Tibet pešice sa snimcima

Opis je isti kao i obično dok ne dođete do kolibe sa dva naoružana tipa i motornim sankama. (Ako ste se zaglavili ili vam je teritorija nepoznata, pogledajte kompletan opis.) Nisam navela svaki predmet koji treba pokupiti u ovom tekstu, ali ako se plašite da biste mogli nešto propustiti, kompletan opis vam daje sve detalje.

Kada ubijete momke ispred kolibe i pokupite figuricu zmaja kod zagrađenog prolaza desno od kolibe, pođiteu pećinu levo. Posle nekog vremena naići ćete na još jednog lošeg momka. Ubijte ga i nastavite do velike otvorene oblasti sa rampama. Popnite se na zid na dalekoj strani i skočite da uhvatite mali ulaz u zidu. (Ovo je levo od otvora sa 2 siva bloka.) Pratite prolaz do pećine u kojoj treba da ubijete 2 leoparda. (Prim.prev. Ili, ako hoćete da izbegnete leoparde, stanite na nisku rampu u dalekom desnom uglu, i popnite se pored desnog od dva bloka.)

Idite dalje dok ne dođete do provalije. Skočite preko na desnoj strani gde je procep manji. U slučaju da niste vešti u ovome, moraćete se pažljivo pripremiti za skok. Hodajte do ivice pa odskočite jednom. Potrčite i skočite, pa pritisnite Akciju u poslednjem trenutku da zgrabite platformu preko puta. (Pogledajte snimak 1, ispod.) Popnite se i nastavite da pešačite.

Tibet pešice - snimak 1

Snimak 1 (iznad)

Uskoro ćete doći do oblasti sa procepom u sredini i stazama na obe strane. Idite desno, prateći stazu dok ne dođete do ćorsokaka. Popnite se ledenim merdevinama i povucite prekidač da otvorite kapiju napred. Siđite dole i sredite 2 tipa, jednog na drugoj strani provalije i drugog koji vam se približava stazom. Zaokrenite, pratite levu stazu i skočite iz zaleta preko provalije. Idite kroz kapiju koju ste malopre otvorili, krenite niz rampu kroz tunel, pa preko visoke, uzane staze, gde ćete sresti još jednog lošeg momka.

Posle ovoga ćete doći do velikog procepa, koji se može preći samo uz pomoć motornih sanki. Zato skočite na platformu desno od otvora, uzmite zelenog zmaja, okrenite se i ubijte 2 leoparda na rampi, pa siđite ledenim merdevinama do dna kanjona. Dole su još 3 leoparda. Kada budu mrtvi, popnite se merdevinama do otvora na drugoj strani. (Pogledajte snimke 2 i 3, crvene strelice, ispod.)

Tibet pešice - snimak 2

Snimak 2 (iznad)

Tibet pešice - snimak 3

Snimak 3 (iznad)

Napred je velika provalija sa snežnim gromadama poređanim gore. Krenite ka desnoj strani otvora i pustite sneg da se skotrlja. Skocite na padinu iznad ledenih merdevina (gde su snežne gromade upravo prošle), skliznite i uhvatite ivicu. Siđite dokle možete, pustite se i uhvatite platformu ispod. Popnite se i uzmite ključ od pokretnog mosta. Siđite u mali otvor i ubijte proplicu iza ledenog zida. Idite u sledeću sobu, aktivirajte viseće ledenice i povucite prekidač da otvorite kapiju. Popnite se opet ledenim merdevinama do otvora pored velikog procepa do oblasti sa snežnim gromadama. (Pogledajte snimak 3, iznad, plava strelica.)

Tibet pešice - snimak 4

Snimak 4 (ispod)

Ovoga puta stanite na desnu stranu otvora i skočite iz zaleta da uhvatite suprotnu stranu (pogledajte snimak 4, crvena strelica). Popnite se i nastavite do oblasti pokretnog mosta. Upotrebite ključ da podignete most, popnite se gore i pređite ga. Oprezno pretrčite oblast sa lavinama i nastavite napred na levo. Posle eksplozije, idite do ivice sledeće povalije, skočite na sneg levo, skliznite i uhvatite ivicu. Pomerajte se preko jame, popnite se i krenite kroz otvor natrag u oblast pokretnog mosta. (Pogledajte snimak 5, ispod.)

Tibet pešice - snimak 5

Snimak 5 (iznad)

[Tibet pešice dalje]

[Spisak svih nivoa]