Nivo 15: TEMPLE OF XIAN (Zianov hram)

Neprijatelja: 37 Predmeta: 24 (32) plus Zmajski pečat, 3 ključa i 3 tajne

(Kod nađenih predmeta, za sve nivoe, broj u zagradi pokazuje ukupan zbir uključujući ekstra predmete koji se dobijaju za pronalaženje sve tri tajne.)

BODEŽ... ZA MALO: Idite kroz predsoblje prema pijedestalu u sredini velike sobe. Evo ga: Bodež! Ali naravno ne možete ga dobiti tako lako. Kada se približite, pod će se obrušiti i vi ćete skliznuti niz nekoliko strmih rampi dok Lara bude izbačena u bazen na kraju. Evo kako to ide: kada pod nestane, padnite dole, skliznite i uhvatite ivicu. Pustite se i klizite, skočite preko sečiva i nastavite da klizite. Kotrljajuća stena će vam preći preko glave. Kada dođete do mokre, sive kosine, pritisnite Skok i Kotrljanje da bi se Lara okenula licem uz brdo i mogla uhvatiti ivicu na kraju. Pomerajte se levo i popnite se u udubljenje u kome ćete naći TAJNU #1, Zlatnog zmaja.

(NAPOMENA: Visoko iznad bazena levo, mozete primetiti još jedne merdevine na kamenom zidu. Na vrhu je soba sa velikim paketićem unutra. Međutim, ne možete doći tamo, osim ako prepravite snimljenu poziciju (savegame) da postavite Laru na vrh merdevina. Džef Rid je to uradio. Možete skinuti njegovu snimljenu poziciju sa Larom na tom mestu sa tombraiders.com sajta.)

Zaronite u vodu, idite preko vodopada i popnite se na platformu na drugoj strani nižeg bazena. Upucajte 2 ribe. Primetite obližnju KLJUČAONICU, kapiju levo i merdevine desno koje vode gore do zatvornog poklopca. Postoje dva podvodna otvora na drugoj strani bazena. Pronađite onaj desno. U ovom otvoru, odvajajući se na desno, je uzani, podvodni tunel, u kome ćete pronaći mali paketić (i videti ključ do koga još ne možete doći). Vratite se do šireg prolaza pa plivajte gore u oblast hrama.

ULAZ U HRAM (DVE ZGRADE): Izađite iz vode na stene s leve strane i pokupite čaure za sačmaru. Spremite oružje, jer kada se približite vratima hrama, 2 tigra će iskočiti - jedan s leve strane iza stepeništa, drugi s desne strane na vrhu stepeništa. Kada ih sredite, idite okolo do leve strane zgrade. Potrčite na odskočnu dasku koja će vas odbaciti na krov. Pređite krov i pomerite prekidač, koji otvara poklopac koji ste videli ranije. Ubijte pticu koja doleće sa daleke strane pećine. Onda se spustite dole, plivajte natrag kroz podvodni otvor i vratite se do merdevina koje vode do poklopca.

SOBE SA LAVOM I ŠILJCIMA: Popnite se gore, ubijte pauka, i produžite do platforme iznad sobe sa velikim drvenim stubom u sredini i lavom ispod. (Sledeći niz poteza je prikazan na ovim snimcima.) Okrenite se, odskočite se sa platforme i uhvatite ivicu. Siđite niz merdevine do dna, pa se pustite i uhvatite platformu ispod. Popnite se i opet odsočite i uhvatite se ako želite da se Lara penje merdevinama umesto da visi da bi se pomerali. Pomerajte se na levo, držeći se za pukotinu, dok se ne budete mogli popeti. Popnite se pa idite desno, odskočite i visite sa platforme, pomerajte se desno i popnite se u otvor gde ćete naći TAJNU #2, Srebrnog zmaja. Vratite se na prethodnu platformu (iznad lave) putem kojim ste došli. Krenite levo i ubijte pauka. Skočite i zgrabite merdevine na stubu. Popnite se i pratite prolaz do sobe sa merdevinama i šiljcima ispod.

