Nivo 1: HLADNI RAT (The Cold War)

Neprijatelja: 40* Predmeta: 62, plus harpunska puška, M16, automatski pištolji, Uziji, 2 ključa i 3 tajne

* Broj neprijatelja zavisi od vašeg ponašanja i ponašanja vaših saveznika.

Potrudite se da pronađete svih 12 tajni u četiri nivoa "Zlatne maske" da bi mogli igrati peti, bonus nivo - "Noćna mora u Vegasu".

Priča: U prvom nivou Zlatne maske, Lara iskače iz helikoptera na ostrvo u Beringovom moru. Saznaje da su plaćeni lovci na blaga stigli pre nje. Plaćenici su deo organizacije znane samo po skraćenici A.V.A.L.A.N.C.H.E. (LAVINA). Sada Lara mora nadmudriti i izboriti se sa svojim konkurentima, da bi pronašla put do srca starog kompleksa.

Početni inventar: mali i veliki paket za prvu pomoć, 2 signalne rakete, sačmara i pištolji (neograničena municija).

LEDENI BAZEN: Nivo počinje padom u hladnu vodu. Jedna velika bela ajkula je u bazenu, zato ili požurite do kopna ili pronađite upotrebljivo oružje. Da dođete do obale, plivajte napred i popnite se na malu snežnu platformu levo od otvora pećine. (Pogledajte snimak ako vam je potrebno da se orijentišete.) Ajkula dolazi s desne strane, zato budite brzi. Upucajte je bezbedno sa platforme. Ili, na početnoj poziciji, okrenite se i plivajte dole i napred. Naći ćete 2 gomile harpuna na dnu, još harpuna desno, i HARPUNSKU PUŠKU na potonuloj kutiji u uglu iza. Sada možete zaplilvati prema pećini i ubiti ajkulu. Kada bude mrtva, plivajte do zadnjeg ugla bazena, suprotno od mesta sa kutijama gde ste našli harpunsku pušku. Videćete dva bureta na dnu. Iza njih i desno je podvodni tunel u ledu koji sadrži TAJNU #1, zlatne novčiće. Još 2 gomile harpuna su na dnu bazena između dva ledena brega. Popnite se na malu platformu blizu pećine. Pokupite signalne rakete ako niste ranije. Ubijte snežnog leoparda koji skakuće okolo u pećini pre nego što skočite tamo.

PEĆINA SA LEOPARDIMA: Blizu ulaza u pećinu je kosina sa 2 kutije čaura za sačmaru. Kada pokupite onu levu, snežna gromada će se skotrljati iz unutrašnjosti pećine. Skočite udesno da je izbegnete i pokupite drugu kutiju. Gurnite ili povucite pokretnu kutiju da nađete mali paketić ispod. Čim uđete u pećinu iz koje je došla gromada, napašće vas leopard. (Napomena: Ako uđete kroz otvor desno, videćete ga da dolazi i moći ćete da skačete unazad dok pucate u njega.) Naći ćete još čaura za sačmaru pozadi. Idite natrag prema kutiji dok ne dođete do otvora desno. Još jedan leopard je u pećini iza. Ubijte ga i nastavite niz kosinu. Okrenite se levo prema signalnim raketama na zemlji. Čim ih pokupite, skočite u levo da izbegnete snežnu lavinu. Nastavite napred prema mestu odakle je lavina došla. Dokle god ne zalutate na desnu stranu, preostale gromade će bezopasno prolaziti pored vas.

Okrenite se i uđite u pećinu levo od mesta gde su poslednje gromade završile. Jedan leopard vreba levo. Pokupite čaure za sačmaru tamo i još jednu kutiju čaura u pećini gde ste ubili prethodnog leoparda.

Idite uz padinu prema mestu odakle su gromade došle. Procep napred nije dubok; možete ga preskočiti ili držati se leve strane da ga obiđete. Potrčite pored plitkog udubljenja levo da izbegnete još snežnih gromada koje dolaze od napred i s desna. Napred levo ćete naći još čaura za sačmaru. Vratite se niz padinu i skrenite levo u otvor naspram udubljenja u kome su gromade završile. Idite do kraja ove pećine i popnite se ledenim merdevinama do vrha.

