Nivo 3: ATLANTEAN STRONGHOLD (Atlantisko uporište)

Neprijatelja: 31 Predmeta: 62 Tajne: 2

Napomena: Postoji nekoliko prečica u ovom nivou označenih sa zvezdicama (i kosim slovima u HTML verziji.) Ovi brojevi predmeta i neprijatelja su zasnovani na igranju celog nivoa. Ako budete išli bilo kojom prečicom, propustićete neke neprijatelje i predmete.

U ovom nivou ćete pronaći SAČMARU i MAGNUME ako ste propustili da ih nabavite u prethodnim nivoima.

Skliznite niz dugačku rampu. Idite uz sledeću rampu do lave. Skočite iz zaleta i uhvatite kosi blok na drugoj strani lave. Popnite se i uđite u pećinu desno po TAJNU #1, 2 kutije čaura za sačmaru. Vratite se do površine od tamnih stena i spustite se dole u rupu.

Pratite prolaz. Hodajte, i ne skačite preko jame s lavom dok se stena ne skotrlja iz oblasti ispred. Pratite prolaz do pećine sa prozorom s leve strane i otvorom desno. Napred je mala rupa u podu s lavom. Skočite iz mesta, pritiskajući Akciju da snizite Larin luk tako da uskoči u otvor sa malim paketićem. Iskočite napolje i nastavite do otvora. Ubijte mutanta, idite oko ugla na levo i pokupite 2 kutije čaura.

Idite okolo na desnu stranu visoke zgrade i popnite se u nju. Skočite na prednju platformu i pripremite se da ubijete 2 krilata mutanta koji doleću odozdo. Kada budu mrtvi, spustite se u sredini zgrade i pokupite mali paketić i čaure za sačmaru (ili SAČMARU, ako je nemate).

(Prečica 1) Ovde je moguće izbeći veći deo ostatka nivoa i ići do izlaza. Da bi to izveli, popnite se natrag na vrh građevine i skočite na platformu levo (levo ako Lara okrenuta ka građevini u obliku saća). Skliznite unatraške i zgrabite ivicu. Pomerajte se do bloka sa ravnim vrhom iznad najvišeg otvora u zgradi ispod. Popnite se pa skočite unazad, padnite pa skliznite dole u otvor i upadnite u bazen ispod. Nastavite sa opisom dole kod *.)

Popnite se opet gore i skočite dole između ove zgrade i druge građevine. Trčite dole i na levo da izbegnete kotrljajuću stenu. Idite uz rampu kojom je stena došla, pa idite desno iza kose građevine nalik na pčelinje saće. Pokupite čaure za sačmaru. Idite oko strane te građevine i skliznite niz rampu. Popnite se na platformu levo da izbegnete još jednu stenu. Odatle, krenite niz padinu, popnite se uz žućkaste kamene stepenike, pa ubijte još jednog letećeg mutanta.

Siđite na zemlju gde ćete sresti još jednog mutanta. Pokupite veliki paketić na niskoj platformi naspram ugla građevine u obliku saća. To će izmamiti još jednog mutanta. Iza ugla, u oblasti sa šarenim pločama, ćete naći još čaura.

Uđite u građevinu-saće kod donjeg levog ugla. Spustite se dole i pokupite 2 paketića pre nego što krenete još niže. Da bi preživeli pad, pobrinite se da Lara ima zdravlje na 100%, pa se spustite kroz otvor desno od građevine u sredini. Ako se spustite na nekom drugom mestu, visina će biti prevelika i Lara će poginuti.

(Prečica 2) Ako tražite još jednu prečicu da završite nivo, možete se spustiti u piramidu na drugi način. Ovo se takođe može upotrebiti da izađete iz nivoa ako se igra "ruši" (crash) kada izvodite završni skok dole u piramidu (pogledajte na pri dnu stranice). Okrenite Laru prema rupi i platformi gde su bili paketići. Pobrinite se da joj je zdravlje na maksimumu za pad koji sledi. Pritisnite napred i Akciju da padnete kroz rupu na vrh piramide. Onda skočite u sredinu piramide da padnete u vodu ispod. Nastavite opis dole kod *.)