Spustite se u sobu, pređite je do druge strane i popnite se merdevinama do pukotine. Pomerite se skroz desno (da izbegnete šiljke iznad), skočite unazad na platformu iza, pa skočite napred na ravno mesto iznad mesta gde ste malopre visili. U sledećoj oblasti, pretrčite preko lomljivih ploča i zaustavite se na poslednjoj. Pašćete na postolje ispod, gde možete pokupiti čaure za sačmaru.

Skočite iz zaleta preko lave u otvor, skliznite i skočite preko šiljaka da doskočite na kosi blok ispred. Odmah opet skočite preko drugog seta šiljaka da zgrabite platformu. Popnite se, pa skliznite niz kosi blok da bezbedno pokupite granate na zemlji. (Ili, skočite iz zaleta sa postolja gde ste uzeli čaure i, dok ste u vazduhu, pritisnite taster za Desno i držite taster za Skok. Kada Lara doskoči na prvu kosinu, ona će skočiti, skrećući na desno da doskoči na sigurno pored granata.)

Penjite se dok ne dođete do prekidača. Povucite ga da otvorite glavna vrata PRVOG HRAMA. Nastavite kratkim prolazom iza prekidača, skočite/zaronite dole u vodu i plivajte natrag do ULAZA U HRAM.

U PRVOM HRAMU: Uđite kroz vrata koja ste sad otvorili i idite pozadi, izbegavajući mehaničke stražare. Videćete M-16 munciju na podu. Priđite joj od pozadi da vas ne bi iseckao mač mehaničkog stražara. Idite kroz desni ulaz u zadnjem zidu i popnite se uz kamene blokove dok ne dođete do sobe sa brojnim kosim stenama i lavom ispod.

PEĆINA SA KOSIM BLOKOVIMA IZNAD LAVE: Morate izvesti niz komplikovanih skokova da pređete ovu oblast. Da bi bilo lakše, napravila sam dijagram. U opisima se govori o oblastima označenim slovima u dijagramu. Možete se snaći bez mape, ali vam vizuelna pomoć može koristiti.

Osnovna ideja je da skačete tako da Lara doskoči na svaku kosu površinu okrenuta licem nizbrdo. (Ne zaboravite, možete je usmeravati u vazduhu koristeći tastere za levo/desno.) Kada počne da klizi niz kosinu licem napred, skakanje će je odbaciti napred na sledeću kosinu. Ako doskoči licem uz brdo, pokušajte ponovo. Evo šta treba da radite: Prvo, SNIMITE POZICIJU. Zatim, od ulaza (A), skočite iz zaleta pravo napred na dugački blok koji se spušta na desno (B). Kada počnete da klizite, skočite napred na sledeći kosi blok napred (C). (C se spušta na dole i prema ulazu.) Klizite pa pritisnite i DRŽITE taster za Skok. Lara će skočiti napred na mali kosi blok (D), pa će odmah skočiti na četvrti kosi blok (E), i odatle na poslednji blok (F) na drugoj strani jame s lavom. Pustite Skok i popnite se na vrh stena (G). Odatle skočite iz zaleta da zgrabite platformu iznad i naspram ulaza (H). Onda se popnite do sledeće oblasti.

SOBA SA ZAMKOM SA BODLJIKAVIM ZIDOVIMA: Prekidač na suprotnom zidu je mamac. Bez obzira kako mu priđete, pod se obrušava i vi padate na rampu ispod i klizite do sobe na kraju. Čim se zaustavite, potrčite/skačite do daleke strane sobe i pomerite pravi prekidač da otvorite izlaz, koji je tačno ispod otvora iz koga ste ispali. Prevrnite se i pojurite kroz njega da izbegnete bodljikave zidove koji se približavaju.

Uzeti mali paketić sa poda i izaći živ, to je pravi već pravi izazov, ali je moguće. Skliznite niz rampu. Kada se zaustavite, trebalo bi da budete na sredini staze sa paketićem i kosturima. Skočite napred i pritisnite Akciju, i Lara bi trebalo da pokupi paketić. Skočite opet napred, potrčite do prekidača i pomerite ga. Sada skočite unazad sa obrtanjem u vazduhu (Skok + Natrag + Kotrljanje, brzo jedno za drugim). Sada bi Lara trebalo da je okrenuta ka izlazu. Skočite iz zaleta, pa nastavite da trčite kroz vrata i šiljci vas neće zakačiti.

