LONDON nivo 1: THAMES WHARF (Obala Temze)

Neprijatelja: 26 Predmeta: 30, plus 2 ključa i 8 kristala Tajni: 5*

*U ovom nivou naći ćete i SAČMARU, ako je niste našli u nekom ranijem nivou. Potrudite se da pronađete sva tajna mesta da biste imali pristup do tajnog nivoa na kraju igre.

Ciljevi: Nađite put preko krovova i uličica do kraja nivoa u zvoniku. Prvo ćete morati ući u zgradu preko puta da dobijete ključ kotlarnice. Treba da pritisnete dva dugmeta pravim redom da podignete jednu skelu, preko koje ćete doći do kotlarnice. Drugo dugme u ovoj prostoriji otvara put u sledeću oblast, koja sadrži tri velika rezervoara s vodom. Punite i praznite rezervoare pravim redom, otvarajući podvodne poklopce usput, da stignete do poslednje oblasti - krovova blizu zvonika. Pokupite par korisnih stvari tamo i nađite izlaz.

NAPOMENA: Postoji nekoliko prečica kroz ovaj nivo. Ovde je opisan dugi put za one koji žele da pređu sve.

Prim. prev. Ja sam našla prečicu kojom možete rešiti ovaj nivo u roku od dva minuta - ili možda desetak ako želite i sve tajne. Naravno, propustićete većinu predmeta i neprijatelja ako odaberete ovaj put. Ipak, možete dobiti sve tajne ako prvo odete po tajne #2 i #3 (koje nisu usput), a ostale možete naći i ako idete prečicom. Opis prečice je na ovoj stranici.

Opis: Počinjete na platformi visoko iznad nivoa ulice. Pre nego što skočite preko do sledeće zgrade, idite malo okolo po jednu tajnu. (Pogledajte ovaj niz snimaka ako opis koji sledi nije dovoljno jasan.)

PREKO KRANA I NATRAG: Na mestu gde se most ukršta sa platformom na kojoj se nalazite, skočite iz zaleta preko strmog krova. (Namestite se za ovaj skok tako što ćete odstupiti jedan korak i zatim jednom odskočiti od osnove krova.) U niskoj oblasti iza, naći ćete čaure za sačmaru i kristal. Vratite se i upotrebite blok u uglu da se popnete na smeđu metalnu platformu. Pređite krov i skočite na kran. Hodajte niz krak i spustite se na viseći sivi blok. Postavite Laru na sredinu bloka, licem prema telu krana. Pređite preko ivice da se dočekate na krov ispod, uz manje povrede. Skliznite niz krov, zgrabite ivicu, i pustite se da se dočekate u udubljenju blizu bodljikave žice. Hodajte kroz bodljikavu žicu i pratite hodnik do TAJNE #1 - rakete i malog paketića koje čuvaju 2 pacova.

(Drugi način je da skočite sa sivog bloka koji visi sa krana na najbližu platformu - desno ako je Lara leđima okrenuta prema telu krana. Siđite niz žućkastu rešetku i spustite se na betonsku platformu ispod. Skočite sa SREDINE platforme u udubljenje ispod, da ne bi skliznuli u bodljikavu žicu.)

Izađite iz hodnika i popnite se iz bodljikave žice na blok u levom uglu. Popnite se na platformu iznad, pa uz merdevine od žute rešetke. Skočite do visećeg bloka pa se popnite na krak krana. Okrenite se i skočite iz zaleta kroz prekid u ogradi ukoso na desno, da doskočite na platformu. Popnite se na malu, četvrtastu platformu napred. Popnite se i skliznite u oblast gde ste našli čaure i kristal. Opet, popnite se preko bloka na metalnu platformu. Okrenite se i skočite da zgrabite vrh zida desno. Pomerajte se levo dok ne budete iza platforme na kojoj ste počeli. Popnite se i skliznite na tu platformu.

ULIČICE I ZGRADE BLIZU POČETKA NIVOA: Idite do desnog kraja platforme. Skočite dole na četvrtastu rešetku ispod, pa dole na kosi krov. Zgrabite ivicu, popnite se i skočite unazad na platformu iza. Ubijte napadnu vranu. Pomerite prekidač da podignete zeleni poklopac na zgradi preko puta.