Ova soba ima crvena mrežasta vrata i veliku građevinu u obliku piramide na sredini. Dve zelene lopte su jaja čudovišta koja čekaju da se izlegu. Prilazite jednom po jednom i ubijte 2 mutanta odvojeno. Pazite na jame s lavom. Na niskim postoljima u uglovima su neke korisne stvari: mali paketić i 3 kutije čaura za sačmaru. Uzimanje jedne od tih kutija sa čaurama priziva još jednog mutanta. Možete ga ubiti sa postolja, ali držite se leve strane da bi njegove vatrene lopte imale što manje efekta.

Uđite u sledeću sobu, vodeći računa da izbegnete zamku sa strelicama. Ne morate ovo da uradite, ali preporučujem da prvo odete pravo napred do prozora, da bi se izlegli mutanti. Tako ćete kasnije imati priliku da ih ubijete sa bezbednijeg mesta kasnije. Krenite ka dalekom levom uglu (ako je Lara okrenuta ka ulazu) pa idite niz stepenice. Ubijte mutanta kojeg ćete sresti u hodniku. Nastavite dalje, i primetite zatvorena vrata levo koja se jedva razaznaju od kamenog zida. Sledeća soba sadrži još 3 mutanta u udubljenjima. Oni neće oživeti dok ne pomerite prekidače iznad i pokupite predmete iza njih. Možete ih sasvim izbeći, ali prilično ih je lako ubiti odozgo, pa upotrebite prekidače.

Uzmite čaure na zemlji pri dnu stepeništa, pa idite gore. Prvi prekidač, odvojen od drugih, budi mumiju desno. Ako odete na drugi kraj platforme, možete je upucati dok trči uz stepenice i neće ni stići do vas. Drugi prekidač (daleki desni kada ste okrenuti ka prekidačima) budi srednjeg mutanta. Prekidač sasvim levo budi trećeg mutanta. Ubijte ih na sličan način. Ne zaboravite mali paketić pored najdaljeg prekidača. Moraćete povući poslednja dva prekidača da bi nastavili: drugi prekidač s leva otvara kamena vrata u hodniku napolju, a preostali prekidač otvara drugi ulaz u velikoj sobi s piramidom. Pokupite 2 kutije čaura za sačmaru i magnum municiju iz udubljenja u kojima su stajali mutanti.

Idite u hodnik i kroz mala vrata koja ste upravo otvorili. Popnite se na platformu desno. Odatle možete ubiti 2 mutanta ako ste aktivirali jaja ranije. (Ako niste, moraćete ići prema jajima da bi se sada izlegla.) Pokupite magnum municiju, Uzi municiju i čaure za sačmaru u ovoj sobi. Takođe možete naći čaure i mali paketić iznad i sa obe strane vrata kroz koja ste ušli.

Vratite se u veliku sobu s piramidom i providnim podom. Uđite kroz otvor desno. Ubijte mutanta koji vreba na vrhu staze. Nastavite do kraja. Kada dođete do mesta gde Lara mora da se popne na niski stepenik, popnite se, okrenite se i popnite se na platformu iznad. Lava počinje da teče ali se zaustavlja pre nego što dođe do Lare. Opet se okrenite i skočite dva puta da doskočite na ravno mesto. Idite uz rampu i ubijte mutanta na vrhu. Pokupite mali paketić i čaure za sačmaru sa vrha desne strane rampe. Uskočite u ulaz.

Iza su zamke sa strelicama, ali nije ih teško proći ako idete brzo i oprezno. U sledećoj sobi postoji nekoliko vodom ispunjenih otvora, i 2 mutanta vrebaju u njoj. Kada ih sredite, istražite malo podvodnu oblast. Pokupite čaure za sačmaru i mali paketić sa dna. Pronađite 2 poluge. Obe su na istom zidu. Bićete okrenuti ka njima kada građevina u obliku saća bude desno od vas. Povucite obe poluge da otvorite vrata u podvodnom tunelu levo od poluga. Plivajte kroz ovaj prolaz da pronađete TAJNU #2, veliki paketić, magnum municiju i 2 kutije čaura za sačmaru.

