BONUS NIVO: ALL HALLOWS (Svi Sveti/Dan Mrtvih)

NAPOMENA: Da bi stigli do ovog nivoa, morate pronaći sve tajne u igri (ili varati). Varanje za Sony PlayStation je možete naći na mojoj stranici za varanja. Snimljenu poziciju (savegame fajl) za PC možete skinuti ovde.

Neprijatelja: 2 Predmeta: 15, plus 1 ključ i 3 kristala Tajne: 0

(NAPOMENA: U verziji za Sony PlayStation, počinjete ovaj nivo samo sa pištoljima. Jedino oružje koje možete naći su UZIJI. PC igrači prenose svoja oružja i municiju iz nivoa Meteorite Cavern.)

Opis: Dok klizite niz otvor, skočite i obrnite se da budete okrenuti licem uz brdo, i zgrabite kraj kosine. Pustite se i brzo pritisnite Akciju opet da zgrabite pukotinu u zidu ispod otvora. Pomerajte se levo dok se ne budete mogli popeti u mali otvor. (Pogledajte snimak da bi bilo jasnije.) Unutra je oblast s šiljcima sa rešetkama na platfonu da bi se prebacili preko. Na suprotnoj platformi ćete naći kristal i signalne rakete. Prebacite se natrag do otvora, propuzite kroz njega i spustite se na zemlju.

[NAPOMENA: Ako propustite ovo i ne želite da igrate nivo iz početka, možete dospeti do tog otvora i na drugi način: prvo, popnite se na betonski blok levo od kupole (levo kada su Larina leđa prema ulaznom otvoru). Onda skočite iz zaleta na ravno mesto na kupoli odmah desno od betonskog stuba. Okrenite se desno i odatle skočite iz zaleta da zgrabite pukotinu. Pomerajte se na levo da stignete do malog otvora. Pogledajte snimak za detalje.]

Sada treba da stignete do vrha prostorije preko visećih platformi, usput skupljajući neke stvari. Popnite se na betonski blok levo od kupole (levo kada su Larina leđa prema ulaznom otvoru). Popnite se na platformu iznad. Skočite iz zaleta na platformu u obliku L napred. Hodajte do kraja i još jednom skočite iz zaleta da zgrabite sledeću platformu. Idite do desnog kraja i opet trčite skočite na sledeću platformu. (Visoki betonski stubovi su sada desno od vas.)

Popnite se na sledeću nisku platformu. Sada skočite iz mesta sa ivice platforme na kosu platformu napred (desna strana ove platforme je ravna i ima ogradu). Popnite se na platformu iznad, pa na sledeću platformu iznad toga, gde ćete naći Uzi municiju. (NAPOMENA: Za PlayStation igrače to će biti sami UZIJI, umesto municije.) Spustite se dva puta da se vratite na platformu sa jednom kosom stranom. Skočite da zgrabite rešetku iznad i prebacujte se napred, preko ograde. Pustite se da padnete na malu četvrtastu platformu. Skočite iz mesta da zgrabite otvor i upuzite unutra po mali paketić i kristal. Ispuzite napolje i spustite se na zemlju. (NAPOMENA: To će smanjiti Larino zdravlje za oko 25%. Biće vam potrebno puno zdravlje pre nego što padnete kroz plafon katedrale, pa, ako nemate viška, ne trošite prvu pomoć do tada.)

Penjite se/skačite opet do platforme pored betonskog stuba. (Ranije ste skočili odavde na platformu koja je kosa levo i ravna desno.) Idite do desnog kraja i popnite se na malu, kosu platformu. Skočite iz zaleta da zgabite platformu ispred. Popnite se i uzmite signalne rakete. Okrenite se i skočite iz zaleta da doskočite na vrh desnog betonskog stuba. (Pazite na kabl između.)

