Nivo 4: KRALJEVSTVO (Kingdom)

Neprijatelja: 24* Predmeta: 44 plus 3 tajne

Nivo počinje sa pogledom na kavez spolja. Nekoliko majmunolikih ljudi trčkara napolju. (Nisam sigurna šta je bila namera programera, ali meni liče na saskvoče - severnoameričku verziju snežnog čoveka Jetija, takođe poznate kao "Bigfut" (veliko stopalo). Ako ste igrali TR2, prepoznaćete ih kao prefarbane tibetanske Jetije.)

KAVEZ I TRI PEĆINE: Pomerite pokretnu kutiju prema zlatnom kvadratu na podu i uzmite signalne rakete ispod. (Pazite na vatru.) Gurnite kutiju na zlatni kvadrat da otvorite poklopac. Povucite prekidač da otvorite vrata kaveza. Popnite se na blokove. Tri Bigfuta se mogu popeti da vas dohvate, ali tako ćete dobiti malo vremena da pucate u njih dok ulaze u kavez i idu oko poklopca da se popnu kod prekidača.

Pre nego što odete kroz otvor poklopca, izađte iz kaveza i malo istražujte. Na zemlji blizu vrata je Uzi municija, a signalne rakete i mali paketić se na stenama levo. Dok pretražujete oblast, još jedan Bigfut izlazi iz pećine levo. Kada ga ubijete, uđite u pećine. Desna pećina sadrži kutiju čaura za sačmaru. Srednja pećina ima još čaura i jamu s šiljcima, a leva pećina veliki paketić. Kada ga pokupite, moraćete se pobrinuti za još jednog Bigfuta koji silazi iz oblasti kaveza.

Vratite se do poklopca u kavezu i siđite niz merdevine. Spustite se na zlatni blok ispod merdevina; bezbedno je.

PODZEMNA PEĆINA SA BAZENIMA VODE I ZLATA: Idite okolo na desno i skočite u bazen s vodom. Izronite i popnite se na platformu pored zlatne ploče sa licem. Popnite se na platformu desno od vrata. Nastavite do kratkog hodnika gde ćete naći Uzi municiju, M16 municiju i mali paketić. Okrenite sem hodajte napred i pronađite još jednu platformu desno. Popnite se na nju i pratite prolaz natrag do bazena vrelog zlata.

Skočite na četvrtastu platformu koja štrči prema bazenu. Odatle skočite iz zaleta u udubljenje sa čaurama za sačmaru. Skočite još jednom iz zaleta natrag na platformu. Pogledajte u sledeću sobu gde je bazen istopljenog zlata sa nekoliko kosih blokova u njemu. Skočite iz mesta na desnu stranu pravougaone kosine, skliznite napred i skočite da se dočekate na ravno mesto i dalekom desnom uglu.

Idite uz rampu, popnite se na visoku platformu levo. Idite oko leve strane narandžaste građevine, ubijte Bigfuta i pokupite čaure za sačmaru. Siđite/skliznite niz stene na drugoj strani narandžaste građevine do otvora. Spustite se u još jedan kavez.

Mreza povezanih kaveza - dijagramMREŽA POVEZANIH KAVEZA SA PREKIDAČIMA: Ovaj deo je prikazan na dijagramu desno. Svaki prekidač je označen brojem (1-6); svaka vrata su obeležena slovom (A do G). Kada počnete, sve kapije će biti zatvorene, i svi prekidači u gornjem položaju. Povucite prekidač #1 (u kavezu u kome počinjete) da otvorite vrata A i B. Idite kroz vrata A, koja ste sad otvorili, i povucite prekidač #2 u sledećem kavezu da otvorite vrata C (napred) i zatvorite vrata A. Idite kroz vrata C u sledeći kavez i povucite prekidač #3 da otvorite vrata D i E, a zatvorite vrata B. Ako je leopard u kavezu na dalekom desnom kraju (dno dijagrama) otišao u povezani kavez (na dnu dijagrama levo, sa bazenom) kada su vrata B otvorena, sada će imati priliku da dođe do vas.

