tako da Larino desno rame bude uz blok sa koga ste se spustili, pa napravite dva koraka u levo. Iskosite se oko 45 stepeni na desno, tj. prema maloj platformi, odskočite i skočite iz zaleta sa pritiskanjem tastera za Akciju da doskočite na malu metalnu platformu. Izgubićete otprilike polovinu zdravlja. Skočite iz zaleta da zgrabite platformu sa bodljikavom žicom. Popnite se i oprezno hodajte na desno gde možete skočiti na ravno mesto.

Pređite krov i popnite se na drugu stranu. Ne idite još skroz do staze. Umesto tamo, idite desno. Pređite preko vrha niskog krova i skliznite dole s desne strane. Dole je rov pun bodljikave žice, ali naći ćete sigurno mesto na desnom kraju gde se možete bezbedno spustiti. Hodajte kroz žicu da pokupite municiju za Pustinjskog orla i vratite se putem kojim ste došli.

Kada dođete na platformu van oblasti sa zvonikom, srešćete 2 plaćenika koje ćete morati ubiti. Zatim nastavite kroz prolaz između zgrada, pored stuba u sred raskrsnice četiri puta, i nastavite napred dok ne izađete na otvoreno. Skočite dole na niži krov kroz prekid u ogradi da završite nivo.

* PREČICA SA SVIM TAJNAMA:

Počinjete na platformi visoko iznad nivoa ulice. Pre nego što krenete ka kraju nivoa, idite malo (više) okolo po dve tajne.

Idite do desnog kraja platforme. Skočite dole na četvrtastu rešetku ispod, pa dole na kosi krov. Zgrabite ivicu, popnite se i skočite unazad na platformu iza. Ubijte napadnu vranu. Pomerite prekidač da podignete zeleni poklopac na zgradi preko puta.

Sada pređite preko. Skočite iz zaleta sa platforme sa prekidačem preko ulice da doskočite na krov sa malim paketićem. Zgrabite pukotinu u zidu i pomerajte se na desno. Popnite se. Idite pravo napred, pored ulaza desno, i popnite na visoku platformu. Pratite stazu do otvora iznad gorionika. Skočite preko otvora da zgrabite platformu, popnite se i uzmite čaure za sačmaru. Idite levo, okrenite se i spustite se sa kosog krova da se dočekate na platformi sa raketom. Ovo je TAJNA #1. Popnite se uz merdevine, skočite na ravno mesto iznad, pa skočite preko rupe na stazu ispod. Vratite se do ulice i siđite na mali ravni deo krova. Skočite da uhvatite ivicu, pa se vratite na platformu na kojoj je bio mali paketić pomerajuće se levo.

Odskočite tako da skliznete niz strmi deo krova ispred ove platforme i uhvatite kraj. Pustite i pritisnite Akciju opet da zgrabite pukotinu ispod. Pomerajte se desno, popnite se na zeleni poklopac, i ubijte tipa sa puškom. Pokupite mali paketić koji on ostavlja. (NAPOMENA: Moguće je da se tip neće pojaviti.)

Upotrebite prekidač tu napolju da spustite zeleni poklopac. Spustite se na platformu ispod. Ubijte vranu. Sada proverite razne male otvore na zidu - možete doći do dva sa platforme. Skočite uvis da zgrabite otvor desno. Pomerajte se desno do drugog i trećeg otvora. U njima su 2 kutije čaura za sačmaru, TAJNA #2. (NAPOMENA: Ako još nemate SAČMARU, dobićete je ovde umesto jedne kutije čaura.) Vratite se do platforme.

Spustite se na strmo iskošeni krov sa leve strane. Uhvatite ivicu i spustite se na sanduke. Smaknite naoružanog tipa koje vreba preko puta. Onda pokupite signalne rakete, Uzi municiju i kristal. Popnite se na visoku gomilu sanduka. Skočite da zgrabite blok-platformu. Popnite se žutom rešetkom uz stranu zgrade, pa uz još dvoje sličnih merdevina da dođete do vrha. Skočite do platforme na kojoj ste počeli.