SOBA SA RAMPAMA I METALNIM KUGLAMA: Produžite do sledeće sobe. Krenite uz rampu, pa se brzo povucite i skočite u stranu da se sklonite s puta kotrljajućoj metalnoj kugli. Na vrhu još jedna rampa se spušta na desno. Druga kugla dolazi sa vrha levo. Možete je aktivirati tako što ćete potrčati uz rampu pa u udubljenje s leve strane. Popnite se uz stepenik i trčite preko rampe da aktivirate još jednu metalnu kuglu. Ako samo nastavite da trčite, dospećete bezbedno na prvu rampu. Popnite se opet gore i pratite merdevine do vrha.

MRAČNA SOBA SA SEČIVIMA: Spustite se u mračnu sobu. Pređite je do dalekog desnog ugla i povucite prekidač, koji otvara kapiju gore i na levo, a takođe oslobađa tigra koji napada s leđa. Kada ga ubijete, idite kroz otvor do merdevina sa sečivima.

Zapalite signalnu raketu pre nego što skočite i zgrabite merdevine. Spustite se da Larina stopala budu taman iznad sečiva. Kada sečivo počne da se otvara, pustite Akciju da padnete pored njega. Brzo opet pritisnite Akciju da uhvatite merdevine ispod. Ponovite isto za drugo sečivo, pa se spustite/skliznite u sobu ispod. Ovde ćete naći 2 kotrljajuća sečiva pod uglom od 90 stepeni. Verovatno je najlakše prelaziti ih jedno po jedno. Kada ih pređete, izaći ćete u predsoblje iznad mehaničkih stražara. Ubijte 2 ptice pre nego što nastavite.

(*) TRKA PREKO GREDA: Na zidu s leve strane je dugme koje otvara vrata na suprotnom zidu. Ona se zatvaraju ali to nije strašno brzo kada znate šta treba da radite. Pritisnite dugme, pritisnite Gledanje da povratite Larinu perspektivu, prevrnite se, pa izvedite niz skokova iz zaleta preko greda: prva dva mogu se izvesti u neprekidnom trku, a za treći je prethodno potreban dodatni korak. (To jest, držite Napred i Skok za prva dva skoka iz zaleta, pa pustite Skok da bi Lara napravila par koraka, i opet ga pritisnite kada dođe do ivice.) Nastavite da trčite kroz vrata pre nego što se zatvore.

Iza njih je soba sa uzanom stazom iznad lave. Četiri bodljikave lopte se ljuljaju sa tavanice. Stanite na jednu stranu staze i protrčite pored svake lopte redom. Senke na podu vam mogu pomoći da pratite kretanje svake lopte. Takođe, svaka lopta ima šiljke samo sa jedne strane, pa možete stati malo bliže onoj strani koja ih nema. (Ili, možete protrčati pored prve lopte, visiti s ivice staze i pomerati se pored srednje dve, pa se popeti i trčati pored četvrte.)

DVA DUGMETA I TRKA PREKO LOMLJIVIH PLOČA: Posle ovoga sledi ulaz sa dugmićima sa obe strane i hodnik pun lave sa lomljivim pločama iza. Dugme desno podiže rešetku između čvrstog poda i ploča; levo dugme otvara kapiju iza. Pritisnite desno dugme, skočite u stranu, pritisnite levo dugme, i potrčite kroz vrata. Kada dođete do kraja ploča, kugla će se skotrljati odozgo i iza. Možete pokušati da joj pobegnete, trčeći i skačući na kraju mosta da zgrabite platformu preko puta [prim.prev. možete se takođe prevrnuti pri kraju mosta i uhvatiti ivicu, a kugla će vam preleti preko glave]. Ili, možete skočiti unazad preko kugle dok se kotrlja. Međutim, mislim da je najlakše da pređete lomljive ploče, odmah stanete na prvom čvrstom bloku i odskočite, hvatajući ivicu poda. Tako će kugla preleteti preko vas i možete se popeti i nastaviti bez brige.

