Nivo 5: NOĆNA MORA U VEGASU (Nightmare in Vegas)

Neprijatelja: 23 Predmeta: 55 plus sačmara, automatski pištolji, Uziji, strujno kolo za vrata, spoj za lift, 2 ključa i 3 tajne

Početni inventar: Samo pištolji.

Kada završite nivo 4: Kraljevstvo, idu slova, pa onda završni ekran sa statistikama. Ako ste pronašli svih 12 tajni u četiri nivoa "Zlatne maske", sada možete igrati bonus nivo. Na ekranu sa završnim statistikama, pritisnite Enter dva puta da dođete do pasoša. Okrenite jednu stranicu do 'Select Level' ('odaberite nivo') ekrana. Sada imate mogućnost da odaberete bilo koji nivo, uključujući 'Nightmare in Vegas' (Noćna mora u Vegasu). Ako ste propustili neku tajnu u prethodnim nivoima, možete skinuti savegame (snimljenu poziciju) za Vegas nivo.

HOTELSKE SOBE: Pritisnite dugme da otvorite vrata i izađete iz kupatila. U ormanu levo ćete naći 4 kutije čaura za sačmaru, mali i veliki paketić i signalne rakete. Zgrabite NAPUNJENU SAČMARU i 2 kutije čaura sa simsa blizu ležaljke. Sa terase imate lep pogled na nebo iznad Vegasa. U susednom apartmanu možete videti par naoružanih zloća kako koračaju tamo-vamo. Lara predoseća opasnost! Ako pritisnete dugme ispod televizora koji prikazuje Elvisov koncert, dobićete tajanstvenu viziju Vinstona (batlera) kako baulja po nekakvom kupatilu. Sada Lara treba da ga spasi!

Preostala vrata u Larinoj sobi vode u hodnik. Vrata na drugom kraju su zaključana, pa upucajte prozor u hodniku i popnite se na malenu platformu. Skočite iz mesta da zgrabite platformu desno. Pomerajte se levo do rešetke sa puzavicama, pa se penjite na dole, na levo i opet gore do platforme ispred prozora zločestih komšija.

Idite okolo do prednjeg dela, skočite iz mesta na terasu, upucajte prozor i sredite onu dvojicu maskiranih propalica. Pokupite mali paketić i čaure za sačmaru kod leševa, i pokupite još 3 kutije čaura razbacanih po sobi. Oslobodite Vinstona iz kupatila, uzmite mali paketić sa komode i HOTELSKI KLJUČ sa poda kabine za tuširanje.

Izađite u hodnik (izlazna vrata se automatski otvaraju), i upotrebite ključ u ključaonici da otvorite dvostruka vrata.

ATRIJUM SA OGROMNOM ZLATNOM SKULPTUROM: Ovde, na najvišem spratu predvorja (atrijuma), naći ćete, u smeru suprotnom od skazaljke na satu od ulaza, KAVEZ SA PTICOM-ČIDOVIŠTEM, POKVAREN LIFT (nedostaje mu spoj, koji ćete uskoro pronaći), HODNIK SA TEPIHOM, koji je sada zagrađen kapijom.

(NAPOMENA O BAGU: Možete sići tako što ćete se spustiti sa staze na jednu od platformi ispod HODNIKA SA TEPIHOM. Međutim, to može aktivirati bag koji će vas sprečiti da završite nivo. Za detalje, pogledajte napomenu na dnu stranice.)

Uđite u sobu sa KAVEZOM SA PTICOM-ČUDOVIŠTEM. Uzmite čaure za sačmaru u zadnjem levom delu, blizu diorame sa snežnim leopardima. Pokupite signalne rakete na bloku između kaveza. To izaziva pojavljivanje još jednog propalice. Sredite ga, pa se popnite uz blokove u prednjem delu sobe da dođete do potpornih greda. Pozadi, iznad kaveza, naći ćete 2 kutije čaura za sačmaru i mali paketić. (NAPOMENA: Možete takođe videti treću tajnu, zlatnu lobanju, unutar kaveza. Vratićete se po nju kasnije.)

AKROBATSKI SKOK U VODU PO UZIJE: Pošto sigurno hoćete UZIJE odmah, umesto da silazite niz skulpturu, izvedite lastavicu sa staze blizu ulaza u sobu s KAVEZOM. Sa Larom leđima okrenutom ka sobi s PTIČJIM KAVEZOM, pogledajte skroooz dole. Poklopac pri dnu skulpture će se otvoriti dok padate. Ako će vam to pomoć da se bolje osećate, upalite signalnu raketu i bacite je dole da bolje vidite otvor. Sada postavite Laru na ivicu platforme u liniji sa otvorom ispod. Ovo je savršena prilika za 'lastavicu': držite taster za Hodanje, pa pritisnite Napred i Skok. Dodajte nekoliko prevrtanja na putu dole ako hoćete. (Pogledajte snimak ako je neophodno da se snađete.)