Na mestu gde se most ukršta sa platformom na kojoj se nalazite, skočite iz zaleta preko strmog krova. (Namestite se za ovaj skok tako što ćete odstupiti jedan korak i zatim jednom odskočiti od osnove krova.) U niskoj oblasti iza, naći ćete čaure za sačmaru i kristal. Vratite se i upotrebite blok u uglu da se popnete na smeđu metalnu platformu. Pređite krov i skočite na kran. Hodajte niz krak i spustite se na viseći sivi blok. Postavite Laru na sredinu bloka, licem prema telu krana. Pređite preko ivice da se dočekate na krov ispod, uz manje povrede. Skliznite niz krov, zgrabite ivicu, i pustite se da se dočekate u udubljenju blizu bodljikave žice. Hodajte kroz bodljikavu žicu i pratite hodnik do TAJNE #3 - rakete i malog paketića koje čuvaju 2 pacova.

(Drugi način je da skočite sa sivog bloka koji visi sa krana na najbližu platformu - desno ako je Lara leđima okrenuta prema telu krana. Siđite niz žućkastu rešetku i spustite se na betonsku platformu ispod. Skočite sa SREDINE platforme u udubljenje ispod, da ne bi skliznuli u bodljikavu žicu.)

Izađite iz hodnika i popnite se iz bodljikave žice na blok u levom uglu. Popnite se na platformu iznad, pa uz merdevine od žute rešetke. Skočite do visećeg bloka pa se popnite na krak krana. Okrenite se i skočite iz zaleta kroz prekid u ogradi ukoso na desno, da doskočite na platformu. Popnite se na malu, četvrtastu platformu napred. Popnite se i skliznite u oblast gde ste našli čaure i kristal. Opet, popnite se preko bloka na metalnu platformu.

Okrenite se desno i pređite preko ivice da padnete na platformu ispod. Sa nje se spustite na platformu koja je ispod smeđe metalne platforme (samo odskočite, uhvatite ivicu i pustite se). Okrenite se levo, licem prema kranu, i dođite do ivice. Pogledajte dole i videćete malu četvrtastu metalnu platformu sa desne strane krana (žutog metalnog stuba). Na nju treba da skočite (ako niste sigurni gde se nalazi, pogledajte snimak - platforma je označena sa crvenim X). Stanite tako da Larino desno rame bude uz blok sa koga ste se spustili, pa napravite dva koraka u levo. Iskosite se oko 45 stepeni na desno, tj. prema maloj platformi, odskočite i skočite iz zaleta sa pritiskanjem tastera za Akciju da doskočite na malu metalnu platformu. Izgubićete otprilike polovinu zdravlja. Skočite iz zaleta da zgrabite platformu sa bodljikavom žicom. Popnite se i oprezno hodajte na desno gde možete skočiti na ravno mesto.

Pređite krov i popnite se na drugu stranu. Ne idite još skroz do staze. Umesto tamo, idite desno. Pređite preko vrha niskog krova i skliznite dole s desne strane. Dole je rov pun bodljikave žice, ali naći ćete sigurno mesto na desnom kraju gde se možete bezbedno spustiti. Hodajte kroz žicu da pokupite municiju za Pustinjskog orla i vratite se putem kojim ste došli.

Kada dođete na platformu van oblasti sa zvonikom, srešćete 2 plaćenika koje ćete morati ubiti. Sada nađite pokretni blok u sredini (gde se četiri staze ukrštaju) i povucite ga dva puta. Upotrebite ga da se popnete na kosu platformu iznad. U udubljenju iza platforme je veliki paketić. Uzmite ga, popnite se odatle i skočite preko procepa u slično udubljenje gde ćete naći TAJNU #4 - KLJUČ KATEDRALE (Cathedral Key).

(NAPOMENA: Ovaj ključ neće stvarno koristiti, i nestaće iz vašeg inventara, ali računa se kao tajna za bonus nivo. Ako imate problema da ga nađete, pogledajte ovaj snimak. On pokazuje Laru na platformi iznad pokretnog bloka. Strelica pokazuje pravac skoka iz zaleta do mesta gde je ključ. Kada budete izvodili ovaj skok, pazite da se pripremite za njega tako da Lara skoči desno na ivici. Njena stopala će zapeti na vrh krova na drugoj strani, ali ako budete držali taster za Napred za celo vreme skoka to će je sprečiti da sklizne natrag.)

Idite natrag do staze napolju. U prednjem uglu najdalje od krana se nalaze merdevine koje vode dole. Siđite njima, spustite se niže niz nekoliko platformi, i naći ćete TAJNU #5 - mali otvor u kome je veliki paketić. Popnite se putem kojim ste došli. Pratite stazu levo i skočite dole kroz prekid u ogradi da završite nivo.

[Sledeći nivo] [Kompletan opis za Thames Warf]

[Spisak svih nivoa]