Sada pređite preko. Verovatno želite da upotrebite kabl, pa idite tim putem sada pošto nećete moći kasnije. Upotrebite rešetke iznad glave da se prebacite do sledeće platforme gde se nalazi drška. Spustite se kablom do krova, pustite i pritisnite Akciju opet da zgrabite krov dok klizite. Pustite se i zgrabite pukotinu ispod. Pomerajte se desno, popnite se na zeleni poklopac, i ubijte tipa sa puškom. Pokupite mali paketić koji on ostavlja.

Uđite u prostoriju iza. Skočite na prvu platformu, ali pazite na lomljive ploče na dalekoj strani. Možete ubiti 2 pacova na dalekoj platformi odavde pre nego što skočite iz zaleta do nje. Pratite hodnik, sredite tipa na kraju i uzmite njegov KLJUČ OD KOTLARNICE (Flue Room Key).

Vratite se na platformu sa mrtvim pacovima, spustite se i visite sa ivice, pa se pustite i uhvatite platformu ispod. Popnite se i pritisnite dugme da otvorite poklopac blizu ulaza. Spustite se na platformu ispod da dobijete harpune. Spustite se na zemlju i pokupite mali paketić među ostacima polomljene ploče plus signalne rakete u jednom uglu i kristal u drugom. Upotrebite dugme da otvorite poklopac iznad merdevina i popnite se. Sa najviše platforme, skočite da zgrabite vodoravnu pukotinu levo. Pomerajte se desno, spustite se na platformu i skočite da zgrabite platformu na ulazu.

Upotrebite prekidač napolju da spustite zeleni poklopac. Spustite se na platformu ispod. Ubijte vranu. Sada proverite razne male otvore na zidu - možete doći do dva sa platforme. Skočite uvis da zgrabite otvor desno. Pomerajte se desno do drugog i trećeg otvora. U njima su 2 kutije čaura za sačmaru, TAJNA #2. (NAPOMENA: Ako još nemate SAČMARU, dobićete je ovde umesto jedne kutije čaura.) Vratite se do platforme.

Sada upuzite u levi otvor. Pratite tunel do platforme visoko iznad druge ulice. Preko puta ćete primetiti farbarsku skelu. Skočite preko do dugmeta i pritisnite ga da otkrijete drugo dugme negde drugde.

Vratite se preko niskog prolaza do platforme ispod zelenog poklopca. Spustite se na strmo iskošeni krov sa leve strane. Uhvatite ivicu i spustite se na sanduke. Smaknite naoružanog tipa koje vreba preko puta. Onda pokupite signalne rakete, Uzi municiju i kristal. Popnite se na visoku gomilu sanduka. Skočite da zgrabite blok-platformu. Popnite se žutom rešetkom uz stranu zgrade, pa uz još dvoje sličnih merdevina da dođete do vrha. Skočite do platforme na kojoj ste počeli.

Siđite do prekidača za poklopac kao i ranije. Ovoga puta, skočite iz zaleta preko ulice da doskočite na krov sa malim paketićem. Zgrabite pukotinu u zidu i pomerajte se na desno. Popnite se i krenite desno. To vodi do procepa blizu ulice sa skelom. Preskočite procep, idite pozadi i ubijte vranu. Pokupite veliki paketić i pritisnite dugme (njega ste ranije otkrili) da podignete skelu.

Vratite se do procepa iznad ulice, skočite da uhvatite drugu stranu i popnite se. Odatle, skočite iz zaleta na skelu. Upucajte još jednu vranu. Sada skočite sa skele u ulaz kotlarnice. Pokupite signalne rakete i upotrebite ključ da uđete.

Uzmite kristal i upotrebite dugme da isključite gorionik negde drugde i uključite vatru ovde. Tempirajte trčanje pored plamenova, popnite se napolje i skočite iz mesta natrag na skelu. Spustite se na metalnu platformu i vratite se, preko niskog prolaza, na drugu stranu zgrade.

