Nivo 11: OBELISK OF KHAMOON (Hamunov obelisk)

Neprijatelja: 17 Predmeta: 38, uključujući jedan ključ i 4 artifakta - Horusovo Oko, Ankh, Skarabeja i Anubisov Pečat Tajne: 3

(U ovom nivou ćete naći Magnume ako ih niste dobili ranije.)

Ciljevi: Pronađite ključ da otključate oblast oko obeliska. Onda pronađite prekidača koji spuštaju četiri mosta do ovog stuba. Na njemu su četiri artifakta. Odnesite ih do stuba koji ste videli na početku prethodnog nivoa (Hamunov grad - City of Khamoon) i upotrebite ih da izađete iz nivoa.

Opis: Uđite i krenite desno. Idite niz peskovite stepenice pa se popnite u ulaz levo. Skočite dole na drugu stranu i pratite prolaz do kraja. Primetite zaključana vrata levo. Idite kroz vrata desno u sobu sa 4 pokretna bloka postavljena ispod četvrtastih stubova i takođe jedna zlatna vrata visoko na zidu. Kroz prozore levo možete videti obelisk.

U suštini morate da pomerite samo onaj blok sasvim levo, ali ako želite da sredite sve neprijatelje i pokupite sve predmete, pomerite ih sve. Prvo, pomerite blok sasvim desno u stranu. (Ako ga izvučete pravo napred, nećete imati mesta za povlačenje.) Uđite u hodnik koji ste otkrili. Kada se panter pojavi, skačite unazad pucajući. Idite do kraja hodnika po mali paketić. Onda se vratite i odvucite/odgurajte blok pod zlatna vrata.

Sledeći blok ima samo pantera iza, ništa više. Ako hoćete da pobijete sve neprijatelje, uradite isto što i sa prvim.

Sada pomerite treći blok (drugi s leva) i uđite u hodnik iza. Odskočite i visite s ivice otvora u podu da izmamite pantera u sobi ispod. Popnite se i upucajte ga odozgo. Ili, spustite se, skliznite niz kosi blok izvlačeći oružje, i ubijte ga dole. Upotrebite prekidač da otvorite vrata gore. Popnite se uz stepenike, popnite se na blok i uzmite mali paketić, pa se popnite na platformu iznad. Popnite se na najviši izrezbareni blok i skočite iz zaleta u ulaz. Pokupite magnum municiju iza vrata, pa se spustite kroz otvor u podu da izađete u blizini sobe u kojoj ste počeli.

Pomerite četvrti blok. U kratkom prolazu je otvor ispunjen vodom. Plivajte na dole, prateći prolaz, dok ne budete mogli izroniti. Brzo se popnite iz vode i upucajte krokodila u vodi. Opet zaronite i pronađite magnum municiju i mali paketić na dnu, i SAFIRNI KLJUČ na jednoj od platformi u uglu.

Vratite se u glavnu sobu putem kojim sted došli. Izađite i upotrebite vaš ključ u ključaonici koju ste videli dok ste ulazili. To otvara izrezbarena vrata prostorije sa obeliskom, a takođe i visoka zlatna vrata u sobi s pokretnim blokovima.

Popnite se na blok i idite kroz zlatna vrata. Idite oko ugla i mumija u sledećoj sobi će oživeti. Protrčite pored nje u sobu, pa se prevrnite i potrudite se da je što brže sredite. Upotrebite prekidač u levom prozoru da spustite MOST DO HORUSOVOG OKA. Idite kroz prozor desno i uzmite HORUSOVO OKO (Eye of Horus) sa stuba. Dobićete viziju podvodnih vrata. Ona se nalaze u bazenu ispod obeliska. (NAPOMENA: Ako imate očajno slabo zdravlje, možete pobeći natrag u sobu s blokovima i ubiti mumiju kasnije iz okoline obeliska. Međutim, moraćete prvo ići gore u hodnik da je probudite.) [Prim.prev. Postoji takođe način da izbegnete ovu mumiju u potpunosti, ali prethodno morate spustiti MOST DO SKARABEJA. Detaljno objašnjenje sledi posle uzimanja Skarabeja, kod *.]

