Nivo 10: CITY OF KHAMOON (Hamunov grad)

Neprijatelja: 14 (15* na PlayStation verziji) Predmeta: 24, uključujući 2 ključa Tajne: 3

(U ovom nivou ćete naći Magnume ako ih niste dobili ranije.)

Ciljevi: Istražite oblast blizu sfinge da nađete prvi safirni ključ, koji će otključati drugi deo nivoa. Ovde ćete prvo morati pronaći prekidač koji otvara mačji hram, pa pronaći drugi safirni ključ da otključate izlaz.

Prvo, FMV film - za zapis pogledajte ovde.

Opis: Idite napred do odseka. Okrenite se, odskočite i uhvatite ivicu, pa se pustite i zgrabite pukotinu ispod. (Ako promašite pukotinu, popnite se na blok da je dohvatite.) Pomerajte se na desno dok ne stignete do udubljenja. Pomerite prekidač tamo da otvorite vrata ispod. Spustite se dole, uđite i povucite izrezbareni blok dva puta. Idite u otvor iza i uzmite magnum municiju i mali paketić.

Popnite se iz rova i idite do drugog pokretnog bloka u udubljenju iznad. Povucite ga jednom, idite okolo na vrh prvog bloka i povucite drugi blok preko njega u sobu (ukupno tri puta), pa idite oko njega i gurnite ga jednom tako da bude pored visokog četvrtastog stuba. Popnite se na blok, pa na stub. Zgrabite pukotinu iznad, pomerajte se desno i popnite se u otvor.

Ostanite na peskovitoj platformi u otvoru da ubijete crnog pantera koji trčkara okolo u pećini iza. Popnite se na platformu iznad otvora i pokupite još jedan mali paketić i magnum municiju. (NAPOMENA: Ako nekim čudom niste uzeli Pjerove MAGNUME na kraju prethodnog nivoa, dobićete ih ovde umesto municije.) Spustite se i nastavite napred prema sfingi. Ubijte vašu prvu mumiju iz otvora pre nego što skliznete u oblast na dnu sfinge.

Okupajte se u bazenu i pokupite 2 kompleta magnum municije na dnu. Izađite iz vode kod palmi. Iskoristite niski stepenik da se popnete na zid, a odatle skočite iz zaleta da zgrabite vrh visokog stuba u sredini bazena. Pokupite čaure za sačmaru i skočite ili zaronite u vodu.

Ovoga puta izađite kod sfinge i popnite se na pokretni blok između njenih šapa. (Nema potrebe da ga pomerate za sada.) Popnite se do grudi, pa hodajte okolo do zadnjeg dela glave. Popnite se i uzmite SAFIRNI KLJUČ (Sapphire Key) i još čaura za sačmaru. Vratite se do bloka ispred i izvucite ga. Iza ćete naći mala vrata koja možete otključati safirnim ključem.

Uđite i pratite hodnik do sobe sa statuama faraona sa obe strane uzanog prolaza. Popnite se na prvi blok desno i pokupite mali paketić. Skočite preko na sledeći blok i izvucite oružje da upucate pantera koji iskače iz jednog od udubljenja ispred.

Idite do dalekog kraja sobe i u kosi hodnik desno. Uđite sa oružjem na gotovs pošto još jedan panter dolazi. Čim se pojavi, ili skačite unazad niz hodnik pucajući, ili se prevrnite i trčite, skočite na daleki blok i upucajte pantera s druge strane procepa.

Nastavite uz hodnik, pa levo. Izaćićete iznad velike pećine sa bazenom i hramom. Ubijte krokodila odozgo. Onda se spustite dole i idite dugim prolazom ispod platforme na kojoj ste maločas stajali. Na kraju ćete naći veliki paketić.

Izađite iz hodnika i idite do rampe desno. Potrčite uz nju i kada vidite/čujete okruglu stenu kako se kotrlja prema vama, otrčite ili skočite u stranu s rampe. (Treba da aktivirate ovu zamku sada, jer ćete se kasnije spuštati s krova a ne želite da vas spljeska.)

Idite do severoistočnog ugla peskovite pećine, iza mesta gde je stena završila. Popnite se najviše što možete pa skočite iz mesta uz peščanu kosinu desno od četvrtastog stuba u uglu. Dole i desno od stuba je TAJNA #1, mračno udubljenje koje sadrži veliki paketić i magnum municiju.

Popnite se odatle i krenite ka bazenu. Uskočite u vodu i pratite podvodni tunel do poluge. Povucite je da otvorite obližnja vrata, plivajte kroz njih i popnite se iz vode najbrže što možete. Ubijte krokodila u vodi. Popnite se na stazu iznad. Gurnite izrezbareni blok dva puta prema stepenicama (na istok). Popnite se na njega i skočite iz mesta da zgrabite platformu iznad. Upotrebite prekidač tamo da produžite zlatnu platformu iznad sobe s bazenom.