U podvodnoj sobi ispod otvora naći ćete UZIJE i 4 seta municije. Ako vam ustreba vazduh pre nego što sve pokupite, izronite kod otvora - ispod rešetke ima vazduha. Plivajte niz prolaz da izađete u bazen. Pokupite još jedan HOTELSKI KLJUČ sa dna. Kada izronite, jedan propalica će pucati u Laru. Popnite se iz vode i ubijte ga. Primetite dvostruka vrata pored bazena. Nedostaje im ELEKTRIČNO KOLO, koje ćete morati pronaći. Kada krenete ka predvorju, napašće vas još dva naoružana loša momka. Ubijte ih i uzmite njihov mali paketić i 2 kutije čaura za sačmaru.

DŽUNGLA/T-REKSOV KAVEZ: Upotrebite ključ da otključate vrata desno od skulpture. Postoje dva zelenilom prekrivena hodnika koja vode od vrata. Po jedan naoružani plaćenik vreba u svakom od njih. Takođe ćete pronaći 2 kutije čaura za sačmaru pored kaveza Tiranosaurusa reksa u desnom hodniku i mali paketić i još čaura za sačmaru u drugom hodniku.

CRNO-BELA 'CELL BLOCK ROCK' KAFETERIJA: Vratite se u predvorje i idite kroz vrata uokvirena sa crno-belim pločicama sa zvezdama. Pritisnite 2 dugmeta u udubljenjima ukrašenim sa plavim balončićima. To podiže zavesu na sceni. Dok prilazite sceni, 4 grubijana s palicama se penju preko kutija i napadaju. Možete održavati rastojanje između Lare i njih, ali pazite da ne odete predaleko. Ako se vratite uz stepenice, još jedan loš momak će ući početi da puca. (Prim.prev. Još bolje, kada pritisnete dugmiće, prvo idite natrag prema ulazu i sredite tipa s pištoljem, a onda krenite dole prema sceni i upucajte onu četvoricu. Možete pucati i iz pištolja da uštedite municiju pošto imate prostora za povlačenje.) Kada sredite četiri napasnika, pokupite čaure za sačmaru sa jednog od leševa i mali paketić i signalne rakete koje leži na podu u kafeteriji.

Popnite se na scenu i uzmite čaure za sačmaru, što izaziva pojavljivanje još 2 grubijana iza sanduka. Idite do bilo koje strane scene i popnite se na jedan od blokova malo ispod onog sa ljuljajućim sandukom iznad. Postavite Laru na spoljnu ivicu bloka i popnite se na blok pored ljuljajućeg sanduka. (Dok stojite na ivici, neće je udariti.) Odatle, skočite iz mesta na platformu duž zadnjeg zida scene sa 2 kutije čaura za sačmaru. Uzmite ih i spustite se na pod.

Duž dna zadnjeg zida scene su 2 pokretna sanduka. Povucite svaki od njih dva puta prema prednjem delu scene, tako da budu u liniji sa nepokretnim blokovima. To otvara poklopac iza zida blokova. Spustite se u otvor. Ovde ćete naći malu sobu sa nekoliko crno-belih pokretnih blokova.

U jednom uglu je otvoren prostor u obliku L, kao i još jedan otvoren kvadrat. Skočite dole u prostor u obliku L. Povucite prvi pokretni blok jednom. Popnite se preko njega, okrenite se i gurnite ga u ugao. Okrenite se i idite do sledećeg pokretnog bloka. Povucite ga jednom, popnite se preko njega, okrenite se i gurnite ga u drugi ugao. Okrenite se, pokupite Uzi municiju s poda, pa pronađite treći pokretni blok. Povucite ga jednom, pa se popnite preko njega da nađete TAJNU #1, zlatne novčiće.

Popnite se iz ove sobe i vratite se u predvorje. Ako niste sreli lošeg momka s pištoljem ranije, pojaviće se dok budete izlazili. Ubijte ga i uzmite njegov mali paketić i 2 seta Uzi municije. Kada izađete iz crno-bele sobe, idite levo. Vrata u uglu koja vode do drugog lifta su sada otvorena.

LIFT IZMEĐU NIŽEG I SREDNJEG SPRATA: Povucite prekidač jednom da dozovete lift. Povucite ga ponovo, pa uskočite u lift i vozite se gore. Izađite na platformu koja gleda na skulpturu. Skočite ukoso iz mesta na zlatnu platformu pored široke platforme sa krhotinama stakla. Hodajte kroz staklo i pokupite 2 seta Uzi municije. Skočite iz mesta sa ivice platforme sa krhotinama stakla na platformu sa zvezdama. Pokupite STRUJNO KOLO ZA VRATA i veliki paketić.