Skočite u vodu i pokupite magnum municiju na dnu. (Ako ste izbegavali mumiju, idite do obeliska kroz izrezbarena vrata koja ste ranije otključali i uradite to.) Popnite se na platformu oko obeliska da nađete kutiju čaura za sačmaru.

Na južnom zidu (suprotno od izrezbarenih vrata) je niz udubljenja razdvojenih plavičastim kamenim blokovima. Udubljenje sasvim desno su zapravo vrata. Uđite, skliznite niz rampu do ulaza i ubijte 2 pantera u sobi ispod. Skočite dole, idite uz stepenice, pa se popnite na blok iznad. Okrenite se i skočite iz zaleta na sledeći viši blok. Okrenite se, skočite iz zaleta da zgrabite platformu i popnite se. Hodajte napred i popnite se na sledeću platformu. Skočite iz zaleta na platformu napred i još jednom na platformu u (jugoistočnom) uglu.

Spustite se na platformu ispod i pokupite veliki paketić. (Ukoliko ne želite da pobijete sve neprijatelje, možete preskočiti ovaj sledeći deo, pošto nema ničega korisnog.) Odskočite i visite u ulazu da uznemirite 2 mumije u sobi ispod. Popnite se i ubijte ih s ulaza.

(Ili, skliznite dole niz rampu, prevrnite se, trčite do platforme kod prozora desno od rampe i ubijte mumije odatle. Kada budete spremni da izađete, skočite sa te platforme kod prozora na platformu desno od ugla. Onda skočite iz zaleta da zgrabite kratku platformu sa blokom. Popnite se na blok, skočite iz zaleta da zgrabite sledeću platformu - iznad stepenica. Popnite se na platformu iznad, okrenite se i skočite iz zaleta na platformu u obliku L u severoistočnom uglu - onu sa visokim blokom u uglu. Preskočite sledeći pasus i nastavite sa opisom.)

Ako ste odskakivali i visili da izmamite i ubijete mumije, skočite sa platforme kod vrata na vrh stuba. Onda skočite iz zaleta na platformu napred. Popnite se na platformu iznad desno, pa skočite još jednom iz zaleta na platformu u obliku L sa blokom u uglu.

Popnite se na blok, pa na sledeću višu platformu. Skočite iz zaleta na veliku, četvrtastu platformu ispred. Skočite još jednom iz zaleta da zgrabite blok na desnom kraju kamenih stepenika. Popnite se, siđite jedan stepenik niže i popnite se na platformu kod ulaza. To će probuditi mumiju na vrhu stepeništa. Pokušajte da je ubijete dok silazi, ili skočite natrag na stepenike ispod platforme i uradite to odatle.

Pri dnu stepenica levo je platforme obrasla puzavicama. Tu ćete naći prekidač da spustite MOST DO ANKHA. Siđite levo od prekidača. Onda se spustite na ograđenu platformu ispod. Pokupite mali paketić i 2 kompleta magnum municije. (NAPOMENA: Ako nemate MAGNUME, dobićete ih ovde umesto jednog kompleta municije.) Popnite se opet gore kod prekidača.

Sada idite do vrha stepeništa, odakle je poslednja mumija došla. Tu ćete naći zlatna vrata i otvor u podu. Spustite se kroz otvor, skliznite niz rampu i napredujte, sa oružjem u rukama, do jednog od otvora na suprotnom zidu (povezani su). Jedan panter će vas napasti. Uzmičite pucajući i, kada bude mrtav, uđite i pokupite još municije za magnum.

U sasvim desnom udubljenju na suprotnom zidu je prekidač. Upotrebite ga da pretvorite rampu u stepenice. Popnite se do četvrtog stepenika i skočite na platformu levo. Pokupite čaure za sačmaru i skočite natrag na stepenice. Popnite se još dve stepenice više i spustite se na svetloplavu platformu levo. Primetite rampu ovde ali, za sada, idite kroz ulaz do platforme kod obeliska. Na pola puta uz stepenice naći ćete veliki paketić. Na vrhu je još jedan prekidač. Upotrebite ga da pretvorite rampu u prethodnoj sobi u stepenice.

