Nivo 4: THE HIVE (Košnica)

Neprijatelja: 41 Predmeta: 59 Tajne: 1

(Jedan od predmeta će biti sačmara ako je niste pokupili u prethodnom nivou.)

U ovom nivou ćete pronaći MAGNUME, UZIJE i SAČMARU ako ste propustili da ih nabavite u prethodnim nivoima.

Uđite i pokupite mali paketić, magnum municiju i 2 seta Uzi municije. (Ne brinite, mutanti se neće probuditi sada.) Primetite dvoje zatvorenih vrata. Produžite do sobe napred sa podom nalik na šahovsku tablu. U njoj 25 stena visi sa plafona. Pod je zgodno podeljen na kvadrate, sa pet redova od pet kvadrata ispod stena i dva reda puta pet bez stena iza. Dve stene će se bezopasno skotrljati sa strana kada se približite. Stajanje na razne kvadrate izaziva različite stene da se skotrljaju - i to ne na naročito predvidljiv način. Vi treba da dođete do dva udubljenja na suprotnoj strani sobe. Pretpostavljam da postoji više način da se prođe kroz ovu zamku. Evo jednog:

Da bi bilo lakše, napravila sam dijagram. Svaki kvadrat je označen sa slovom ili brojem (od A do 9 za 35 kvadrata) u dijagramu. Pokušala sam da napravim opis koji bi bio koristan i bez dijagrama, ali mislim da slika mnogo pomaže.The Hive - dijagram

Stanite u ulaz sa desne strane i zakoračite na beli kvadrat (D) desno od tamnog kvadrata u sredini (C). Skočite u levo na sledeći beli kvadrat (B), pa brzo skočite natrag na desno (D). Kada stene prođu, skočite natrag na levo (B). Pređite na tamni kvadrat ispred (G), koji je bezbedan. Skočite ukoso na tamni kvadrat napred i desno (M). Stene će bezopasno proći sa obe strane. Zakoračite u stranu na beli kvadrat levo (L). Skočite na desno na sledeći bali kvadrat (N); brzo skočite natrag na L. Kada stena prođe, skočte opet desno (N). Krenite napred na sledeći tamni kvadrat (S), koji je bezbedan. Skočite na levo na sledeći tamni kvadrat (Q), pa brzo skočite natrag na desno (S). Kada bude bezbedno, skočite opet levo (Q). Odatle možete ići napred u levo udubljenje bez brige (V, 1, 6).

Povucite prekidač ovde da otvorite jedna od vrata na dnu hodnika i oživite jednog mutanta. Ubijte ga iz udubljenja ako možete. Kada stanete na tamni kvadrat između udubljenja (7), stena će se dokotrljati sa druge strane sobe, pa trčite brzo u desno udubljenje. Prekidač ovde otvara druga vrata i oživljava drugog mutanta, koji ispaljuje vatrene lopte. Kada bude mrtav, skočite sa ulaza (8) na beli kvadrat ispred stene između udubljenja (2). Odatle, možete zakoračiti desno pa odšetati pravo napolje po stazi bez stena (1, V, Q, L, G, B).

Uđite kroz desna vrata blizu mesta gde ste počeli nivo. Pažljivo protrčite pored metalnih vrata pa pokupite 2 seta magnum municije (ili jedan set i MAGNUME) u udubljenju iza. Vratite se u glavni hodnik i idite vrata preko puta. Ovde se nalazi i zamka sa strelicama pored metalnih vrata. Prelazite ih jedno po jedno i uspećete. Na kraju prolaza je mali paketić.

Ispod je niz kosina iznad bazena s lavom. Skočite na daleku stranu prve kosine tako da Lara sklizne dole licem prema napred. Blizu kraja kosine skočite na sledeći. Opet skliznite i skočite na sledeću strminu, koja se spušta na levo. Sada držite taster za Skok tako da Lara skače napred-nazad između dve strme padine preko lave. Istovremeno držite taster za Desno da bi se Lara polako pomerala na desno dok skače. Prestanite kada doskoči na ravno mesto na dalekoj strani leve kosine.

Uđite u pećinu i ubijte mutanta koji vreba levo. Na zemlji blizu levog ugla je mali paketić. Skočite gore sa strane građevine sa crveno-zlatnom tavanicom i jamom s lavom u sredini. Odatle možete ubiti još jednog mutanta na dalekoj strani pećine između crnih stubova. Pokupite još jedan mali paketić u dalekom levom uglu.

