Tibet pešice sa snimcima (2. deo)

Pokupite ključ od kolibe na zemlji blizu gomile snega i pobrinite se za propalicu na sankama. U sličaju da je niste zapamtili iz običnog opisa, možete pronaći sigurno mesto na snežnom bloku desno od ključa. Postavite Laru prema prednjem delu ovog bloka i propalica će moći da vozi iza nje ali neće moći da je pregazi. (Pogledajte snimak 6, ispod.)

Tibet pešice - snimak 6

Snimak 6 (iznad)

Sada se vratite do kolibe putem kojim ste došli. Idite do provalije sa otvorom pećine desno i oblasti sa snežnim gromadama gore levo. Ovoga puta je propcep suviše veliki da bi ga preskakali pošto je blok sa koga biste skočili niži nego onaj na suprotnoj strani. Zato umesto toga skočite na padinu desno, skliznite, uhvatite ivicu i pomerajte se desno dok ne budete iznad ledenih merdevina. Siđite, pustite se da uhvatite otvor ispod, i nastavite do duboke provalije. (Pogledajte snimak 7, ispod.)

Tibet pešice - snimak 7

Snimak 7 (iznad)

Popnite se ledenim merdevinama na suprotnoj strani (obrnuto od snimka 2, prethodna stranica) i skočite na rampu sa mrtvim leopardima. Nastavite do sledećeg procepa, koji ćete opet preći uz pomoć običnog skoka iz zaleta. Produžite do sledećeg procepa i pređite ga s leve strane, koristeći skok iz zaleta sa hvatanjem (obrnuto od snimka 1, prethodna stranica).

Nastavite pored mrtvih leoparda i sivih blokova, kroz otvorenu oblast sa rampama i u sledeću pećinu. Kada dođete do niske snežne platforme, spremite oružje da ubijete 2 leoparda iznad. Produžite do kolibe i upotrebite ključ da je otvorite.

Sledeći deo opisa je isti kao i originalna verzija. Nije važno da li ste išli motornim sankama ili ne. U svakom slučaju upotrebite prekidač u kolibi da otvorite obližnju kapiju, idite kroz nju u sledeću otvorenu oblast gde ćete ubiti još jednog tipa na motoru. Onda nastavite do još jedne duboke provalije. Skočite i uhvatite platformu levo, pomerajte se do druge strane, siđite niz merdevine, izbegnite lavine i uzmite zlatnog zmaja.

Popnite se opet gore i produžite do sledeće otvorene oblasti sa još tipova na motornim sankama koji hoće da ubiju Laru. Popnite se na zid desno da ih upucate sa bezbednog mesta. Idite do dna, pomerite blok i uđite, ubijte snajperistu ispod, pa siđite do izlaza. MOŽETE voziti motorne sanke u bazen i iskočiti pre nego što stigne do vode. Ali ovo je 'Tibet pešice', pa umesto toga dođite do desne strane ivice litice. Okrenite se, odskočite i uhvatite ivicu, i pomerajte se skroz do zida levo (pogledajte snimak 8, dole). Spustite se na sneg ispod. Lara će skliznuti do ravnog mesta na ledenoj platformi (pogledajte snimak 9, dole). Okrenite se (tako da je Lara leđima okrenuta ka bazenu) i opet se spustite, ili skočite iz zaleta sa ugla ledene platforme da Lara upadne u vodu. Plivajte preko bazena do daleke leve strane. Uđite u mali tunel u uglu. Pratite ga do sledećeg nivoa.

Tibet pešice - snimak 8

Snimak 8 (iznad), snimak 9 (ispod)

Tibet pešice - snimak 9

[Tibet pešice - prethodna stranica] [Spisak svih nivoa]