Nivo 2: BUDALINO ZLATO (Fool's Gold)

Neprijatelja: 62 Predmeta: 57 plus bacač granata, električna ploča, 3 kartice* i 3 tajne

*NAPOMENA: Početni inventar za demo verziju je mali i veliki paketić, 2 kutije signalnih raketa, napunjena sačmara i pištolji (neograničena municija). U demo verziji, ili ako ste ih propustili u prvom nivou, pronaći ćete i M-16 jurišnu pušku, automatske pištolje i Uzije.

Opis: Skočite u vodu i plivajte napred i na gore do još jednog otvora gde možete izroniti. Kada to učinite, troje malih, četvrtastih vrata u prizemlju se otvaraju. Naći ćete se pod vatrom od strane snajperiste gore u otvoru desno. Doberman istrčava kroz jedna od malih, četvrtastih vrata i napada s leđa. Ako sačekate trenutak, još jedan propalica sa sačmarom će sići niz stepenice i izaći kroz jedna od četvrtastih vrata. On ostavlja čaure za sačmaru. Ovi momci su pešadija organizacije A.V.A.L.A.N.C.H.E. (Pogledajte priču na početku opisa za prvi nivo za više informacija.)

Takođe, u maloj sobi ispod platforme na kojoj je bio snajperista je veliki paketić.

SOBA SA STEPENIŠTEM I BAZENOM: Idite kroz bilo koja mala vrata u sobu sa bazenom. Još jedan doberman se prikrada dok istražujete. Pokupite signalne rakete na platformi preko bazena pored žutog rezervoara. Sada krenite uz stepenice. Dok prilazite čaurama za sačmaru blizu prozora, 2 tipa sa bacačima plamena ulaze u sobu ispod i penju se uz stepenice. Najlakši način da ih se rešite jeste da pokupite čaure, izvadite sačmaru, i ubijete jednog tipa odozgo. Onda, kada drugi krene uz stepenice, skočite dole na pod i ubijte ga odozdo. Ako se Lara ipak zapali, možete ili restartovati snimljenu poziciju ili skočiti u bazen. Jedan od ovih tipova ima mali paketić.

(NAPOMENA: Možete takođe razbiti prozor pored čaura i skočiti dole u sobu u kojoj ste počeli. Moći ćete upucati tipove kroz prozore a da ne izgorite ako budete stajali uza zadnji zid. Samo pazite da ne stanete na kvadrat ispred bazena, što otvara mala četvrtasta vrata.

Gore na spratu blizu otvora iznad bazena naći ćete prekidač na zidu. Povucite ga da otvorite vrata negde dalje, oslobađajući još jednog propalicu. Ako sačekate kod prekidača, doći će kod vas. Skočite preko rupe u podu u ulaz preko puta prekidača. Idite u hodnik i pored dvoja vrata - jedna su zatvorena sa drvenim sanducima iza, a druga ste upravo otvorili - do gornjeg otvora gde ste ubili onog prvog snajperistu. Uzmite njegove čaure za sačmaru i povucite prekidač da otvorite vrata sobe sa sanducima.

MALA SOBA SA DRVENIM SANDUCIMA: Pratite hodnik natrag do te sobe. Odmah unutra je pokretni sanduk. Izvucite ga u hodnik (4 puta). Okrenite se levo, idite niz stepenice, pa se popnite u uzdignuti otvor desno da se vratite u skladište. Podignite 2 seta M-16 municije sa poda. (NAPOMENA: Ako još nemate M-16 JURIŠNU PUŠKU, dobićete je ovde umesto jednog seta municije.) Povucite drugi pokretni sanduk da otkrijete TAJNU #1, zlatne novčiće.