Izronite i nastavite do sledeće sobe. Ovde ćete naći blok sa prekidačem i dvoje zatvorenih vrata iza. Priđite svakim vratima da probudite 2 mutanta sa druge strane. Idite do prekidača, pomerite ga, pa odskočite i skočite iz mesta na vrh bloka. Odatle možete bezbedno ubiti mutante. Pokupite 4 kutije čaura za sačmaru u sobama iz kojih su mutanti došli.

Još dve sobe su povezane sa onom sa blokom. Jedna ima kavez sa 4 mutanta i prekidač. U drugoj je bazen s vodom, stepenice koje vode do zlatnih vrata i 2 prekidača. Prvo uđite u ovu sobu. Skočite u vodu i pokupite 2 kutije čaura. Zaronite još dublje da pronađete polugu koja otvara zlatna vrata iznad. (Ovo je izlaz natrag u glavnu oblast sa visokom zgradom i građevinom u obliku saća.)

Popnite se iz vode i povucite prvo levi prekidač. On otvara vrata u toj glavnoj oblasti. Onda povucite desni prekidač da pustite mutante. Možete izjuriti i pokušati da se borite sa svima odjednom, ili ih sređivati polako. Evo moje strategije: povucite prekidač, pa skočite na stepenice. Mutanti ne mogu preko vode. Ipak, jedan će vas gađati vatrenim loptama, pa se popnite do srednjeg stepenika koji je okrenut ka vratima. Odatle, možete upucati mutanta kroz ulaz dok stojite blizu stepenika desno za zaklon. Kada ovaj mutant bude mrtav, siđite do poslednjeg stepenika i potrudite se da ubijete - ili bar ranite - nekog od ostalih pre nego što se vratite u drugu sobu.

Uđite i skočite na blok. Moći ćete ubiti još jednog, možda dvojicu, odatle. Jedan će se možda vratiti u sobu s kavezom, u kom slučaju ćete morati da ga izmamite. Četvrti će u principu čekati tamo dok ne uđete. Kada svi mutanti budu mrtvi, idite u sobu s kavezom i povucite prekidač da otvorite sobu iza. Ovde ćete naći 2 mala paketića.

Popnite se stepenicama, izađite kroz zlatna vrata i uđite kroz sledeća zlatna vrata. Jedan mutant visoko u levom uglu puca u vas, pa se povucite ako treba i koristite vrata kao zaklon dok pucate u njega. Preko puta ulaza su treća zlatna vrata. Pronaći ćete veliki paketić na zemlji gde je mutant bio i čaure za sačmaru u udubljenju sa prozorom sa ukrasnom rešetkom ispod. Skočite u vodu i pokupite 2 seta magnum municije sa dna.

Primetite 2 podvodne poluge. U udubljenju iznad vode levo od poluga je prekidač koji otvara treća zlatna vrata. Povucite ga. Odavde, možete ići dalje jednim od dva puta: dugi put, kroz podvodna vrata, donosi nešto opasnosti ali i nagrade. Prečica kroz zlatna vrata vas brže dovodi do izlaza, ali ćete propustiti neke stvari.

(Prečica 3) Da bi išli prečicom, skočite i zgrabite platformu naspram prekidača. Popnite se na nju, pa na sledeći blok i skočite ukoso kroz zlatni ulaz. (Nastavite sa opisom kod **.)

Ako nećete prečicom, plivajte dole do podvodnih poluga. One otvaraju par crvenih mrežastih vrata u blizini. Povucite prvo levu polugu, idite kroz leva vrata i pokupite čaure. Povucite zatim desnu polugu, idite kroz desna vrata i pratite prolaz. Pokupite čaure i magnum municiju sa dna. Ako imate dovoljno vazduha, nastavite niz prolaz do žućkastog kamenog bloka, iznad koga je otvor. Ili se vratite u sobu s polugama po vazduh i pokušajte ponovo. (Primetite još jedna podvodna vrata. Možda ćete želeti da prođete kroz njih uskoro.)