Blizu mesta gde ste ušli u pećinu je otvor koji vodi dole do duboke jame s lavom u sredini. Dok budete prilazili, jedan leteći mutant će doleteti odozdo. Kada bude mrtav, spustite se na ravni blok u jami. Skočite na sledeći blok, spustite se opet dole i skočite iz zaleta da zgrabite sledeći blok. Ovo je jedina TAJNA u nivou, veliki paketić.

Popnite se iz jame i idite levo niz malu padinu prema reci lave. Ovde možete preskočiti na drugu stranu. Hodajte uz stazu dok ne budete naspram prvog kamenog bloka u bazenu lave. Skočite iz zaleta na ovaj blok. Čim doskočite leva vrata na drugom kraju bazena lave će se otvoriti. Nema potrebe da idete tamo. Umesto toga skočite iz zaleta na tamni blok sa Uzi municijom, pa iz mesta na sledeći blok sa još Uzi municije. Odatle, skočite na viši kameni blok. To otvara vrata desno.

I jedna i druga vrata su tempirana, i morate proći kroz jedna od njih. Da bi stigli kroz desna, skočite sa višeg kamenog bloka na niži blok na kome je bila municija, pa na obalu. Trčite niz rampu i skočite iz zaleta da zgrabite prag vrata. Popnite se i uspeli ste.

Kada uđete, okrenite se i skliznite unatraške niz žućkastu kosinu. Uhvatite ivicu i pomerajte se levo. Popnite se, skočite unazad na sivi iskošeni blok i odmah skočite napred na mesnati zid. Kada doskočite, jaja će se izleći i moraćete se pobrinuti za 2 krilata mutanta. Možda biste hteli da držite taj taster za hodanje da bi vas sprečio da skliznete u lavu dok se borite.

(NAPOMENA: Ako budete išli kroz leva tempirana vrata umesto kroz desna, još uvek možete stići do ovde tako što ćete skliznuti niz platformu levo, pa skočiti na mesnato mesto ispod prvog jajeta. Odatle, skočite iz zaleta ukoso da zgrabite kamenu kosinu ispod drugih vrata. Onda pratite uputstva gore od te tačke.)

Sa mesnatog zida, okrenite se ka sada praznom inkubatoru. Skočite preko strmo iskošene stene da skliznete niz kosinu iza (onu direktno ispod desnog inkubatora). Skliznućete dole i završiti na mesnatom kvadratu. Skočite ukoso na kameni blok malo iznad. Popnite se na mesnatu platformu, okrenite se, pa skočite ukoso iz zaleta na mesnatu kosinu ispod otvora.

Kentaur gore će se probuditi kada stignete do vrha. Možete skočiti dole dok pucate i skakati levo-desno da izbegnete vatrene lopte. Kada umre, nastavite do sobe iznad, spustite se u sledeću sobu ispod i uzmite Uzi municiju (ili UZIJE, ako ih još nemate).

Odatle, skliznite niz dugu padinu u malo podzemno jezero. Možete izroniti na desnoj strani i ubiti mutanta koji vreba na platformi iznad. Pokupite magnum municiju. Takođe, pokupite 5 malih paketića i Uzi municiju koji su razbacani pod vodom. (Neki se nalaze u otvorima ispod piramide.)

Plivajte do pravougaonog bloka ispred stepenastih platformi sa 3 mutanta. Popnite se iz vode i ubijte ih bezbedno odavde. Skočite preko do niske, ravne površine desno, pa siđite do dna stepenika. Iza njih je 5 setova Uzi municije. Kada se popnete gore, još 2 mutanta se pojavljuju na platformama pored jezera. Kada ih ubijete, skočite i zgrabite blok na desnoj strani otvora prema oblasti sa stepenicima da ubijete još jednog mutanta iza i uzmete magnum municiju.

Poslednji mutant u ovoj sobi čuva zlatna vrata. Mozete ga ubiti sa niske kamene platforme ispod tih vrata. (Može vam pomoći da ga uhvatite nanišan pa skačete gore-dole u mestu da bi ga gađali.) Kada bude mrtav, skočite preko do bloka desno od ulaza i idite gore. Pokupite 2 seta Uzi municije u udubljenjima levo, pa upotrebite 2 prekidača da otvorite zlatna vrata i još jedna iza.

U velikoj sobi iza, 2 kentaura vrebaju iza stubova u sredini. Možete istrčati u sobu da privučete njihovu pažnju, pa pojurite natrag u ulaz da ih ubijete iz relativne bezbednosti. U udubljenjima između prekidača su 3 seta Uzi municije. Blizu zlatnih vrata na suprotnom kraju sobe su 2 velika paketića.