SOBA SA BAZENOM LAVE I ZMAJSKIM PEČATOM: Na kraju staze, skočite iz zaleta preko lave da uhvatite platformu na drugoj strani. Popnite se i strpajte ZMAJSKI PEČAT u ranac. Onda skočite iz zaleta na ravnu platformu desno od zmaja. Popnite se do sobe pozadi. Pokupite municiju za automatike na stepeniku pored vrata. Onda uđite, ubijte 2 pauka i uzmite još 2 seta municije za automatike. Upotrebite prekidač da podignete blokove u lavi napolju u glavnoj sobi.

Idite prema lavi sa desne strane (suprotno od mesta odakle ste se popeli). Trčite i skočite na niskim braon blok blizu zida, i ponovo na sledeći blok.Trčite i skočite na kratki kosi blok blizu kamenog stuba koji drži most, skočite da zgrabite ivicu višeg kosog bloka. Popnite se, pa skliznite niz prednju stranu, skačući da doskočite na ravni, visoki blok. Skočite iz zaleta i zgrabite viši blok desno, pa još jednom skočite iz zaleta na niži blok ispod.

(Alternativno, možete ići prečicom preko zmajeve glave: Izađite iz sobe s prekidačem kroz bilo koja vrata, skačući dole na malu, pravougaonu platformu ispod vrata. Skočite na ravno mesto na zmajevom ramenu. Odstupite do spoljne ivice i skočite iz mesta napred da preskočite uvo i doskočite na sredinu leđa. Povucite se do zida i skočite iz zaleta preko glave na malu, četvrtastu platofmru na kojoj ste našli ZMAJSKI PEČAT ranije. Nemojte kliziti niz vrat inače će Lara završiti u lavi. Sa četvrtaste platforme skočite iz zaleta na levo da doskočite na visoki, braon stub uza zid. Skočite iz zaleta na kraći stub napred. Pogledajte snimak ako je potrebno da se orijentišete. Snimak pokazuje desnu stranu zmaja, ali možete to izvesti sa bilo koje strane.)

Sada bi trebalo da ste okrenuti ka kosom zidu sa raznim platformama, odakle ste prvi put ušli u ovu oblast. Ukrašeni blok u lavi ispod, na kome je gorela vatra kada ste ušli, je zapravo odskočna daska. Stanite na ivicu bloka okrenuti licem ka dasci. Odskočite, pa skočite iz mesta na dasku. Držite taster za Napred da skočite sa daske na platformu iznad. Odmah odskočite, hvatajući ivicu da izbegnete kotrljajuću kuglu odozgo. Skočite iz mesta na ravnu površinu iznad i desno. Odmah potrčite i skočite na zidanu platformu iznad i malo više da izbegnete još jednu kuglu. Sada skočite preko kosine na sledeću višu zidanu platformu. Okrenite se i skočite natrag preko na sledeću višu platformu. Ubijte pticu koja doleće odozgo. Onda skočite iz mesta da zgrabite najvišu zidanu platformu (na vrhu padine). Popnite se i okrenite se. (Pogledajte snimak ako je potrebno da se orijentišete.)

Skliznite niz rampu na odskočnu dasku na dnu. Dok klizite, pritisnite Napred i Lara će odleteti i dočekati se na nogama na platformi visoko iznad. Skočite iz zaleta da zgrabite ivicu platforme na suprotnoj strani sobe. Popnite se i preuzmite TAJNU #3, Zmaja od žada (sa nagradom od 8 setova Uzi municije za pronalaženje svih tajni.)

Skočite iz zaleta dole na prvu zidanu platformu na levoj strani padine. Upotrebite ravne zidane platforme da se popnete do sobe gore levo, vodeći računa da izbegnete šiljke skrivene u kosom podu (kao na ovom snimku.)