Soba iznad otvora je puna šiljaka. Hodajte kroz njih do suprotnog ugla, gde ćete naći mali paketić i prekidač. On otvara podvodna vrata koja ste malopre videli i, naravno, ona se posle određenog vremena zatvaraju. Jedina nagrada je magnum municija - ili MAGNUMI, ako ih do sada niste nabavili. Ako ne žudite očajnički za municijom - ili maksimalnim brojem sakupljenih predmeta - možete preskočiti ovaj sledeći deo. Međutim, ako nemate magnume, onda je verovatno vredno truda. Da bi dobili municiju/oružje, pomerite prekidač, pritisnite Gledanje, pa se prevrnite, skočite iz zaleta preko šiljaka na nisku rampu iza, pa skočite na levo dva puta da doskočite na drugu rampu pa u vodu. Plivajte kroz vrata i uzmite municiju. (Ako imate teškoća sa skokom iz zaleta preko šiljaka, odskočite posle prevrtanja da se uverite da su Larina leđa sasvim uz prekidač pre nego što započnete skok.)

Vratite se u sobu s šiljcima i hodajte kroz šiljke do trećeg bloka desno. Popnite se i uzmite magnum municiju. Iz ugla najvišeg bloka (onog žućkastog sa niskom žućkastom tavanicom iznad), skočite da zgrabite udubljenje iznad pukotine. Pokupite još magnum municije.

[**(3) Nastavite odavde ako ste išli trećom prečicom.] Skočite iz zaleta na platformu preko puta. Popnite se na blok iznad po mali paketić, pa siđite i idite levo da se popnete u otvor. Odstupite dva koraka od ivice, pa skočite iz mesta na kosinu levo da skliznete na mali most od blokova. Ispod su lava i šiljci. Skočite iz zaleta na ravnu površinu iza. Prilazite oprezno, pošto vas jedan mutant očekuje. Kada ga ubijete, pokupite čaure za sačmaru i magnum municiju.

Uzimanje municije doziva još jednog mutanta. Kada bude mrtav, skočite natrag na mali kameni most, pa se popnite desno. Pratite ovaj prolaz, skačući preko lave, u mračnu pećinu iza. Pokupite 2 kutije čaura za sačmaru. Okrenite se i pronađite otvor na desnoj strani stena. Popnite se kroz njega na krov iza. Pokupite veliki paketić i čaure za sačmaru. To privlači 2 krilata mutanta. Kada eksplodiraju, skočite iz zaleta na sledeću platformu i uzmite magnum municiju.

Vratite se na prethodnu platformu sa zlatnom šarom. Iskosite Laru prema mračnom otvoru (najvišem desno) u građevini nalik na saće. Skočite iz zaleta i upotrebite Akciju da promenite Larinu putanju tako da uleti u rupu. Ili, izvedite lastavicu - potrčite pa pritisnite Hodanje i Skok. Padajte i padajte i još padajte dok ne završite u bazenu.

[Dosta ljudi sa 3dfx grafičkim karticama je prijavilo da se igra 'ruši' (crash) kada izvode ovaj završni skok iz zaleta. Jeff Reid je pronašao alternativni način da siđete u piramidu. Sa platforme sa magnum municijom skočite iz zaleta na građevinu-saće, izbegavajući otvore. Skliznite na zemlju pa pratite uputstva za Prečicu #2, gore.]

[*(1) i (2) Nastavite odavde ako ste išli jednom od ove dve prečice.] Izronite da bi se našli u sobi ispod one sa mrežastim podom u kojoj ste bili ranije (možete videti strane piramide). Ubijte kentaura, izbegavajući njegove vatrene lopte. Pratite uzani prolaz do vrata. Povucite prekidač da završite nivo.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo] [Spisak svih nivoa]