Stanite na levu stranu zvezdaste platforme okrenuti ka platformi sa staklom. Hodajte do prednje ivice zvezdaste platforme, pa odskočite natrag dva puta. Skočite iz zaleta da doskočite na zlatnu platformu iza polomljenog stakla (gde ste bili ranije). Odatle, skočite natrag na platformu u uglu i popnite se do lifta. (NAPOMENA: Ako promašite zlatnu platformu i skliznete niz skulpturu, samo pozovite lift i opet se odvezite do vrha.)

Pomerite prekidač pored lifta da ga pošaljete dole. Skočite ukoso iz mesta da zgrabite platformu iznad merdevina u otvoru lifta. Popnite se u prolaz i idite desno. Skočite preko polomljenog stakla u jami i ubijte propalicu koji napada iz hodnika napred. Pokupite čaure za sačmaru u hodniku odakle je tip došao i vratite se do lifta putem kojim ste došli. Pozovite lift i odvezite se dole. (Ili, skočite iz zaleta sa platforme iza mesta gde ste dobili čaure na zlatnu platformu gde ste bili ranije. Onda skliznite do poda.)

PARKING: Idite preko predvorja do bazena. Postavite STRUJNO KOLO ZA VRATA na odgovarajuće mesto da otvorite dvostruka vrata. Ipak, budite na oprezu. Neko je ostavio vrata kaveza otvorena, i sada jedan Tiranosaurus reks slobodno šeta po parkingu. Ako hoćete da ga ubijete sa relativno bezbednog mesta, popnite se u otvor u betonskom zidu odamh unutra s leve strane. A ako su vam potrebne signalne rakete, jedna kutija se nalazi na zemlji blizu ovog otvora.

Udubljenje na drugoj strani parkinga se takođe može upotrebiti za skrivanje od dinosaurusa. Unutra ćete naći AUTOMATSKE PIŠTOLJE i 3 seta municije, ali pazite na opakog momka sa palicom koji će doći dok budete istraživali tamo.

U udubljenju blizu jednog od CNet kombija naći ćete SPOJ ZA LIFT. Kada mu se približite pojaviće se još jedan tip sa palicom. Kada pokupite spoj za lift pojaviće se drugi T-Reks. Ako hoćete, možete se skloniti u malu sobu sa podom od crno-belih ploča i Bartolijevim posterom iznad. Bezbedno je dokle god se držite dalje od vrata kada dinosaurus naiđe. U ovoj sobi ćete takođe naći veliki paketić i signalne rakete.

Kada drugi reks bude mrtav, idite niz rampu u kavez i pokupite TAJNU #2, zlatne poluge. Onda se vratite u predvorje.

OPET GORNJI SPRAT: Popnite se uz bok skulpture na strani koja je okrenuta ka sobi sa T-Reksovim kavezom do ravnog mesta sa Uzi municijom. Sa mesta gde je bila municija, skočite na kosi deo napred i malo na levo. Skliznite i zgrabite ivicu. (NAPOMENA: Pazite da skočite tako da se dočekate na levu stranu kosine. Ako Lara doskočite suviše na desno, neće moći uhvatiti ivicu i skliznuće do poda.) Pomerajte se malo na desno i nastavite da se penjete na gore, sve do vrha, gde ćete naći veliki paketić. (Snimak na pokazuje gde da se penjete.)

Okrenite se levo (prema ulazu u hodnik kroz koji ste prvi put došli u ovu oblast) i skočite iz zaleta na platformu.

Pratite platformu okolo na levo do HODNIKA SA TEPIHOM, koji je sada otvoren. Potrčite niz stepenište, prevrnite se i sredite naoružanog tipa koji prati Laru. Pokupite 2 seta Uzi municije u udubljenju na krivini, i 2 seta municije za automatike u udubljenju na dnu rampe. Kada stignete do dna, još jedan loš momak silazi. Pobrinite se za njega pre nego što uspe da obori Laru sa visoke platforme. Vratite se na vrh rampe.

PTICA-ČUDOVIŠTE: Pratite stazu okolo pored sobe s PTIČJIM KAVEZOM do POKVARENOG LIFTA. Postavite SPOJ ZA LIFT na odgovarajuće mesto u blizini da ga popravite. Povucite prekidač da pozovete lift. Onda ga opet povucite, uđite u lift i vozite se do vrha.