Idite kroz vrata D, pokupite čaure za sačmaru, i povucite prekidač #4 da otvorite izlazna vrata. (Ako hoćete, možete sačekati da leopard prođe kroz ta vrata i zatvoriti ih opet da ga zaključate dok istražujete.) Idite natrag kroz vrata D i C, pa kroz vrata E u kavez sa bazenom. Povucite prekidač #5, koji otvara vrata A, F i G. Upotrebite opet prekidač #1 da otvorite B (to takođe zatvara A, ali možete izaći kroz G). Idite kroz vrata B i povucite prekidač #6 da otvorite vrata H (što takođe zatvara F). To pušta drugog leoparda unutra ukoliko nije zaključan iza izlaznih vrata. Upotrebite prekidač #5 opet da ponovo otvorite vrata F (i takođe otvorite A i zatvorite G). Ako niste ostavili izlazna vrata otvorenim, upotrebite prekidač #4 da ih ponovo otvorite. Idite kroz vrata H i F, i usput pokupite municiju za automatike iz bazena i mali paketić sa zemlje blizu izlaznih vrata.

OBLAST IZNAD KAVEZA: Idite kroz izlazna vrata i na levo. Skliznite niz rampu i skočite da zgrabite merdevine. Popnite skroz dole do šiljaka. Pustite se i hodajte kroz šiljke da dobijete Uzi municiju. Popnite se opet gore uz merdevine i na levo, gde možete sići na platformu s šiljcima. Okrenite se, hodajte kroz šiljke, i skočite iz mesta preko otvora na platformu iza. Sada možete uzeti signalne rakete i municiju za automatike koje ste ranije videli kroz rešetke odozdo.

Idite uz stepenice i niz hodnik do T-raskrsnice. Idite levo kod T. Ne skačite preko rampe ispred inače će Lara pasti na platformu s šiljcima. Umesto toga skočite iz mesta na ravno mesto desno, gde ćete naći municiju za automatike. Skočite dole i pratite hodnik niz stepenice do TAJNE #1 - zlatnih novčića.

Uzimanje novčića otvara poklopac. Sada je dole Bigfut koji juri kroz kaveze ispod. Možete visiti kroz otvor da ga namamite i pucate u njega odozgo, ali to doste dugo traje. Kada budete spremni, spustite se u kavez. Vratite se do izlaznih vrata i ovoga puta pratite tragove stopala uz dugačku rampu desno.

DRVEĆE I DRVENI VISEĆI MOSTOVI: Popnite se stenama do narandžastog otvora. Kada uzmete veliki paketić pored kostura 2 Bigfuta kreću uz brdo. Pobrinite se za njih, pa skočite dole na ravnu oblast. Pazite da ne skliznete u jamu s istopljenim zlatom. Skočite iz mesta na ravno mesto u sredini gomile drveća. Još jedan Bigfut napada s leve strane. (Nekim čudom, njemu ne smeta vrelina usijanog metala.) Možete ga lako eliminisati dok se približava.

Sada izađite na viseći most. Okrenite se levo i izvedite težak skok iz zaleta preko jezera da zgrabite tamno zelenu platformu sa municijom za automatike. Da se namestite za ovaj skok, postavite Laru kod zadnje ivice mosta tako da njena leva ruka dodiruje drveni potpornik. Nemojte se previše približiti potporniku ili će se zakačiti za njega kada budete izvodili skok iz zaleta, i neće stići do platforme. (Ovaj snimak pokazuje Laru spremnu za polazak.) Popnite se, uzmite municiju, pa idite do zadnjeg dela platforme. Skočite iz zaleta na kosu kamenu platformu uza zadnji zid. Skliznite, uhvatite ivicu, i pomerajte se koliko god budete mogli levo. Popnite se. Idite okolo na levo i skočite ukoso iz mesta da zgrabite ivicu visećeg mosta. Popnite se i pređite most.

Pažljivo skočite na platformu sa TAJNOM #2, zlatnim polugama. (NAPOMENA: Vodite računa da date Lari dovoljno prostora za skok; lako je preskočiti ovu platformu i doskočiti na rampu iza. Onda ćete morati ili ponovo startovati snimljenu poziciju ili se ponovo ići celim putem do ovde.) Kada uzmete blago, skliznite niz rampu i skočite iz mesta na koren sa M16 municijom. Hodajte do vrha korena. Okrenite se prema narandžastom otvoru odakle ste počeli, i skočite iz zaleta (ne pritiskajte Akciju inače nećete uspeti) na zeleno-braon platformu.