Postoje 4 prekidača: dva na svakoj strani stubova u sredini. Od dva na strani koja je okrenuta ka ulazu, levi otvara leva zlatna vrata i oslobađa mutanta. Desni prekidač otvara vrata na vrhu piramidu u sred jezera. Na drugoj strani stubova, levi prekidač otvara još jedna vrata u piramidi, a desni otvara druga zlatna vrata i oslobađa mutanta koji ispaljuje vatrene lopte.

Kada završite s onom dvojicom, uđite u zastakljenu sobu kroz bilo koja zlatna vrata. Nastavite polako. Tri jajeta se izležu kada im se približite, oslobađajući kentaura (srednje) i 2 krilata mutanta. Kada budu mrtvi, skočite u vodu i povucite 2 poluge da otvorite vrata na obe strane ovog bazena. Iza levih vrata su 4 seta Uzi municije i veliki paketić. Iza desnih vrata je lavirint povodnih tunela koji sadrži 3 kutije čaura za sačmaru, 2 seta Uzi municije i veliki paketić. Tu je i još jedna poluga, koja otvara vrata koja vode direktno do jezera.

Vratite se u jezero i popnite se na strani gde žućkasti kameni most spaja piramidu s obalom. Pređite ovaj most i popnite se uz piramidu, uzimajući Uzi municiju usput. Kada stignete do vrha idite prvo kroz leva vrata. Popnite se na platformu od mesa i spustite se na drugu stranu da nađete magnum municiju. Vratite se do drugih mrežastih vrata. Iza njih vreba jedan mutant. U udubljenju visoko na levoj strani sobe je mali paketić. U dugačkom hodniku desno su 2 kutije čaura za sačmaru.

Jedna od dvoje vrata na kraju ovog hodnika se otvaraju kada se približite. U sobi iza stoji 8 mutanata. Pokupite 7 kutija čaura za sačmaru. (NAPOMENA: Umesto jedne od kutija čaura dobićete SAČMARU ako je nekim čudom još nemate.) Kada pokušate da izađete, neki od mutanata će oživeti, pa skočite na postolje najbrže što možete. Možda ćete morati da skočite dole par puta da izmamite neke mutante, ali na kraju ćete ubiti sve osim trojice. Oni će pojuriti za vama kada izađete, pa možete trčati niz hodnik, prevrnuti se i pucati dok se povlačite.

Vratite se do vrata na kraju hodnika. Druga vrata su sada otvorena. Ona vode u sobu sa podom koji liči na šahovsku tablu, iza koje je leglo. Blizu ulaza su 2 prekidača. Oba su potrebna da se otvore zlatna vrata na dalekom kraju, a vrata se zatvaraju posle određenog vremena. Jaja se izležu kada se približite, oslobađajući 4 krilata mutanta koji ispaljuju vatrene lopte. Preporučujem da 'izležete' jedno po jedno, da bi borba bila ravnopravnija. Kada završite s njima, povucite prekidače i trčite kroz vrata.

Kada uđete, vrata se zatvaraju za vama i kentaur koji izigrava dadilju počinje da puca u vas. Ubijte ga i nastavite. Sva jaja u ovoj sobi su 'mućci', pa ne morate brinuti o još neprijatelja. Iza i ispod rampe prema sledećem spratu su 2 seta Uzi municije i veliki paketić.

Ne morate pobiti sve mutante u ovoj sledećoj sobi ali, opet, preporučujem da se svako jaje izleže posebno i da se borite s jednim po jednim čudovištem pre nego što krenete ka vratima. Ovde je svako drugo jaje mućak, pa ukupno ima 4 mutanta. Kada ih sve sredite, idite do prekidača blizu ulaza. On otvara vrata na dalekom kraju sobe. Ona su takođe tempirana. Evo jednog načina da stignete kroz njih na vreme: postavite Larino desno rame kod sredine prekidača, pomerite ga, pogledajte, odskočite, okrenite se levo, skočite iz mesta na prvi blok, pa izvedite niz skokova iz zaleta preko blokova i kroz vrata.

Završićete na padini koja vas izbacuje u bazen dok se visoko gore izležu mutanti. Nema načina da izađete iz vode i sredite ih (bar koliko ja znam), pa samo plivajte na desno da završite nivo.

I to je sve... bar do sledeće igre!

[Prethodni nivo]

[Spisak svih nivoa]