Nivo 1: RETURN TO EGYPT (Povratak u Egipat)

Neprijatelja: 38 Predmeta: 50 (uključujući sačmaru, magnume i jedan ključ)* Tajni: 3

*Koristeći neke neuobičajene metode, opisane na dnu ove stranice, moguće je pokupiti još 3 predmeta (uključujući Uzije) i ubiti još 3 neprijatelja.

Skliznite u nivo. Priđite ivici i poklopac će se otvoriti. Skočite iz zaleta preko procepa i popnite se gore u desni otvor da nađete veliki paketić za prvu pomoć. Vratite se do poklopca i skočite dole u vodu. Plivajte pravo napred do peščane platforme, popnite se i upucajte krokodila u vodi. Da li vam stvari izgledaju nekako poznato? Tako je, to je ponovo TR1 i Hamun!

Skočite u vodu na drugoj strani peščane staze i krenite na desno da izmamite još par krokodila iz jazbine. Popnite se na platformu da ih upucate. Pokupite mali paketić za prvu pomoć i magnum municiju. Onda idite u podvodnu pećinu iz koje su krokodili izašli da uzmete čaure za sačmaru.

Preplivajte baru, popnite se na peščanu stazu pa plivajte do ugla sfinge i popnite se. Idite iza glave i pokupite čaure za sačmaru. Pod vodom, blizu osnove obeliska (stuba), ćete pronaći 2 seta magnum municije. Popnite se iz vode na obližnju platformu. Odatle sada možete upucate pantera kroz ogradu. (Primetite sačmaru i čaure na zemlji. Uskoro ćete doći po njih.)

Skočite iz zaleta sa platforme na izrezbareni stub sa magnum municijom na vrhu. To otvara podvodna vrata ispod prednjeg dela sfinge. Tamo je TAJNA #1. Plivajte kroz prolaz ispod sfinge dok ne sretnete krokodila, okrenite se i vratite se na platformu da ga ubijete. Onda se vratite do tajnog prolaza. Tamo je velika, potopljena soba sa malim paketićem i 2 kutije čaura za sačmaru.

Vratite se do glavnog bazena i plivajte kroz tunel ispod metalne ograde. Još jedan krokodil vas očekuje ovde. Plivajte preko do daleke strane oblastiili se vratite u prvu prostoriju da se popnete iz vode i ubijete ga. Ili, popnite se u mali ulaz desno. Jedan panter vreba tamo (dva ako niste ubili onog drugog kroz ogradu), pa se pobrinite za njega pre nego što posvetite pažnju krokodilu. Kada ubijete pantera (ili pantere), naoružajte se SAČMAROM i uzmite 2 kutije čaura za sačmaru i mali paketić za prvu pomoć. Pod vodom iza okrugle stene je još jedna kutija čaura.

Popnite se na pesak levo od statue mačke. Skočite na zlatni zid, pa skočite ukoso na zid ispred mačke. Odatle možete ubiti 3 pantera na platformama visoko iznad, ako želite. Skočite u vodu ispod mačje statue i povucite polugu da otvorite zlatna vrata blizu statue faraona. Popnite se na iskošenu platformu iza statue i brzo skočite unazad na postolje. Sada, krenite ka zlatnim vratima.

Uđite i nastavite dalje, ali budite na oprezu - jedan panter će vas napasti s leđa. Produžite do otvora iznad oblasti sa stubovima i šiljcima. Skočite na stub desno. Pređite plavi pod do sledećeg stuba. Skočite do osnove stuba levo. Spustite se dole na drugu stranu gde je čist, ravan pod. HODAJTE kroz šiljke u ulaz.

Idite desno, popnite se na stene i hodajte do ivice iznad još šiljaka. Skočite iz mesta da zgrabite platformu preko puta; popnite se. Uradite to isto ponovo da pređete još jednu jamu s šiljcima. Skočite ukoso na platformu levo. Siđite dole i skočite preko još šiljaka. Iznad se otvaraju vrata sobe sa TAJNOM #2 - velikim paketićem, magnum municijom i 2 kutije čaura za sačmaru. Izlazna vrata se otvaraju kada se približite i izaći ćete natrag u sobi s šiljcima. Ponovite skok i spuštanje da se vratite do ulaza u pećinu ispod.