Povucite ili gurnite pokretni blok sa naslikanim licem, i idite kroz otvor u malu sobu iza. Upotrebite prekidač da otvorite poklopac. Ispod je rampa sa metalnom kuglom spremnom da se kotrlja. Potrčite ispred kugle i skrenite levo na dnu padine. Skliznite niz sledeću rampu da izađete opet na gredama iznad mehaničkih stražara. Sada ispod jurcaju 2 gladna tigra. Ubijte ih pre nego što siđete dole.

IZNAD SOBE SA BODLJIKAVIM LOPTAMA: Sada, ako vam je baš stalo da ubijete sve neprijatelje, morate ponovo ići kroz tempirana vrata. Uradite to isto kao i prošli put (pogledajte gore kod *). Iza vrata, krenite levo i videćete da se ova oblast promenila. Popnite se na grede iznad ljuljajućih bodljikavih lopti. Ovde ćete sresti još jednog tigra. Kada ga ubijete, produžite napred da izađete u sobi sa ZMAJSKIM PEČATOM. Iskoristite ravne zidane platforme da se opet popnete do sobe u gornjem levom uglu padine. Idite kroz poklopac i niz kosine do greda u sobi sa mehaničkim stražarima. (Ako još niste ubili tigrove ispod, učinite to sada. Onda se spustite na pod.

SOBA SA BODLJIKAVIM PLAFONOM I MNOGO PREKIDAČA: Upotrebite Zmajski pečat da otvorite kapiju u zadnjem delu sobe. Uđite i pratite prolaz do kotrljajućeg sečiva. Potrčite niz hodnik, skrećući u udubljenja da izbegnete sečivo. Poslednje udubljenje je zapravo ulaz sa klizavom rampom koja vodi do sobe sa vodom do kolena. Plafon sa šiljcima se spušta i vi morate da pomerite sva 3 prekidača da otvorite izlazna vrata. (Postoji i nekoliko lažnih prekidača, ali ako pažljivo pogledate videćete da nisu dovoljno realistični da bi vas prevarili.) Tu je i mali paketić na podu pored kostura. Možda ćete stići da ga pokupite ako budete brzi.

BAZEN SA BOČNIM TUNELIMA I POLUGAMA: Izađite u sobu sa vodopadom. Skočite sa nižeg bloka da zgrabite viši. Popnite se i okupajte se u bazenu da namamite ribu. Ubijte je pre nego što nastavite. Ovaj sledeći deo ima komplikovan niz podvodnih poluga i kapija. Evo šta treba da se uradi: Na jednoj strani bazena je podvodni otvor sa jakom strujom koja vas sprečava da plivate kroz njega. Naspram otvora je zatvorena kapija i poluga koja podiže nivo vode i isključuje struju. Kada je povučete, idite desno i na gore da udahnete i pokupite veliki paketić i granate.

Duboko udahnite i plivajte dole i levo, kroz tunel, koji ide na gore, pa na dole. Prođite pored poluge levo. (Upotrebite je samo ako Lari ponestaje vazduha a ne želite da restartujete snimljenu poziciju. Ona snižava nivo vode, odvlačeći Laru natrag u veliki bazen.) Skrenite u prolaz desno. Plivajte napred, pokupite mali paketić, pa se vratite po vazduh. (Postoji još jedan otvor u tavanici velikog bazena gde Lara možete disati.) Vratite se do mesta gde ste dobili paketić i povucite polugu levo da otvorite vrata preko puta. Prevrnite se, plivajte napred i povucite još jednu polugu na kraju ovog kratkog prolaza. Ona otvara kapiju napolju u velikom bazenu. Plivajte napolje po vazduh. (Upotrebite polugu u većem prolazu ako ne možete stići na vreme.) Onda se idite kroz kapiju koju ste upravo otvorili. (Ona se nalazi u velikom bazenu pored prve poluge koju ste povlačili.) Unutra je još jedna poluga na desnoj strani prolaza. Povucite je da otvorite kapiju iznad sredine velikog bazena. Plivajte gore do njega i popnite se iz vode. (Ako ste povukli polugu i snizili nivo vode ranije, moraćete povući prvu polugu opet da bi povisili nivo vode i stigli do ovog otvora.)