Spustite se i popnite se merdevinama na početnu platformu. Opet, skočite preko na krov gde ste našli mali paketić i pomerajte se desno. Ovoga puta naoružani tip je na desnoj stazi. Pobrinite se za njega, pa se popnite na višu platformu i pratite tu stazu do otvora iznad gorionika (ovo je onaj koji ste isključili u kotlarnici). Skočite preko otvora da zgrabite platformu, popnite se i uzmite čaure za sačmaru. Idite levo, okrenite se i spustite se sa kosog krova da se dočekate na platformi sa raketom. Ovo je TAJNA #3. Popnite se uz merdevine, skočite na ravno mesto iznad, pa skočite preko rupe na stazu ispod.

Sada, spustite se dole u rupu. Skliznite niz rampu da se pojavite na maloj platformi u ulici sa skelom. Preskočite procep (koristeći Akciju da se dočekate u ulaz) i pratite ventilacioni otvor, uzimajući kristal i veliki paketić i ubijajući 2 pacova usput.

INDUSTRIJSKA OBLAST SA TRI VELIKA REZERVOARA S VODOM: Na dnu je kontrolna soba sa naoružanim čuvarem na dužnosti. Kada ga sredite, pogledajte okolo. Primetite prekidač i dva pokrivena dugmeta. Dole niz dugi hodnik su tri ogromna tanka s vodom. Na početku tank #1 (najbliži prostoriji sa dugmićima) je polupun a tank #2 (srednji) je prazan. Zato ne možete doći do tanka #3 kome se može pristupiti samo plivanjem preko tanke #2.

Upotrebite prekidač da napunite tankove #1 i #2. Skočite u tank #2, pokupite mali paketić i Uzi municiju, i povucite podvodnu polugu da otvorite poklopac u tanku #1.

Vratite se do prekidača i upotrebite ga opet da snizite nivo vode. Skočite u tank #1 i plivajte na dole kroz poklopac koji ste upravo otvorili. Propeleri se sada sporije kreću, pa možete plivati pored njih u sledeću prostoriju. (Da niste povukli prekidač, Lara bi bila iseckana.) Popnite se iz vode, smaknite čuvara, i pratite hodnik do kraja gde ćete naći kutiju čaura za sačmaru. Ubijte 2 pacova u niskom prolazu i puzite kroz njega, uzimajući mali paketić.

U sledećoj prostoriji ćete naći robota sa električnim kablovima koji štrče ispred njega. Jeste, smrtonosan je. Dok ulazite, dobćete "viziju" električne ploče u obližnjem udubljenju. To je znak. Ono što morate da uradite je da prevarite robota da izazove kratki spoj sa električnom pločom.

Ako igrate na Sony PlayStation-u, verovatno ćete hteti da odete do dalekog desnog kraja šina da uzmete kristal. (Dugme tamo uključuje svetla, ali nije važno da li ćete ga pritisnuti ili ne.)

Kada robot krene prema kraju sobe gde se nalazio kristal, idite do suprotnog kraja i izvucite pokretnu metalnu kutiju. Vodite računa da stojite sa strane kada se robot vrati. Ako dodirne kutiju dok je Lara dodiruje, udariće je struja. Pomerajte kutiju niz šine dok ne bude na T-ukrštanju duge staze i unakrsne staze pored električne ploče. Kada robot naiđe, naleteće na kutiju pa se okrenuti i ući u udubljenje, izazivajući kratki spoj sa pločom i tako otvarajući jedan od poklopaca za dugme iznad.

Idite u hodnik kroz koji ste ušli i popnite se uz rešetku da se vratite u prostoriju sa dugmićima. Pritisnite dugme koje ste upravo otkrili da napunite tank #3. Onda ubijte čuvara koji stiže na lice mesta. Upotrebite prekidač opet da napunite tank #2 i preplivajte preko njega do ulaza koji vodi do tanka #3.

Preplivajte tank #3 do daleke platforme. Još jedan čuvar izlazi, tako da ćete morate da se pobrinete za njega. (Pokušajte da ignorišete alarme. Izgleda da ne postoji način da se isključe.) Uđite i upotrebite dugme da podignete poklopac preko drugog dugmeta u drugoj prostoriji. Takođe ćete saznati da ovo prazni tank #3.

