INDIJA nivo 4: CAVES OF KALIYA (Kalijine pećine)

Neprijatelja: 15 Predmeta: 8, plus BACAČ GRANATA, INFADA ARTIFAKT i 2 kristala Tajne: nijedna

Ciljevi: Nađite put kroz lavirint hodnika do dna nivoa da bi sredili svog kolegu istraživača i uzeli Infada artifact.

Opis: Početak ovog nivoa je u suštini lavirint koji se grana u tri dela. Ispod toga je međunivo i konačno prostorija sa glavnim neprijateljem u Indiji, Tonijem. Postoji više puteva kojima možete stići do dna. Imate na raspolaganju mape za sva tri nivoa. Najdirektnija ruta, koja potpuno zaobilazi srednji nivo, je označena crvenim tačkama.

GORNJI NIVO: U jami #1 se nalaze signalne rakete. U jednom od ćorsokaka je kobra, a Uzi municija je blizu otvora koji vodi do nižeg nivoa. Da bi stigli tamo, krenite levo na početku nivoa. Da dođete do srednjeg nivoa, idite desno na početku nivoa, niz rampu (sprintujući ili do udubljenja ili do hodnika na kraju prolaza da bi izbegli da vas spljeska kamena kugla). Pratite prolaz uz još jednu zamku sa kamenom kuglom i popnite se u srednji nivo.

Kaliya - mapa gornjeg nivoa
Kaliya - mapa srednjeg nivoa SREDNJI NIVO: Korisni predmeti su čaure za sačmaru, i mali paketić koji čuva jedna kobra. Oba se nalaze u ćorsokacima u oblasti sa braon kamenim podom. Još jedna kobra je u ćorsokaku na levo kad ulazite iz oblasti sa zamkom. Da bi se spustili u niži nivo, pronađite pokretni blok u sredini nivoa (između tri prolaza sa podignutim stepenicima koji se račvaju) i pomerite ga u stranu da otvorite četvrti prolaz. Pratite ga do jame #3.
   
NAJNIŽI NIVO:srednjeg nivoa). U jednom od ćorsokaka se nalazi kobra, a Uđite kroz jamu #2 (iz gornjeg nivoa) ili jamu #3 (iz signalne rakete i kristal su blizu jame #4, koja vodi do kraja nivoa. Na dnu jame #4 je mračna soba sa 10 kobri. Bacite signalnu raketu dole u jamu, zatim se spustite dole. Ubijte 4 kobre u prvoj oblasti bez stajanja između iskošenih blokova. Ovo aktivira zamku sa stenom. Kada je prva grupa kobri mrtva možete aktivirati zamku i odskočiti natrag na sigurno da joj se sklonite s puta. Sada nastavite u sledeću oblast i ubijte preostalih 6 kobri. Prođite pored mesta gde se stena zaustavila i puzite kroz niski otvor. Pokupite mali paketić i kristal na vrhu rampe. Posle toga skliznite dole da se sretnete sa neprijateljem. Neprijatelj, za koga ćete kasnije saznati da se zove TONI, stoji na malom ostrvcetu u centru velike prostorije sa kamenim plaformama u bazenu otrovne tečnost. Čim uđete, on će početi da zagreva svoj napad vatrenim loptama. Ako imate teškoća da ga ubijete, pokušajte ovo: Izvucite sačmaru pre nego što skliznete tako da možete početi da pucate odmah. Pucajte dva ili tri puta sa rampe i prve platforme. Posle toga skočite na jednu od većih platformi sa strane i namestite Laru tako da ima mesta da skače tamo-‘vamo licem okrenuta ka njemu. Nastavite da ga rešetate sačmarom, skačući na drugu stranu platforme svaki put kad krene u napad, i vodeći računa da ne upadnete u bazen. Kaliya - mapa donjeg nivoa

Drugi način je da izvučete oružje dok klizite niz rampu i počnete da pucate čim dođe na nišan. Kad stignete dole, namestite Laru blizu leve ili desne ivice tako da može da skače levo-desno a da ne padne u bazen. Toni neće moći da je pogodi ako bude skakala non-stop i brzo će biti gotov. Pištolji su zgodniji jer pucaju bez prestanka, ali sačmara ima jače dejstvo, tako da je izbor vaš. Treći način je da skliznete dole i skočite pravo na platformu na kojoj Toni stoji. On će slati vatrene lopte gore prema plafonu, tako da ćete možda morati da se pomerate korak na levo ili desno da bi ih izbegli dok padaju. Iz blizine, pištolji su sasvim odgovarajući a sačmara je još bolja (samo šest ili sedam metaka će biti dovoljno). Kad umre, nestaće u velikoj eksploziji, ostavljajući INFADA ARTIFACT za sobom. Pre nego što ga uzmete, pokupite mali paketić, BACAČ GRANATA (napunjen sa 4 granate), plus još 4 granate na drugoj platformi. Na kraju uzmite artifakt da završite nivo.

FMV film - za zapis pogledajte ovde.

NAPOMENA: Posle ovog nivoa možete birati da li ćete u Nevadu, Južni Pacifik, ili London. Preporučujem da krenete u Nevadu, zbog onoga što vas čeka na početku drugog Nevada nivoa, High Security Compound.

[Prethodni nivo]

[Spisak svih nivoa]