JOŠ JEDAN BODLJIKAVI ZID I ZLATNI KLJUČ: Sada ste u sobi iznad one sa bodljikavim zidoma koji se približavaju. Ubijte ribu u vodi pre nego što pokupite 2 kutije čaura za sačmaru pod vodom i M-16 municiju na postolju. U sledećoj sobi, zid pun šiljaka dolazi s desne strane, a prekidač na dalekom levom zidu otvara obližnji poklopac. Siđite dole šte je brže moguće. Skliznućete u vodu i struja će vas odneti do ZLATNOG KLJUČA, koji ste videli na početku nivoa iza kapije. Ova kapija se otvara kada se približite, i možete proplivati kroz nju. Pokupite mali paketić na dnu prolaza ako niste ranije, i nastavite do bazena kod ULAZA U HRAM.

PODVODNA OBLAST IZA KAPIJE: Vratite se na platformu ispod vodopada gde ste počeli nivo i upotrebite zlatni ključ u onoj ključaonici. To otvara kapiju levo. Idite kroz nju, pa ronite desno, opet desno i u podvodnu sobu sa blizu postavljenim stubovima. Na dnu je mali paketić, a jedna dosadna riba prati Laru okolo. Vrata se zatvaraju za vama. Poluga sa zadnje strane prvog stuba otvara druga vrata, pored prvih. Ubijte ribu harpunom ako želite. Ili, povucite polugu, izađite, plivajte napolje i gore po vazduh, pa se vratite na platformu sa ključaonicom da ubijete ribu.

Povlačenje one poslednje poluge je takođe otvorilo poklopac dalje niz podvodni prolaz. Ako ste u spbi sa stubovima, plivajte pravo napred do njega. Ako ste na platformi, plivajte kroz kapijem napred, pa na levo. Plivajte gore kroz poklopac koji ste upravo otvorili, još malo na gore, i popnite se iz vode na drvenu platformu da ubijete još jednu ribu.

PEĆINA SA PAUCIMA: Uđite u pećinu punu paučine sa oružjem u rukama. (Lara će verovatno primetiti paukove pre vas.) Za početak tu će biti 2 mala pauka. Skrenite levo i priđite signalnim raketama na zemlji. Još 2 pauka se spuštaju sa tavanice. Ubijte ih i uzmite signalne rakete. Možete ići kroz mrežu levo da dobijete Uzi municiju. Ogromni pauk i jedan mali pauk napadaju, pa se pobrinite za njih i pređite na drugu stranu pećine. Tu je još jedno udubljenje sa još 2 mala pauka unutra. Ubijte ih i nastavite do ulaza u veliku pećinu sa svetlucavom čaurom s jajima koja visi u sredini. Blizu ulaza se pojavljuje još jedan džinovski pauk, a kada uđete još 2 džinovska pauka silaze sa mreže.

(NAPOMENA: PEĆINA SA PAUCIMA je vrlo mračna, pa je bilo nemoguće napraviti jasne snimke. Ovaj dijagram bi trebalo da vam pomogne da se snađete na platformama. Možete takođe pokušati da stavite monitor na svetlije da bi videli bolje šta se dešava - i uštedeli signalne rakete.)

Kada svi budu mrtvi, idite do daleke strane pećine (suprotno od ulaza) i popnite se na blok koji možete dohvatiti (broj 1 u dijagramu). Okrenite se tako da je zid pećine desno od Lare. Skočite iz zaleta da uhvatite viši blok preko puta (2). Okrenite se (prema prvom bloku na koji ste se peli) i skočite iz mesta da uhvatite platformu iznad (3). (Trebalo bi da ste u visini čaure s jajima.) Nastavite sa platforme na platformu u pravcu skazaljke na satu oko ivice odaje (tj. neka vam čaura stalno bude s desne strane a zid s leve): prvo skočite iz zaleta na malu četvrtastu platformu napred (4). Sa ugla ove platforme skočite iz mesta na sledeću platformu, koja je u obliku L (5). Džinovski pauk će skočiti ispred vas ovde. (Ako hoćete, možete skočiti na platformu da ga namamite pa skočiti unazad na prethodnu platformu.) Idite do sredine L-platforme (6), pa skočite iz zaleta na najviši stub u sredini pećine (7), koji je skoro direktno ispod čaure. Odatle, skočite još jednom iz zaleta da zgrabite stub ispod ulaza (8). Konačno skočite iz mesta sa ivice ovog stuba da zgrabite prag vrata (9). Popnite se.