Okenite se i skočite dole na platformu ispod prekidača. Idite kroz vrata naspram SKARABEJA (ovaj most je još podignut). Okrenite se levo, idite uz stepenice, pa siđite niz blokove prema zemlji. Kada stignete do najnižeg bloka, odskočite i visite, pustite se da padnete na pod, pa se odmah opet popnite. Na taj način ćete probuditi 2 mumije, koje onda možete ubiti sa bloka. (Važno je da to unapred uradite, jer ćete se spuštati s druge strane sobe kroz nekoliko minuta.)

Popnite se opet uz blokove. Onda visite s platforme na zapadnom zidu i pomerajte se desno, ispod žutog bloka, i popnite se. Popnite se na platformu sa stubom. Pozadi je TAJNA #1, soba koja sadrži veliki paketić i magnum municiju. Izađite na drugoj strani stuba i skočite iz zaleta na malu, četvrtastu platformu ispred. Odatle skočite na sledeću platformu, idite do kraja, pa skočite na dugu platformu desno. Pratite je do kraja da dobijete kutiju čaura za sačmaru.

Idite do procepa između prve dugačke platforme i one male, četvrtaste. Spustite se dole na ravno mesto ispod, pa se opet spustite na blok ispod. Visite i pomerajte se desno dok ne stignete do sledećeg (jugoistočnog) ugla. Spustite se na platformu ispod. Okrenite se i skočite iz zaleta da zgrabite vrh bloka ispred. Popnite se i idite kroz ulaz levo, gde ćete naći prekidač. On spušta MOST DO SKARABEJA.

Vratite se kroz ulaz. Skočite iz zaleta natrag na platformu u uglu i spustite se u sobu sa sarkofazima. Popnite se uz blokove na drugoj strani sobe (odakle ste ubili mumije) i izađite odakle ste ušli. Pređite most da uzmete SKARABEJA (Scarab).

[*Prim.prev. Ako želite da uzmete HORUSOVO OKO bez borbe s mumijom, možete to sada učiniti. Kada pokupite SKARABEJA, okrenite se desno i dođite do ivice mosta, tako da Larino levo rame bude uz obelisk. Napravite četiri koraka u desnu stranu, okrenite Laru malo na levo (oko 30 stepeni), odskočite i skočite iz zaleta da se dočekate iza podignutog Horus mosta. Malo je teže, ali izvodljivo. Uđite unutra i povucite prekidač da spustite MOST DO HORUSOVOG OKA. Mumija se neće probuditi ako ne odete do hodnika u suprotnom delu sobe. Idite da pokupite artifakt i skočite natrag na Skarabej most.]

Skočite dva puta iz mesta s mosta na most i pokupite ANKH na drugoj strani obeliska. Sa svakim artifaktom dobićete još jednu vodenu viziju. (Valjda ove stvari imaju nešto sa tim vratima u bazenu ispod, ha?) Pređite ANKH most, okrenite se levo i idite do kraja platforme. Preskočite procep i ponovo uđite u sobu sa rampama koje se pretvaraju u stepenike.

(NAPOMENA: Nećete moći da uradite ovo iznad ako niste ubili onu prvu mumiju i spustili most sa HORUSOVIM OKOM. U tom slučaju, pokupićete preostale artifakte sve odjednom na kraju. Za sada, vratite se preko mosta sa SKARABEJEM, skrenite desno i popnite se kod prekidača u uglu. Idite uz stepenice do ulaza u sobu sa rampama-stepenicama. )

Popnite se stepenicama pravo napred. Kada stignete do vrha, okrenite se desno i skočite iz zaleta da uhvatite uzanu pukotinu. Pomerajte se desno i spustite se na zlatne blokove. Idite okolo do druge strane i spustite se dole. Uđite u sobu i pomerite prekidač da pretvorite rampu napolju u stepenice. Popnite se do vrha. Još jedna mumija čeka u sobi iznad. Da bi je bezbedno ubili, skačite u mestu da je uzmete na nišan pištolja, pa nastavite sa skakanjem uvis i pucanjem dok ne eksplodira.