Skočite natrag na platformu između drveća i, ovoga puta, pređite viseći most do kraja. Pogledajte levo preko zlatnog potoka da pronađete platformu po kojoj šeta inuitski ratnik. Skočite iz zaleta da zgrabite ivicu platforme. Popnite se i pratite ratnika do zagrađenog prozora sa malim paketićem. Skočite iz zaleta natrag na stazu i idite levo da uđete u zgradu.

ZGRADA SA ZLATNOM 'X' STAZOM: Unutra je hodnik sa prozorima s rešetkama koji okružuje veliku sobu sa zlatnom stazom u obliku X. Idite niz hodnik na desno. Blizu kraja ćete naći granate. Vratite se do ulaza. Usput, videćete prekidač desno. Povucite ga da otvorite poklopac u sobi sa X stazom. Jedan plaćenik će upasti u sobu.

Nastavite pored ulaza do para prekidača. Upotrebite prvo onaj levi. To otvara 3 vrata u sobi s X stazom, puštajući 3 inuitska ratnika. Kada oni dokrajče plaćenika, povucite desni prekidač. To otvara vrata X sobe.

Uđite i pokupite veliki paketić. Kada tu učinite otvoriće se zlatna vrata na kraju hodnika napolju, puštajući unutra jednog Bigfuta. Na žalost Inuiti vam neće pomoći u borbi s njim, ali pređite do ugla najdaljeg od ulaza i imaćete dovoljno vremena da raznesete čudovište pre nego što vas se dočepa. (Opet, vodite računa da slučajno ne pogodite nekog ratnika.) Popnite se natrag u ulaz da upucate snajperistu u kavezu iznad.

Idite niz hodnik na desno (odakle je Bigfut došao), uzimajući municiju za automatike usput. Idite kroz zlatna vrata i pokupite Uzi municiju u zadnjem delu sobe. Skliznite niz rampu sa zelenilom. Ne jurite napred; daleko je do dna.

KROŠNJE: Zvuci groktanja bi trebalo da vas upozore na prisustvo 2 Bigfuta u krošnjama iznad. Postoji više različitih načina da istražite ovu oblast. Ja će opisati jedan od njih. Skočite na zelenu platformu ispred, pa skočite iz zaleta na sledeću platformu da dobijete signalne rakete. Skočite natrag (preko visećeg mosta) na prethodnu platformu. Hodajte do desnog kraja i skočite iz mesta da zgrabite kraći viseći most. Popnite se i idite do višeg kraja. Ako se ovde okrenete i pogledate gore, možda ćete uspeti da upucate Bigfute sa M-16 odozdo. Oni trčkaraju okolo i ne prilaze otvoru često, ali čak i ako uspete da ih pogodite samo par puta, biće ih lakše ubiti kada stignete do vrha.

Skočite da zgrabite merdevine na drvetu. Prvo siđite dole. Pri dnu, skočite unazad sa merdevina na platformu iza. Skočite iz mesta sa ZADNJEG dela platforme na zlatni kvadrat sa granatama. Ovaj kvadrat je bezbedan; ostatak bazena je vreo. Skočite natrag na platformu, pa skočite da uhvatite merdevine.

Popnite se skroz do vrha. Ubijte Bigfute i pokupite mali paketić. Skočite preko do kostura. Naći ćete municiju za automatike među kostima drugog kostura i M16 municiju u blizini. Pazite na procepe; nećete preživeti pad. Siđite niz merdevine blizu drugog kostura da dobijete još jedan mali paketić. (NAPOMENA: Umesto penjanja uz prve merdevine, mogli biste se popeti ovim drugim sa nižeg visećeg mosta da dođete do Bigfuta. Međutim, kad god sam pokušala ovo, oni bi skoro uvek stigli do Lare i oborili je sa platforme pre nego što bi ih ubila.)

Stanite na desnu stranu platforme gde ste našli paketić, okrenuti ka merdevinama. Zapalite signalnu raketu i skočite u stranu na zlatnu rampu. Kada Lara doskoči na tamnu kosinu, skliznite i skočite preko procepa da se dočekate na drugu zlatnu kosinu. Skliznite do dna i pokupite čaure za sačmaru.