PRVI DEO RUDNIKA-BAZE: Kada priđete velikom paketiću na zemlji, vrata na vrhu sobe se otvaraju i propalica u beloj odeći ulazi. Smaknite ga i nastavite do vrha sobe da se izborite sa još jednim plaćenikom, koji ulazi dok se vi približavate. Ne zaboravite da pretražite leševe zbog 2 seta M-16 municije.

Idite kroz vrata i skočite iz mesta preko nanosa snega. Desno je pokretni sanduk. Povucite ga jednom, pa idite okolo ili preko njega na drugu stranu i gurnite ga jednom. Iza je još jedan pokretni sanduk. Povucite ga jednom da otkrijete nisku, uzanu pećinu koja sadrži mali paketić i čaure za sačmaru.

KABL: Popnite se na prvi sanduk i uz ledene merdevine pored. Pokupite mali paketić na steni pored drške kabla. Pratite kabl do ivice litice zbog lepog vidika i kutije signalnih raketa. Ako se malo zadržite tamo, jedan dosadni orao će doleteti.

Koristite taster za Akciju da uhvatite i držite dršku kabla. Vozite se do kraja da bi stigli do plitkog rova na drugoj strani duboke provalije. Ubijte još 2 orla (plus onog jednog ako ga niste sredili na vrhu brda). Krenite prema zgradi. Leopard šeta po uzdignutoj stazi desno. Ako ostanete dole u rovu, možete ga ubiti bez problema.

DALEKA STRANA PROVALIJE: Popnite se na ledenu platformu pored prozora. Okrenite se i pogledajte desno. Postoji ravna platforma u ledenom zidu na koju možete skočiti. Ispod i iza nje je još jedan rov. Tu je i opasnost od lavine. Skočite dole i okrenite se levo ali hodajte napred polako. Čim čujete snežne gromade kako počinju da se kotrljaju, odskočite i one će vam preleteti preko glave. Nastavite niz rov. U jami iza kabla pronaći ćete M16 JURIŠNU PUŠKU.

Vratite se preko ledenog zida do rova na drugoj strani. Na kraju najdalje od zgrade je ravno mesto na koje možete skočiti da pokupite čaure za sačmaru. Odatle, skočite u udubljenje napred. Popnite se na ledeni blok napred levo. (Možete tamo doći i tako što ćete ići stazom pored zgrade.) Ispod je duboka provalija preko koje ste došli ranije. Okrenite se, odskočite i visite sa ivice pa siđite ledenim merdevinama do dna.

DNO PROVALIJE: Pratite dugi tunel, ubijajući leoparda usput, do TAJNE #2, zlatnih poluga, plus 3 kutije čaura za sačmaru. Vratite se niz dugi prolaz i popnite se ledenim merdevinama kojim ste malopre silazili. (NAPOMENA: Možete se i spustiti kroz otvor obložen drvetom, ali završićete natrag u oblasti PEĆINE SA LEOPARDIMA, na padini blizu prvih ledenih merdevina. Moraćete se opet popeti do kabla i spustite se dole njime.)

KOMPLEKS ZGRADA/KLJUČ OD STRAŽARNICE: Pratite snežnu stazu pored zgrade do gornjeg kraja. Skočite dole i uđite u sobu napred. Još jedan tip u belom dolazi s desna. Ubijte ga i uzmite njegovu M16 municiju. Na dalekom ovog niza soba, iza neke prevrnute buradi, pronaći ćete KLJUČ OD STRAŽARNICE. Uzmite ga i vratite se u prvu sobu. Povucite prekidač u udubljenju sa rešetkama da otvorite vrata na drugoj strani rešetaka.