Popnite se gore u sobu. Pokupite mali paketić iza srebrnog ukrasa koji izgleda ovako: )O(. Onda upotrebite jedan prekidač da spustite MOST DO ANUBISOVOG PEČATA, i drugi da otvorite zlatna vrata. Prođite kroz njih da izađete u sobi na vrhu stepeništa (gde ste ranije ubili mumiju).

Siđite niz stepenice, skrenite desno na zelenilom prekrivenu platformu (pored ANKH prekidača) i hodajte napred pored tri stuba. Ovde ćete naći blok koji štrči prema obelisku. Moraćete skočiti iz zaleta da dospete na vrh obeliska. Koristite taster za Gledanje da se namestite za skok. Kada odskočite nećete moći da vidite gde idete jer će se kamera prebaciti iza stuba, ali verujte Lari da će to izvesti kako treba. Pritisnite Napred i Skok (bez hvatanja) i taman ćete doskočiti na vrh obeliska. Ovo je TAJNA #2, a nagrada je mali paketić i Uzi municiju.

Sada se okrenite i spremite Laru za još jedan skok iz zaleta - ovoga puta sa obeliska na stub sa srebrnim )O( ukrasom ispod. Lara će se malo povrediti, ali vredi zbog nagrade - velikog paketića i 2 seta Uzi municije. Ovo je TAJNA #3.

Spustite se dole na stazu ispred mosta koji vodi do HORUSOVOG OKA. (Ubili ste onu mumiju ranije, zar ne? Ako niste spustili prvi most i uzeli OKO, moraćete to uraditi sada.) Skačite preko mostova do daleke strane da uzmete poslednji artifakt, ANUBISOV PEČAT (Seal of Anubis), i posmatrajte kako se podvodna vrata ispod obeliska otvaraju.

Skočite u vodu i plivajte kroz vrata. Ispod je dugačak prolaz sa udubljenjima duž obe strane. U drugom paru udubljenja s leve strane je municija za magnum. Uzmite je i vratite se po vazduh ako treba. Opet zaronite i plivajte dole i napred do trećeg para udubljenja. U njima ćete pronaći čaure za sačmaru i mali paketić. Ako imate bar još pola vazduha, nastavite; ako nemate, prvo se vratite da udahnete.

Na dalekom kraju podvodnog tunela, skrenite desno i nastavite napred, pa gore, do bazena gde možete izroniti. Na dnu su neke stvari: mali paketić, čaure za sačmaru i magnum municija. Sada se spremite da ubijete onu mumiju. Najbezbedniji način koji sam našla jeste da plivate prema uglu bazena koji se suprotno od uzdignutih vrata. Ako se budete zadržavali tamo u vodi neko vreme, mumija će doći kod vas. Kada dođe, zaronite i brzo plivajte do suprotnog ugla, popnite se iz vode, otrčite do platforme levo od vrata i popnite se na nju. Ubijte mumiju sa sigurnog mesta. Pokupite 2 kompleta magnum municije na platformi. Sada krenite ka vratima.

Pratite ovaj hodnik, pored sobe sa statuom faraona levo, do peskovite sobe. Dole je još jedna mumija, koju možete ubiti s ulaza. Kada bude mrtva, spustite se dole, uzmite veliki paketić koji leži na zemlji s leve strane gomile peska, pa se popnite do puzavicama obraslih vrata na drugoj strani. Ona vode natrag u oblast kod sfinge.

Siđite dole i krenite do manjeg obeliska kod bazena. Usput, svratite u sobu između sfinginih šapa da pokupite dodatnu kutiju čaura. (Ranije nije bila tu. Možda ju je neki od pantera ostavio.) Postavite artifakte na odgovarajuća mesta na stubu da otvorite izlaz, koji je s druge strane sfinge.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo]

[Spisak svih nivoa]