Izađite desno i idite do drugih vrata (onih koja ste otvorili prvim prekidačem). Popnite se preko metalne platforme i nastavite do sobe s prozorima i 2 loša momka koji šetaju unutra. Ako budete išli duž platforme pored prozora, čućete kako se vrata otvaraju i jedan od plaćenika će izaći. Možete ga ubiti dok se približava. Ne zaboravite da uzmete njegov mali paketić. Moraćete ići oko zgrade i ući unutra da sredite drugog tipa, koji nosi 2 kutije čaura za sačmaru. U sobi s prozorima je još jedan prekidač. Upotrebite ga da otvorite kapiju napolju koja vodi u sledeću oblast.

(NAPOMENA: Pri izlasku, proverite hodnik napred sa portretima Josifa Staljina. Kasnije ćete se vratiti ovamo po tajnu.)

OTVORENA OBLAST SA RAZNIM MALIM ZGRADAMA: Uđite u ovu oblast i trčite preko do zida blizu kutije sa čaurama za sačmaru. Na krovovima su 2 snajperista - po jedan sa obe strane. Sredite ih pre nego što krenete dalje.

Nastavite napred do uličice levo. Skočite na blok sa M16 municijom i moći ćete upucate dobermana koji napada iz uličice bez problema. Pronaći ćete kutiju signalnih raketa u zadnjem delu ulice. Vratite se u glavnu oblast i krenite levo. U pećini ćete naći još jednog psa i M16 municiju. (Rampa je suviše strma za penjanje, a dvostruka vrata se još ne otvaraju.)

Vratite se u otvorenu oblasti i upotrebite kutiju ispod srpa i čekića/SSSR natpisa da se popnete na krov. Propalica sa palicom iskače iza vrha krova, a 2 vrane doleću od pozadi dok se borite. Kada bude gotovo, uzmite propalicine čaure za sačmaru.

Skočite preko uličice na krov gde je prvi snajperista stajao. Uzmite još čaura za sačmaru od njega. Onda pratite platformu okolo pored dvoja vrata - jednih malih, i jednih većih - do drugog snajperiste. Ako budete istraživali unutar manjih vrata, još jedan zloća sa palicom će se pojaviti. On nosi mali paketić. (NAPOMENA: Malo dalje, možete videti TAJNU #2, zlatne poluge, iza nekakvih prozora s rešetkama. Dobićete je malo kasnije sa druge strane. Postoje takođe dve rampe koje vode dole do prizemlja.)

Drugi ubijeni snajperista ima još čaura za sačmaru za vas, a još jedna kutija čaura leži u snegu u blizini. Ako ga već niste ubili, onaj poslednji momak s palicom će se prikrasti od pozadi.

Dok prilazite ulazu dalje od mrtvog snajperiste, tip sa sačmarom izlazi. On takođe ima mali paketić. Uđite u sobu iz koje je došao i upotrebite prekidač da otvorite vrata pored. Unutra ćete naći ELEKTRIČNU PLOČU koju čuva besni doberman.

Odnesite električnu ploču natrag do većeg otvora na drugoj kraju oblasti (onog između dve zarđale, kružne cevi). Unutra ga možete postaviti na pravo mesto da otvorite vrata.

MRAČNA SOBA SA MNOGO SANDUKA I RAMPI: Uđite u mračnu sobu i odmah se popnite na blok napred i malo na levo da sačekate dolazak naoružanog tipa na motornim sankama. On ne može pregaziti Laru kada ona stoji na bloku, ali još uvek može pucati. Zato ga brzo ubijte (M-16 savršeno odgovara). Takođe, 3 pacova šetaju po podu. Ili ih odmah pobijte, ili uhvatite motoristu na nišan i ne puštajte taster za Akciju da Lara ne bi nišanila pacove.

Kada se pobrinete za tipa, pretražite sobu da pokupite korisne stvari: signalne rakete desno od ulaza, M16 municiju dalje levo iza niskog zida, veliki paketić i KARTICU (tip 1) na nekim sanducima blizu dalekog levog ugla, i Uzi municiju iza jedne od rampi. (Pazite na pacove ako ste neke ostavili u životu.)