SPUŠTANJE KROZ KUPOLU U KATEDRALU: Sada, uverite se da je Larino zdravlje na 100%. Izgubićete ga skoro sasvim posle ovoga što sledi. Hodajte do više strane stuba i skočite uvis da zgrabite rešetku. Prebacite se do sredine poslednjeg kvadrata rešetke. Onda se spustite na drugi kosi stub. Skliznite unazad, zgrabite ivicu, i pustite se da padnete kroz lomljive ploče u kupoli katedrale, da se dočekate na stazi ispod. U blizini je veliki paketić da se što brže oporavite.

Okrenite se tako da je upaljeni svećnjak desno od Lare, pa skočite iz zaleta na mračnu platformu napred levo. Pokupite signalne rakete. Okrenite se levo (prema zidu sa samo jednim šarenim staklenim prozorom). Iskosite Laru prema stubu ispod, koji postavljen napred od platforme. Odskočite pa skočite IZ MESTA da doskočite na njega. Popnite se u rupu da dobijete Uzi municiju i još jedan veliki paketić. (NAPOMENA: Postoji još jedna slična rupa na drugom kraju ove staze. Blokirana je poklopcem, koji ćete kasnije otvoriti.)

Stojte na stubu gde ste doskočili kada ste skočili odozgo, i skočite iz mesta da dospete na STAZU SA CRNO-BELIM PLOČICAMA (s leve strane kada ste okrenuti prema zidu sa dva šarena prozora). Iznad je hodnik sa prekidačem, ali nema potrebe da idete tamo za sada. Spustite se na malu platformu sa crno-belim pločicama. Okrenite se i skočite iz zaleta da zgrabite platformu na desnoj strani centralne građevine. Popnite se na nju i popnite se u malo iskošeno udubljenje levo.

Okrenite se desno i skočite iz mesta da zgrabite pukotinu napred. (NAPOMENA: Ako promašite, možete se popeti uz zid od polica sa knjigama da dođete do udubljenja sa prekidačem.) Pomerajte se levo, popnite se i uzmite veliki paketić. Upotrebite prekidač da otvorite vrata dole u prizemlju. Sada se spustite na pod i popnite se uz policu s knjigama na suprotnoj strani prostorije do male čevtrtaste platforme sa malim paketićem. Onda se spustite na pod.

Ili, skočite iz zaleta iz udubljenja sa prekidačem na viseću platformu. (NAPOMENA: Pazite da se dobro namestite za skok tako da skočite sa leve strane udubljenja. Na taj način Lara neće udariti glavom o plafon i promašiti skok.) Skočite još jednom iz zaleta na popločanu platformu na kojoj je mali paketić. Spustite se na pod. (NAPOMENA: Ako ne želite uopšte da se povredite, skočite natrag na viseću platformu i spustite se odatle.)

Sada krenite do vrata koja ste otvorili (u uglu desno od orgulja). Trčite preko lomljivih ploča sa šiljcima ispod. Povucite prekidač da podignete ploču sa rešetkama iznad staze sa crno-belim pločicama. Upotrebite rešetke na plafonu da se prebacite natrag preko šiljaka. Onda se popnite uz policu s knjigama na levom zidu do staze sa crno-belim pločicama.

KLJUČ OD TREZORA I KABL: Popnite se u uzdignuti hodnik i, ako niste ranije, upotrebite prekidač da otvorite vrata koja će vas pustiti da izađete iz nivoa. Skočite iz mesta iz otvora da zgrabite rešetke na plafonu. Pomerajte se do kraja levo. Pustite se i zgrabite platformu ispod. Popnite se pored kabla. Pre nego što se provozate njime, popnite se uz merdevine iza vas i uzmite KLJUČ OD TREZORA (Vault Key). Siđite dole i spustite se kablom preko prostorije. Vodite računa da se pustite PRE kraja da se dočekate na betonsku stazu. Inače, Lara će skliznuti niz tunel i poginuti.