Idite kroz ovu sobu do otvora iznad vode. Trčite, skočite preko vode i zgrabite stene. Popnite se i pokupite SREBRNI KLJUČ. Vratite se kroz vodu do pećine sa dva hrama. Upotrebite srebrni ključ da otvorite vrata DRUGOG HRAMA, desno.

U DRUGOM HRAMU: Uđite i popnite se na najniži blok. Skočite i zgrabite sledeći viši blok, popnite se i skočite u stranu da izbegnete kotrljajuću metalnu kuglu, i natrag da izbegnete još jednu kuglu. Nastavite do kraja i pokupite municiju za automatike na podu odakle su kugle potekle. Pređite most, ubijte tigra i pticu (koja doleće iz pravca PRVOG HRAMA, desno od mosta), pa onda drugog tigra u sobi iza. Popnite se na niži od dva kosa stuba i skočite unazad da doskočite na viši stub. Okrenite se i skočite na ravnu platformu ispred. Popnite se platformu iznad levo. (Desno je STRMA PADINA SA ODSKOČNIM DASKAMA, do koje ćete se ubrzo vratiti.) Napred je soba sa sečivom koje se kotrlja naprad-nazad i otvorena vrata levo ispred sečiva.

(NAPOMENA: Ako vam nije očajnički potrebna Uzi municija, možete preskočiti sledeće parče.) Skočite kroz ova vrata ukoso, tako da doskočite na kosinu. Skliznite i uhvatite ivicu. Siđite niz merdevine, pustite se i uhvatite platformu ispod. Pokupite Uzi municiju pa nastavite niz hodnik. Spustite se u vodu van hrama. Vratite se u hram i gore do kotrljajućeg sečiva.

DRVENI MOST SA KOTRLJAJUĆIM SEČIVOM: Stanite u daleki desni ugao okrenuti licem ka sečivu, držeći taster za Gledanje da ga vidite, i kada ono krene od desnog zida skočite dva puta iz mesta do gornjeg stepenika. Uđite u sobu sa nepokretnim sečivom i pokupite 2 seta Uzi municije i veliki paketić. Pređite most. Sečivo ne počinje da se kotrlja dok to ne učinite. Pritisnite dugme da otvorite vrata natrag u hramu. Ubijte još jednu pticu, pa tempirajte trk natrag preko mosta, skrećući levo u sobu na kraju. Ako budete trčali za sečivom kada krene u sobu, taman ćete stići. (Ili, ako se ne osećate hrabrim, možete skočiti u vodu i vratiti se dugim putem.)

(Daleko levo od mosta, kada ste okrenuti ka sobi iz koje je kotrljajuće sečivo došlo, možete primetiti još jedne merdevine na stenovitom zidu. Do njih se ne može doći. Pogledajte napomenu gore.)

STRMA KOSINA SA ODSKOČNIM DASKAMA: Iz sobe u kojoj ste ubili tigrove, popnite se na sivo kamenje. Ovde ćete naći niz odskočnih dasaka. Postavite Laru leđima prema najnižoj daski i grudima uz blok ispred. Skočite unazad na odskočnu dasku. (Ili, skočite iz zaleta sa platforme van sobe sa sečivom da doskočite na najnižu dasku.) To bi trebalo da odbaci Laru uz kosinu preko sve četiri odskočne daske. Možete koristiti strelice da prilagodite njen smer, ali nema potrebe da pritiskate bilo šta drugo. Pritisnite Akciju pre nego što doskočite na poslednju dasku i držite je da bi Lara zgrabite platformu iznad kada poleti. Ubijte pticu koja vas saleće na vrhu. Onda skočite da zgrabite prag vrata od sobe iznad. (Ovo su vrata koja ste otvorili pritiskajući dugme na dalekoj strani MOSTA SA KOTRLJAJUĆIM SEČIVOM.)