Kada uzmete karticu, tip sa palicom se pojavljuje dole u otvorenoj oblasti blizu vrata koja kartica otvara. Ako sačekate u sobi, doći će kod vas. Međutim, ako izađete napolje, aktiviraćete tipove na motornim sankama (pogledajte sledeći pasus) i moraćete se boriti sa svima njima odjednom.

NAPOLJU SA OPAKIM MOTORISTIMA: Kada izađete u otvorenu oblast, dvostruka vrata u pećini ispod se otvaraju i 2 tipa na motornim sankama izlaze da se igraju. Jedan dolazi uz rampu i u mračnu sobu; drugi kruži u prizemlju. Možete se popeti na neku od kutija u mračnoj sobi, ali postoji lepo, bezbedno, dobro osvetljeno mesto napolju. Okrenite se desno i trčite duž platforme i preko krova do ugla. Popnite se na četvrtasti stub sa naslikanim koncentričnim krugovima. (Ovaj snimak pokazuje bezbedno mesto.) Rešite se prvog motoriste odavde. Onda se premestite do ivice krova da ubijete drugog dole.

(NAPOMENA:Alternativno, možete sesti na motorne sanke prvog motoriste i uživati u vožnji i pucnjavi. Ili, možete sići niz rampu, kao u pasusu gore, popeti se na platformu i ubiti prvog motoristu dok prolazi. Onda, kasnije, kada izađete iz ove oblasti - ili preko rampe ili kroz mračnu sobu iznad - drugi motorista će se pojaviti.)

RAMPA NA DOLE IZ MRAČNE SOBE: U mračnoj sobi sa mnogo sanduka, duž desnog zida pozadi, je pokretni sanduk. Pomerite ga u stranu da nađete signalne rakete ispod i otvor iza njega. Pratite rampu do metalne platforme. Popnite se na nju i sredite tipa sa sačmarom na drugoj strani bazena.

BAZEN ISPOD RAMPE: Zaronite u bazen, pronađite polugu na središnjem stubu i povucite je da isključite propeler. Izronite i popnite se iz vode iznad poluge i desno. Čovek sa bacačem plamena dolazi iz mračnog hodnika ispred. Sredite ga pre nego što se približi dovoljno da sprži Laru. Uzmite mali paketić sa leša i signalne rakete u sobi na kraju hodnika.

Vratite se u bazen i skočite iz zaleta da uhvatite izbrazdani metalni zid, koji služi kao merdevine. Popnite se do sobe iznad. Povucite pokretni sanduk. Kada pokupite granatu ispod, vrata se otvaraju na drugoj strani sobe. Uđite i uzmite još jednu granatu. Kada to učinite, druga vrata se otvaraju iza sanduka, omogućavajući vam pristup do BACAČA GRANATA.

Opet zaronite u bazen i pratite podvodni prolaz pored propelera. Pokupite 2 seta municije za automatike na dnu. Okrenite se, plivajte do zarđale platforme i popnite se. Ubijte pacova i uzmite još 2 seta municije za automatike. (NAPOMENA: Ako ih još nemate, dobićete AUTOMATSKE PIŠTOLJE i jedan set municije.) Plivajte do drugog kraja hodnika i izađite kroz ploču sa Staljinovom slikom, koja se otvara kada se približite. Izaći ćete u hodniku pored dvostrukih vrata ispod rampe.

ZAKLJUČANA VRATA I TRI KARTICE: Krenite levo, pređite otvorenu oblast i upotrebite KARTICU u bravi sa žutom zvezdom da otvorite vrata ispod velikog ventilatora. (NAPOMENA: Ako niste ubiti drugog tipa na motornim sankama ranije, moraćete to učiniti sada.)