STRAŽARNICA: Vratite se do ledene staze gde ste sišli u ovu oblast. Popnite se desno, ne pravo napred inače ćete upasti u provaliju. Idite niz stazu do prvog ledenog prozora. Upucajte ga, uđite i otključajte vrata STRAŽARNICE. Ubijte plaćenika u žutoj jakni koji izlazi. (NAPOMENA: Ako loše stojite sa zdravljem, i ne želite da se suočite sa plaćenikom izbliza, sačekajte sa povlačenjem prekidača dok ne otključate vrata. Onda se vratite do prekidača da otvorite unutrašnja vrata i pustite ga.) Pokupite municiju za automatske pištolje i čaure za sačmaru sa poda STRAŽARNICE.

Izađite kroz vrata kroz koja je plaćenik ušao i pratite stazu do malog paketića. Vratite se kroz STRAŽARNICU i nastavite pravo napred do pokretne kutije. Gurnite je s puta i idite u mračnu, snežnu oblast desno. Skočite iz mesta uz kosinu, pa iz zaleta preko duboke jame da zgrabite suprotnu ivicu. Popnite se i nastavite napred. Popnite se na stepenik, okrenite se desno, i skočite preko ledenog brda da doskočite u udubljenju u kome ćete naći AUTOMATSKE PIŠTOLJE. Izlazna vrata se otvaraju kada pokupite oružja.

Uzmite municiju za automatike u ulazu i idite kroz ovu sobu do snežne oblasti između zgrada. Napred i desno, kroz otvor u stenama, su vrata STRAŽARNICE. Idite kroz stražarnicu, napolje kroz vrata naspram buradi, i duž snežne staze (prema mestu gde ste našli mali paketić).

DRUGA PROVALIJA SA DVE RAMPE: Duž leve strane ove staze je snežna platforma koja se snižava u sredini. Stanite na ovu platformu zbog vidika i malo snajperske akcije. Dole su plaćenici, jedan levo a drugi desno. Prvo sredite onog levo. To može potrajati, pošto on utrčava i istrčava iz pećine. Uzmite ga na nišan pištolja ili M16 i držite taster. Kada on umre, idite uz snežnu platformu na desno. Sa vrha, trebalo bi da možete ubiti momka u belom dole. (NAPOMENA: Možda ćete takođe uspeti da uhvatite na nišan trećeg plaćenika na krovu zgrade iznad tipa u belom.)

Sada se vratite na najniži deo snežne platforme. Pogledajte dole i videćete kratku rampu između strane litice i duže rampe koja vodi iz pećine levo. Spustite se na nju. (Proverite snimak ako niste sigurni gde da se spustite.) Upucajte orla koji doleće odozgo pre nego što krenete u pećinu. U pećini se nalazi jedan leopard, pa budite na oprezu. Kada bude mrtav, pokupite M16 municiju kod plaćenika i mali paketić na zemlji. Povucite prekidač da otvorite vrata u zadnjem delu pećine na drugoj strani provalije. Takođe ćete pronaći Snežnu Mačku parkiranu u sobi levo.

Ako hoćete, možete sići dole ledenim merdevinama na levoj strani rampe (prethodni snimak takođe prikazuje mesto gde se nalaze merdevine). Na dnu su čaure za sačmaru i signalne rakete, zajedno sa još jednim leopardom. (Možete ga ubiti i odozgo.) Sada se ili popnite natrag do motornih sanki i preskočite procep njima (pritisnite Akciju za turbo ubrzanje), ili se popnite ledenim merdevinama na drugoj strani provalije (u kom slučaju ćete morate biti spremni za susret sa još jednim plaćenikom, ako ga niste već ubili).

(NAPOMENA: Ako prvo skliznete sa snežne platforme na rampu sa plaćenikom u belom, nije još sve izgubljeno. Izvedite pažljivo pripremljen skok iz zaleta da zgrabite merdevine na levoj strani zgrade. U ovom snimku Lara stoji na pravom mestu za početak. Odatle, odskočite, skočite iz zaleta i pritisnite taster za desno u vazduhu da se okrenete ka merdevinama, pa pritisnite Akciju da ih uhvatite. Sada, ili se popnite da se suočite sa propalicom na krovu, ili siđite dole u provaliju, pokupite stvari i popnite se ledenim merdevinama na drugoj strani da povučete prekidač i uzmete Snežnu Mačku. Ako krenete na krov, pratite prolaz do OTVORENE OBLASTI SA TRI DRVENA BLOKA, što je opisano dole. Kasnije se vratite po stvari dole ako želite.)