(NAPOMENA: Ako krećete sa krošnji, skočite na zlatnu rampu na vrhu, pored ploče sa zlatnim licem, licem uz brdo. Kako bude klizila niz okrete, Lara će se naći licem niz brdo. Ako propustite skok na drugu zlatnu kosinu, skliznućete dole na desno. Ili startujte snimljenu poziciju ili nastavite da klizite, skočite i skrenite na levo na samom kraju da izbegnete pad u istopljeno zlato. Završićete na dnu šume blizu mesta gde ste dobili granate. Popnite se opet merdevinama do vrha.)

ZLATNA STAZA SA POKLOPCIMA: Postavite Laru na zlatnu ploču sa licem, leđima ka kosini. Okrenite se malo na desno i skočite iz mesta ukoso na zlatnu platformu. (Pogledajte ovaj snimak ako je neophodno da se snađete.) Pratite stazu sa poklopcima koji se otvaraju i zatvaraju. Dok idete oko krivine posle prvog poklopca, 2 Bigfuta izlaze iz mračne rupe napred. Uzmičite pucajući, i pazite da ne upadnete u istopljeno zlato. Idite u otvor iz kog su došli. Kada uzmete mali paketić, treći Bigfut napada. Pronaći ćete čaure za sačmaru i Uzi municiju u mračnim delovima sa strane, ali pazite na jame s šiljcima.

Vratite se do prvog poklopca. Ako je zatvoren, skočite preko do platforme kod ulaza da ga otvorite. Onda skočite iz zaleta kroz otvoreni poklopac. Zlatni pod ovde je bezbedan. Pratite prolaz do merdevina. Popnite se do nivoa narandžaste platforme, skočite unazad na platformu iza, pa se popnite na narandžastu platformu.

SOBA SA ZLATNIM PADINAMA I ČETIRI ZLATNA VODOPADA: U ovoj sobi, moraćete naći put preko zlatnih padina u smeru suprotnom od smera skazaljke na satu od ulaza do zlatne ploče na suprotnoj strani. (NAPOMENA: Idete do jednostavne, četvrtaste zlatne ploče između zlatnih padina, ne do kitnjastih vrata u uglu. Ova serija skokova je prikazan na ovim snimcima.)

Skliznite niz rampu desno da dospete na ravno mesto. Skočite iz zaleta preko zlatne reke na sledeći ravni kvadrat. Postavite Laru na SREDINU kvadrata i okrenite je oko 45 stepeni na levo. Skočite iz mesta na manje-više ravno mesto ispod (na nižoj polovini zlatne padine). Okrenite se tako da jezero istopljenog zlata bude ispred i levo od Lare. Skočite iz mesta sa ZADNJEG dela ravnog kvadrata na još jedno ravno mesto dva kvadrata ispred (u donjem uglu padine). Skočite iz zaleta preko zlatne reke na ravni blok jedan kvadrat više i na desno.

Okrenite se desno tako da gledate uz brdo. Skočite iz mesta sa gornje ivice ravnog kvadrata na platformu pri dnu rampe. (Zlatna reka će biti desno.) Okrenite se levo (platforma sa zlatnim vratima će biti napred i gore) i skočite iz mesta na prilično ravno mesto iznad i na levo na padini. Hodajte do vrha ravnog mesta i odatle skočite gore na dugačku kosinu i skliznite dole na ravno mesto blizu reke istopljenog zlata sa ravnom, zlatnom pločom iznad. Skočite iz mesta ukoso na platformu ispred zlatne ploče, i ploča će se razbiti.

Unutra je mala soba sa nekim predmetima po podu. Vodite računa da stajete samo na kvadrate ispod sjajnih zlatnih kvadrata na plafonu. Svi ostali su vreli. Hodajte napred, uzmite signalne rakete, i ubijte leoparda koji napada iz sledeće sobe. Uzmite mali paketić, pa se vratite na kvadrat na kome su bile rakete. Okrenite se tako da izlazna vrata budu iza Lare. Skočite iz zaleta na bezbedni kvadrat blizu zidu napred. Okrenite se levo i još jednom skočite iz zaleta do TAJNE #3, zlatne lobanje. Skačite natrag sa jednog bezbednog kvadrata na drugi i uđite u narandžastu sobu sa stepeništem.