Ovoga puta, idite levo, oko ugla i napred pored izrezbarenih blokova sve do dela pećine sa šiljcima. Hodajte kroz šiljke na desno po kutiju čaura za sačmaru. Odmah spremite oružje da upucate pantera koji trči prema vama. Hodajte dalje kroz šiljke do druge kutije čaura ispred ulaza u tunel. Uđite u mračni prolaz, skrenite desno i trčite do kraja da izbegnete kotrljajuću stenu. Kada se ona zaustavi, progurajte se pored nje (ili je preskočite) desno, pa se popnite gore levo. Idite uz stepenice do kraja. Siđite na stub ispod da uzmete čaure za sačmaru, pa se opet popnite u ulaz.

Okrenite se i skočite iz zaleta da zgrabite platformu preko puta. Okrenite se i skočite na kosu platformu desno, skliznite unatraške, zgrabite ivicu i pomerajte se desno dok se na budete mogli popeti na ravno mesto. Skočite iz zaleta na platformu sa čaurama za sačmaru (ili SAČMAROM ako je niste nabavili ranije) - to je TAJNA #3. Spustite se na zelenkaste stene ispod, pa se spustite/skliznite do zemlje.

Ako hoćete maksimalni broj ubistava, idite levo do kraja prolaza i statua mačke gore će se pretvoriti u živog pantera. Upucajte ga odozdo ili se popnite na stene desno na mestu gde se blago spuštaju u obliku V.

Idite do drugog kraja pećine gde ste videli pokretne izrezbarene kamene blokove koji blokiraju izlaz. Povucite prvi blok da ne smeta, pa gurnite drugi blok dva puta da bi mogli nastaviti. Pratite tunel do bazena.

Preko puta je još jedan panter. Možete ga ubiti sa ove strane. Skočite preko do ostrva sa postoljem na kome je ključ. Odmah skočite na postolje, pošto još jedan panter vreba iza njega. Ubijte ga i uzmite ZLATNI KLJUČ.

Okupajte se da izmamite 2 krokodila i ubijte ih s obale. Sada pronađite uzani podvodni otvor malo na levo od srebrne rešetke. Pratite ovaj prolaz, popnite se iz vode i odmah skočite na kameni blok. 2 krokodila odmah izlaze iz rupe. Pokupite MAGNUME i municiju. Još 2 krokodila će izaći kada uzmete mali paketić, a u vodi je još jedan krokodil. Pobrinite se za njega pre nego što krenete natrag u glavnu oblast.

Plivajte do mesta gde ste ubili prvog pantera. Pre nego što izađete iz vode, pokupite magnum municiju na dnu u uglu naspram ulaza. Idite uz kosinu i idite kroz ulaz levo po mali paketić. Nastavite uz kosinu i pratite viseće mostove do vrha. Na samom vrhu poslednjeg mosta, okrenite se tako da gledate niz most. Skočite pravo uvis da uhvatite platformu. Popnite se i skočite na suprotnu platformu. Popnite se do vrha kamenih stepenika, pa siđite niz jedan stepenik po veliki paketić.

Ako hoćete sva ubistva, skliznite niz kosinu pored stepenica. Visite na kraju i spustite se, izvlačeći sačmaru. Čak i posle vaših ranijih avantura (kada ste našli magnume) u ovoj jami još ima par krokodila. Kada ih ubijete, izađite kroz otvor naspram dva mala otvora. To vas vraća u pećinu između pokretnih blokova i sobe s bazenom.

Vratite se na vrh visećeg mosta. Sada se popnite na desnu stranu i ubijte još jednog gladnog krokodila. Odskočite i visite sa platforme iznad vode i pomerajte se desno dok se ne budete mogli popeti. Uzmite čaure za sačmaru. Skočite do mačje statue. Iza nje je mala soba sa zaključanim vratima. Upotrebite zlatni ključ da ih otvorite.