Pod pretpostavkom da ste skočili Snežnom Mačkom do druge rampe, pregazite plaćenika u belom ako ga niste ubili odozgo. Sjašite i pokupite njegovu M16 municiju. (NAPOMENA: Ako želite, hodajte do kraja rampe i pokušajte da upucate plaćenika na krovu odozdo. Dobićete još jednu priliku kasnije ako nećete da se bakćete s njim sada.) Idite kroz otvorenu kapiju.

OTVORENA OBLAST SA TRI DRVENA BLOKA: Popnite se na prvi blok i sačekajte dolazak propalice na motornim sankama. Sredite ga sa vrha bloka, pošto on može lako pratiti Laru kroz vrata i pregaziti je. Na jednom bloku je M16 municija, na snežnoj platformi desno pored vrata je municija za automatike, a još M16 municije i veliki paketić su na jednom od ostalih blokova.

Odaberite motorne sanke koje vam se više sviđaju i izađite kroz vrata levo. Pratite stazu do vrha, ubijajući plaćenika ovde, ako to niste uradili ranije. Uzmite njegovu municiju za automatike.

OBLAST SA MOTORNIM SANKAMA I LEDENIM PROZORIMA: Napred je rampa sa tri ledena prozora. Vozite sanke uz rampu (pazite na procep ili ćete upasti u jamu), provalite kroz prozore u oblast na drugoj strani. Možete se voziti kroz jedan ledeni prozor preko puta da napadnete još jednog naoružanog motoristu. (U tom slučaju morate imati sanke sa oružjem a ne brzu Snežnu Mačku.) Ili, sjašite i popnite se u veliki otvor bez prozora levo. Uskoro će motorista stići i možete ga ubiti odatle.

(NAPOMENA: Ako odlučite da se borite na sankama, pazite da ne odete kroz ledene prozore u drugoj otvorenoj oblasti. Pad je smrtonosan ako niste pripremljeni za njega. Kasnije, ako poželite da siđete tamo, pogledajte Izazov za eksperte na Terezinom tombraiders.com sajtu za savete.)

ZGRADA I ZAMRZNUTI BAZEN: Popnite se kroz veliki otvor na levoj strani prve otvorene oblasti. Iza je zgrada i zamrznuti bazen. Pronađite prekidač u mračnom uglu levo. Povucite ga da izazovete lavinu koja lomi led na površini bazena. To takođe uznemirava plaćenika u zgradi, koji izlazi da istražuje. Ubijte ga i uzmite njegov mali paketić i M16 municiju.

Idite u zgradu i povucite prekidač da otvorite ledeni zid u oblasti sa motornim sankama. (Primetite zatvorena vrata blizu prekidača. Ona će se kasnije otvoriti.) Sada, možete se vratiti u OBLAST SA MOTORNIM SANKAMA (opisano dole kod **) ili nastaviti do LEDENE PEĆINE i ići u oblast s motornim sankama kada se vratite.

LEDENA PEĆINA: Uđite u bazen. U dubokom kraju, zaronite i pratite podvodni prolaz. Vrata se otvaraju kada se približite i zatvaraju se za vama. Izronite u podzemnom jezeru. (Primetite stvari na platformi iznad vode. Ne možete još doći do njih, ali uskoro ćete moći.)