PTICA-ČUDOVIŠTE je slobodna na krovu, i naravno cilj igre jeste da je ubijete. Kada ona padne, nivo se završava. Zato ako hoćete da pokupite sve predmete, moraćete dosta da trčite. Kada izađete iz lifta, idite levo. Produžite, skačući preko krhotina stakla. Kada izađete napolje na krov, krenite levo. Pronaći ćete 2 seta Uzi municije u uglu. Tu je takođe i veliki paketić ali moraćete oprezno hodati kroz staklo da ga dobijete. (Možete i trčati kroz staklo, ali onda ćete morati da ga potrošite odmah.) Ako imate višak paketića za prvu pomoć, možete ostaviti ovaj da uštedite vreme. Ili možete ići dva puta, mameći čudovište niz hodnik dalje od stvari pre nego što se vratite.

Trčite (ili trčite/skačite) natrag niz hodnik prema liftu, pored njega i niz rampe u kavez u kome je bilo čudovište, opet skačući preko polomljenog stakla ili trčeći kroz njega i trošeći prvu pomoć u trku. Pokupite TAJNU #3, zlatnu lobanju.

Trčite natrag do lifta i povucite prekidač da ga pošaljete dole. Dok bude prolazio, skočite na vrh lifta i vozite se dole. Popnite se merdevinama unutar otvora lifta. Na vrhu merdevina (taman ispod sive oblasti), skočite unazad u otvor iza. Ovde ćete naći 4 kutije čaura za sačmaru i veliki paketić. Idite uz rampu i popnite se niz druge merdevine ovde da se spustite u hodnik blizu lifta.

(NAPOMENA: Ako čudovište stigne Laru dok uzima stvari, pokušajte da ga izbegnete i potrošite paketić ili dva da popravite štetu. Čudovište je mora udariti nekoliko puta da bi je ubilo.)

Upotrebite prekidač opet da podignete lift. Spustite se u otvor da izbegnete pesnice čudovišta. Ali kada vrh lifta stigne do otvora, sklonite se, pa skočite natrag u lift kada se vrata otvore. Možete upucati čudovište iz lifta, a ono neće moći da dohvati Laru. Kada čudovište padne, to je kraj nivoa i igre.

[NAPOMENA O BAGU: Izgleda da red kojim istražujete različite oblasti ovog nivoa i sakupljate/koristite različite predmete odlučuje kojim će se putem događaji odvijati. Što je najvažnije, prolazak pored ulaza u KAVEZ SA PTICOM-ČUDOVIŠTEM (na najvišem spratu predvorja) aktivira stvaranje čudovišta. Ako zaobiđete ovu oblast spuštanjem kod HODNIKA SA TEPIHOM, Ptica-Čudovište se neće stvoriti, pa je nećete moći ubiti da završite nivo. Kada jesnom prođete ispred sobe s kavezom, aktivirajući čudovište, možete sići dole na koji hoćete način.

Druga vrsta ovog baga sa čudovištem se javlja kada istražujete nivo određenim redom. Krajnji rezultat je taj da se ptičje čudovište stvori, ali se zadnji zid njegovog kaveza ponovo zatvori tako da čudovište ne može da izađe (što znači da ga Lara ne može ubiti i opet ne možete završiti nivo).

Ukratko (izostavljajući ubistva i predmete): Prvo, spustite se sa gornjeg sprata na platforme ispod HODNIKA SA TEPIHOM ali nemojte još ulaziti u hodnik. Siđite dole niz skulpturu. Uđite u CELL BLOCK ROCK KAFETERIJU i pritisnite dugmiće ali nemojte još prilaziti sceni. Vozite se donjim liftom na gore i uzmite STRUJNO KOLO. Pokupite SPOJ ZA LIFT sa PARKINGA i tajnu (zlatne poluge) iz kaveza T-Reksa. Popnite se uz skulpturu i popravite lift. (Primetite da u ovom trenutku ptičjeg kaveza nema.) Vozite se liftom do vrha, uzmite tajnu (zlatnu lobanju) iz kaveza. Vozite se liftom dole do gornjeg sprata predvorja. Sada, uđite u HODNIK SA TEPIHOM po prvi put. Opet, siđite niz skulpturu do zemlje. Uđite opet u CELL BLOCK ROCK KAFETERIJU i, ovoga puta, idite iza scene da uzmete tajnu (zlatne novčiće). Izađite, uzmite ključ iz bazena, pa otključajte i istražite DŽUNGLU. (U ovom trenutku možete primetiti da je T-Reksov kavez zatvoren. To je izgleda povezano sa statusom kaveza sa pticom-čudovištem.) Popnite se opet uz skulpturu do vrha predvorja. Kapija kod HODNIKA SA TEPIHOM bi trebalo da je sada zatvorena, kao i zadnja ploča kaveza sa pticom-čudovištem.

Izgleda da ne postoji način da naterate čudovište da se ponovo pojavi ili da ponovo otvorite kavez. Morate igrati nivo iz početka i ovoga puta voditi računa da aktivirate čudovište pre nego što krenete da istražujete ostatak hotela.]

[Prethodni nivo]

[Spisak svih nivoa]