Uđite u malu sobu napred, i pokupite još jednu KARTICU (tip 1). Kada to učinite, propalica sa palicom će se popeti preko ulaza napred. Ubijte ga i uzmite njegov mali paketić. Popnite se u sobu iz koje je on došao. Tamo je brava sa crvenom zvezdom, kao i prekidač. Prekidač otvara spoljna vrata, a vaša kartica ne odgovara za ovu bravu. Da dobijete odgovarajuću karticu, povucite prekidač pa se popnite natrag u ulaz. Još jedan loš momak će se pojaviti u sledećoj sobi. Ovaj ima ono što vam treba: KARTICU (tip 2) sa crvenom zvezdom.

Pre nego što otključate vrata, vratite se po tajnu. Kada se prešli prag kod brave sa žutom zvezdom, vi ste takođe otvorili vrata natrag u kratkom hodniku sa Staljinovim portretima. Da se vratite tamo, napustite sobe sa karticama, skrenite u prvi prolaz levo (u ulaz kroz koji ste ušli u ovu oblast). Onda opet skrenite levo i videćete ih. Vrata na desnom kraju ovog hodnika su sada otvorena. Uđite, popnite se na kosinu, i povucite prekidač desno. To otvara vrata na vrhu padine i pušta 3 dobermana. Iza vrata je otvorena oblast sa TAJNOM #2, zlatnim polugama.

Vratite se do soba sa bravama i upotrebite KARTICU TIPA 2 da otvorite bravu sa crvenom zvezdom. Upotrebite prekidač da otvorite spoljna vrata. Onda požurite kroz njih; ubrzo će se zatvoriti.

SNEŽNA OBLAST SA GVOZDENIM STUBOVIMA I DRVENIM SANDUCIMA: Napredujte do otvorene, kamenite oblast levo. Dva tipa sa palicama napadaju - jedan sa desne, drugi sa leve strane. Pobrinite se za njih, pa se popnite uz snegom pokrivene stene u levom uglu. Na vrhu, okrenite se desno i hodajte duž platforme prema zarđaloj metalnoj potpornoj gredi. Skočite iz mesta na gredu, gde ćete naći signalne rakete. Spremite pristojno oružje, pa pređite gredu do oblasti sa drvenim sanducima. Par propalica sa sačmarama se pojavljuju iza sanduka. Kada završite s njima, pronađite pokretni sanduk pozadi. Pomerite ga u stranu i obiđite ga (ili preskočite) da stanete na mesto na kome je bio, pa skočite na vrh sanduka da vas ne bi izujedala 2 besna psa. Ubijte ih. Pomerite prvi sanduk uza zid ili drvenu platformu. To će vam omogućiti da pomerite drugi pokretni sanduk u stranu i pronađete granatu i 2 seta Uzi municije ispod.

Takođe, na vrhu jedne kutije na drugoj strani ove oblasti je veliki paketić. Kada ga pokupite, još jedan loš momak izlazi iz zgrade ispod i penje se uz stene. Ako ste na oprezu, možete ga lako ubiti pre nego što stigne do Lare. On ostavlja mali paketić.

Možete takođe ubiti tipa koji šeta iza zgrade sa vrha ove kutije. Nema potrebe da trošite M16 municiju; pištolji su sasvim dovoljni. Spustite se dole na zarđalu platformu najbliže mestu gde je šetao. Popnite se do njega i pronađite 2 seta Uzi municije na zemlji blizu prozora. (NAPOMENA: Ako ih niste dobili ranije, dobićete UZIJE ovde umesto jednog seta municije.)

Vratite se do ivice i skliznite dole prema drugoj zgradi. Na gvozdenom stubu koji viri iz snega dalje desno je municija za automatike. (Upotrebite skok iz mesta da doskočite na sneg pored stuba.) Ako hoćete sva ubistva, skočite iz zaleta preko do pravougaone platforme od zarđalog metala. Kada to učinite, jedna vrana će doleteti, a još jedan napasnik će izaći iz zgrade. Kada budete spremni, popnite se do vrata druge zgrade.