Siđite na pokretni blok i gurajte ga još dva puta prema stepenicama, obiđite ga s desne strane i povucite ga jednom, pa se popnite preko njega i gurnite ga još jednom. Skočite iz zaleta sa vrha bloka da uhvatite platformu pored drugog pokretnog bloka. Popnite se i gurnite ovaj blok jednom da otkrijete otvor.

Uđite u sobu iza. (*NAPOMENA: Oni koji igraju na Sony PlayStation-u treba da spreme oružje jer unutra vreba jedna mumija.) Pomerite prekidač da otvorite poklopac iznad zlatne platforme. (Možete takođe pogledati u sledeću prostoriju kroz prozor naspram prekidača. Unutra je još jedan safirni ključ na postolju.)

Vratite se na stazu, gurnite blok još jednom i popnite se na njega. Skočite iz zaleta na zlatnu platformu, pa se popnite u otvor iznad. Upotrebite prekidač ovde da otvorite poklopce kod statue mačke u hramu ispod.

Izađite na otvor iznad velike pećine. Skočite na kamenu platformu u obliku L u uglu levo. Hodajte do suprotnog kraja i skočite iz zaleta na malo iskošenu kamenu platformu iza. Pored kamenog stuba je magnum municija. Uzmite je pa skliznite niz dugu kosinu na ravnu platformu ispod. Pokupite mali paketić.

Hodajte do ugla platforme najbližeg kamenom ispustu. Okrenite Laru prema srebrnom )O( ukrasu u otvoru iznad. Skočite iz zaleta da doskočite na kameni ispust. Ubijte drugog krokodila koji se pojavljuje dole, pa skočite iz zaleta na krov hrama. Pokupite magnum municiju. Popnite se na kosi blok u prednjem levom uglu krova. Opet, okrenite Laru prema srebrnom ukrasu u sobi iznad. Sada skočite iz zaleta na platformu iznad rampe. Pokupite Uzi municiju - TAJNU #2. Bezbedno se spustite na rampu. (Niste zaboravili da aktivirate onu stenu ranije, zar ne?)

Idite do mačjeg hrama i spustite se na plavi blok u jednom uglu otvora, pa odatle na pod. Mračni ugao sa pločom boje peska je zamka - nema ničega na dnu osim smrtonosnih šiljaka. Zato umesto tamo idite kroz druga vrata, pokupite magnum municiju u udubljenju i spustite se kroz otvor u podu. Idite okolo na levo i povucite prekidač u udubljenju da otvorite poklopac iznad, puštajući unutra malo svetlosti.

Sada možete videti, i ubiti, 2 pantera u sobi ispod. Uzmite magnum municiju u udubljenju iza male statue mačke, pa se spustite dole u sobu ispod. Spremite oružje (ja preporučujem sačmaru). Vrata desno se otvaraju dok prelazite sobu i još 2 pantera izlaze. U principu lakše je stalno se kretati i pucati u njih, ali ako ste očajni, možete se popeti na blok na dalekoj strani sobe.

Pokupite veliki paketić na kraju hodnika iz kog su mačke došle. Popnite se sada na onaj blok, pa na platformu iznad. Pređite most do platforme oko četvrtastog stuba. Još jedan par pantera izlazi kroz druga vrata dole. Moguće je ubiti ih sa mosta, ali to dosta dugo traje. Ako ste vešti u skokovima, idite do kraja platforme i skočite iz zaleta da zgrabite platformu sa mačjom statuom, levo. Odatle ćete ih lakše nanišaniti. Kada budu mrtvi, popnite se u udubljenje iza statue po TAJNU #3, kutiju čaura za sačmaru. Spustite se dole i pokupite mali paketić iz prolaza odakle su panteri izašli. Popnite se opet preko kosog bloka na platformu.

Ovoga puta uđite u prolaz ispred. Spremite oružje jer ćete sresti mumiju kada dođete do kraja krivudavog prolaza. Otkrila sam da je najbolji način da pobedite ovo stvorenje protrčati pored njega u veliku sobu iza. Ako satera Laru u ćošak u uskom hodniku, mnogo više će je povrediti. Osim toga, samo pucajte bez prestanka, skačite i prevrćite se po potrebi, i ne oklevajte da pritisnete Esc taster i potrošite paketić za prvu pomoć.

Kada mumija eksplodira, krenite kroz visoka vrata - jedini preostali izlaz iz ove sobe. Pratite prolaz do sobe iznad. Tu ćete naći drugi SAFIRNI KLJUČ na visokom zlatnom bloku. Uzmite ga i popnite se na vrh gomile peska. Nastavite napred i izaći ćete iznad sobe sa statuama faraona gde ste bili ranije. Skačite preko platformi, pokupite magnum municiju, pa skočite i popnite se do prekidača preko puta. Upotrebite ga da otvorite poklopac izbacujući tovar peska u prethodnu sobu.

Vratite se preko platformi do vrata iznad sobe s peskom. Skliznite niz kosinu, pa se okrenite i idite uz kosinu desno od one kojom ste sišli. Na vrhu je soba sa zlatnim vratima. Upotrebite vaš ključ da ih otključate i izađete iz nivoa.

[Prethodni nivo] [Sledeći nivo] [Spisak svih nivoa]