Uđite i zakoračite u stranu da izbegnete 3 stene koje se kotrljaju niz rampe. Ako ste strpljivi, možete ubiti 2 pantera odozgo ili kroz ograde sa strane. Okrenuti ka rampama, idite desno i spustite se po čaure za sačmaru. (Možete pucati u pantere odavde.) Popnite se opet gore i idite dole niz levu stranu do poda (sada ćete morati da sredite tog pantera ako već niste). U sobi u dalekom levom uglu je treći panter. Možete ga izmamiti i skočiti na blok da ga ubijete ako želite. U ovoj sobi su 2 mala paketića. Iza prvih vrata levo je hodnik koji vodi do prekidača. On otvara vrata na vrhu rampi. Tu je takođe mali paketić. (Možete skočiti pored statue mačke za lep pogled napolje.)

Vratite se u nižu sobu i idite preko do druge strane. Još jedan panter vreba iza ulaza. Kada ga ubijete, pratite hodnik do raskršća. Mračniji, levi prolaz vodi do čaura za sačmaru i magnum municije. Desni vodi do malog paketića.

Popnite se na gornji sprat. Krenite preko jedne od rampi i idite taman koliko treba da možete odskočiti preko ivice i visiti. (Svaki put kada krenete uz neku od rampi, jedna stena pada.) Pomerajte se dok ne stignete do ravne oblasti na svrhu gde se možete bezbedno popeti. Upucajte pantera ispod pre nego što uđete kroz bilo koja vrata.

Ovde ćete naći par visećih mostova iznad šiljaka. Skočite iz mesta na prvi most, pa iz zaleta na drugi. Skačite u razna udubljenja da pokupite 3 mala paketića i čaure. Spustite se u vodu i brzo plivajte kroz podvodni otvor da izbegnete 2 krokodila. Krenite na više pa do dalekog levog ugla, gde se nalazi poluga. Ona otvara vrata desno. Plivajte kroz njih, izronite, i odmah ubijte agresivnog pantera. Sada dokrajčite gmizavce i vratite se u podvodnu sobu sa polugom da uzmete čaure za sačmaru.

Vratite se u peskovitu oblast i oprezno istražujte. Ima nekih dobro sakrivenih šiljaka pored onih koje je lakše uočiti. Kada krenete kroz otvor u ogradi, srešćete još jednog pantera, a kada pokupite 2 kutije čaura, treći panter napada. U oblasti levo od bazena ima nekih stvari na zemlji, kao i zamka sa kotrljajućom stenom. Ili uletite unutra i skočite unazad/u stranu napolje, ili trčite unutra i levo na sigurno. Kada bude bezbedno, pokupite 2 kutije čaura i mali paketić.

Sada idite iza bloka blizu velike dine i probudite 2 mačke-mumije. Skočite na blok ili dinu da ih ubijete sa bezbednog mesta. Mumija koja stoji nije opasna. U bazenu ispod visećeg mosta je krokodil. Ubijte ga pa skočite u vodu po mali paketić. Pređite most prema mumiji da završite nivo.

Ako hoćete nešto ekstra, pre nego što završite nivo, možete iskoristiti "bag s ogradama" (fence bug) da izađete u pustinju i istražujete. Idite do ugla ograđene oblasti iza jame s šiljcima. Okrenite Laru ka uglu i ona će protrcati kroz ogradu na drugu stranu. Kada prođete, krenite levo i produžite do malog jezera. Na dnu su UZIJI i 2 seta municije. Takođe, pustinjom lutaju još 2 mačke-mumije i još jedan panter iza mosta/oblasti sa postoljem sa mačjom mumijom. Ipak, držite se dalje od ivice pustinje, inače će Lara umreti! Da se vratite na drugu stranu ograde, skočite sa niskog brda preko ugla ograde.

[Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]