Idite uz stepenice da izađete kroz zlatna vrata iznad sobe sa zlatnim padinama. Skliznite niz rampu ispred (ne onu desno) da se dočekate na ravno mesto ispod. Skočite iz zaleta preko zlatne reke. Popnite se na platformu levo sa nekoliko malih, četvrtastih udubljenja. U uglu ćete naći izlaznu rampu. Skliznite i dospećete na zlatni kvadrat s licem na dnu oblast KROŠNJI.

Opet, skočite iz mesta u udubljenje desno. Ovoga puta pratite zlatnu stazu sa poklopcima sve do kraja. Popnite se uz zlatne blokove pa uz merdevine.

PADINA KOJA VODI DO ZAVRŠNE OBLASTI: Na vrhu merdevina, pratite stazu okolo do otvorene oblasti sa kamenitom padinom. Par leoparda napada. Sredite ih, pa pokupite predmete u zgradi: M16 municiju i veliki paketić. Uzimanje paketića otvara kapiju napolju iznad merdevina. (Možete videti ovu oblast kroz prozor.) Ova kapija vodi natrag do kaveza i tri pećine na početku nivoa. Nisam pronašla ni jedan razlog da se vraćate tamo.

(NAPOMENA: Ukoliko niste išli pravo niz merdevine u kavezu na početku nivoa, bez istraživanja tri pećine, nema potrebe da se vraćate tamo sada. Ali ako ste to uradili a sada hoćete maksimalni broj predmeta i ubistava, idite do platforme preko puta kapije koju ste upravo otvorili. Skočite iz zaleta da zgrabite merdevine, popnite se gore, pa idite kroz kapiju. Možete pogledati deo opisa pod naslovom 'KAVEZ I TRI PEĆINE', gore, za više informacija. Kada završite sa istraživanjem, vratite se do kapije u pećini sasvim desno. Okrenite se i odskočite da zgrabite merdevine, ali nemojte silaziti niže. Umesto toga samo skočite unazad sa vrha merdevina na platformu na drugoj strani reke istopljenog zlata.)

Umesto toga, krenite niz padinu. Ubijte leoparda usput i nastavite dole do zida sa merdevinama. Popnite se gore. Na vrhu je udubljenje za TORNARSUKOVU MASKU. Ako hoćete da pokupite sve predmete sačekajte sa postavljanjem maske. Prvo priđite dvostrukim vratima desno. Ona se sama otvaraju i možete ući u sobu iza. Siđite merdevinama u jamu, hodajte kroz šiljke i uzmite veliki paketić u udubljenju desno, pa se popnite iz jame.

Sada postavite masku na mesto. Kada to uradite, zlatna građevina iza se pretvara u rampu sa sobom na vrhu, i ČUVAR se pojavljuje. (NAPOMENA: Ako ste igrali TR2, prepoznaćete ga kao pozlaćenu verziju Čuvara Taliona.) Stanite pri osnovi kosine, malo u stranu, i kada se čuvar stušti dole, spremite se za trčanje. Kada stigne do dna, potrčite uz rampu u zgradu (skokovi iz zaleta mogu biti malo brži).

U sobi ćete naći veliki paketić, granate i prekidač. Ako hoćete sve predmete, verovatno ćete morati utrčati u sobu, zgrabiti jedan predmet, i istrčati na drugu stranu i natrag niz brdo. Pustite čuvara da juri za Larom, pa opet potrčite gore po sledeću stvar. Iskoristite treći put da pomerite prekidač. To ponovo otvara dvostruka vrata dole desno i produžuje most preko jame. Potrčite dole i preko mosta sa čuvarem Lari za petama. Povucite prekidač na drugoj strani da sklonite most. Čuvar će ili biti zarobljen na drugoj strani provalije, ili će upasti u nju. Kada ubijete čuvara, nivo se završava.

(NAPOMENA: Možete namamiti čuvara preko zlatnog mosta, pa povući prekidač da sklonite most, i zarobiti ga na strani sa prekidačem. Onda se možete spustiti u jamu i popeti na drugu strani. Međutim, kad jednom povučete polugu za most, čuvareva zgrada i rampa koja vodi do nje nestaju. Tako ne možete dobiti paketić i granate ako to ne uradite ranije.)

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]