ZGRADA SA BACAČIMA PLAMENA: Unutra je pacov, a 2 tipa sa bacačima plamena su u sledećoj sobi (iza metalnih rešetaka). Popnite se na zarđalu metalnu platformu levo. Nemojte još skakati na drugu stranu; tamo su još 3 pacova, a cela oblast je puna zamki sa smrtonosnim kotrljajućim burićima. Sačekajte da se tipovi pojave iza rešetaka i pucajte u njih. Skočite natrag iza metalne platforma ako počnu da bacaju plamen. Ako neki od njih dođe do rešetkastih vrata, možete se povući na stepenike napolju, gde je bezbedno.

(NAPOMENA: Alternativno, možete skliznuti sa zgrade sa sanducima sa leve strane i ući u drugu zgradu kroz leva vrata. Ubijte pacove i tipove s bacačima plamena. Onda izađite kroz druga vrata da dobijete Uzije i municiju. Ja više volim prvi način, pošto su Uziji korisni u borbi sa bacačima plamena.)

Sada eliminišite preostale pacove, skočite dole u oblast iza platforme i pojurite u udubljenje levo da izbegnete burad. (Možete aktivirati sve četiri zamke da ne bi morali da brinete kasnije.)

Na vrhu padine sa burićima levo je udubljenje sa poklopcem i još jedna brava sa žutom zvezdom. Upotrebite vašu poslednju karticu da otključate poklopac i velika dvostruka vrata u oblasti s burićima.

Napolju vas čeka još jedan tip s bacačem plamena. Možete ga srediti na više načina. Ja najviše volim da se popnem iz jame, protrčim kroz dvostruka vrata u mali ulaz iza, okrenem se i upucam ga dok me prati. (Možete takođe plivati kroz poklopac i izroniti u bazenu.) U svakom slučaju, možete skočiti u bazen ako se zapalite.

Na dnu većeg bazena, naći ćete 2 seta Uzi municije, mali paketić i signalne rakete. U manjem bazenu na dalekom kraju sobe je granata i veliki paketić.

Sada idite kroz ulaz između žutih i braon natpisa. Popnite se na platformu unutra desno. Možete ubiti tipa sa sačmarom na platformi iznad tako što ćete skočiti uvis da ga uhvatite na nišan, pa onda skakati gore-dole dok pucate. Popnite se na platformu po 2 seta M16 municije. Onda siđite i nastavite.

PEĆINA SA KOSTURIMA: Uđite u pećinu i idite desno do kraja metalne staze. Skočite iz zaleta da uhvatite četvrtasti kameni blok iznad mosta sa kosturom. Popnite se. Ako hoćete, možete sada upucati tipa kojeg ste ranije videli kroz prozor.

Ispod i iza ovog bloka je plitka jama sa TAJNOM #3, zlatnom lobanjom. Pokupite je i popnite se opet na blok iznad mosta. Okrenite se i visite sa ivice bloka, ali nemojte se još spuštati na most. Dok budete visili, 2 tipa s palicama će izaći. Popnite se i sredite ih iz relativne bezbednosti; onda se spustite na most.

Pređite most i skočite na stene desno. Ubijte lošeg momka iznad ako još niste, zajedno sa 2 vrane. Popnite se do leša i pokupite municiju za automatike i mali paketić sa zemlje.

Vratite se do mosta s kosturom. Skočite iz mesta na izbrazdani metalni zid. Siđite do dna, pa se bočno penjite dokle god budete mogli na levo ili desno. To će vam omogućiti da se spustite na jednu od ravnih platformi sa strane rampe. Idite natrag do kostura, uzmite veliki paketić i ubijte 5 pacova koji izlaze iz rupe.

Skliznite unatraške niz padinu, uhvatite ivicu i spustite se na zemlju. Okrenite se i krenite na levu stranu pećine. Pronaći ćete 3 kutije čaura za sačmaru iza niskog zida. Idite kroz tunel blizu kostura da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]