Na dalekoj strani pećine je veliki paketić na visokom ledenom bloku. Postoji nekoliko načina da se dođe do njega. Opisaću dva. (A) Pratite stazuod desne strane otvora između bazena i pećine. Ona vodi duž zida pećine. Skrenite desno, pa opet desno da nađete blok leda na koji se možete popeti. Krhki most od ledenih ploča vodi od ovog bloka, u stazi u obliku Z, sve do paketića. Na svakom uglu je čvrsti blok na kome možete zastati ako treba. (Morate skočiti na prvi blok.) Ne brinite ako propadnete, samo pokušajte plan B. (B) Pronađite kosi zid pored bloka s paketićem. Postavite Laru leđima ka kosini i grudima uz blok s paketićem. Skočite unazad na kosinu i onda brzo skočite i zgrabite ivicu bloka. Popnite se.

Kada polomite bilo koju od ledenih ploča ili budete istraživali duž bočne staze, vaši prvi novi saveznik se pojavljuje na bloku iznad paketića. Ovi ledeni ljudi, koje su dizajneri nivoa opisali kao "nemirne duhove", će pomoći Lari da se bori sa neprijateljima i uglavnom će pokušavati da je povedu u pravom pravcu, zato ih nemojte povrediti. Ako to učinite, napašće vas.

Kada pokupite paketić, par snežnih gromada pada sa tavanice, razbijajući ledeni pod. Iz nekog razloga (hladan vetar... magija?) to takođe čini da se jezero preko koga ste došli zamrzne tako da možete doći do onih predmeta. Zato se vratite u tu oblast. Ako već niste polomili one ledene ploče, možete ići tuda. (Mnogo je uzbudljivije sada na visini od preko 30 metara!) Ili, skočite iz zaleta na snežnu platformu desno (Larina desna strana kada gleda napolje u pećinu). Stanite da se divite spektakularnom pogledu, pa idite levo ili desno brežuljak od čistog leda i pratite stazu suprotno od skazaljke na satu duž zida pećine. To će vas odvesti natrag do zamrznutog jezera, gde sada možete dobiti Uzi municiju i granate sa platforme.

Skliznite niz rampu plavičastog leda do poda pećine. Ovde su još 3 ledena ratnika da vam pomognu. Obratite pažnju i odvešće vas do zanimljivih stvari u ovoj oblasti. TAJNA #3, zlatna lobanja, je iza nekakvih ledenih ploča blizu sredine pećine. Upucajte led da dođete do nje. Kada pokupite lobanju, 3 plaćenika ulaze iz tunela levo od rampe. Duhovi će vam pomoći da se izborite sa njima.

Kada plaćenici budu gotovi, pretražite tela da pokupite čaure za sačmaru, 2 seta Uzi municije i mali paketić. Idite kroz ledeni prozor odakle su plaćenici ušli u dugački tunel u obliku U. Jedan leopard će vas napasti, ali imaćete dovoljno vremena da ga upucate dok stigne do Lare. Nastavite niz tunel do vrha. Skrenite desno i popnite se ledenim merdevinama do vrha. Izaćićete natrag kod ZGRADE I LEDENOG BAZENA. Vrata se automatski otvaraju. Idite kroz zgradu, preko bazena i popnite se kroz veliki otvor.

(**) NATRAG U OBLASTI SA MOTORNIM SANKAMA: Nastavite pravo napred do oblasti sa rampom, koja je ranije bila sakrivena iza ledenih prozora. Dva loša momka - jedan u žutoj jakni napred desno, drugi u belom odmah iza ulaza levo - vam otežavaju stvari. Ubijte ih (prim.prev. možete zgodno iskoristiti motorne sanke - dovezite se, okrenite sanke i upucajte ih) i uzmite njihove stvari: municiju za M16 i automatike. Pokupite signalne rakete na bloku pored drvene kapije. Iza kapije je još jedan tip u belom. Otvorite je prekidačem na platformi levo od otvora kroz koji ste ušli (levo kada je Lara leđima okrenuta kapiji). Ubijte propalicu, i pokupite još jedan mali paketić.