(**NAPOMENA: Moguće je, koristeći pažljivo namešten skok iz zaleta, da se Lara dočeka u mali, četvrtasti, vodom ispunjeni otvor na dnu tanka #3. Međutim, nećete moći završiti nivo. Kada stignete u sledeću oblast, izlaz će biti suviše visoko iznad nivoa vode da bi ga dosegnuli, kao što je prikazano na prvom od ovih snimaka. Umesto toga, vodite računa da pratite uputstva ispod.)

Izađite iz prostorije gde je čuvar izašao, popnite se na stazu levo i idite otprilike do sredine. Iznad ćete videti rešetke na plafonu koje možete upotrebiti da pređete preko praznog bazena. Spustite se na platformu, ubijte 2 pacova, i uzmite mali paketić i kristal. Pratite prolaz, pokupite veliki paketić i spustite se u tank #2. Plivajte do vrata. Smaknite još jednog čuvara u hodniku i idite da pritisnete ono poslednje dugme, desno iznad uzdignute betonske oblasti. Ovo otvara poklopac na dnu tanka #3. Plivajte kroz njega. Uzmite harpune i pratite podvodni prolaz do lepe poplavljene zgrade.

LEPA POPLAVLJENA ZGRADA: U dva ugla pod vodom naći ćete čaure za sačmaru i mali paketić. Uzmite ih i popnite se u ulaz. (NAPOMENA: Ako se ne možete popeti jer je nivo vode previše nizak, kao u prvom od ovih snimaka, moraćete startovati ranije snimljenu poziciju, ili ponovo igrati nivo iz početka. Sledeći put, vodite računa da poplavite treći tank s vodom, što takođe podiže nivo vode u ovoj oblasti. Pogledajte napomenu gore kod **.)

Ubijte plaćenika i uzmite njegov mali paketić, plus kristal u udubljenju. Skočite preko bodljikave žice da zgrabite rešetku. Popnite se gore, hodajte kroz još bodljikave žice i skočite da zgrabite malu platformu sa strane krana. Popnite se. Okrenite se desno i skočite iz zaleta da zgrabite platformu oivičenu sa još bodljikave žice. Popnite se i oprezno hodajte na desno gde možete skočiti na ravno mesto.

KROV KATEDRALE I ZVONIK: Pređite krov i popnite se na drugu stranu. Ne idite još skroz do staze. Umesto tamo, idite desno. Pređite preko vrha niskog krova i skliznite dole s desne strane. Dole je rov pun bodljikave žice, ali naći ćete sigurno mesto na desnom kraju gde se možete bezbedno spustiti. Hodajte kroz žicu da pokupite municiju za Pustinjskog orla i vratite se putem kojim ste došli.

Kada dođete na platformu van oblasti sa zvonikom, srešćete 2 plaćenika koje ćete morati ubiti. Sada nađite pokretni blok u sredini (gde se četiri staze ukrštaju) i povucite ga dva puta. Upotrebite ga da se popnete na kosu platformu iznad. U udubljenju iza platforme je veliki paketić. Uzmite ga, popnite se odatle i skočite preko procepa u slično udubljenje gde ćete naći TAJNU #4 - KLJUČ KATEDRALE (Cathedral Key).

(NAPOMENA: Ovaj ključ neće stvarno koristiti, i nestaće iz vašeg inventara, ali računa se kao tajna za bonus nivo. Ako imate problema da ga nađete, pogledajte ovaj snimak. On pokazuje Laru na platformi iznad pokretnog bloka. Strelica pokazuje pravac skoka iz zaleta do mesta gde je ključ. Kada budete izvodili ovaj skok, pazite da se pripremite za njega tako da Lara skoči desno na ivici. Njena stopala će zapeti na vrh krova na drugoj strani, ali ako budete držali taster za Napred za celo vreme skoka to će je sprečiti da sklizne natrag.)

Idite natrag do staze napolju. U prednjem uglu najdalje od krana se nalaze merdevine koje vode dole. Siđite njima, spustite se niže niz nekoliko platformi, i naći ćete TAJNU #5 - mali otvor u kome je veliki paketić. Popnite se putem kojim ste došli. Pratite stazu levo i skočite dole kroz prekid u ogradi da završite nivo.

Scena - za zapis pogledajte ovde.

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]