KLIPOVI I GORIONICI I VENTILACIONI TUNELI: Okrenite se i skočite iz mesta preko šiljaka da zgrabite mali otvor levo. Puzite kroz njega i spustite se u otvor iza. Prikrivena vrata u policama se otvaraju. Prođite kroz njih i pratite prolaz. Spustite se na platformu blizu šiljaka. Pokupite mali paketić. Onda stanite s DESNE STRANE platforme i skočite iz mesta da zgrabite rešetke na plafonu. (Lara će se ipak malo opeći, ali ako se budete prebacivali s leve strane, izgoreće kada se vatre zapale.) Prebacite se preko šiljaka, i pustite se kada čujete zvuk da se spustite u bazen između šiljaka i gorionika.

Plivajte kroz tunel, pored klipa. Izađite iz vode i puzite kroz niski otvor napred. Pritisnite dugme da otvorite poklopac iznad. Jedan mali paketić je u rupi iznad malog otvora kuda ste ušli. Ispuzite napolje i popnite se uz rešetku-merdevine.

Skočite iz mesta, pritiskajući Akciju da snizite luk, da preskočite narandžasti poklopac. (Ako Lara propadne kroz njega, skliznuće na gorionik ispod. Možete skočite u vodu da ugasite vatru, ali moraćete opet plivati pored klipa da se vratite do merdevina.) Nastavite napred, u glavnu prostoriju. Vrata će se zatvoriti iza vas. Popnite se na stub desno.

TREZOR: Spustite se kroz poklopac koji ste upravo otvorili u vodu ispod. Popnite se u prostoriji sa zaključanim vratima i dva udubljenja s rešetkama. Pucajte u rešetku levo da dobijete signalne rakete. U desnom udubljenju je prekidač koji otvara vrata tako da se možete vratiti u glavnu prostoriju. Ovaj prekidač takođe uključuje alarme i aktivira obližnju zamku sa sečivima. Možete zaobići ovo udubljenje ako ste povukli prekidač u udubljenju iznad staze sa crno-belim pločicama da otvorite izlaz.

(*NAPOMENA: Ako niste povukli prekidač da otvorite izlaz, moraćete se vratiti da to učinite. Upotrebite prekidač u udubljenju sa sečivima da otvorite vrata iznad. Izađite iz udubljenja i pronađite otvor u tavanici u uglu levo od bazena. Popnite se uz rešetku-merdevine, puzite kroz tunel, i pratite prolaz kroz srebrna vrata natrag do glavne prostorije. Popnite se uz policu s knjigama na suprotnoj strani prostorije da stignete do staze sa crno-belim pločicama. Kada povučete prekidač da otvorite izlaz, siđite dole i vratite se kroz srebrna vrata i niz rešetku-merdevine do trezora.)

Upotrebite ključ da otključate vrata trezora. Unutra u levom uglu je veliki paketić. Desno je otvor iznad vode. Ispod je mreža podvodnih prolaza u obliku H. Uskočite i plivajte na levo. Kada stignete do sredine prolaza, skrenite desno, nastavite pravo napred do T-raskrsnice, pa opet skrenite desno. Na dalekom kraju naćićete kristal. Okrenite se i plivajte natrag niz pravi prolaz do kraja, gde možete izroniti. Tu je čuvar, zajedno sa svojim psom. Izađite iz vode i ubijte ih. (Ili, ako igrate na PC-ju i imate još harpuna, možete ih upucati iz vode.)

Popnite se merdevinama, kroz poklopac koji ste ranije otvorili, i priđite prostoriji punoj korisnih stvari da završite nivo. (NAPOMENA: Ako je poklopac zatvoren, moraćete ga otvoriti. Plivajte natrag do trezora i pratite napomenu gore kod *.)

Sada možete započeti novu igru ako želite da imate sva oružja i neograničenu municiju, ali možda biste prvo hteli da pogledate napomene o bagovima o 'drugom putu'.

[Spisak svih nivoa]