U JAMU: Popnite se na kameni zid levo od kapije. Pobrinite se da Larino zdravlje bude na 100% i snimite poziciju; sledi težak pad. Postavite Laru na vrh zida tako da je kapija iza nje desno a reckavi snežni zid ispred. Sada opet birajte plan A ili plan B: (A) Ciljajte malo na levo od spoja među teksturama snežog zida (pogledajte snimak da bi bilo jasnije) i skočite iz zaleta. Odmah pritisnite Kotrljanje, da se obrnete u vazduhu i doskočite tako da Lara bude okrenuta uz brdo dok bude klizila niz kosinu. Pritisnite Akciju da uhvatite najnižu ivicu. Pomerajte se skroz do levog ugla i pustite se. Ili, (B) počevši od iste tačke na zidu, okrenite se pre skoka malo na desno. Umesto kotrljanja, pritisnite Skok i Desno kada doskočite da odskočite sa kosine, doskočite na ledeni zid desno, i skliznete unatraške. Uhvatite ivicu, pomerajte se dokle god možete levo i pustite se.

Kada stignete do dna provalije živi, pokupite Uzi municiju, veliki paketić i UZIJE. Popnite se ledenim merdevinama iza mesta gde ste pokupili Uzije i magično ćete se naći na drugoj strani ledenog prozora u OBLAST SA SANKAMA.

(NAPOMENA: Ako još niste bili u LEDENOJ PEĆINI, možete ići tamo sada: idite levo u sledeću otvorenu oblast. Onda se popnite kroz veliki otvor desno. Nastavite sa opisom gore.)

UZ RAMPU: Krenite levo, pa opet levo da se vratite do rampe. Ako želite, možete sesti na motorne sanke, ali moguće je nastaviti i pešice. Idite uz rampu, skrenite desno, i nastavite pored tipa u belom kojeg ste nedavno ubili. Dok budete išli uz brdo, dodajte malo gasa da preskočite jamu. Dospećete na drugu stranu blizu drvenog bloka. (NAPOMENA: Ako idete peške, možete se popeti na zid desno da skočite na vrh strme padine. Onda se spustite dole ili skočite preko jame.)

Sledeća oblast, padina koja se spušta desno, je takođe i zamka sa lavinom. Ostanite na sredini padine i kotrljajuće gromade će vas promašiti. Idite kroz ulaz u niz spojenih soba. Dok budete išli uz brdo, plaćenik u belom će doći da vas dočeka. Ubijte ga, uzmite njegovu municiju za automatike i veliki paketić na zemlji. Kada pokupite paketić, još jedan plaćenik dolazi iz oblasti sa lavinom, pa budite na oprezu. Rešite ga se i uzmite granate i KLJUČ OD ŠAHTA B sa leša.

Nastavite do kraja ovog niza soba. Upotrebite ključ da otvorite drvena vrata pored ključaonice. (Uskoro ćete otvoriti metalna vrata.) Uđite oprezno; unutra je leopard. Preporučujem da skočite natrag u sobu da ga upucate, umesto da istrčite na stazu. Ako slučajno padnete, preživećete, ali ćete se vratiti u oblast STRAŽARNICE.

ŠAHT B/IZLAZ: Pređite stazu do sobe iza. Divite se vidiku, pa povucite prekidač da otvorite metalna vrata natrag blizu brave šahta B. Vratite se tamo i eliminišite još jednog besnog plaćenika. On nosi par granata.

Na stolu u sledećoj sobi je kutija čaura za sačmaru, ali verovatno ćete morate da sredite još 2 plaćenika pre nego što je pokupite. Jedan od ovih momaka ima mali paketić, a drugi čaure za sačmaru.

Kada uđete u sledeću otvorenu oblast, jedan orao doleće odozgo. Dalje je pokrivena građevina sa prekidačem. On otvara obližnji poklopac. Na vrhu visoke građevine iza prekidača je snajperista, a drugi snajperista se pojavljuje kada pomerite prekidač. Možete ih srediti zajedno, ili ubiti jednog, pomeriti prekidač, pa ubiti drugog. Ili, ako vam nije stalo da sve pobijete, samo povucite prekidač i trčite do poklopca.

Spustite se kroz otvor poklopca u ledeni bazen ispod. Plivajte kroz veliki betonirani otvor prema platformi sa ledenim čovekom da završite nivo.

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]