GLAVNA ODAJA: Uđite u ovu veliku, lavom ispunjenu sobu. Idite do kraja staze na kojoj se nalazite, i skočite ukoso na desno da doskočite na malu platformu blizu ključaonice. (Uskoro ćete nabaviti ključ.) Odatle, skočite na veliku, ravnu površinu desno, trčite do merdevina na dalekoj strani i skočite/popnite se gore pre nego što bodljikavi zid stigne. Siđite na platformi gore. Popnite se u sledeću sobu i trčite desno, preskačući procep iznad šiljaka i hvatajući merdevine preko puta. Još šiljaka se približava od pozadi, oa morate biti brzi.

Popnite se gore i pratite prolaz pored dve kapije kroz koje se vide dve ogromne statue zmajeva, po jedna na obe strane. Nastavite do kraja hodnika (preko zatovrenog poklopca), gde ćete naći prekidač. Povucite ga da otvorite jednu od dve kapije pored kojih ste malopre prošli. Vratite se do ove kapije (sada s desne strane), uđite i skočite iz zaleta da uhvatite platformu levo. Skočite na sledeću platformu, pa skočite i zgrabite sledeću platformu, popnite se i pokupite KLJUČ OD GLAVNE ODAJE. Spustite se na zmajev vrat. Skliznite niz njegova leđa (pritiskajući Skok i Akciju na poslednjoj kosini ako treba) da se dočekate na ravnom bloku ispod. Skočite dole na najniži stepenik i odatle skočite iz zaleta na stazu odakle ste ušli. (NAPOMENA: Ovo je nezgodan skok, ali ako postavite Laru precizno pre skakanja, ona će se dočekati desno od otvorenih vrata. Pogledajte snimak ako je potrebno da se orijentišete.)

Opet, idite do kraja staze, skočite preko do ključaonice i upotrebite vaš novi ključ u njoj. To podiže rešetku na kamenom stubu iza vas. Skočite natrag na stazu kod vrata, pa skočite iz zaleta da zgrabite rešetku. Popnite se i skočite sa rešetke na blok ispod merdevina. Popnite se i siđite na platformu desno. (Na levoj strani gori vatra.) Okrenite se i skočite preko šiljaka da zgrabite još jedne merdevine. Penjite se opet dok ne dođete do malog hodnika između dve zmajske glave, gde ste bili ranije. Sada je druga kapija otvorena. (NAPOMENA: U slučaju da ste se zbunili, zmaj koji vam sada treba je onaj sa centralnim stubom koji se proteže sve do plafona.)

Skačite sa platforme na platformu u smeru skazaljke na satu oko sobe dok ne budete okrenuti ka bloku koji je iskošen na niže prema zmaju. Skočite na njega i odmah skočite opet da doskočite na ravno mesto na zmajevom vratu. Penjite se merdevinama dok ne dođete do sečiva. Postavite Laru dve prečke ispod sečiva, pa skočite unazad na kosi blok iza. Skočite i hvatajte dok klizite da zgrabite sledeće merdevine. Popnite se do sledećeg sečiva, postavite Larine ruke dve prečke niže i pritisnite tastere za Skok i Kotrljanje, pa Akciju, da bi Lara skočila sa merdevina, obrnula se u vazduhu, pa onda uhvatila merdevine iza. Penjite se dok ne budete mogli sići desno. Uđite u ovaj hodnik da završite nivo.

Ovde vas očekuje još jedna scena: Lara izlazi iznad odaje u kojoj je Zianov Bodež, samo da bi otkrila da je Marko Bartoli stigao prvi. Ona posmatra iz senke kako Bartoli zariva bodež u svoje srce. On pada i njegovi sledbenici ga iznose na ramenima. Prirodno, Lara ide za njima.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]